AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

AMZS test 17 otroških varnostnih sedežev, november 2012

Nevidne pasti

Ponudba otroških avtomobilskih sedežev je zelo pestra, saj izdelovalci venomer pošiljajo na trg nove modele. Zato smo se odločili, da poleg 33 sedežev, za katere smo rezultate našega testa objavili v letošnji junijski številki, preskusimo še 17 sedežev in s tem ponudimo dodatne informacije o varnosti in kakovosti teh sedežev. Naš test je pokazal, da je na trgu še nekaj sedežev z dobrimi lastnostmi, našli pa smo tudi tri sedeže, ki so dobili oceno slabo in njihove uporabe ne priporočamo.

Izdelovalci pošiljajo na trg vedno nove sedeže, ker želijo z novimi modeli odpraviti napake pri dosedanjih modelih in ker seveda želijo iti vsaj vštric s tekmeci, če že ne morejo biti pred njimi. Prav tako jih k izdelavi novih modelov silijo tudi nekatere spremembe v predpisih, na primer glede uporabe isofix sedežev. Tako morajo biti od novembra letos vsi novi modeli avtomobilov opremljeni z isofix pritrditvenimi točkami in vponkami za pritrditev pritrditvenega traku (v angleščini se imenuje top tether). Naloga pritrditvenega traku je, da ob trku ali naglem zaviranju prepreči gibanje otroškega sedeža naprej, s čimer je zagotovljena večja varnost sedeža. Sedeži z isofix pritrditvijo so namreč v avto vpeti le z dvema vponkama, zato se ob naglem zaviranju ali trku zgornji del sedeža pomakne naprej, kar vpliva na varnost. Z uporabo pritrditvenega traku, ki ga zapnemo v pripravljene zaponke na hrbtnem delu avtomobilskega sedeža ali pa na drugem delu v prtljažniku avtomobila, možnost tega gibanja zmanjšamo. Da bi dosegli čim večjo uporabo pritrditvenega traku, bodo morali biti z isofix pritrditvijo in vponko za pritrditveni trak od novembra leta 2014 opremljeni vsi avtomobili – od novembra letos pa vsi novi modeli avtomobilov. Druga možnost za dodatno učvrstitev isofix otroškega sedeža je oporna noga, ki se uporablja zlasti pri sedežih, v katerih otrok gleda v nasprotno smer vožnje. Pri tem sistemu pomično oporno nogo namestimo na dno avtomobila.

Za sedeže z isofix pritrditvijo so definirani zgolj sedeži skupin 0 in 1, ne pa tudi sedeži skupin 2 in 3. Sedeži skupin 2 in 3 imajo sicer tudi lahko vgrajeno isofix pritrditev, ki pa je namenjena zgolj temu, da je sedež pritrjen v avtu tudi takrat, ko otrok ne sedi v njem, nima pa bistvene varnostne vloge, saj je otrok pripet v sedež z običajnim, v avto vgrajenim varnostnim pasom. 

A vrnimo se k našemu tokratnemu testu, ki je potekal po povsem enaki metodologiji kot naš glavni test otroških sedežev in so seveda zato rezultati med seboj primerljivi. To pomeni, da smo vse sedeže preskusili tako s preskusnimi trki – tako čelnimi kot bočnimi – za vse kategorije, za katere so homologirani. Prav tako smo preverili druge varnostne elemente, kot so potek varnostnega pasu in pa čvrstost pritrditve v avto. Pri vseh sedežih smo tudi preverili upravljanje in ergonomijo, preverili smo uporabnost, možnost čiščenja sedeža in kakovost izdelave. Posebno pozornost smo namenili vsebnosti škodljivih snovi v sedežih, še posebno v delih, ki se jih dotika otrok pri uporabi sedeža. 

Šest dobrih

Med 17 preskušenimi sedeži jih je šest dobilo oceno dobro, sedem sedežev pa oceno zadovoljivo. En sedež je dobil oceno pomanjkljivo, kar trije sedeži pa so dobili oceno slabo. 

Po dva sedeža z oceno dobro sta v skupini sedežev 0+, torej sedežev za dojenčke, skupini 1, torej sedežev za otroke od enega do štirih let starosti, en sedež v skupinah 1, 2 in 3, torej za od enega do 12 let stare otroke in en sedež skupin 2 in 3, torej za več kot štiri leta stare otroke. 

Trije slabo, eden pomanjkljivo

Slabo so se izkazali trije sedeži: dva zaradi lastnosti, ki vplivajo na varnost, eden zaradi vsebnosti škodljivih snovi. Najslabše se je izkazal sedež nania trio plus, ki je homologiran za skupine 0, 1 in 2, torej za do šest let stare otroke. Tako pri čelnem kot pri bočnem trku je bila njegova varnostna zaščita slaba. Pri čelnem trku so bile namreč obremenitve otroka zelo visoke, še posebno na področju glave, vratu in prsnega koša. Obremenitve so bile tako visoke, da lahko povzročijo hude poškodbe. Prav tako ima sedež za otroke, ki sodijo v skupino 2, torej za od štiri do šest let stare otroke, neustrezen potek varnostnega pasu, kar lahko privede do poškodb trebuha in vratu. Tudi pri bočnem trku otrok v tem sedežu ni dobro zavarovan, saj otrokova glava nima dobre bočne opore. Tako je pri bočnem trku otrok z glavo udaril v trde dele avtomobila, zato so obremenitve zelo velike in lahko povzročijo hude poškodbe. Zato je sedež tudi za zaščito pri bočnem trku dobil oceno slabo.

S svojo varnostjo se je slabo izkazal tudi otroški sedež za dojenčka casualplay baby zero plus z isofix osnovo. Isofix pritrditev namreč ni zdržala obremenitev ob trku in je sedež zletel naprej, s tem pa je nekontrolirano in nezavarovano naprej po avtu odletela tudi preskusna lutka, kar lahko pripelje do zelo hudih poškodb ali celo otrokove smrti. Zato je ta sedež dobil oceno slabo. Enak sedež brez isofix osnove je dobil oceno zadovoljivo. 

Sedež bebecar easymaxi EL je imel preveliko vsebnost škodljivih snovi, zato je tudi dobil oceno slabo. Vsebnost ftalatov je bila namreč tako velika, da je močno presegla mejno vrednost, ki velja za neškodljivo. Da problem škodljivih snovi v otroških sedežih ni tako zanemarljiv, kot bi radi prikazali izdelovalci, dokazuje podatek, da je le sedem sedežev dobilo oceno dobro, ker niso vsebovali škodljivih snovi. V petih sedežih smo ugotovili dokaj majhno vsebnost škodljivih snovi (snovi za preprečevanje gorenja, formaldehid, PAK), v dveh sedežih pa malce večjo vsebnost PAK in organozina, a še v dopustnih mejah.

Oceno pomanjkljivo je dobil sedež brevi tao b.fix., ki je tako pri čelnem kot bočnem trku ravno še dobil oceno zadovoljivo, za upravljanje in ergonomijo pa je dobil oceno pomanjkljivo in s tem tudi skupno oceno pomanjkljivo.

S spremembo do ocene dobro

Ponovno smo preskusili tudi sedež kiddy guardianfix pro, ki je na našem glavnem testu dobil oceno slabo, ker se je otrok ob trku izvil iz varnostnega pasu. Kiddy je nekoliko spemenil sedež v sedalnem delu – oblazinjenje je drugačno – in s tem rešil težave, ki so se pojavile na prvem testu. Na našem tokratnem preskusu pri čelnem trku ni prišlo do rotacije, otrok je ostal varno pripet v sedežu, obremenitve pri čelnem trku so bile zelo zmerne. Še bolje se je sedež izkazal pri bočnem trku, saj je dobro zaščitil otroka. Skupna ocena za ta sedež je bila tako dobro in je bil torej eden izmed šestih sedežev na tokratem testu s to najvišjo oceno.

Skupaj 50 sedežev

Na obeh naših letošnjih testih smo preskusili 50 otroških sedežev in ugotovili, da je v vsaki skupini dovolj dobrih sedežev, da uporabniki lahko izberejo varen in uporaben sedež. Prav tako pa smo z našim testom ugotovili, kateri sedeži ne izpolnjujejo pričakovanih meril na področju varnosti, upravljanja, ergonomije in vsebnosti škodljivih snovi.  

Skupina 0+

V skupini sedežev 0+ smo testirali šest sedežev: dva sta dobila oceno dobro, dva zadovoljivo, dva pa oceno slabo. Vse sedeže v avto pritrdimo tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje. Dobro oceno sta dobila oba Gracova sedeža. Sedež junior baby pritrdimo v avto z varnostnim pasom. Dobre strani tega zelo lahkega sedeža so majhne obremenitve pri čelnem trku, zelo dobra zaščita otrokove glave, majhna možnost napačne uporabe, dobro razumljiva navodila, dobra ergonomija. Med lažjimi slabostmi so zmerne obremenitve pri bočnem trku, neustrezen potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka v sedež, dokaj trdo oblazinjenje, pa tudi večja vsebnost škodljivih snovi v sedežu (sredstvo za preprečevanje gorenja). Za sedež graco junior baby pa lahko uporabimo tudi osnovo, ki jo pritrdimo v avto in potem nanjo vpnemo sedež. Obremenitve pri čelnem in bočnem trku so zelo podobne kot pri sedežu brez osnove, prednost pa je hitra in enostavna montaža sedeža v avto. 

Oceno zadovoljivo sta dobila sedeža prenatal so travel in causalplay baby zero plus. Dobre lastnosti lahkega Prenatalovega sedeža so majhne obremenitve pri čelnem trku, dober potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka v sedež, zelo dobra zaščita glave, majhna možnost napačne uporabe, dobra ergonomija. Obremenitve pri bočnem trku so zmerne, pritrditev sedeža v avto, ki je zahtevna, ni najbolj čvrsta, oblogo sedeža je težko sneti. Ugotovili smo tudi nekoliko povečano vsebnost škodljivih snovi v sedežu (formaldehid). Casualplayev sedež se je izkazal s čvrsto pritrditvijo v avto, majhnimi obremenitvami pri čelnem trku, dobro zaščito glave, enostavnim pripenjanjem otroka v sedež, dobro ergonomijo. Pri bočnem trku so bile obremenitve zmerne, potek pasu za pripenjanje otroka ni najboljši, montaža sedeža v avto je zahtevna, prevleka sedeža je pralna le ročno. Ugotovili smo tudi veliko vsebnost školjivih snovi v sedežu (PAK).

Enak sedež, ki je pritrjen na isofix osnovo, je dobil oceno slabo, ker so pri čelnem trku velike možnosti za poškodbo otroka, saj isofix osnova ne zdrži obremenitve in sedež poleti po avtu. Pri bočnem trku pa so obremenitve zmerne.

Slabo oceno je dobil tudi sedež bebecar easymaxi EL zaradi prevelike vsebnosti škodljivih snovi (ftalatov). Vsebnost je bila namreč tako velika, da je ni mogoče označiti kot zdravju neškodljivo, zato je sedež dobil skupno oceno slabo. Sicer se je sedež izkazal z majhnimi obremenitvami pri čelnem trku in zmernimi obremenitvami pri bočnem trku. Montaža sedeža v avto je zahtevna, prav tako pripenjanje otroka v sedež.

Klikni za ogled tabele z rezultati!

Skupini 0+/I

Edini sedež v tej skupini peg perego viaggio switchable je dobil oceno zadovoljivo zaradi povečanih obremenitev pri čelnem trku, medtem ko so bile obremenitve pri bočnem trku povprečna. Med dobre lastnosti lahko štejemo dober potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka, visoke ščitnike za glavo, majhno možnost napačne uporabe, pa tudi dobro ergonomijo, le otrok dokaj slabo vidi iz sedeža.

Skupine 0/I/II

Edini preskušeni sedež v tej skupini nania trio plus – drugo ime za ta sedež je kiddicare maxi SP – je dobil slabo oceno zaradi velikih obremenitev tako pri čelnem kot pri bočnem trku, zelo slabega poteka varnostnega pasu, premajhnih opor za glavo, pa tudi zato, ker je sedež težko dobro pritrditi v avto in ker obstoja precejšnja možnost napačne uporabe. Ugotovili smo tudi večjo vsebnost škodljivih snovi (sredstvo za preprečevanje gorenja).

Skupina I

Med štirimi sedeži skupine I sta dva sedeža dobila oceno dobro, dva pa zadovoljivo. Dobro oceno sta dobila sedeža römer duo plus in kiwy SPF 1 isofix. Römerjev sedež lahko pritrdimo v avto ob pomoči isofix pritrditve in v nekaterih avtih tudi z zgornjim pritrditvenim trakom, lahko pa tudi z varnostnim pasom. Obremenitve pri čelnem trku sedeža z isofix pritrditvijo z uporabo pritrditvenega traku so še manjše kot brez uporabe traku. Če je sedež pritrjen z varnostnim pasom, so obremenitve nekaj večje. V tabeli so rezultati za sedež z isofix pritrditvijo. Obremenitve pri bočnem trku so majhne, potek varnostnega pasu je optimalen, nastavitev dolžine varnostnega pasu za pripenjanje otroka je enostavna, prav tako pritrditev sedeža v avto, dobra je ergonomija.

Drugi sedež z dobro oceno je kiwy SPF 1 isofix, a gre za zelo težek sedež, zato ga lahko pritrdimo zgolj z isofix pritrditvijo, z varnostnim pasom pa le v posebej določenih avtih (seznam je v navodilih za uporabo sedeža). Sedež se je izkazal z majhnimi obremenitvami tako pri čelnem kot pri bočnem trku, z dobrim potekom varnostnega pasu, z enostavno pritrditvijo v avto, zato pa je zahtevnejše pripenjanje otroka v sedež. Sedež zaradi svoje velikosti potrebuje v avtu veliko prostora.

Oceno zadovoljivo sta dobila sedeža maxi cosi priori XP in chicco xpace. Maxi cosijev sedež v avto čvrsto pritrdimo z varnostnim pasom. Pri čelnem trku je imel povečane obremenitve, pri bočnem trku pa zmerne. Med dobre lastnosti lahko štejemo dober potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka, enostavno pripenjanje sedeža v avto, dobro oporo za otrokove noge, dobro oblazinjenost. Pri sedežu smo ugotovili nekoliko večjo vsebnost škodljivih snovi (PAK).

Z varnostnim pasom v avto pritrdimo tudi Chiccov sedež xpace, pri katerem smo ugotovili večje obremenitve pri čelnem trku in zmerne obremenitve pri bočnem trku. Med dobre lastnosti lahko štejemo dober potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka, čvrsto pritrditev v avto, enostavno pripenjanje otroka v sedež, dobro oporo za otrokove noge, med pomanjkljivosti pa dokaj zahtevno pripenjanje sedeža v avto, pa trdo oblazinjenje sedeža in zahtevno snemanje obloge sedeža.

Skupine I, II in III

Tri različne ocene so dobili trije sedeži v tej skupini. Sedež kiddy guardianfix pro 2 je dobil oceno dobro. Gre za sedež, kjer je otrok zaščiten z varnostno mizico. Izkazal se je z zelo majhnimi obremenitvami pri bočnem trku, pri čelnem trku pa so bile obremenitve zmerne. Med dobre lastnosti štejemo dober potek varnostnega pasu, čvrsto pritrditev sedeža v avto, enostavno pripenjanje otroka v sedež, enostavno pritrditev sedeža v avto, dobro oporo za otrokove noge, zelo dobro oblazinjenje. Med slabše lastnosti štejemo, da je sedež zelo ozek, da v avtu potrebuje precej prostora in da je pogled otroka iz sedeža omejen.

Sedež recaro young sport je dobil oceno zadovoljivo zaradi zmernih obremenitev tako pri čelnem kot pri bočnem trku in zaradi povečane vsebnosti škodljivih snovi v sedežu (organozin). Med dobre lastnosti tega sedeža lahko štejemo dober potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka, zelo dobro oporo za otrokove noge, dobro oblazinjenje, zelo dober položaj otroka v sedežu in tudi zelo dobro izdelavo sedeža. 

Sedež brevi tao b.fix je dobil oceno pomanjkljivo zaradi zmernih obremenitev otroka tako pri čelnem kot bočnem trku, predvsem pa zaradi velike možnosti napačne uporabe in zahtevne pritrditve sedeža v avto. Med dobre lastnosti štejemo dober potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka, enostavno pripenjanje otroka v sedež, dobro oporo za otrokove noge, dober položaj otroka v sedežu. Je pa sedež zelo ozek, snemanje obloge sedeža je zahtevno, oblogo lahko peremo samo ročno, otrokov pogled iz sedeža je omejen.

Skupini II in III

V tej skupini je dobro oceno dobil sedež takata maxi isofix. Tehnično enak je tudi sedež picomino maxi. Sedež lahko v avto pritrdimo z isofixom, ki sedež varno zadrži v avtu tudi tedaj, ko v sedežu ni otroka. Isofix pritrditev omogoča tudi boljšo bočno stabilnost sedeža – naša ocena velja za sedež z uporabo isofixa. Dobra lastnost tega sedeža je, da ga lahko tedaj, ko ga ne rabimo, enostavno zložimo. Sedež se je na testu zelo dobro izkazal, edina pomanjkljivost je omejen pogled otroka iz sedeža. 

Sedež graco logico LX comfort je dobil oceno zadovoljivo zaradi zmernih obremenitev tako pri čelnem kot pri bočnem trku, pa tudi zato, ker ga je težko čvrsto pritrditi v avto. Sedež je tudi zelo ozek. Ugotovili smo tudi nekoliko povečano vsebnost škodljivih snovi v sedežu (sredstvo za preprečevanje gorenja). Sicer pa gre za sedež z enostavnim pripenjanjem otroka v sedež, dobrim potekom varnostnega pasu, dobro oporo za otrokove noge, dobrim oblazinjenjem, zelo dobro kakovostjo izdelave. 

France Kmetič


Komentarji

Alex
21.11.2012 18:26:20
Lani je v skupini I zmagal sedež Cybex Juno-fix. Letos ga na testu očitno ni bilo, je še vedno priporočljiv?
Karmen
26.2.2013 0:47:18
Nikjer ne zasledim testov Kidfix - Romer skupine II in III??
Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300