AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

AMZS test evropskih trajektov

AMZS test evropskih trajektov

Ne le prevoz, temveč tudi varnost!


Sestavni del potovanja na otoke je vožnja s trajektom. V Sloveniji sicer nimamo trajektov, zato pa jih je toliko več v naši soseščini in uporablja jih veliko slovenskih popotnikov. Večina ob tem najprej pomisli na vozni red, saj nihče ni navdušen nad dolgim čakanjem pred trajektom, le malokdo pa pomisli na varnost, ki jo zagotavlja prevoz s trajektom. Nesreče s trajekti niso tako redke, kot bi morda pomislili, njihove posledice so lahko zelo tragične. Samo spomnimo se nesreče korejskega trajekta letos spomladi, ko je življenje izgubilo več kot 300 ljudi. A nesreče trajektov se ne dogajajo zgolj v oddaljenih krajih, temveč so dokaj pogoste tudi v Evropi, a posledice niso tako tragične. Vsekakor pa je izid v kritičnih situacijah odvisen tako od opremljenosti trajekta z varnostno opremo kot od pravilnega ravnanja posadke, pa seveda tudi od odziva potnikov. Kako varni so nekateri trajekti v Sredozemlju, pa tudi dva v Skandinaviji, smo preverili z našim tokratnim testom trajektov, ki je nastal v okviru konzorcija EuroTest, katerega ustanovna članica je tudi AMZS.

Seveda smo se tudi tokrat odločili, da preverimo varnost trajektov na daljših linijah, kjer je varnost še posebej pomembna, saj pomoč ne more priti tako hitro kot pri nesrečah trajektov, ki vozijo na relativno kratkih razdaljah. Preskusili smo kar nekaj trajektnih linij, ki jih dokaj pogosto uporabljajo tudi slovenski popotniki, na primer iz Benetk v Patras v Grčijo, pa iz Splita v Ancono in nazaj, iz Livorna v Bastio na Korziki, pa iz Genove na Olbio na Sardiniji.

Preverili smo 18 trajektov. Sedem trajektov je dobilo oceno zelo dobro, prav toliko jih je dobilo oceno dobro. Trije tra-jekti so dobili oceno zadovoljivo. Trajekta Jean Nicoli, ki vozi med Marseillom in Ajacciom na Korziki, nismo ocenili, ker prevoznik SNCM ni želel sodelovati z ocenjevalcem. Tako je ta lahko ugotovil le vidna dejstva, ni pa mogel preveriti vseh drugih dejstev, ki jih lahko ugotovi zgolj ob sodelovanju s posadko na trajektu. Naj samo spomnimo, kako poteka naš test: strokovno usposobljen ocenjevalec se na trajekt vkrca anonimno, pregleda in oceni opremljenost trajekta, nato pa razkrije svojo identiteto poveljujočemu na trajektu, da lahko skupaj s posadko vstopi tudi v dele trajekta, ki so za potnike zaprti.

Najboljši trajekt Color Magic


Najboljšo oceno na našem testu je dobil leta 2007 zgrajeni trajekt Color Magic družbe Reederei Color Line, ki pod norveško zastavo pluje na liniji med nemškim Kielom in norveškim Oslom in ga poznajo tisti, ki se odpravljajo v Skandinavijo, še posebej potniki proti Nordkappu. Dobro vzdrževan trajekt je opremljen s sodobno varnostno opremo, pa tudi z opremo za reševanje in za gašenje požarov. Ta trajekt je bil eden izmed redkih na testu, na katerem so potniki dobili obširne varnostne napotke, saj so pri vkrcanju dobili posebno brošuro z varnostnimi navodili, prav tako pa so jih o varnosti obvestili z napotki prek zvočnikov. Vajo z reševalnim čolnom je dobro usposobljena posadka opravila hitro in rutinirano. Med pomanjkljivostmi na tem trajektu so orientacijski načrti, v katerih so številne ponudbe raznih storitev, na njih pa ni nobenih varnostnih navodil. Video varnostne napotke vidijo le tisti, ki si jih ogledajo na televizorju v svoji kabini.

Na koncu Scandola


Povsem na drugem koncu lestvice ocenjenih trajektov se je (ravno še) z oceno zadovoljivo uvrstil ciprski trajekt Scandola, ki vozi med španskim mestom Valencia in mestom Sant Antoni de Portmany na otoku Ibiza. Trajekt družbe Transmediterranea je bil narejen že leta 1992. Potniki se nanj povzpnejo kar prek ploščadi za nakladanje avtomobilov, tako da so sočasno na ploščadi avtomobili, tovornjaki in potniki. Na prostoru za avtomobile je nevarnost za požar zaradi tam skladiščenih nezavarovanih veder z barvami in palet, pa tudi zaradi ostankov bencina po tleh. Trajekt deluje ob pomoči zastarele radijske in navigacijske opreme, ki je po navedbah posadke sicer dovoljena na trajektnih linijah znotraj Španije, vendar kljub temu pomeni varnostno tveganje. Del reševalnih čolnov in reševalnih jopičev je starih, umazanih ali v slabem stanju. Na trajektu tudi ni sodobnega sistema za evakuacijo, prav tako ni dovolj varnostnih navodil.


