AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor

Temelj je zadovoljstvo!


Člani skupščine Avto-moto zveze Slovenije, torej predstavniki avto-moto društev bodo na redni letni skupščini, ki bo sredi decembra, pregledali delo naše organizacije v letošnjem letu in hkrati tudi zasnovali njen nadaljnji razvoj. Kakšni so bili dosežki in kako je usmerjen pogled naprej smo povprašali predsednika Avto-moto zveze Slovenije dr. Danijela Starmana.

Na lanski decembrski skupščini ste dobili nov mandat za vodenje Avto-moto zveze Slovenije. Na katere dosežke ste ponosni v prvem letu novega mandata?

AMZS ostaja tudi v 103. letu svojega delovanja vodilna organizacija na področju civilne družbe, ki nudi ugodnosti za člane AMD in AMTK, ukvarja se z mobilnostjo, preventivo ter motošportom in kartingom. Razmere, ki smo jim danes priča, terjajo od vodstva veliko prilagodljivosti in ponujajo veliko izzivov. Za nami je slaba četrtina mandata. Člani upravnega odbora, novi predsedniki komisij in strokovni sodelavci so pravzaprav pravi naslov za to vprašanje. Vsekakor pa lahko potrdim, da smo projekte, ki so doslej že potekali, nadgradili in jim dodali nove vsebine.

Članska komisija je zastavila prenovo ugodnosti. Pridobivanje in ohranjanje zadovoljnih članov predstavlja jedro delovanja AMD in AMZS. Svoje delovanje prilagajamo dejstvu, da je del članov aktiven v društvih, drugi del pa članstvo razume zgolj kot košarico ugodnosti, ki mu olajšajo mobilnost. Zato bomo v prihodnje razvijali in krepili tako društvene aktivnosti, ki krepijo pripadnost društvom, kot tudi »klubski lojalnostni program«, ki članom zagotavlja več zadovoljstva in zaupanja. Naši fantje, ki izvajajo pomoč na cesti, so vrhunsko usposobljeni, kar dokazuje tudi v septembru doseženo prvo mesto na evropskem tekmovanju mehanikov avtomobilskih klubov, ki opravljajo pomoč na cesti, za kar zaslužijo vse čestitke.

AMZS v sklopu svojega sodelovanja v raznih mednarodnih združenjih in na osnovi bilateralnega sodelovanja svoje člane in širšo javnost sproti obvešča o številnih zanimivih temah kot so različni testi (testi pnevmatik, otroških sedežev, raznih storitev in ugodnosti s področja mobilnosti). Velikokrat se zdi samoumevno, da v teh testih nastopajo tudi slovenski izdelki ali slovenski kraji ali slovenska ponudba določenih storitev, a vendar je treba vedeti, da je to predvsem plod prizadevanj AMZS. S tem se tako AMZS kot Slovenija uveljavljata v svetu, kadar so rezultati dobri. Če so slabši, je to vsem nam lahko ogledalo, v katerega se moramo kritično pogledati in si prizadevati za izboljšanje stanja. Zadovoljni smo, da ima skoraj 23.000 članov v članstvo plus vključeno knjižico za mednarodno pomoč. Imamo aplikacijo za tablične računalnike, razveseljuje tudi, da je skoraj 10.000 članov že preneslo aplikacijo AMZS na svoj pametni mobilni telefon. Vse več projektov je financiranih tudi z mednarodnimi sredstvi npr. iz FIA Grant programa za varnost v cestnem prometu v 2012 za projekt »AMZS delavnice za seniorje«, pa Projekt SOL in najnovejši ROSEE, kjer bomo prvič koordinatorji mednarodnega projekta 12-ih držav na področju varnosti v prometu.

