AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012

Usmeritev


Na redni letni skupščini Avto-moto zveze Slovenije 12. decembra lani so predstavniki avto-moto društev sprejeli kar nekaj pomembnih sklepov. V ospredju je nedvomno sprejetje strateškega načrta AMZS do leta 2016, pa tudi programa dela in poslovnega načrta AMZS za leto 2013. 

Skupščino AMZS je v skladu s statutom vodil predsednik AMZS dr. Danijel Starman, ki je še pred otvoritvijo skupščine nagovoril člane skupščine in jim pojasnil nekatere navedbe, ki so bile pred skupščino objavljene v sredstvih javnega obveščanja in v raznih dopisih, ki so jih prejela avto-moto društva. Starman je poudaril, da so mesto za razpravo organi AMZS vključno s skupščino, ne pa druge poti. Poudaril je, da ima AMZS velik ugled v tujini – bistveno večjega kot v nekaterih okoljih v Sloveniji. Opozoril je, da je uresničil naloge, ki mu jih je dala izredna skupščina AMZS ob razrešitvi prejšnjega predsednika in da je lani prevzel nov mandat vodenja AMZS. Ta je finančno stabilna organizacija, prav tako se je v zadnjih letih – po prihodu novega direktorja Matjaža Logarja – bistveno izboljšalo finančno stanje delniške družbe AMZS, saj ima AMZS d. d. pozitiven finančni tok. Poslovanje tako AMZS kot AMZS d. d. in njenih hčerinskih družb je transparentno in zakonito, kar potrujejo tudi vse opravljene revizije. Starman je zavrnil tudi vse očitke na svoj račun, saj je v svojem delovnem sporu z Zavarovalnico Triglav sodišče odločilo v njegov prid. Rdeči križ Slovenije, kjer je sedaj zaposlen, in AMZS povezuje prostovoljstvo, kar bi moralo – tako kot v svetu – voditi v povezovanje obeh organizacij, a pri nas to očitno ni tako. Tudi pri predčasnem odhodu prejšnjega generalnega sekretarja in imenovanju novega ni bilo nobenih nepravilnosti, vsa izplačila so bila na osnovi že prej sklenjenih pogodb. Na generalnega sekretarja je pred tremi leti prenesel vsa pooblastila, ki jih ima kot predsednik v skladu s statutom AMZS. Zaradi krhanja odnosov z generalnim sekretarjem je novembra 2012 preklical svoja pooblastila generalnemu sekretarju. O tem so razpravljali tudi člani upravnega odbora AMZS, Starman pa je nato preklical odvzem pooblastil generalnemu sekretarju. Za mnenje o pravilnosti svoje odločitve o preklicu pooblastil je zaprosil uglednega pravnika dr. Rajka Pirnata, ki je poudaril, da predsednik lahko kadarkoli prekliče svoje poob-lastilo. Tudi zakon o društvih in statut AMZS določata, da AMZS zastopa predsednik – ne glede na to, če je v individualni pogodbi, ki jo ima generalni sekretar, zapisano drugače. 

Na dolg uvodni nagovor predsednika AMZS in dr. Pirnata še pred uradno otvoritvijo skupščine so se odzvali nekateri člani skupščine, ki so menili, da je takšno ravnanje nedopustno.

Predsednik je nato otvoril skuščino z imenovanjem delovnega predsedstva in drugih organov skupščine. Verifikacijska komisija je ugotovila, da na skupščini sodelujejo predstavniki 59 avto-moto društev od 80 društev, ki so včlanjena v AMZS, vendar pa predstavniki treh društev v skladu s statutom niso dobili volilne pravice, ker imajo neporavnane obveznosti do AMZS. Tako je imelo glasovalno pravico 56 društev.

Zapletlo pa se je pri razpravi o dnevnem redu skupščine, saj so štiri društva skupščine posredovala predloge za spremembo predlaganega dnevnega reda z glasovanjem o zaupnici predsedniku oziroma njegovi razrešitvi ali pa o preverjanju njegovih odločitev. Razvnela se je dolga in burna razprava, kaj naj bo uvrščeno na dnevni red skupščine. Predstavniki društev in organov AMZS so nizali vrsto predlogov, prišlo je tudi do nekaterih proceduralnih zapletov. Ob glasovanju je 32 članov skupščine glasovalo za predlagan dnevni red brez uvrstitve dodatnih točk na dnevni red in skupščina je po treh urah od predvidenega začetka le lahko začela s svojim delom. 

Člani skupščine so najprej razpravljali o letnem poročilu AMZS za leto 2011. Poročilo je v skladu s predpisi že bilo posredovano Ajpesu, nanj pa nadzorni odbor AMZS ni imel pripomb, pa tudi skupščina ga je potrdila brez posebne razprave.

Več pozornosti pa so razprav-ljalci namenili poročilo o delu AMZS v letu 2012, še posebej v luči že omenjenih razprav pred skupščino. Večina razpravljalcev je opozorila na nekatere pomanjkljivosti in probleme v poslovanju AMZS, skupščina pa je sprejela sklep, da bo o končnem poročilu o poslovanju v letu 2012 razpravljala še pred oddajo poročila Ajpesu. Prav tako je bila imenovana 5-članska komisija sestavljena iz predstavnikov tako velikih kot majhnih društev, ki bo preverila nekatere očitke in v treh mesecih posredovala svoje poročilo. Člane komisije bo potrdil nadzorni odbor.

Direktor AMZS d. d. Matjaž Logar je člane skupščine seznanil s poslovanjem delniške družbe – v njej ima Avto-moto zveza Slovenije nekaj manj kot tričetrtinski lastniški delež – v prvih devetih mesecih leta 2012 in zagotovil, da je družba finančno okrevala, saj je manj zadolžena, njeno poslovanje pa se izboljšuje. 

Strateški načrt razvoja AMZS do leta 2016 je vsekakor zelo pomemben dokument za poslovanje in razvoj AMZS, a so mu razpravljalci glede na pomen namenili malo pozornosti – morda tudi zato, ker je bil v obsežni razpravi že v raznih organih. Z njegovim spretjem je stateški načrt začel veljati. 

Program dela in poslovni načrt v letu 2013, ki sta bila na sporedu kot šesta točka dnevnega reda, prinašata uvedbo novih članskih kategorij z imenom start in junior – podrobneje o tem pišemo v zapisu o članskih ugodnostnih v letu 2013. 

Člani skupščine so potrdili tudi odličja AMZS za leto 2013 – prejemnike objavljamo v posebnem zapisu – in imenovali revizorja za leto 2012.

Odličja AMZS za leto 2013 

Odličja AMZS za leto 2013 prejmejo naslednji posamezniki, ki so jih predlagala avto-moto društva in AMZS komisija za priznanja, njihovo podelitev pa je potrdila skupščina AMZS na seji 12. decembra 2012.

• AMD BREŽICE: odličje: Milan Balon, Anton Berstovšek, Robert Hotko, HPG BREŽICE d.o.o.; 

• AMD ŠLANDER CELJE: plaketa: Konrad Ambrož, Danijel Bregar, odličje: Alojz Horvat, Franc Vrbnjak;

• AMD CERKLJE: plaketa: Franc Bolka, Franc Dolinar, Martin Jenko, Zdravko Novak, Ivan Preša, častni znak: Franc Čretnik, Ivan Kmetič, Franc Zorman, odličje: Milica Bizaj, Ivo Ciperle, Franc Čebulj, Jože Glavan, Lojze Osterman, Herman Ribnikar, Milan Vreček;

• AMD DRAVOGRAD: posebno odličje: Ivan Pikl, častni znak: Jože Hubman, Adolf Založnik, odličje: Marko Prevolčič; 

• AMD HRASTNIK: plaketa: Marija Bartolo, odličje: Diana Devič, Mitja Terbovc;

• AMD KOČEVJE: častni znak: Branko Šaver;

• AMD MARIBOR: odličje: ing. Janez Bojc, Jože Dikaučič, Marta Dolamič, dr. Nada Dolenc, Ciril Dolinšek, Katarina Dougan, Ervin Hartman, Janez Jerman, Ivan Justin;

• AMD SLOVENSKE KONJICE: odličje: GRAH Automotive;

• AMD OREHOVA VAS: odličje: Ales Furh, Franci Gregorc, Danijel Lilek, Branko Pungartnik; 

• AMD ZVEZDA: plaketa: Branko Jereb, častni znak: Janez Milač, Željko Novosel, Silvester Tratar, odličje: Marsela Činkole, Daniel Trček;

• AMD POHORJE HOČE: plaketa: Bojan Černe, Adi Dečman; 

• AMD VELENJE: odličje: Zdenka Kavšek.

Posebno jubilejno listino prejmejo društva AMD Cerklje, AMD Radeče in AMD Šaleška dolina Velenje, ki letos praznujejo 60-letnico delovanja. Jubilejno listino prejme AMD Zvezda, ki v tem letu praznuje 50-letnico delovanja. Jubilejno listino prejme tudi AMD Velenje, ki v tem letu praznuje 20-letnico delovanja. Odličja bodo podeljena ob svečanih priložnostnih v društvih oziroma na sedežu Avto-moto zveze Slovenije.

France KmetičZnačke


Sorodne novice

  Komentarji

  Dodaj komentar:
  Dodaj

  Ostale novice

  Novice
  27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
  27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
  27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
  27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
  27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
  27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
  27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
  27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
  09.12.2015 (Ne)pravičnost?
  09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
  09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
  09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
  09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
  09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
  05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
  05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
  04.11.2015 Kdo koga ščiti?
  04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
  04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
  04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
  02.10.2015 Epilog
  02.10.2015 Do zadnje kapljice?
  02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
  02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
  02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
  01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
  01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
  26.08.2015 (Pre)obrat
  26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
  26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
  26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
  26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
  26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
  26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
  26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
  26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
  26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
  09.07.2015 Izzivi in zaveza
  09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
  09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
  09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
  04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
  04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
  04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
  04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
  06.05.2015 Strategija
  06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
  06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
  06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
  06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
  01.04.2015 Izmenjava
  01.04.2015 Umirjanje prometa
  01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
  01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
  01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
  01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
  04.03.2015 (Ne)požrešnost
  04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
  04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
  04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
  28.01.2015 Zasuk
  28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
  28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
  28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
  28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
  28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
  28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
  10.12.2014 Slepa ulica
  10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
  10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
  10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
  10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
  10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
  10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
  05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
  05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
  05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
  05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
  05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
  01.10.2014 Ironija usode
  01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
  01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
  01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
  01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
  28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
  28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
  28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
  28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
  28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
  28.08.2014 Janez Remše
  09.07.2014 Vrednote
  09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
  09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
  09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
  09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
  04.06.2014 Obveza in zaveza
  04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
  04.06.2014 25 let katalizatorja
  04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
  04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
  06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
  06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
  06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
  06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
  06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
  06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
  06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
  06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
  06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
  02.04.2014 Elektrošok
  02.04.2014 Divjad na cesti
  02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
  02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
  02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
  02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
  02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
  02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
  05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
  05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
  05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
  05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
  05.03.2014 Prestavitev
  03.02.2014 Davki za varnost?
  03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
  03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
  03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
  03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
  03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
  11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
  11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
  11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
  11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
  11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
  08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
  07.11.2013 Komu sveti?
  07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
  07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
  07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
  07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
  07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
  03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
  03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
  03.10.2013 Svetovni prvak!
  03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
  02.10.2013 Avtogol
  30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
  29.08.2013 (Iz)govori
  29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
  29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
  29.08.2013 Električni avtomobili
  06.07.2013 Nevaren dotik
  06.07.2013 Pomemben mejnik
  06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
  06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
  06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
  05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
  05.07.2013 Pomoč iz zraka
  30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
  29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
  29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
  29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
  29.05.2013 Pešci so najšibkejši
  29.05.2013 Žagar med najboljšimi
  29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
  26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
  25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
  25.04.2013 Kratkovidnost
  28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
  28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
  28.03.2013 Od voznika do komentatorja
  28.03.2013 Nevarna jeza
  28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
  28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
  28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
  28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
  28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
  28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
  28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
  28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
  28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
  27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
  27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
  25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
  25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
  25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
  25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
  25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
  25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
  22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
  12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
  12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
  12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
  12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
  12.12.2012 Uvodnik, december 2012
  12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
  07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
  07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
  07.11.2012 Uvodnik, november 2012
  07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
  07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
  06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
  06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
  05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
  05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
  29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
  29.08.2012 Milejše kazni!
  06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
  25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
  05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
  04.04.2012 VW lego avto

  Pomoč na cesti

  1987 ali ++386 1 5305 353
  24 ur na dan, vse dni v letu
  Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
  Za več informacij kliknite tu.

  Informacijski center

  brezplačna št.: 080 28 20
  stac. tel.: +386 1 5305 300