AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

AMZS test enajstih otroških varnostnih sedežev

AMZS test enajstih otroških varnostnih sedežev

Nizka cena – slaba kakovost!


Ali dobro varnostno zaščito res zagotavljajo le otroški sedeži višjega cenovnega razreda? Kako pa je z varnostjo dokaj poceni otroških sedežev? Je njihova uporaba priporočljiva? Kakšno varnost zagotavljajo? To je le nekaj vprašanj, s katerimi se dokaj pogosto soočamo tudi v AMZS. Za odgovor na to vprašanje smo na našem tokratnem testu otroških varnostnih sedežev preverili enajst otroških sedežev nižjega cenovnega razreda – do 70 evrov in sicer v različnih skupinah sedežev.

Le eden dobro, šest slabo!


Rezultati? Le en sedež je dobil oceno dobro, štirje sedeži so dobili oceno zadovoljivo, kar šest sedežev pa je dobilo oceno slabo. 

A preden pogledamo podrobnejše rezultate na hitro o slabostih sedežev, ki so dobili oceno slabo. Dva sta takšno oceno dobila zaradi pomanjkljivosti pri čelnem trku, kjer so zahteve na našem testu precej zahtevnejše kot pri homologacijskem postopku za otroške sedeže. Ostali štirje sedeži so slabo oceno dobili zato, ker izdelovalci zahtevajo, da je treba pri njihovi uporabi za večje otroke sneti naslon sedeža, kar seveda onemogoči zaščito pri bočnem trku. Pri dveh sedežih smo ugotovili tudi povečano vsebnost za zdravje nevarnih snovi – mehčala PAK. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da smo pri vseh enajstih preskušenih sedežih zasledili vsaj sledi nevarnih snovi, zato noben sedež za vsebnost nevarnih snovi ni dobil boljše ocene kot zadovoljivo. To je vsekakor velika razlika v primerjavi z večino sedežev, ki smo jih preskusili v našem velikem testu, ki smo ga objavili v junijski številki Motorevije, saj je tedaj večina sedežev dobila oceno zelo dobro za (ne)vsebnost škodljivih snovi. 

Pestra ponudba 


Ponudba otroških sedežev, ki stanejo približno 70 evrov, deluje zelo pestro. Besedo deluje smo uporabili zato, ker je ponudba pestra samo na pogled. Na trgu je namreč veliko sedežev z različnimi imeni, a podrobnejši pregled pokaže, da so med njimi običajno zelo majhne razlike – morda le v kakšni podrobnosti, ki ne vpliva na varnost. Nekateri izdelovalci so svoje izdelke samo preimenovali in jih prodajajo naprej – da bi s tem zavedli porabnike. To velja na primer za sedež united-kids aplha deluxe, ki ni nič drugega kot sedež IWH trade max vario max, ki je že leta 2008 na našem testu dobil oceno slabo. Vsekakor velja, da je treba biti pri nakupu sedežev, ki so brez rezultatov na našem testu, prav zaradi omenjenega dejstva zelo previden.

Včasih izdelovalci enak sedež ponujajo pod različnimi imeni. Tako smo tudi za tri tokrat preskušene sedeže ugotovili, da so na voljo tudi pod drugim imenom. Tako je sedež nania racer SP na voljo tudi kot sedež babyblume kindersitz highway SP, sedež nania safety paris SP je na voljo tudi z oznako kidz im sitz safety paris, sedež obaby tiny tatty teddy pa je na voljo z oznako nania beone SP luxe.

Varnost sedežev


Varnost sedežev preverjamo tako s čelnimi kot bočnimi trki. Vsi tokrat preskušeni sedeži so bili v avto pritrjeni z v avto vgrajenim varnostnim pasom. 

Pri čelnem trku se je najbolje izkazal sedež obaby tiny tatty teddy, ki je namenjen do 13 kg težkim otrokom, otrok pa v sedežu gleda v nasprotno smer vožnje. Pri čelnem trku so bile obremenitve zelo majhne, saj se otrok na naslon sedeža opre z zgornjim delom telesa. Zelo majhne so bile tudi obremenitve glave. 

Povsem drugače sta se izkazala sedeža nania safety paris SP in tiggo bebehut. Sedež nania safety paris SP ni zdržal obremenitev pri čelnem trku, saj sta se oba varnostna pasova, ki potekata prek otrokovih ramen, iztrgala iz sedeža in otroka, ki se je seveda pomaknil močno naprej, je v sedežu zadržal le še trebušni del varnostnega pasu. Pri resničnem trku to seveda pomeni, da bi otrok z veliko silo z glavo in zgornjim delom telesa udaril v avtomobilski sedež pred njim in bi se zanesljivo poškodoval.

Pri sedežu tiggo bebehut se je pri čelnem trku naslon sedeža močno deformiral, glava preskusne lutke se je zato pomaknila daleč naprej. V resničnem trku to pomeni, da bi otrok z glavo in zgornji delom telesa močno udaril v avtomobilski sedež pred seboj in bi se poškodoval.

Oba omenjena sedeža sta tako za varnost pri čelnem trku dobila oceno slabo, to pa seveda pomeni, da sta dobila tudi skupno oceno slabo, saj slabosti pri varnosti pač ni mogoče nadomestiti z dobrimi ocenami na drugih področjih ocenjevanja. 

Šest sedežev je za zaščito pri čelnem trku dobilo oceno zadovoljivo, po eden pa oceno dobro in pomanjkljivo. 

Pri bočnem trku je en sedež dobil oceno dobro, pet sedežev oceno zadovoljivo, eden oceno pomanjkljivo, štirje sedeži pa oceno slabo.

Dobro oceno je dobil sedež nania safety paris SP, ki je preskusni lutki zagotovil dobro zaščito in majhne obremenitve telesa, tako da so možnosti za poškodbe majhne.

Pri vseh štirih sedežih, ki so dobili oceno slabo, je treba pri uporabi sedežev za večje otroke (skupine III, od 22 do 36 kg) v skladu z navodili izdelovalca odstraniti naslon sedeža, saj otrok v njem nima več dovolj prostora. Odstranitev naslona sedeža pa seveda pomeni, da pri bočnem trku zgolj sedalni del sedeža (nekateri ga imenujejo tudi jahač) ne zagotavlja nobene zaščite ob bočnem trku. Otrok tedaj z glavo in zgornjim delom telesa udari v bočni del avta oziroma v vrata in se poškoduje. To se zgodi tudi tedaj, če je avto opremljen z bočnim varnostnim mehom ali z varnostnim mehom za zaščito glave, saj varnostni meh otroku ne nudi ustrezne zaščite.

Pri ocenjevanju poteka varnostnega pasu smo ugotovili, da je sedež united-kids alpha deluxe po zapisu na internetni strani izdelovalca dovoljen tudi za uporabo kot sedež skupine I, čeprav nima posebnega v sedež vgrajenega varnostnega pasu za pripenjanje otroka. Že leta 2008 so bili spremenjeni homologacijski predpisi ECE-R44 tako, da prodaja sedežev brez vgrajenega posebnega varnostnega pasu za otroke skupine I ni več dovoljena. Prav tako so bila razveljavljena vsa izdana tovrstna soglasja. Ob spremembi predpisov je bilo dogovorjeno, da je dovoljena le prodaja sedežev, ki so v zalogi, prav tako pa je bila dovoljena uporaba že kupljenih sedežev. Od maja 2008 pa je za otroke skupine I dovoljena le uporaba sedežev, ki imajo vgrajen poseben varnostni pas za pripenjanje otrok ali pa imajo zadrževalno mizico, prek katere poteka v avtu vgrajen varnostni pas. Ker sedež united-kids alpha deluxe teh določb ne izpolnjuje, je za potek varnostnega pasu dobil oceno slabo.


* za večji prikaz kliknite na tabelo.

Upravljanje in ergonomija


Pri ocenjevanju upravljanja in ergonomije je en sedež dobil oceno zelo dobro, trije dobro, dva zadovoljivo, kar pet sedežev pa je dobilo oceno pomanjkljivo. Nekaj slabosti teh petih sedežev. Pritrditev sedeža tiggo bebehut je zahtevna, zaradi slabih navodil je težko najti pravilen potek varnostnega pasu, ki ga je treba večkrat zategniti. Pri sedežu united-kids alpha deluxe je zahtevno pripenjanje otroka v sedež, pri sedežih united-kids kid comfort in united-kids kidstar se otrok ne more sam pripeti v sedež, ker je potek varnostnega pasu v zgornjem delu tako otežen, da samonavijalnik varnostnega pasu v avtu ne zmore zategniti pasu in s tem zagotoviti varnega pripenjanja otroka v avto. Za primerno pripetost je treba ročno zategniti varnostni pas, a če se otrok pomakne naprej, navijalnik varnostnega pasu spet ne zmore zategniti pasu. 

Pri sedežu nania safety paris SP je treba tedaj, ko je sedež obrnjen v nasprotno smer vožnje, trebušni del varnostnega pasu povleči pod sedežem, potek pasu pa je slabo označen. Prav tako je zahtevno prilagajanje dolžine varnostnega pasu različno velikim otrokom.

Pri preverjanju vsebnosti nevarni snovi smo pri treh sedežih: nania safety paris SP, obaby tiny tatty teddy in nania races SP ugotovili sledi sredstva za preprečevanje gorenja TDCPP, ki velja za rakotvornega. Ker je šlo zgolj za sledi tega sredstva, so vsi trije dobilo oceno zadovoljivo. 

Pri šestih sedežih smo ugotovili večjo vsebnost PAK, zato so vsi dobili oceno pomanjkljivo, kar vpliva tudi na skupno oceno, saj noben izmed teh sedežev ne more dobiti boljše skupne ocene kot zadovoljivo. Ti sedeži so: tiggo bebehut, vivitta JAN AB 710-B, united-kids kid comfort, united-kids kidstar, fischer price FP 3000 in fischer price FP 4000.

Večjo vsebnost PAK pa smo ugotovili v prevlekah sedežev nania starter SP in united-kids alpha deluxe, zato sta ta dva sedeža dobila za vsebnost škodljivih snovi oceno slabo. 

Dobro ni poceni!


Naš tokratni test poceni otroških sedežev je pokazal, da nizka cena praviloma pomeni tudi slabšo kakovost – če že ne pri varnosti, pa pri kakšnem drugem, prav tako pomembnem področju. Ker otroških sedežev praviloma ne kupujemo za kratek čas uporabe, temveč za daljše obdobje, ob nakupu velja razmislek o razmerju med ceno in kakovostjo. 

France Kmetič


Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj