AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Ne le pripravljenost, tudi znanje!

Ne le pripravljenost, tudi znanje!

Preverjanje znanja voznikov o prvi pomoči v Sloveniji in 13 drugih evropskih državah


Povsem običajna vožnja – vse dokler ob cesti ne zagledate prevrnjenega avtomobila, v katerem so poškodovanci. Kaj storite? Ustavite in jim pomagate! Toda kako jim pomagati? Imate dovolj znanja? Kajti zgolj volja pomagati ni dovolj! Dve tretjini evropskih voznikov v takšnih primerih želi pomagati in nuditi prvo pomoč, toda le 18 odstotkov jih natančno ve, kaj morajo storiti, če prvi prispejo na kraj prometne nesreče s poškodovanci. Povedano drugače: vozniki precenjujejo svoje znanje prve pomoči. To smo ugotovili z našim tokratnim vseevropskim preverjanjem znanja evropskih voznikov pri nudenju prve pomoči, ki smo ga v okviru konzorcija EuroTest in ob pomoči Rdečega križa opravili v 14 evropskih državah – tudi v Sloveniji.

Tisti, ki prvi pride na kraj prometne nesreče, mora vedeti, kako pravilno ravnati. Le nekaj več kot tretjina voznikov je vedela, da mora najprej poskrbeti za lastno varnost. Manj kot polovica jih je vedela, da je potem treba poskrbeti za zavarovanje kraja prometne nesreče. Približno enako število voznikov je pravilno odgovorilo, da je potem treba ugotoviti stanje poškodovancev oziroma jim zagotoviti prvo pomoč. Nekaj več kot dve tretjini vprašanih bi poklicalo reševalce, a le nekaj več kot polovica vprašanih je vedela, da je 112 enotna evropska številka za klic na pomoč. Približno dve petini vprašanih je navedlo nacionalno številko za klic na pomoč, dobra desetina vprašanih pa ni vedela nobene številke za klic na pomoč.

Več kot 71 odstotkov vprašanih voznikov ni vedelo, kako je treba pravilno preveriti stanje poškodovancev. Tri četrtine vprašanih je odgovorilo, da bi govorilo s ponesrečenci in tako ugotovilo njihovo stanje. Le polovica vprašanih bi preverila dihanje poškodovancev, le 45 odstotkov bi preverilo krvavit-ve in druge poškodbe.

Kako je treba ravnati, če je poškodovanec v nezavesti in ne diha? 71 odstotkov vprašanih ni znalo natančno odgovoriti na to vprašanje. Tri četrtine jih je sicer omenilo oživljanje z masažo srca in umetnim dihanjem, toda le tretjina je vedela, da je poškodovanca najprej treba položiti na hrbet. A če so vprašani teoretično še vedeli, kaj morajo storiti, se je pri praktičnem preskusu izkazalo, da več kot štiri petine voznikov (manj kot eden od petih) ne zna pravilno oživljati poškodovanca z masažo srca in umetnim dihanjem.

Poškodovanca, ki ima krvavitve, je treba položiti na hrbet. Le 30 odstotkov vprašanih se je spomnilo tega pravila. Zato pa se je kar 80 odstotkov vprašanih spomnilo, da je treba kravavitev zaustaviti z namestitvijo kompresijske obveze oziroma s pravilnim pritiskom na arterijo za zmanjšanje dotoka krvi na poškodovano mesto.

Če je poškodovanec v nezavesti, a diha, ga je treba položiti na bok. Skoraj 70 odstotkov vprašanih je ravnalo pravilno, toda le 42 odstotkov se jih je tudi spomnilo, da je treba pri poškodovancu preveriti dihalno pot. Tako je le 36,6 odstoka vseh vprašanih ravnalo pravilno pri reševanju nezavestnega poškodovanca.

Ugotovitve našega preverjanja na evropski ravni niso presenetljive, kajti približno tretjina vprašanih ni nikoli obiskovala tečaja prve pomoči. 22 odstotkov vprašanih je nazadnje obiskovalo tečaj prve pomoči pred več kot desetimi leti. Na Portugalskem, v Italiji, Španiji in Belgiji je število tistih, ki niso nikoli obiskovali tečaja prve pomoči, bistveno večje kot je evropsko povprečje. Tudi na Finskem in v Franciji je število tistih, ki niso obiskovali tečaja prve pomoči, večje kot v preostalih osmih državah. Razumljivo: v vseh omenjenih šestih državah obiskovanje tečaja prve pomoči ni obvezno ob oprav-ljanju vozniškega izpita.

A tudi obvezno opravljanje tečaja prve pomoči, ki ga poznajo na Danskem, v Nemčiji, Avstriji, Švici, Srbiji, na Češkem in na Hrvaškem, pa seveda v Sloveniji, še ne jamči tudi ustrezne usposobljenosti, še posebno ne pri tistih, ki so tečaj obiskovali že pred leti.


Kako so se izkazali slovenski vozniki?

Velika večina slovenskih voznikov je tečaj prve pomoči opravila skupaj z vozniškim izpitom. Slovenski vozniki zelo dobro poznajo številko 112 za klic na pomoč, saj jih je s to številko seznanjenih kar 90 odstotkov. Slovenski vozniki so se izkazali za najmanj samozavestne pri nudenju prve pomoči, saj se jih le 40,2 odstotka čuti dovolj sposobne za nudenje prve pomoči, kar je bistveno manj od evropskega povprečja, ki je 65,8 odstotka. Zato pa je znanje slovenskih voznikov povsem na evropski ravni glede tega, kaj mora storiti tisti, ki prvi pride na kraj prometne nesreče. Znanje slovenskih voznikov o tem, kako preveriti stanje poškodovanca, je dokaj skromno, saj so za evropskim povprečjem zaostali za skoraj 10 odstotnih točk. So se pa slovenski vozniki bistveno bolje izkazali tako s teoretičnim kot praktičnim znanjem temeljnih postopkov oživljanja – obakrat so se uvrstili na peto mesto, njihovo znanje je precej nad evropskim povprečjem, pa tudi o tem, kako je treba (teoretično) nuditi prvo pomoč pri močnih krvavitvah – tudi tu so na petem mestu. Znanje slovenskih voznikov o pravilnem položaju nezavestnega poškodovanca, ki diha, je na malce nad evropskih povprečjem. Tako lahko zatrdimo, da imajo slovenski vozniki dokaj dobro znanje o prvi pomoči. Njihovo znanje je boljše, kot je evropsko povprečje. Vsekakor pa bo treba poiskati vzroke, zakaj se slovenski vozniki počutijo premalo sposobne za nudenje prve pomoči.

Osveževanje znanja po nekaj letih

Naše preverjanje je pokazalo, da imajo evropski vozniki zelo raznoliko znanje prve pomoči. Praviloma imajo osnovno znanje o prvi pomoči, toda številni med njimi ne vedo, kako je treba pravilno ravnati v praksi, še posebno ne pri oživljanju. A velikokrat je prav nudenje ustrezne prve pomoči zelo pomembno pri reševanju življenj ponesrečencev. Še tako izkušen reševalec ne more rešiti življenja, če poškodovanec močno krvavi in ni dobil pravočasno ustrezne prve pomoči tistega, ki je bil prvi na mestu nesreče. Prav zato je še kako pomembno, da čimveč voznikov zna nuditi prvo pomoč.
Vsekakor bi bilo redno osveževanje znanja prve pomoči zelo dobrodošlo, saj bi s tem nedvomno lahko izboljšali kakovost prve pomoči, ki jo nudijo laiki, ki prvi pridejo na mesto prometne nesreče. To osveževanje znanja bi nedvomno koristilo tudi slovenskim voznikom.

Kako smo testirali: 2800 vprašanih

Avtomobilski klubi, člani konzorcija EuroTest, katerega ustanovna članica je tudi AMZS, smo test prve pomoči izvedli ob pomoči Rdečega križa v 14 državah: poleg v Sloveniji še v Avstriji, Belgiji, Češki republiki, Danski, Finski, Franciji, Hrvaški, Italiji, Nemčiji, Portugalski, Srbiji, Španiji in Švici. V vsaki državi smo preverili znanje 200 voznikov in voznic (približno enak delež), ki so bili razdeljeni v tri starostne skupine: 18 do 25 let, 26 do 59 in več kot 60 let. Skupaj smo torej anketirali 2800 voznikov in voznic. Anketiranci so morali odgovoriti na deset vprašanj, med katerimi sta bili dve vprašanji, ko je bilo treba pokazati tudi praktično znanje prve pomoči.


Obvezen izpit iz prve pomoči

Pri nas ni dovolj, da nekdo le opravi tečaj prve pomoči – tako kot ponekod v tujini, temveč mora opraviti izpit iz prve pomoči, kar je pri nas predpogoj, da nekdo lahko opravili vozniški izpit. To določa zakon o voznikih, ki pravi:
Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa. O opravljenem izpitu Rdeči križ Slovenije vodi evidenco in izda potrdilo o opravljenem izpitu. Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE. V zakonu je tudi določeno, da če pristojna organizacija Rdečega križa ne izpolnjuje pogojev za izvajanje usposabljanja iz prve pomoči, minister, pristojen za zdravje, za opravljanje izpita in izvajanje usposabljanj iz prve pomoči lahko pooblasti drugo organizacijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Vlada RS je konec februarja pripravila predlog sprememb zakona o voznikih, s katerimi bi ukinili obiskovanje tečaja prve pomoči ob opravljanju vozniškega izpita. Predlog sprememb je poslala v parlament, kjer bodo poslanci odločili o njihovem sprejetju ali zavrnitvi. Podrobneje o tem pišemo tudi v uvodniku.

Nekaj napotkov za nudenje prve pomoči

Nekaj napotkov, kako nuditi prvo pomoč. Ti napotki niso nadomestilo za tečaj prve pomoči, temveč zgolj kot opomnik.

Ugotovite stanje poškodovanca s
 • pogovorom, da ugotovite, kako se odziva,
 • preverjanjem, kakšne so njegove poškodbe oziroma krvavitve,
 • preverjanjem njegovega dihanja.
Posebno pozornost namenite stanju hrbtenice in ocenite, ali ga lahko premikate.

Če poškodovanec ni pri zavesti in ne diha normalno:
 • položite poškodovanca na hrbet, če je mogoče na trdno podlago,
 • začnite s temeljnimi postopki oživljanja: položite vašo dlan na sredino poškodovančevega prsnega koša, nanjo položite drugo roko in začnite s pritiski na prsni koš. Opravite 30 pritiskov (tako hitro, da opravite 100 pritiskov na minuto). Nato poškodovančevo glavo nagnite rahlo nazaj, dvignite njegovo brado in opravite dva vpiha usta na usta. Nato spet opravite 30 pritiskov, dva vpiha – vse dotlej, dokler ne pridejo poklicni reševalci.
Če je poškodovanec nezavesten, a diha:
 • položite ga v bočni položaj
 • stalno preverjajte poškodovančevo dihanje. Če preneha dihati ali diha nepravilno, poškodovanca položite na hrbet in začnite s temeljnimi postopki oživljanja.
Če poškodovanec močno krvavi zaradi poškodb:
 • položite poškodovanca na hrbet,
 • dvignite poškodovano nogo ali roko in stisnite arterijo, ki dovaja kri na poškodovano mesto. Uporabite zaščitne rokavice.
 • napravite prevezo na poškodovanem mestu: namestite kompresijsko obvezo na poškodovano mesto in jo dvakrat prevežite. Če je treba, nanjo namestite še eno obvezo.

Ne pozabite: ob nudenju prve pomoči govorite s poškodovancem, ga spodbujajte in ga ne zapustite.

Kaj storiti, če ste prvi na kraju nesreče?

Če pridete prvi na kraj prometne nesreče, morate ukrepati hitro, toda predvsem učinkovito. Upoštevajte nekaj navodil:
 • najprej poskrbite za lastno varnost, da ne boste še vi postali žrtev. Najslabše, kar lahko naredite, je, da ne naredite ničesar.
 • ko ugotovite, da se je zgodila prometna nesreča, takoj vklopite varnostne utripalke in se zaustavite čimbolj desno. Ne vozite vzvratno, še posebno ne na avtocesti.
 • tako vi kot vaši sopotniki oblecite varnostne jopiče, izstopite iz avta na desni strani in stopite za varnostno ograjo, če je ob cesti.
 • postavite varnostni trikotnik pred krajem nesreče. Hodite za varnostno ograjo ali ob robu ceste. S seboj vzemite mobilni telefon in škatlo s pripomočki za prvo pomoč. Če mimo pripeljejo drugi vozniki, jih opozorite na nesrečo.
 • pokličite reševalno službo na 112 in sporočite osnovne podatke o nesreči: kraj nesreče, kaj se je zgodilo, koliko ljudi je udeleženo v nesreči, kakšne so njihove poškodbe. Preden prekinete klic, počakajte na morebitna vprašanja operaterja v klicnem centru. Če nimate mobilnega telefona, na avtocesti uporabite stacionarne stebričke s telefonom za klic v sili
 • ne hodite na kraj nesreče, če ni ustrezno zaščiten. Upoštevajte promet
 • prosite ostale udeležence za pomoč, dajte jim ustrezna navodila
 • zagotovite, da gredo udeženci nesreče, ki še tavajo naokrog, na varno mesto
 • preverite stanje poškodovancev in jim nudite prvo pomoč
 • skušajte pomiriti poškodovance, še posebno, če so v šoku
 • ne podcenjujte vašega psihofizičnega stanja, lahko ste v stresu. Ne odpeljite se takoj z mesta nesreče
 • ne pozabite: ne glejte, temveč pomagajte
 • če ste v prometnem zamašku, ki je nastal zaradi nesreče, zagotovite prehod reševalnim in drugim intervencijskim vozilom. Na avtocesti se vozila na levem pasu pomaknejo skrajno levo, na desnem pa na desno stran, tako da je vmes prostor za vožnjo reševalnih in drugih vozil.

France KmetičKomentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300