*za večji prikaz kliknite na tabelo

Sodelovanje


Precejšnja večina pregledanih trajektov izpolnjuje vse varnostne zahteve in je tudi na visoki tehnični ravni. Vsekakor je spodbudno, da so bile posadke v večini primerov ob našem testu zelo kooperativne. Tako so naši pregledniki tudi ob zelo napetih urnikih in majhnem številu posadke lahko pregledali tudi strojnice, ploščadi za prevoz avtomobilov, skladišča in tudi komandne mostove. Na trajektih Cruise Barcelona in Cruise Europa so se na simulirana požara takoj in rutinirano odzvale ekipe za gašenje. Na trajektu Bithia je posadka pokazala veliko zavzetost pri spuščanju reševalnega čolna, toda reševalni čoln je v vodi tako premetavalo, da ga posadka ni mogla nadzorovati, kar je še enkrat več potrdilo dejstvo, da ustrezna tehnika še ne zagotavlja varnosti. Prav zato morata biti tako posadka kot trajekt v primernem stanju in delovati tako, da sploh ne pride do kritičnih situacij. Če pa že pride do zapletenih situacij, pa mora posadka delovati odgovorno in načrtno. Pogoste varnostne vaje in dobro vzdrževana oprema so predpogoj za to.

Majhne pomanjkljivosti imajo lahko hude posledice


Vse več trajektnih prevoznikov se nagiba k temu, da v kabinah ne zagotavlja več reševalnih jopičev – po izjavah posadk zaradi strahu pred krajami, temveč so reševalni jopiči na voljo le na zbirnih mestih. Tako so bili na primer na trajektih Peter Pan in Jean Nicoli reševalni jopiči zaklenjeni v omarah, ključ pa je bil shranjen pri posadki. Tako ob nesreči reševalni jopiči potnikom niso dosegljivi. Boljša rešitev so vsekakor – opazili smo jo na trajektu Moby Aki – v kabinah shranjeni reševalni jopiči, a zaklenjeni v omarici s steklom, kar preprečuje krajo, a ob nuji omogoča enostaven dostop do njih z razbitjem stekla. Zelo tvegano je prehitro odpiranje razkladalne ploščadi ob pristanku, do česar prihaja kar pogosto zaradi pomanjkanja časa.

Reševalne poti so sicer označene na vseh trajektih, niso pa bile povsod dodane usmerjevalne puščice ali pa LED osvetlitev. Orientacijski načrti so često težko berljivi in ne vsebujejo podatkov o reševalni opremi. Tudi pri nekaterih novejših trajektih, kot na primer pri tra-jektih Visemar One in Cruise Europa, manjka zaščitna ograja na stopnicah.

Kombiniranje


Presenetljivo so potniki le v izjemnih primerih dobro informirani o varnostni opremi in ravnanju ob primeru nesreče. Le na štirih trajektih so se potniki lahko s tem seznanili prek videa z varnostnimi napotki, ki so si ga lahko ogledali v prostoru za potnike. Varnostnih napotkov prek ozvočenja praktično ni, čeprav bi bilo ob nesreči zelo pomembno, če bi potniki vedeli, kje so shranjeni reševalni jopiči, kje so reševalne poti in kje je reševalna ploščad. Takšna praksa prevoznikov je težko razumljiva, saj bi prevozniki na ta način lahko predstavili visoko varnostno zaščito, ki jo zagotavljajo njihovi trajekti. Prav zato bi bilo priporočljivo, da bi se trajektni prevozniki o tem dogovorili v okviru svojega združenja Interferry. Še toliko bolj zato, ker nekateri trajekti že dolgo niso več zgolj prevozna sredstva. Trajektni prevozniki so namreč odkrili zanimiv posel in zato trajekte spreminjajo v plavajoče hotele. Toda povečano število potnikov in spremenjena zasnova trajektov s prostornimi atriji in velikimi površinami za prostočasne dejavnosti skrivajo nove nevarnosti, kajti trajekti imajo – v nasprotju z ladjami za križarjenje – velike ploščadi za prevoz avtomobilov, kar ob vdoru vode pomeni povečano tveganje.

