AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Samodejni klic na pomoč

Samodejni klic na pomoč

Z e-Callom skrajšanje odzivnega časa reševalcev in natančni podatki o mestu nesreče


Enotna evropska številka 112 za klic v sili je že dobro uveljavljena. Sedaj naj bi odločen korak naprej naredil tudi sistem eCall oziroma eKlic. Njegovo uveljavljanje se je sicer zavleklo, saj je bila uvedba napovedana že za leto 2010, a leta 2015 naj bi v Evropi ta sistem samodejnega klica na pomoč vendarle začel delovati v večini držav Evropske unije – tudi v Sloveniji.

Najprej o tem, kaj eCall sploh je. Zamisel je enostavna: vsi avtomobili bodo opremljeni z napravo, ki bo ob prometni nesreči samodejno poslala klic na pomoč na številko 112, ob tem pa bo ob pomoči lokacijske tehnologije (GPS) poslala podatke o natančnem mestu nesreče, prav tako pa tudi nekatere druge podatke. eCall bo sicer uporabnik lahko sprožil tudi ročno. Zgolj mimogrede: e v besedni zvezi eCall ne pomeni electronic, kot bi morda mislili, temveč emergency, torej klic v sili.

Razvoj eCalla poteka v okviru konzorcija HeERO (Harmonized eCall European Pilot). Prva stopnja tega projekta je končana, v začetku letošnjega leta se je začela druga stopnja, v kateri naj bi sodelovalo približno 20 evropskih držav, med njimi je tudi že Slovenija.

O uvedbi eCalla smo se pogovarjali z Boštjanom Tavčarjem, vodjem sektorja za informatiko in komunikacije v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Najprej: ali uporabljate oznako eCall ali morda slovensko eKlic?

Mi uporabljamo besedo eCall, ker je to oznaka, ki je vsem poznana, tako da nismo spreminjali tega termina. A eKlic ni slab predlog. Je pa eCall del celotnega e-safety področja in tudi sam eCall, kot ga lahko razumemo, je več kot zgolj klic v sili.

Kako je z uvajanjem eCalla v Sloveniji?

Slovenija je od septembra lani pridružena članica evropskega projekta HeERO, v katerega je vključeno že precej držav. Mi smo začeli sodelovati pri projektu HeERO v okviru druge stopnje, kajti tisto, o čemer so se pogovarjali v okviru prve stopnje, smo imeli pri nas že narejeno. Na obstoječih sistemih, ki sprejemajo klice v sili, smo imeli že narejene nastavke za eCall in zato nas prvi del projekta ni zanimal. V drugem delu, v katerem sodelujemo, je predvideno, da se do začetka leta 2015 naredi vse potrebno, da bi tedaj lahko uvedli eCall. Sedaj je sprejetih že večina standardov, kljub temu pa določene bistvene stvari še vedno niso rešene. Ena takšnih stvari, ki nas še posebno zanima, je, kako pravilno usmerjati klice na obmejnih območjih. Tam se lahko zgodi, da gre zaradi čezmejnega prekrivanja signala – to je pač dogovor operaterjev – klic v sosednjo državo. E-call seveda ugotavlja lokacijo avtomobila ob pomoči GPS podatkov, toda za prenos podatkov uporablja omrežja mobilnih operaterjev in v primeru, če ste na slovenski strani, pa je vaš avto z vgrajeno eCall napravo še vedno prijavljen na bazno postajo hrvaškega operaterja, bo vaš klic šel v hrvaški center za obveščanje. Mi želimo rešitev, s katerom bi tovrstne klice samodejno preusmerjali v krajevno pristojne centre za obveščanje.

Kako naj bi to naredili?

Pri eCallu poznamo natančno lokacijo vozila in ko bi sistem zaznal, da je klic prišel iz sosed-nje države, bi ga samodejno usmeril v drugo državo. Za to rešitev potrebujemo dogovor s sosednjimi državami in glede na to, da Hrvaška že od vsega začetka sodeluje v programu HeERO in ker na področju varstva pred naravnimi nesrečami z njo dobro sodelujemo, se pogovarjamo, da bi takšno delovanje najprej predstavili oziroma uredili med Slovenijo in Hrvaško.

Kaj pa na primer Italija?