Preventivne vsebine smo približali vsem generacijam, zato skupaj z AMD izvajamo aktivnosti, ki smo jih poimenovali Družinska ura AMZS in so že dobro prepoznavne v slovenskem prostoru. Za izvajanje teh vsebin je pomembno sodelovanje in povezovanje AMZS in AMD z vladnimi in nevladnimi organizacijami na državni in lokalni ravni od ministrstev, upravnih enot do vrtcev in šol. V Družinsko uro smo umestili 12 različnih vsebinskih področij problematike, ki se pojavlja v lokalnih okoljih (hitrost, alkohol, varnostni pas, avtošola, trening varne vožnje, evropski testi in projekti itn…). V letošnjem letu smo z Družinsko uro obiskali 14 mest, sodelovali na sedmih sejmih in šestih avto-moto športnih dirkah. Vse naštete aktivnosti so del svetovnega projekta Desetletja za večjo prometno varnost na cestah, v katerega je vključeno več kot 100 držav, AMZS pa je kot nosilec aktivnosti tega projekta v Sloveniji primer dobre prakse tudi v mednarodnem prostoru. Brez aktivnega sodelovanja posameznikov (voznikov) pa so vsi napori odveč. Zato si osebno želim, da bi se več članov in voznikov s sprejetjem zaveze na naši spletni strani pridružilo projektu »Vozim varno«. S sprejetjem zaveze se podpisnik zaveže, da bo upošteval vsaj troje: da ne bo telefoniral med vožnjo, da bo upošteval prometna pravila in da ne bo vozil pod vplivom alkohola.

Zaostrene gospodarske razmere vplivajo tudi na delo AMZS. Kje se to najbolj občuti?

Kako kupiti pnevmatike, kdaj peljati avto na servis, kako pokriti vse višji strošek registracije in goriva… Za vse več Slovencev je vse, kar je povezano z izdatki za avto, podvrženo tehtnemu premisleku. Tudi plačilo članarine je za marsikoga postal izdatek, o katerem resno premisli. Marsikdo s težavo obnovi članstvo, po drugi strani pa raste članstvo plus, ki ob nekoliko višji ceni zagotavlja širšo paleto storitev. Uspešno smo zaustavili trend zmanjševanja članstva. V primerjavi z drugimi klubi v državah z recesijo je upad pri nas nižji oz. so članski podatki ugodnejši. V času, ko vsi gospodarski kazalci kažejo navzdol, je ohranitev ravni poslovanja in zmanjšanje zadolženosti delniške družbe velik uspeh. Stroški so pod nadzorom, kar gre predvsem zasluga vodstvu in zaposlenim, ki so dosegli in presegli načrtovane in lanskoletne rezultate.

Skupščina AMZS naj bi decembra letos sprejela strateški načrt razvoja AMZS do leta 2016. Kateri so glavni poudarki tega načrta?

Na posvetu predsednikov in sekretarjev AMD smo predstavili strateški načrt in prisluhnili pripombam ter predlogom. Glavna naloga je prenova članske storitve, ki bo bolj prilagojena razmeram in bo z različnim obsegom storitev in različno višino članarine zagotavljala rast in zadovoljstvo članov. Nadaljnja usmeritev je krepitev društev in zagotavljanje strokovne podpore za njihov trajnostni razvoj in nadaljnje izgrajevanje povezanosti zveze s članstvom. S kakovostnimi in pametno zastavljenimi preventivnimi vsebinami bomo dosegli, da bo slovenska država prepoznala in pripisala AMZS pomembnejšo vlogo pri izboljševanju prometne varnosti na slovenskih cestah. Tako bomo tudi na ta način gradili zaupanje v AMZS tako med obstoječimi člani kakor tudi med nečlani. V motošportu je cilj povečati prepoznavnost predvsem v slovenskem prostoru z zagotovitvijo boljših razmer kakovostnim in vrhunskim športnikom ter organizatorjem, društvom pa pomagati predvsem pri delu z mladimi. Poseben poudarek in prioriteto pa v načrtu dajemo reorganizaciji Skupine AMZS, ki bo osnova učinkovitejšemu upravljanju in še boljšim rezultatom.

Kot predsednik nadzornega sveta delniške družbe AMZS, ki skrbi za uresničevanje velikega dela članskih ugodnosti, ste (so)odgovorni tudi za njeno delovanje. Ste zadovoljni z njenim delom? 

Sem, še vedno pa je prostor za izboljšave in nadzorni svet to od vodstva delniške družbe tudi ves čas zahteva. AMZS d.d. in njene hčerinske družbe, kot sta Interservice ter Izava, izvajajo preko vleke, servisa, klicnega centra in drugih dejavnosti storitve za člane AMD/AMTK, pa tudi za več kot 400.000 strank, ki še niso naši člani. Osnovni namen je, da so vsi kar najbolj zadovoljni s storitvami. Za člane smo v zadnjem letu opravili več kot 16.000 vlek in intervencij ter skoraj 22.000 tehničnih pregledov. Veliko pozornost smo namenili izobraževanju zaposlenih in tehnični opremljenosti. V zadnjih dveh letih smo samo za posodobitev opreme in poslovnih enot namenili pol milijona evrov in še dodaten milijon evrov za nabavo vozil za pomoč na cesti. Nekateri nas vseeno opozarjajo, da ne odpiramo novih poslovnih enot. Pri tem je treba poudariti, da so bile v preteklih letih največje naložbe izgradnja Centra varne vožnje na Vranskem in nakupi zemljišč za nove poslovne enote. Zaradi povečanega investiranja je družba dosegla stopnjo zadolženosti do ravni, ki je po pravilih ekonomske stroke komaj še sprejemljiva. Zato smo bili novi nadzorniki in vodstvo v drugi polovici leta 2010 in v letu 2011 primorani izvajati ukrepe za izboljšanje likvidnostnega položaja, kot so prestrukturiranje kreditov, monetizacija osnovnih sredstev ter optimiziranje stroškov poslovanja. Na podlagi ukrepov so se ob koncu leta 2011 in v letu 2012 kazalci likvidnosti in zadolženosti izboljšali. Ocenjujem, da bomo lahko v kratkem začeli z nadaljevanjem že načrtovanih investicij.

Delniška družba je v zadnjem obdobju v procesu preoblikovanja iz gospodarske družbe, katere glavna usmeritev je bila intervencijska pripravljenost in zagotavljanje pomoči, za katero je družba prejemala denarno nadomestilo od države, v gospodarsko družbo, ki deluje v popolnoma tržnem okolju z izrazito konkurenco na vseh področjih svojega delovanja. Za zagotovitev nadaljnjega razvoja gospodarske družbe pa je treba v družbi izvesti številne spremembe. Zato v strategiji AMZS med prioritetami navajamo tudi reorganizacijo družbe in njeno statusno preoblikovanje, kar daje temelje uspešnega nadaljnjega razvoja. 

Vsa avto-moto društva so dobila anonimno pismo, ki naj bi ga napisali nekateri zaposleni, ki imajo kar nekaj pripomb na nekatere poslovne odločitve, pa tudi na neustrezno kadrovsko politiko in celo vaše vodenje AMZS. So vas navedbe prizadele?

Ne vem, če so ga dobila vsa društva, saj je anonimno. Zato sem ga sam razposlal vsem in z vso resnostjo smo ga obravnavali tako na nadzornem svetu AMZS d. d., na seji upravnega odbora AMZS, svoje stališče pa sva z direktorjem AMZS d. d. predstavila tudi na zelo dobro obiskanem posvetu predsednikov in sekretarjev. AMZS je nevladna organizacija, ki posluje transparentno in ima celo vrsto institucij, kjer je možno povedati svoja stališča, zato se mi zdi anonimka neprimeren način komuniciranja. Direktor Logar je pisno in ustno odgovoril na očitke, predstavil dejansko stanje in ukrepe. Sam sem bil najprej aktiven v AMD kot član in športnik, pozneje sem sodeloval v delu finančne komisije AMZS in bil podpredsednik AMZS. Danes se predsedovanju posvečam z vsem srcem, znanjem in optimizmom, ki ga premorem. V vseh delovnih okoljih, kjer sem bil oz. sem zaposlen, delam vestno in predvsem visoko etično moralno. Očitki, da bo AMZS d. d. razpadla oz. se prodala, niso nič novega in se obdobno pojavljajo vedno, ko nekomu posamezne poslovne odločitve ne ustrezajo. Podobnih očitkov so bila deležna tudi predhodna vodstva, zato jih ne jemljem osebno. Čeprav smo jih temeljito obravnavali, gre anonimko razumeti kot aktivnosti posameznikov, ki svoje splošno nezadovoljstvo nad stanjem v družbi manifestirajo na neustrezen, nekorekten, predvsem pa neučinkovit način. Finančno poslovanje je kljub splošni recesiji zelo dobro, o prodaji AMZS d. d. pa lahko odločajo samo lastniki, torej o več kot 72 % deležu le skupščina AMZS. Vse poslovne odločitve temeljijo na stroki in so ekonomske narave ter nimajo nobene povezave s sorodstvenimi ali prijateljskimi vezmi kateregakoli zaposlenega v AMZS d.d. Večina pripomb, ki so priložene pismu, je del internega gradiva, ki ga je vodstvo z zaposlenimi pripravilo in lani posredovalo v okviru ukrepov za izboljšanje poslovanja, znižanja števila pritožb in povečanja zadovoljstva strank. Žal se pisec niti ni pozanimal, da v AMZS ne prejemam plače. Še naprej sem bom trudil, da bo AMZS uspešna in ugledna članica družine FIA, kjer sem podpredsednik za mobilnost. Razumem zaskrbljenost nekaterih zaposlenih, časi so težki, vendar verjamem, da bomo s poštenim in strokovnim delom ohranjali in odpirali delovna mesta, s kakovostnimi storitvami ter prijaznostjo pa pridobivali nove stranke in člane.

AMZS je tudi nacionalna krovna športna zveza za moto šport in karting. Slovenski vozniki so dosegli nekaj odmevnih mednarodnih dosežkov. Kako ocenjujete njihove nastope?

Z eno besedo: fantastično! Letošnja sezona je bila za slovenske motošportnike znova zelo uspešna. Lahko jim le čestitamo. Začelo se je z zmago Klemna Gerčarja na odlično organizirani motokros dirki svetovnega prvenstva MX3 v Orehovi vasi, ob koncu poletja je Tim Gajser osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka, temu dodal še naslov evropskega prvaka v razredu EMX 125. Konec septembra si je 11 kratni državni prvak v speedwayu Matej Žagar, po nekaj letih, znova izboril mesto med šestnajsterico  voznikov, ki bo prihodnje leto nastopala v svetovnem prvenstvu v speedwayu. Za konec je motokros reprezentanca, za katero je poleg Gerčarja in Gajserja nastopil še Matevž Irt, osvojila drugo mesto na evropskem pokalu narodov. Seveda ne moremo niti mimo uspehov bratov Jerman na cestnih dirkah. Vseh teh dosežkov ne bi bilo brez dela v klubih. Tudi dobra organizacija šole motokrosa in minimota privabita veliko mladih, ki bi se radi podali v svet dirkanja. Prezreti ne smemo niti organizatorjev tekmovanj, tudi mednarodnih, ki vsako leto dobijo pohvale tujih opazovalcev. Seveda je večina bremena na ramenih požrtvovalnih staršev in družin ter društev. Le želimo si lahko, da se bo trend takih uspehov nadaljeval, naša naloga pa je, da skušamo zagotoviti čim boljše pogoje za nastope naših športnikov in da izboljšamo promocijo odličnih dosežkov, ki so sicer vse prevečkrat neupravičeno medijsko zapostavljeni. Časi, v katerih živimo, od nas terjajo premislek, kako naprej. Imamo veliko tekmovalnih razredov in starši ter ekipe vse težje zbirajo sredstva, zato v AMZS šport pripravljamo analizo stanja, ki bo podlaga za strategijo razvoja športa v prihodnje. Le tako bo AMZS tudi v bodoče uspešna in prepoznavna na vseh temeljnih področjih svojega delovanja: v športu, preventivi in zagotavljanju mobilnosti za svoje člane. 

France KmetičZnačke


Sorodne novice

  Komentarji

  Pagot
  31.10.2015 14:20:24
  Posojilo med ponudbo pošten posameznikov

  zdravo
  Ste poslovnež, nepremičnine razvijalec, kmet, pridelovalec, rejec, lastnik hotel, trgovec ali drugače imajo obse en projekt in potrebujejo naložbe.
  Za prikaz vaše družbe navzgor, v roki napete za partnerstvo v primeru win-win. ( vgnpagot@hotmail.fr )
  Revolving kreditov:
  Za vaš denar potrebuje, vaš nepredvidljivih in majhnih projektov.
  Osebna posojila:
  Za financiranje projektov prosto hkrati nadzoruje vaš proračun.
  Odkup kreditov:
  Utrditi večkratnik posojila in zmanjšati svoje mesečna plačila.
  Vas strah ne bo upravičena zaradi osebnih razmer. Danes je mogoče! Vse pravne in je naredil pošteno. Ne oklevajte v stik z mano, je pa
  si zavežejo k nič in največjo zaupnost in odobritev je zagotovljena. Za obresti v ta napoved, prosimo kontaktirajte me preko naslovu: ( vgnpagot@hotmail.fr ).
  Moje delo in vaše zadovoljstvo so zajete zavarovanja in vračilo hitro ter skupaj z moj zavarovalnica in moje bančne garancije.
  Sprejmite, gospa, gospodična, g., naš najboljši pozdrave.
  Dodaj komentar:
  Dodaj

  Ostale novice

  Novice
  27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
  27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
  27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
  27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
  27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
  27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
  27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
  27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
  09.12.2015 (Ne)pravičnost?
  09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
  09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
  09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
  09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
  09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
  05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
  05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
  04.11.2015 Kdo koga ščiti?
  04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
  04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
  04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
  02.10.2015 Epilog
  02.10.2015 Do zadnje kapljice?
  02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
  02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
  02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
  01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
  01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
  26.08.2015 (Pre)obrat
  26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
  26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
  26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
  26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
  26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
  26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
  26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
  26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
  26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
  09.07.2015 Izzivi in zaveza
  09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
  09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
  09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
  04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
  04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
  04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
  04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
  06.05.2015 Strategija
  06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
  06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
  06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
  06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
  01.04.2015 Izmenjava
  01.04.2015 Umirjanje prometa
  01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
  01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
  01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
  01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
  04.03.2015 (Ne)požrešnost
  04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
  04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
  04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
  28.01.2015 Zasuk
  28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
  28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
  28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
  28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
  28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
  28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
  10.12.2014 Slepa ulica
  10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
  10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
  10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
  10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
  10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
  10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
  05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
  05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
  05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
  05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
  05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
  01.10.2014 Ironija usode
  01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
  01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
  01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
  01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
  28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
  28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
  28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
  28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
  28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
  28.08.2014 Janez Remše
  09.07.2014 Vrednote
  09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
  09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
  09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
  09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
  04.06.2014 Obveza in zaveza
  04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
  04.06.2014 25 let katalizatorja
  04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
  04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
  06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
  06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
  06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
  06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
  06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
  06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
  06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
  06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
  06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
  02.04.2014 Elektrošok
  02.04.2014 Divjad na cesti
  02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
  02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
  02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
  02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
  02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
  02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
  05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
  05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
  05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
  05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
  05.03.2014 Prestavitev
  03.02.2014 Davki za varnost?
  03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
  03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
  03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
  03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
  03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
  11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
  11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
  11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
  11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
  11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
  08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
  07.11.2013 Komu sveti?
  07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
  07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
  07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
  07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
  07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
  03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
  03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
  03.10.2013 Svetovni prvak!
  03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
  02.10.2013 Avtogol
  30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
  29.08.2013 (Iz)govori
  29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
  29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
  29.08.2013 Električni avtomobili
  06.07.2013 Nevaren dotik
  06.07.2013 Pomemben mejnik
  06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
  06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
  06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
  05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
  05.07.2013 Pomoč iz zraka
  30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
  29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
  29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
  29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
  29.05.2013 Pešci so najšibkejši
  29.05.2013 Žagar med najboljšimi
  29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
  26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
  25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
  25.04.2013 Kratkovidnost
  28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
  28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
  28.03.2013 Od voznika do komentatorja
  28.03.2013 Nevarna jeza
  28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
  28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
  28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
  28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
  28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
  28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
  28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
  28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
  28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
  27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
  27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
  25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
  25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
  25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
  25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
  25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
  25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
  22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
  12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
  12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
  12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
  12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
  12.12.2012 Uvodnik, december 2012
  12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
  07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
  07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
  07.11.2012 Uvodnik, november 2012
  07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
  07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
  06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
  06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
  05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
  05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
  29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
  29.08.2012 Milejše kazni!
  06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
  25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
  05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
  04.04.2012 VW lego avto

  Pomoč na cesti

  1987 ali ++386 1 5305 353
  24 ur na dan, vse dni v letu
  Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
  Za več informacij kliknite tu.

  Informacijski center

  brezplačna št.: 080 28 20
  stac. tel.: +386 1 5305 300