Starejši trajekti z zastarelo varnostno opremo


Rezultati našega testa kažejo, da stanje nekega trajekta ni odvisno le od njegove starosti. Najstarejša trajekta na našem testu sta bila tudi številnim slovenskim potnikom dobro znani trajekt Jadrolinije Marko Polo, ki je bil zgrajen leta 1973, in pa trajekt Regina della Pace družbe Blue Line. Oba trajekta vozita med Italijo in Hrvaško, oba pa imata še odprte reševalne čolne in kabine pod vodno linijo. Na trajektu Marko Polo so takšne kabine namenjene le članom posadke, na trajektu Regina della Pace pa jih prodajajo tudi potnikom, čeprav si prevoznik ne bi smel privoščiti, da potnike namesti v kabine pod ploščadjo za prevoz avtomobilov z ozkimi hodniki. Trajekt Marko Polo so tehnično posodobili in je za svojo starost dobro vzdrževan, drugače pa je na trajektu Regina della Pace, saj so dobro vidne posledice neustreznega vzdrževanja. Tako so v njegovi strojnici opazna zasilna popravila z izolacijo zgolj iz izolirnega traku, kar povečuje možnost požara.

Nesreče trajektov so pokazale in dokazale, da sta dober varnostni managment in sodobna oprema najbolj pomembni za ustrezno varnost. Toda tudi najsodobnejša oprema ni veliko vredna, če zaradi slabega vzdrževanja ni primerna za uporabo ali če je posadka ne zna uporabljati. Vsekakor velja, da je ustrezna varnost na trajektih lahko zagotovljena le, če so potniki dobro obveščeni o varnostni opremi na trajektu, tako da se počutijo varne in da znajo ob nesreči tudi primerno reagirati.Upoštevanje nekaterih pravil za varno vožnjo s trajekti


Za zagotovitev varne vožnje s trajekti je priporočljivo:
 • Pri nakupu vozovnice je treba registrirati imena, starost in spol vsakega potnika
 • Potniki naj na trajekt vstopajo po od avtomobilov ločenih poteh
 • Gibalno oviranim potnikom je treba zagotoviti neoviran dostop do vseh delov, kamor lahko gredo potniki in seveda tudi do zbirne ploščadi ob evakuaciji
 • Poskrbeti je treba za varno spravljeno prtljago na potniški ploščadi
 • Varnostna navodila je treba priložiti vozovnicam za trajekt. Varnostna navodila je treba zagotoviti tudi prek zvočnikov ali s predvajanjem videa, na katerega je treba potnike opozoriti
 • Tovornjaki, prikolice in avtobusi morajo biti pripeti z več kot dvema verigama, osebni avtomobili in motocikli pa morajo biti glede na vremensko napoved strokovno pričvrščeni s pritrdilnimi trakovi
 • Uporabo varnostnih jopičev je treba prikazati “v živo”
 • Reševalne poti in varnostna oprema morajo biti jasno označene in ne smejo biti blokirane
 • Varnostna oprema mora biti redno in ustrezno vzdrževana
 • Varnostno opremo je treba redno kontrolirati in takoj odpraviti pomanjkljivosti (na primer piščalke in nočne lučke na reševalnih jopičih)
 • Omare s shranjenimi reševalnimi jopiči morajo biti prosto dostopne in zaradi strahu pred krajo ne smejo biti zaklenjene
 • Posadke morajo biti dovolj številčne, da potniki lahko v recepciji in v prostoru za potnike dobijo ustrezne informacije
 • Posadke morajo do potnikov delovati odgovorno
 • Redno je treba nadzorovati prostore za potnike in ploščadi za avtomobile s kontrolnimi obhodi
 • Treba je zagotoviti redne reševalne vaje v resničnih okoliščinah
 • Treba je zagotoviti večji varnostni nadzor v boju proti terorizmu v skladu z ISPS (International Ship and Port Facility Security Code – mednarodni varnostni standardi v pristaniščih in na ladjah) predpisi

Pravice potnikov pri potovanjih s trajekti


Odpovedane vožnje trajektov, nespoštovanje dogovorjenih terminov za prevoz kljub kupljeni vozovnici, zamude glede na vozni red, zamujanje pri prihodu na trajekt zaradi prometnih zastojev ali drugih vzrokov, visoki valovi in s tem povezane težave je samo nekaj težav, s katerimi se lahko soočijo vsi, ki uporabljajo trajekte na svoji poti. Toda porabnikom se ni treba sprijazniti z vsem, kar jim ponudijo trajektni prevozniki, temveč imajo tudi uporabniki svoje pravice.

Od 18. decembra 2012 veljajo v državah Evropske unije pravila za boljšo zaščito porabnikov – uporabnikov trajektov. Ta pravila veljajo za vse trajekte (in ladijske povezave), ki se začno ali končajo v enem izmed pristanišč v državah Evropske unije. Če se potovanje konča v pristanišču v državi EU, pravila veljajo, če je tudi prevoznik iz EU. Izjema so le starejše ladje (ladje starodobniki) in ladje, ki ne prevažajo več kot 12 potnikov.

Po teh pravilih velja, da je uporabnik ob več kot enourni zamudi trajekta upravičen do nadomestila. Višina nadomestila je odvisna od dolžine zamude, najnižje nadomestilo pa je 25 odstotkov cene vozovnice. Če trajekt že ob odhodu zamuja več kot 90 minut ali pa je njegova vožnja odpovedana, lahko potniki zahtevajo povračilo celotne cene vozovnice in zahtevajo brezplačen prevoz do izhodiščnega pristanišča. Če se potnik kljub zamudi odloči za potovanje, ima pravico zahtevati, da ga prevoznik prepelje v namembno pristanišče najhitreje kar je mogoče ob primerljivih okoliščinah vožnje, ob tem pa prevoznik od potnika ne sme zahtevati dodatnega kritja stroškov. Prevoznik ni dolžan plačati nadomestila le v primeru izjemno slabih vremenskih razmer in ob naravnih nesrečah.

Pri potovanjih s trajekti lahko dokaj hitro pride do poškodb na avtomobilu in prtljagi. Nekaj nasvetov, kako se izognete nevšečnostim:
 • škodo na avtomobilu ali drugem prevoznem sredstvu dokumentirajte že na trajektu, najbolje z dokazno fotografijo
 • čimprej po nastanku škode o njej obvestite odgovorno osebo na trajektu in zahtevajte, da o tem napiše ustrezen zapisnik
 • kontaktirajte prevoznika – ali neposredno ali prek telefona
 • ne sprejmite škode kot nekaj samoumevnega – tudi ob slabem vremenu odgovornost prevoznika ni vedno izključena
 • ob pristanku zapustite trajekt in ne ovirajte razkladanja
 • pri prevozniku pisno prijavite izgubljeno ali poškodovano prtljago, najbolje ob zapustitvi trajekta ali ob predaji prtljage, najpozneje pa v 15 dneh, saj sicer zapade pravica do nadomestila za škodo
 • vse dokumente pošiljajte le kot fotokopije, ne v izvirniku
 • ob škodi preverite tudi svoje zavarovanje (na primer za primer nesreče ali pa zavarovanje prtljage), če vsebuje kritje stroškov v vašem primeru

Poskrbite za svojo varnost!


V kritičnih situacijah je še kako pomembno, da znajo tudi potniki trezno presojati s svojo glavo. To pa lahko storijo, če imajo ustrezno osnovo. Nekaj nasvetov:
 • Pred potovanjem si na internetu oglejte skico trajekta, da boste spoznali, kje so določena območja (za vozila, za pot-nike, …)
 • Pri vožnji na ploščad na trajektu upoštevajte navodila posadke
 • Ploščad za avtomobile zapustite po označeni direktni poti. S seboj vzemite zdravila in druge pomembne pripomočke, kajti med vožnjo je ploščad za avtomobile zaklenjena
 • Bodite pozorni na varnostna navodila prek zvočnikov, videa, neposrednih demonstracij in na letake z varnostnimi navodili
 • Bodite pozorni na orientacijske načrte, na označena zbiralna mesta in na reševalne poti. Pozanimajte se, na kateri ploščadi so reševalni čolni, reševalni otoki in drče za evakuacijo
 • Pojdite po reševalni poti iz vaše kabine in ugotovite, kje je zbirno mesto
 • Če je mogoče, se seznanite z reševalnim jopičem in tudi, kako z njim rokovati
 • Kadite le na dovoljenih območjih in pazite na ogorek vaše cigarete
 • Odpovejte se “spominkom” v obliki reševalnih pasov, reševalnih jopičev, nočnih lučk ali piščalk z reševalnih jopičev – ti predmeti lahko ob nevarnosti rešijo življenje
 • Na poteh do kabin ali na reševalnih poteh ne puščajte invalidskih vozičkov, otroških vozičkov in drugih stvari, ki bi lahko ovirale prosto pot ob reševanju
 • Če imate kakršnokoli vprašanje, ga zastavite članom posadke
 • Nasveti v kriznih situacijah
 • Če zaznate dim ali ogenj, to takoj javite posadki ali vključite javljalnik požara
 • Ob nevarnosti se oglasi alarm: sedem kratkih tonov in en dolg ton
 • Ostanite mirni in sledite navodilom posadke
 • Pojdite takoj na zbirno mesto. Ne uporabljajte dvigal. S seboj ne vzemite nobene prtljage. Reševalne jopiče boste dobili na zbirnem mestu
 • Če morate iti skozi zadimljen del trajekta, pojdite sklonjeni ali pa se splazite po tleh. Orientirajte se ob pomoči svetlečih oznak.
 • Na zbirnem mestu boste dobili reševalni jopič, ki si ga morate seveda obleči. Posadka vas bo vodila do ploščadi za evakuacijo.
 • Pomagajte otrokom in drugim potnikom

France Kmetič

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj