AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

AMZS test 33 otroških varnostnih sedežev 2012

AMZS test 33 otroških varnostnih sedežev 2012

Morda številka 33 preskušenih sedežev izgleda majhna, a je treba vedeti, da za ugotovitev resničnega stanja vsakega sedeža potrebujemo veliko najrazličnejših dejanj. Varnost vsakega sedeža preskusimo tako pri čelnem kot pri bočnem trku in to za vse homologirane skupine otrok. Če je nek sedež homologiran za tri starostne skupine, ga v čelnem in bočnem trku preskusimo s preskusnimi lutkami za vsako velikost, kar pomeni, da lahko s takim sedežem opravimo tudi po šest preskusnih trkov. Res gre za obsežno delo, a ker se zavedamo, kako pomembni so rezultati za porabnike, nam tega ni težko storiti. Prav tako pri uporabnosti vsak sedež preskusimo z otroci – namesto dojenčkov nastopajo lutke, saj ne bi bilo primerno, da bi že dojenčke obremenjevali s preskušanjem sedežev – ki najbolje povedo, kako se počutijo v določenem sedežu. Seveda ob tem svoj delež pristavijo še laiki, ki ugotavljajo, kako enostavna je montaža sedeža in pa seveda strokovnjaki, ki poskrbijo, da so vse ugotovitve korektne in dokumentirane tako, kot morajo biti pri takšnem testu. Vse to seveda pomeni tudi velike stroške, ki jih zmanjšamo tako, da pri testu sodelujemo različni avtomobilski klubi in tudi porabniške organizacije ter seveda tudi krijemo svoj delež stroškov. Še posebej v dobi, ko so na večini trgov evropskih držav na voljo enaki sedeži in ko je nakup zelo enostaven tudi prek spletnih trgovin, je to rešitev, ki pripomore, da porabniki dobijo ustrezno informacijo. A ne samo porabniki, temveč tudi izdelovalci včasih zvedo kaj takšnega, česar še sami niso vedeli. Tako se je pri lanskem testu eden izmed izdelovalcev čudil, da njegov sedež vsebuje škodljive snovi – a ko je ugotovil, da naše navedbe ustrezajo dejanskemu stanju, je lahko le pritrdil naši ugotovitvi. 

Polovica je dobrih!

A sedaj k rezultatom letošnjega testa, pri katerem smo sedeže preskusili po glavnih merilih: varnost, upravljanje, ergonomija, vsebnost škodljivih snovi in uporabnost. Med 33 preskušenimi sedeži jih je skoraj polovica dobila oceno dobro. Še posebej pomembno je, da je v vsaki velikostni skupini kar nekaj sedežev, ki so dobili oceno dobro, kar olajša izbiro ob nakupu. Deset sedežev je dobilo oceno zadovoljivo, dva sedeža sta dobila oceno pomanjkljivo, pet sedežev pa je dobilo najslabšo oceno slabo. Vseh pet sedežev je slabo oceno dobilo zaradi velikih slabosti pri zagotavljanju varnosti: dva pri čelnem trku, dva pri bočnem trku, napihljiv sedež easycareseat inflatable pa je slab tako pri čelnem kot pri bočnem trku.

Zaščita pri čelnem in bočnem trku

Pri čelnem trku je šest sedežev dobilo najboljšo oceno zelo dobro, pri vseh pa je otrok obrnjen v nasprotno smer vožnje, kar pomeni, da se ob zaviranju ali trku s celotnim telesom opre na sedež, nihanje glave pa je ob trku malenkostno. Trije sedeži so dobili oceno slabo. Pri sedežu peg perego viaggio convertibile je ob obremenitvi popustil mehanizem za nastavitev višine varnostnega pasu, s katerim je otrok pripet v sedež, zato varnostni pas zdrsne navzdol in s tem postane bistveno bolj ohlapen. Preskusna lutka se je zato sprva pomaknila daleč naprej, nato pa je močno udrila nazaj v sedež. Izmerjene obremenitve so bile zelo visoke in bi povzročile hujše poškodbe. Seveda zaradi velikega pomika naprej obstaja velika možnost, da bi otrok z glavo udaril v avtomobilski sedež pred seboj, kar še dodatno povzroči poškodbe. 

Napihljivi sedež easycarseat je zelo širok, zato spodnji del varnostnega pasu ne poteka dovolj nizko. Ob trku otrok zdrsne pod varnostnim pasom, varnostni pas se zareže v otrokov trebuh, kar lahko povzroči hude poškodbe. 

Tretji sedež, ki je dobil slabo oceno pri čelnem trku, je kiddy guardianfix. Če sedež namreč ni pritrjen v isofix sidrišče, kar uporabnik glede na navodila za uporabo lahko stori, se ob trku sedež s preskusno lutko zavrti in zdrsne izpod varnostnega pasu, tako da po koncu trka otrok leži nezaščiten na zadnji klopi avtomobila. Če pride do sekundarnega trka ali pri nekoliko drugačnih okoliščinah pri trku, to pomeni, da se otrok lahko huje poškoduje ob udarcu v trde dele v avtomobilu. Vzrok za to, da se sedež zavrti, je v njegovem težišču, ki je nad potekom varnostnega pasu, zato se otroški sedež ne more dovolj dobro opreti na sedež v avtomobilu, kar bi preprečilo rotacijo otroškega sedeža. Če pa je otroški sedež vpet v isofix sidrišče, do rotacije ne pride in tedaj sedež ponuja dobro zaščito. Prav ta primer pa tudi nazorno kaže, kako pomembno je, da s testom preverimo vse možne stiuacije, ki jih dovoljujejo navodila za uporabo sedežev.

Pri bočnem trku je sedem sedežev dobilo oceno zelo dobro za varnostno zaščito, kar pomeni, da so ti sedeži dobro oblazinjeni in otroka zaščitijo tako dobro, da ob trku ne pride v stik z drugimi deli avtomobila. Tudi izmerjene obremenitve preskusnih lutk so bile pri teh sedmih sedežih zelo majhne.

Trije sedeži so dobili oceno slabo. Pri sedežih graco junior maxi in graco logico L uporbnik v skladu z navodili lahko odstrani oporo za hrbet in glavo. Pri bočnem trku to seveda pomeni, da sedež ne zagotavlja ustrezne zaščite, saj otrok z glavo in prsnim košem udari v vrata avtomobila, kar lahko povzroči hude poškodbe. S slabo zaščito se je izkazal tudi že omenjeni napihljivi sedež easycarseat inflatable, saj ne nudi skoraj nobene bočne opore.

Upravljanje in ergonomija

Pri ocenjevalnem merilu upravljanje je šest sedežev dobilo oceno zelo dobro, 23 oceno dobro, trije oceno zadovoljivo, le en sedež pa oceno pomanjkljivo. Oceno pomanjkljivo je dobil sedež britax hi-way II. Gre za velik sedež, ki je obrnjen v nasprotno smer vožnje, v avto vgrajeni varnostni pas, ki služi za pritrditev otroškega sedeža, pa poteka skozi zakrito vodilo pod oblogo sedeža, nato pa mora biti še na obeh straneh učvrščen z zaponko. Poleg tega je potreben še dodaten pas za njegovo pritrditev. 

Za ergonomijo je en sedež dobil oceno zelo dobro, 18 sedežev je dobilo oceno dobro, 13 zadovoljivo, en sedež pa oceno pomanjkljivo. Oceno pomanjkljivo je dobil že omenjeni sedež britax hi-way II zaradi zelo zahtevnega nastavljanja varnostnega pasu za pritrditev otroka.

Vse manj škodljivih snovi

Prijetno smo bili presenečeni nad rezultati testa vsebnosti škodljivih snovi v otroških sedežih. Lani so imeli nekateri sedeži s tem velike težave, tokrat pa so vsi izdelki prestali naš preskus. Nekateri sedeži so imeli zelo majhno vsebnost škodljivih snovi, med njimi so bili tudi nekateri, katerih predhodniki so imeli ob lanskem testu še precejšnjo vsebnost ftalatov, zato so lani tudi dobili slabo oceno – pri tem še posebej izstopata maxi cosi rodifix in phil&teds tott XT. 

16 sedežev je pri merilu vsebnost škodljivih snovi dobilo oceno zelo dobro, 14 jih je dobilo oceno zadovoljivo, le dva sedeža pa sta dobila oceno pomanjkljivo. Pri sedežih z oceno zelo dobro nismo zaznali nobenih škodljivih snovi ali pa zgolj njihove sledi – to pomeni, da je bila vsebnost škodljivih snovi na meji zaznave. 

Pri sedežih, ki so dobili oceno zadovoljivo, smo zaznali škodljive snovi, ki pa so bile v mejah, ko je nevarnost za otroka relativno majhna, zato to tudi ni vplivalo na skupno oceno za te sedeže. Večinoma gre za snovi, ki preprečujejo gorenje, pri enem sedežu (graco nautilis) smo ugotovili vsebnost PAK, pri enem (easycarseat) pa vsebnost organozina.

Pri dveh sedežih smo ugotovili nekoliko večjo vsebnost škodljivih snovi. Pri sedežu chicco neptune smo ugotovili vsebnost organozina, pri sedežu recaro monza nova seatfix pa vsebnost formaldehida, a vsebnost teh snovi ni bila tako velika, da bi ju ocenili z oceno slabo, pač pa glede na merila našega ocenjevanja sedeža lahko dobita skupno oceno, ki je največ za stopnjo višja od ocene za vsebnost škodljivih snovi. Zato sta oba sedeža dobila skupno oceno zadovoljivo.

Isofix bo serijsko vgrajen 

Vse več otroških sedežev ponuja pritrditev z isofixom – 15 ali skoraj polovico preskušenih sedežev je imelo to možnost. Trend isofix sedežev se bo še nadaljeval, kajti od novembra letos bodo morali biti vsi novi modeli avtomobilov serijsko opremljeni z isofix pritrdišči in tudi s pritrditvenimi točkami za pritrditveni trak (v angleščini top tether). Od novembra 2014 bodo morali biti vsi novi avtomobili, ki bodo prišli na trg, opremljeni z isofix pritrdišči in pritrditvenimi točkami za pritrditveni trak. Ta omogoča čvrsto pritrditev sedeža v avto in onemogoča preveliko gibanje otroškega sedeža naprej ob ostrem zaviranju ali ob trku. Uporaba isofix sedežev je priporočljiva še zlasti zato, ker zmanjšuje možnost napačne pritrditve otroškega sedeža v avto, prav tako pa se zmanjšuje možnost poškodb otrok ob trku, zato je takšna odločitev vsekakor pohvalna, pa čeprav tudi naš test dokazuje, da prihaja do precejšnjih razlik v varnosti tudi pri isofix sedežih. Prav zato je za starše še toliko bolj pomembno, da se pred nakupom dobro poučijo o lastnostih sedežev, ki jih nameravajo kupiti. Prav tako je treba upoštevati, da vsakega isofix sedeža ni mogoče namestiti v vsak avto – vsak sedež je označen, v katere modele avtomobilov ga lahko namestimo. 

OPISI SEDEŽEV

Skupina O+ – za do 13 kg težke otroke

V tej skupini smo preskusili šest sedežev, pri čemer se različici sedežev cybex aton 2 in peg perego viaggio trifix K razlikujeta po tem, da pri obeh lahko kupimo posebej isofix osnovo, na katero pritrdimo sedež. Sedež aton se je izkazal z zelo dobro varnostjo, še posebej pri bočnem trku, saj se ročaja lahko zložita in prevzameta obremenitve pri trku. Pritrditev sedeža v podstavek je bolj zahtevna kot pri drugih sedežih. Peg perego je izboljšal svoj sedež, ki sedaj bolje oprime otrokovo telo – prejšnji sedež je bil bolj ploščat. Sedež HTS besafe izi go smo lani že preskusili brez isofix osnove, tokrat pa še z isofix osnovo, a je bil rezultat letos slabši. Glava preskusne lutke namreč ni bila dobro zaščitena, saj zdrsne iz sedeža. Zdrs je še bolj izrazit, če otrok ni dobro pripet v sedež. Tudi pri bočnem trku sedež ne ponuja dobre zaščite, saj glava lahko udari v bok avtomobila. Sedež babystyle oyster je imel težave pri bočnem trku, ker je glava preskusne lutke udarila v bok avta.

Skupini 0 in I – za do 18 kg težke otroke

Edini preskušeni sedež v tej skupini peg perego viaggio convertibile se je slabo izkazal, saj pri čelnem trku preskusna lutka z glavo udari v prednji sedež, ker varnostni pas za pripenjanje otroka ob trku popusti in omogoči zelo dolgo gibanje otroka naprej. Če sedež uporabljamo kot sedež skupine 0+ za do 13 kg težkega otroka, ki je obrnjen v nasprotno smer vožnje, se je dobro izkazal.

Skupine 0, I in II – za do 25 kg težke otroke

Sedež britax hi-way II lahko uporabljamo edino tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje. Čeprav je sedež homologiran tudi za skupino II, pa ni večji kot sedeži skupine I, zato imajo večji otroci težavo, kam z nogami, kar vpliva na oceno o ergonomiji. Varnost sedeža je zelo dobra, ne pa tudi njegovo upravljanje.

Skupina I – za od 9 kg do 18 kg težke otroke

Vsi štirje preskušeni sedeži so dobili skupno oceno dobro. Sedež cybex juno-fix je nekoliko izboljšan sedež cybex pallas. Sedež lahko dobro namestimo v avto, izkazal se je z zelo dobro zaščito pri bočnem trku. V avto ga lahko namestimo ali z varnostnim pasom ali z isofix pritrditvijo. Sedež römer trifix pritrdimo v avto z isofixom in zgornjim pritrditvenim trakom, izkazal pa se je z dobro varnostno zaščito. Dokaj težek sedež chicco xpace isofix lahko pritrdimo z varnostnim pasom ali isofixom z uporabo pritrditvenega traku, njegova varnost je dobra. Sedež cam viaggiosicuro isofix S157 se je izkazal bolje kot pred tremi leti, ko je počila isofix zaponka. Tokrat je sedež test prestal brez težav, obremenitve pri čelnem trku so bile nekoliko večje. Zahtevna je nastavitev pasu za pripenjanje otroka, saj ga je treba nastaviti na obeh straneh.

Skupine I, II in III – za od 9 kg do 36 kg težke otroke

V tej skupini smo preverili kar devet sedežev. Sedež concord transformer pro je podoben sedežu, ki smo ga pred leti že preskusili. Kot sedež skupine I ima zaščitno mizico, ki jo pri večjih otrokih ne uporabljamo več. Izkazal se je kot dober sedež. Oceno dobro je dobil tudi sedež cybex pallas 2, ki ima vgrajeno dodatno oblogo za boljšo zaščito pri bočnem trku, a je zato tudi širši in zavzame več prostora. Na voljo je tudi z isofix pritrditvijo z oznako pallas fix – torej v osnovi en sedež z različnimi možnostmi uporabe. Pet sedežev je dobilo oceno zadovoljivo. Sedež casualplay multiprotector fix ima zaščitno mizico, toda pri čelnem trku otroka ob povratnem gibanju dvigne proti stropu avta, kar vpliva na oceno pri čelnem trku. Sedež chicco neptune je soliden sedež, a nič več kot to. To velja tudi za sedež nania beline SP, ki je sicer zelo poceni. Sedež graco nautilus, ki ima vgrajeno celo – očitno nujno potrebno – držalo za pločevinko s pijačo, se je dokaj slabo izkazal pri čelnem trku, saj so bile obremenitve precejšnje. Zaščitno mizico ima tudi sedež storchenmühle taos – če otrok uporablja zaščitno mizico, so obremenitve pri čelnem trku majhne, brez zaščitne mizice pa večje. Sedež phil&teds tott XT je dobil oceno pomanjkljivo zaradi slabše zaščite pri čelnem trku. Sedež kiddy guardianfix pro se je pri čelnem trku, ko ni bil pritrjen z isofixom, zavrtel in preskusna lutka je ostala nezaščitena. Če je sedež pritrjen z isofix pritrditvijo, je njegova varnost dobra.

Skupini II in III za od 18 kg do 36 kg težke otroke

Med dvanajstimi sedeži, ki so homologirani za skupini II in III, torej za večje otroke, jih je šest dobilo oceno dobro, trije oceno zadovoljivo, trije pa oceno slabo. Sedež maxi cosi rodifix je po svoji zasnovi enak kot sedež ferofix, spremenjena je le prevleka. Sedež cybex solution X2 je praktično enak kot sedež pallas, le brez zaščitne mizice. Pri sedežu jane montecarlo R1 so sedaj rešili vse težave in gre za dober sedež. Pri sedežu HTS besafe izi up X3 fix X3 v oznaki pomeni, da gre za tretjo evolucijo tega sedeža, ki se izkaže bolje z isofix pritrditvijo kot če ga uporabljamo brez nje. Sedež storchenmühle solar seatfix se je tudi izkazal tako z dobro varnostno zaščito kot z dobro kakovostjo. Šesti sedež z oceno dobro je peg perego viaggio 2/3 surefix. Med tremi sedeži, ki so dobili oceno zadovoljivo, ima sedež safety 1st travel safe spremenjen naslon za glavo, a je varnostna zaščita zgolj zadovoljiva. Za sedež HTS besafe izi up X3 smo že zapisali, da brez isofix pritrditve zagotavlja nižjo raven zaščite tako pri čelnem kot pri bočnem trku kot enak sedež z isofix pritrditvijo. Sedež recaro monza nova seatfix je v osnovi enak kot sedež storchenmühle solar seatfix, a je Recarov sedež dobil nižjo oceno zaradi ugotovljene vsebnosti formaldehida v prevleki sedeža. S pranjem prevleke se formaldehid odstrani iz prevleke. Sicer pa ima sedež monza nova v primerjavi z dosedanjim sedežem monza vgrajene dodatne bočne blazinice za zaščito pri bočnem trku, prav tako pa se je bolje izkazal pri čelnem trku. In še nekaj o treh sedežih, ki so dobili oceno slabo. Sedež easycarseat inflatable ima ustrezno ECE R44-04 homologacijo, a ne ponuja ustrezne zaščite tako pri čelnem kot pri bočnem trku. Tudi sedeža graco junior maxi in graco logico L ne ponujata ustrezne zaščite pri bočnem trku, če snamemo naslon sedeža, kar dovoljujejo navodila za uporabo. 

Klikni za ogled tabele z rezultati!

Je dovoljeno in priporočljivo?

Otroški sedež na prednjem sedežu

Je dovoljeno namestiti otroški varnostni sedež na prednji sovoznikov sedež? To je vprašanje, ki si ga zastavi marsikateri uporabnik. Za to ni nobene ovire, a pod določenimi pogoji. 

Če je otroški sedež obrnjen tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje, torej gre za sedeže za dojenčke in majhne otroke, potem mora biti vsekakor izključen sovoznikov varnostni meh. Če namreč pride do trka in je sovoznikov varnosti meh vključen, se ta sproži v otroški sedež in ga tako poškoduje, da lahko pride do hudi poškodb ali celo smrti otroka. Večje otroke lahko prevažamo na prednjih sedežih, če sedijo v otroških sedežih, v katerih seveda gledajo v smer vožnje. Varnostni meh ostane vključen, saj ob trku lahko zagotovi učinkovito zaščito, le sovoznikov sedež mora biti pomaknjen povsem nazaj, da je otroški sedež dovolj odmaknjen od armaturne plošče. Če je otroški sedež namreč preblizu armaturne plošče, se varnostni meh sproži v otroka. O tem smo v Motoreviji že podrobno pisali, zapis pa lahko najdete tudi na naši spletni strani www.motorevija.si

Kljub vsemu pa je bolj priporočljivo, če se otrok vozi v otroškem sedežu, ki ni nameščen na prednji sovoznikov sedež.

Nič več starost, temveč telesna višina

Slovenski predpisi o uporabi otroških sedežev

Zakon o pravilih prometa v 88. členu takole predpisuje prevoz otrok: “Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 150 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana mehanično. Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s to določbo.”

Opredelitev prevoza otrok je zapisana zelo ponesrečeno, saj uporablja terminologijo, ki jo praktično nihče ne uporablja v vsakdanjem življenju. Tako zakonodajalec uporablja pojem zadrževalni sistem tako za v avto vgrajen varnostni pas kot otroški varnostni sedež, kar seveda lahko povroči zmedo pri uporabnikih. Tako se, vsaj po našem mnenju, “prevod” glasi: V avtu z vgrajenimi varnostnimi pasovi mora biti otrok pripet v otroškem varnostnem sedežu, ki je primeren otrokovi masi. Če avto nima vgrajenih varnostnih pasov, v njem ni dovoljeno voziti otrok, mlajših od treh let, starejši otroci pa se ne smejo voziti na prednjih sedežih.” Nejasno je tudi, kaj pomeni, da mora biti varnostni meh deaktiviran mehanično.  

Vsekakor pa bi bil zakon lahko določnejši glede uporabe homologiranih otroških sedežev. Prav nič namreč ne bi škodilo, če bi zakonodajalec zapisal, da mora imeti otroški sedež veljavno homologacijo ECE 44/03 ali 44/04, saj bi s tem porabniki dobili jasno navodilo, katere sedeže lahko uporabljajo. 

Zakonodajalec tudi ni predvidel možnosti, kako ravnati, če je otrok manjši od 150 cm in težji od 36 kg. Otroški varnostni sedeži so namreč narejeni za otroke težke do 36 kg, ne pa tudi za težje. Zakonodajalec v novem zakonu tudi ni opredelil starosti otrok. Po doslej veljavnem zakonu je pisalo, da morajo otroški varnostni sedež uporabljati otroci mlajši od 12 let. Te določbe ni več, temveč je predpisana le velikost otroka. In do kdaj je otrok otrok? Če bi se ravnali po splošnih pravilih, je to do 14. leta, ko postane mlajši mladoletnik. 

France KmetičKomentarji

Jest
18.6.2012 9:53:03
Ali je v tabeli z rezultati pod sedeži I, II, III skupine vpisali pravilne rezultate?
Torej sedež guardianfix pro ima isofix in mora biti pritrjen z njim. Če se ne motim ste rezultate podajali za sedež, ko bi bil pritjen z njim. Namreč Nemški testi se zelo razlikujejo od vaše tabele! In omenjeni sedež dosega najvišje rezultate in ne najnižje (porazne) kot jih vi navajate!
Jest
18.6.2012 9:53:08
Ali je v tabeli z rezultati pod sedeži I, II, III skupine vpisali pravilne rezultate?
Torej sedež guardianfix pro ima isofix in mora biti pritrjen z njim. Če se ne motim ste rezultate podajali za sedež, ko bi bil pritjen z njim. Namreč Nemški testi se zelo razlikujejo od vaše tabele! In omenjeni sedež dosega najvišje rezultate in ne najnižje (porazne) kot jih vi navajate!
Jest
19.6.2012 12:47:34
Všeč mi je tudi stavek: "Če je sedež pritrjen z isofix pritrditvijo, je njegova varnost dobra." Če je isofix grajen mora biti z njim tudi pritrjen (seveda če ga vozilo ima).
Lahko tudi obrnem vaš stavek. Če je sedež pritrjen z varnostnim pasom je njegova varnost dobra 8-). Zakaj niste naredili še testa brez varnostnega pasu.
Vem da zapenjam, vendar omenjeni avtosedež sem kupil ker je imel skoraj najboljše teste (ADAC), vi pa navajate porazne teste.
Jest
19.6.2012 12:47:37
Všeč mi je tudi stavek: "Če je sedež pritrjen z isofix pritrditvijo, je njegova varnost dobra." Če je isofix grajen mora biti z njim tudi pritrjen (seveda če ga vozilo ima).
Lahko tudi obrnem vaš stavek. Če je sedež pritrjen z varnostnim pasom je njegova varnost dobra 8-). Zakaj niste naredili še testa brez varnostnega pasu.
Vem da zapenjam, vendar omenjeni avtosedež sem kupil ker je imel skoraj najboljše teste (ADAC), vi pa navajate porazne teste.
krena
20.6.2012 8:51:00
To pa ne bo držalo, kot jaz vem
"Namreč Nemški testi se zelo razlikujejo od vaše tabele! In omenjeni sedež dosega najvišje rezultate in ne najnižje (porazne) kot jih vi navajate!"
krena
20.6.2012 8:51:02
To pa ne bo držalo, kot jaz vem
"Namreč Nemški testi se zelo razlikujejo od vaše tabele! In omenjeni sedež dosega najvišje rezultate in ne najnižje (porazne) kot jih vi navajate!"
France Kmetič
20.6.2012 9:16:22
Nekaj pojasnil: isofix sedež je lahko pritrjen z isofix pritrditvijo ALI pa z varnostnim pasom, če je tako zapisano v navodilih za uporabo sedeža. Kot smo zapisali že v testu, preverimo vse dovoljene kombinacije sedeža tako glede pritrditve kot velikosti otrok, za katere je sedež namenjen. Sedež kiddy guardianfx pro je dovoljeno pritrditi tudi z varnostnim pasom - tedaj se obnese slabo.
AMZS je enakovreden partner pri opravljanju testov (sodeluje pri izboru in testiranju), rezultati so zato enaki kot pri ADAC, OAMTC (avstrijski avtomobilski klub), TCS (švicarski klub)..., ki so tudi partnerji, le s to razliko, da AMZS objavi številčne ocene za vsako merilo pri testiranju, ADAC pa le opisno oceno. Skupna ocena - priporočilo je seveda enako.
France Kmetič
20.6.2012 9:16:26
Nekaj pojasnil: isofix sedež je lahko pritrjen z isofix pritrditvijo ALI pa z varnostnim pasom, če je tako zapisano v navodilih za uporabo sedeža. Kot smo zapisali že v testu, preverimo vse dovoljene kombinacije sedeža tako glede pritrditve kot velikosti otrok, za katere je sedež namenjen. Sedež kiddy guardianfx pro je dovoljeno pritrditi tudi z varnostnim pasom - tedaj se obnese slabo.
AMZS je enakovreden partner pri opravljanju testov (sodeluje pri izboru in testiranju), rezultati so zato enaki kot pri ADAC, OAMTC (avstrijski avtomobilski klub), TCS (švicarski klub)..., ki so tudi partnerji, le s to razliko, da AMZS objavi številčne ocene za vsako merilo pri testiranju, ADAC pa le opisno oceno. Skupna ocena - priporočilo je seveda enako.
janja
21.6.2012 22:20:07
Ma, kako je tisti nemc pripel lupinico?(tam na 12-ih minutah)... A se ne najprej da spodnji del pasu čez nogice, se pripne v sponko in nato del pasu, ki gre navadno čez ramo in prsni koš, zatakne na zadnji del lupinice? Itak da v takem primeru, kot je on montiral, zleti lupinica z mesta
Tjasa
23.6.2012 10:21:21
V tem AMZS testiranju pogrešam nekatere sedežke, ki se jih v Sloveniji (kar je bistveno) dobi v trgovinah, ki imajo poslovalnice v mnogih slovenskih krajih in posledično so staršem najbolj "pri roki" za nakup (mislim sedeže, ki jih prodajajo v babycentrih in pikapolonicah. Kaj čmo, te trgovine imaš skoraj na vsakem vogalu in so med redkimi nevirtualnimi trgovinami v Sloveniji - da torej lahko sedež vidiš in otroka not posedeš, preden sedež kupiš). Kot primer: sedeži Brevi ali Besafe razreda 0+1 iz pikapoke.
Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300