Velja podobno, le dogovori so dolgotrajnejši in bolj zapleteni, ker vse poteka prek Rima.
Tehnologijo za preusmerjanje klicev v obmejnih področjih želimo najprej preskusiti v sodelovanju s Hrvaško, ni pa nobene ovire, da potem ne bi te tehnologije uporabljali tudi na mejnih območjih z drugimi državami: z Italijo, pa tudi Madžarsko in Avstrijo.

Kaj pa je treba v vaših operacijskih centrih tehnično narediti, da bo sistem deloval?

Mi smo že v preteklosti, ko je prihajalo do novih storitev klica v sili – prva nova storitev je bil prikaz lokacije klicočega, nato pa SMS na številko 112 – vzpostavili infrastrukturo, ki ima vse nastavke za bodoče storitve. Ena izmed teh storitev je tudi eCall. Na tej skupni infrastrukturi moramo dodati zgolj eno bazo, v katero bomo sprejemali tovrstne klice, narediti moramo aplikacijo, da se bodo ti podatki prikazali našemu operaterju in to je v bistvu vse. Vse ostalo, torej da bo klic prišel do nas in da bo šel klic korektno skozi omrežje, pa mora poskrbeti operater. Klic v sili je namreč storitev, za katero odgovarja operater omrežja mobilne telefonije vse dotlej, dokler klica ne preda ustrezni službi, ki ga obdeluje. Kako se različni operaterji med seboj dogovarjajo, je njihova zadeva. Oni morajo narediti načrt, mi ga odobrimo. Pri eCallu gre torej za deljen posel: izdelovalec avtomobilov bo moral vgraditi v EU standardizirano eCall napravo, operater mobilne telefonije bo moral poskrbeti za prenos podatkov, mi v centrih za obveščanje pa bomo morali zagotoviti sprejem klicev: dobili bomo izpisane podatke, ki jih bo posredoval eCall in sprožil se bo povratni govorni klic, tako da se bo operater lahko pogovarjal z voznikom in potniki v avtomobilu ki je sprožil eCall.

Leta 2015 naj bi eCall začel delovati. So vsi predpisi že sprejeti?

eCall je standardiziran do določene meje. Standardiziran je na primer minimalni nabor podatkov, ki jih mora taka naprava oddati, kar pa ne pomeni, da nek proizvajalec ne bi dodal še nekih drugih podatkov. Vprašanje pa je, kdo bo te dodatne podatke sposoben sprejemati. Standardizirana je tudi sama naprava, torej vmesniki, tudi vmesnik na CAN vodilu za -vozila, ni pa, kot rečeno, še urejeno, kaj se zgodi, če klic pride v napačno državo.

E-call se bo samodejno preusmeril v najbližji center za obveščanje glede na lokacijo vozila. Koliko je takšnih centrov v Sloveniji?

V Sloveniji imamo 13 klicnih centrov. Pri telefonskem klicu lahko pride do tega, da je klic prek mobilnega telefona usmerjen v drug center zaradi različnih območij baznih postaj mobilne telefonije, pri eCallu pa bomo imeli tudi podatek o natančni lokaciji vozila, tako da bo možnost napačne usmeritve klica bistveno manjša kot je pri telefonskih klicih.

Je Slovenija s tem, ko je pozno pristopila k eCallu oziroma konzorciju HeERO, kaj zamudila?

Nič nismo zamudili, ker smo pristopili takoj, ko je bilo znano stanje na področju standardizacije eCalla. Do lani niso bili dogovorjeni standardi, prvi del projekta HeERO pa je razvijal le osnovno infrastrukturo, ki pa smo jo mi že imeli razvito.

S tem v Sloveniji očitno tudi ni bilo posebnih stroškov?

Naši stroški res niso bili zelo veliki, so pa morali bistveno več vložiti operaterji oziroma tisti, ki so bili vključeni v projekt celotnega sistema eCall: poleg Uprave RS za zaščito in reševanje še Telekom, Iskratel in še nekateri.

Povrniva se k bistvu eCalla. Kako naj bi deloval: zgolj ob pomoči v avtu vgrajenega sistema ali morda tudi ob pomoči mobilnega telefona? Kot kaže, obstajata obe možnosti, saj nekateri izdelovalci avtomobilov, ki eCall že vgrajujejo, zahtevajo brezžično povezavo z mobilnim telefonom?

Res sta na voljo dve rešitvi: naprava serijsko vgrajena v avto in mobilna rešitev. V vseh vozilih, ki bodo v Evropi prodana po letu 2015, bo moral biti serijsko vgrajen sistem eCall. Bo pa na trgu možno kupiti tudi prenosno napravo, ki deluje v povezavi z mobilnim telefonom. To pomeni, da si bo eCall storitev lahko privoščil tudi nekdo, ki ima starejši avto s tem, da bo kupil to prenosno napravo. Bo pa malce okrnjen nabor storitev, ker ne vem natančno, kako bo mogoče te naprave priključevati na obstoječa podatkovna vodila v vozilih. eCall namreč spremlja tudi stanje vozila. Eden izmed zelo pomembnih podatkov je podatek o pojemkih, kajti iz tega podatka se da ugotoviti oziroma oceniti razsežnost nesreče oziroma njene posledice.

Ampak eCall naj bi se samodejno sprožil tedaj, ko se v avtu sproži varnostni meh?

To je odvisno od nastavitve. Ključno merilo je pojemek, ki ga posreduje ustrezna elekronska upravljalna enota v avtu. Če v zelo kratkem času pride do velikega pojemka hitrosti – zaradi tega se tudi sprožijo varnostni mehovi – se samodejno sproži eCall. Operater v centru bo takoj vedel, kje je prišlo do prometne nesreče, saj GPS naprava sporoči natančno lokacijo, ki se operaterju pokaže na zemljevidu. Prav tako bo glede na podatke o pojemkih tudi lahko ocenil posledice nesreče, še posebno, če se voznik ali potniki ne bodo odzvali na povratni govorni klic.

Prednost eCalla naj bil krajši odzivni čas za reševalce tedaj, ko se nesreča zgodi na osamljenem kraju?

Prednosti je več. Prva je nedvomno skrajšanje odzivnega časa, druga je, da samodejno dobimo podatke o nesreči: kje in kdaj je bila nesreča, oceno posledic te nesreče. To oceno bo možno dobiti na podlagi izkušenj v daljšem obdobju. Pomembno je, da je eCall tudi vir podatkov za takoimenovana pametna mesta, kajti podatkov za eCall naj ne bi spremljali le centri, ki rešujejo, temveč bi morali ti podatki iti tudi v centre, ki upravljajo s prometom, ki tako lahko takoj reagirajo z zaustavitvijo ali preusmeritvijo prometa. Te podatke bi morale dobiti službe za odvoz vozil in ne vidim nobene ovire, da teh podatkov ne bi dobili tudi svojci, če bi bil nekdo naročen na takšno storitev oziroma bi se s tem strinjal.

Kako pa boste obveščali razne zainteresirane uporabnike, na primer vlečno službo, zavarovalnice in podobno?

Natančno se o tem nismo pogovarjali, vendar pri tem ne vidim težave, da teh podatkov ne bi dostavljali tistim, ki z nekom sklenejo neko komercialno storitev in se strinjajo s posredovanjem podatkov. Če takšnega dogovora ni in se za storitev poteguje več konkurenčnih ponudnikov, na primer za odvoz poškodovanega avta, pa še ne vem, kako se bomo dogovorili. V načelu to tudi ni naša naloga, da odločamo, komu bomo podatek poslali oziroma komu ne. Za nas je pomembno, da imamo tehnične zmožnosti za tovrstno obveščanje, koga bomo obvestili, pa je stvar dogovora, pa seveda tudi zelo jasno urejene tovrstne zakonodaje.

Toda aktiviranje gasilcev in reševalcev naj bi pa še naprej potekalo iz vaših operacijskih centrov?

Vsekakor. Mi jih aktiviramo glede na posledice in pri hujših prometnih nesrečah običajno alarmiramo gasilce, nujno medicinsko pomoč in policijo.

Prednost eCalla naj bi bila tudi, da bo operater lahko komuniciral s ponesrečencem, če bo ta zmožen komunicirati. Ta komunikacija naj bi bila dvosmerna. Če se bo nekdo zaletel, ga boste skušali priklicati in ugotoviti, kakšne so posledice?

Prednost sistema je, da samodejno sproži klic in odpošlje podatke o nesreči, potem pa se vzpostavi govorna komukacija, kar pomeni, da se voznik in potniki v avtu z operaterjem v centru lahko pogovarjajo enako kot po mobilnem telefonu. E-call ima tudi tipko, kjer lahko uporabnik ročno pokliče operaterja oziroma sproži klic v sili. Vsaj v prihodnosti pa velja razmisliti tudi o možnosti pošiljanja tekstovnih sporočil, ker bi s tem rešili problem komunikacije z gluhimi in naglušnimi, lahko pa se zgodi, da človek po nesreči ni zmožen govoriti, bi pa lahko poslal tekstovno sporočilo – morda tudi iz nabora vnaprej pripravljenih sporočil. Prepričan sem, da bodo naprave za eCall nadgradili tudi s to možnostjo.

Se bojite lažnih klicev – morda tudi zato, ker bodo nekateri uporabniki želeli zgolj preskusiti delovanje eCalla? Seveda so tudi sedaj že možni lažni telefonski klici za pomoč na številko 112.

Pri eCallu je vse skupaj bistveno lažje, ker tistega, ki pokliče, lahko identificiramo: podatek o vozilu in telefonska številka naprave je znana, tako da lahko ugotovimo, kdo je lastnik tega vozila. Pri lažnih klicih sta dve kategoriji. Prva so klici iz objestnosti, ko človeka opozorimo in po tretjem lažnem klicu imamo možnost, da ga prijavimo ustreznemu inšpektorju, ki mu napiše globo. Druga kategorija so zlonamerni klici, ko klicoči zavestno, z naklepom prijavi nekaj, kar se ni zgodilo. To je kaznivo dejanje in take klice prijavljamo policiji. Mislim, da bo pri eCallu lažnih klicev še manj kot je lažnih klicev prek telefona.

Še posebej, če bodo ljudje obveščeni o delovanju eCalla.

Zavedamo se, da bo lahko z uvedbo eCalla še pogosteje prihajalo do podobnih klicev kot sedaj, ko v naše centre kličejo tisti, ki jim je na primer zmanjkalo goriva, počila pnevmatika. Največ teh klicev je z avtoceste, največ klicateljev je Romunov.

Za delovanje eCalla je pomembno tudi, da operaterji govorijo tuje jezike. So naši operaterji ustrezno usposobljen?

Na obmejnih območjih zagotavljamo ob slovenskem in angleškem jeziku še poznavanje jezika manjšine, sicer pa je pogovorni jezik s tujci angleščina.

Kako pa je z varovanjem podatkov? Če prav razumem, operacijski centri ne morejo spremljati gibanja avtov z vgrajeno eCall napravo, temveč lokacijo lahko ugotovijo šele, ko je eCall sprožen.

Drži. Zakon o elektronskih komunikacijah predvideva, da tisti, ki kliče na številko 112, pristane na razkritje osebnih podatkov. Podatek iz vozila dobimo samo in šele takrat, ko je eCall sprožen, tako da šele takrat lahko ugotovimo, kje je ta avto.

Nekateri avtomobili imajo vgrajene sisteme za klic klicnih centrov, ki jih upravljajo izdelovalci avtomobilov. Lahko pride do podvajanja z eCallom? Kam bo šel klic iz takšnega avta?

Nekateri izdelovalci avtomobilov so začeli vgrajevati naprave za, če lahko tako rečem, zasebni eCall in imajo svoje klicne centre. Ti centri so v pomoč uporabniku pri zagotavljanju raznih informacij in storitev, niso pa namenjeni reševanju. Ampak to ni eCall. eCall je standardiziran in klic pride v operacijski center 112. Ni pa nobene omejitve, da avto ne bi omogočal povezav tudi z drugimi centri, vendar ločeno od eCalla. Se pa postavlja vprašanje, ali bo imetnik avtomobila imel možnost oziroma pravico izkjučiti eCall napravo. Ne vidim ovir, da to ne bi bilo možno, a s tem, da uporabnik prevzame vse posledice, ki iz tega nastanejo. Ampak to je odvisno od pogleda na to vprašanje, ta pogled pa je lahko sila različen, kot je na primer različen v Evropi in ZDA na uporabo varnostne opreme (varnostnih pasov, čelad). V Evropi je uporaba obvezna, v ZDA ne.

France Kmetič

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300