AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest

Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest

Kdo bo (lahko) plačal?


Slovenska vlada je že pred poletjem razmišljala, da bi povišala ceno vinjet za uporabo slovenskih avtocest, a se pred turistično sezono ni odločila za ta korak. Glede na finančno stanje Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars), pa je jasno, da bomo še letos dobili izstavljen račun za vse nepravilne odločitve pri gradnji slovenskih avtocest – tako načina financiranja kot seveda tudi dinamike in cene gradnje.

Gradnjo slovenskega avtocestnega križa smo financirali z najemom posojil, za katera je ob Darsu jamčila tudi država. To seveda pomeni, da bo država tista, ki bo morala vračati posojila, če jih Dars ne bo zmogel oziroma jih ne bo mogel refinancirati, kar pomeni odložiti odplačevanja glavnice posojil.

Velike obveznosti


Kako zelo so nas zadolžili za izgradnjo avtocest, najbolje kaže podatek, da je bilo ob vseh že plačanih obveznostih stanje glavnice konec junija letošnjega leta 2,764 milijarde evrov. V juliju se je Dars pri Sberbank in NLB dodatno zadolžil – seveda z državnim poroštvom – za 110 milijonov evrov z odplačilno dobo 10 let. S tem denarjem bo Dars financiral obnovo slovenskih avtocest, gradnjo protihrupnih ograj in še nekatere druge namene.

Po zdajšnjih podatkih bomo posojila za gradnjo slovenskih avtocest plačevali še vse do leta 2037, torej še nadaljnih 24 let. A seveda ne bomo odplačali samo 2,764 milijarde evrov glavnice, temveč tudi obresti. Teh je po sedanjih posojilnih pogodbah 582,1 milijona evrov. To pomeni, da moramo v naslednjih 24 letih odplačati 3,35 milijarde evrov glavnice in obresti.

Če ta znesek delimo s številom let odplačevanja, ugotovimo, da bi morali vsako leto odplačati v povprečju 140 milijonov evrov. A ker se hudič ponavadi skriva v podrobnostih, je tako tudi z dolgom za gradnjo slovenskih avtocest. Obveznosti namreč niso enakomerno razporejene, temveč so se tisti, ki so se zadolžili – to pa je bilo vodstvo Darsa in pa seveda tudi poslanci Državnega zbora, ki so glasovali za državno poroštvo za najeta posojila – posojila dogovorili tako, da največji obrok zapade v plačilo v prihodnjem letu.

V letu 2014 mora tako Dars plačati kar 317 milijonov evrov za odplačilo glavnice in še 48,3 milijona za plačilo obresti, skupaj torej kar 365,3 milijona evrov.

Tudi v naslednjih letih obveznosti niso dosti manjše. Leta 2015 zapade v plačilo 199,1 milijona evrov glavnice in 46,6 milijona evrov obresti, skupaj torej 245,7 milijona evrov. Tudi v naslednjih letih so obveznosti krepko čez 250 milijonov evrov, največje pa leta 2018, ko zapade v plačilo 287,7 milijona evrov (234,4 milijona evrov glavnice in 53,3 milijona evrov obresti). Šele leta 2021 obveznost pade na manj kot 200 milijonov evrov.

Kako velike se to številke, zgovorno pričajo podatki o pobranih cestninah, ki so glavni vir Darsovih prihodkov. Tako je Dars lani s cestninami pobral 294,9 miljona evrov, od tega so s prihodki od vinjet dobili 138,5 milijona evrov, cestnine od tovornih vozil pa so znašale 156,4 milijona evrov. To pomeni, da so lastniki motornih koles in osebnih avtomobilov, ki za uporabo slovenskih avtocest kupujejo vinjete, prispevali 47 odstotkov v skupne prihodke od cestnin, tovorna vozila, ki plačujejo cestnino, pa 53 odstotkov. Zanimivo je, da se delež pobranih cestnin z vinjetami v zadnjih treh letih dviga tako v relativnem deležu kot v absolutnem znesku. Delež cestnin od tovornih vozil ne pada zgolj v relativnem deležu, temveč je Dars lani tudi v absolutnem znesku pobral manj cestnin kot v letu 2011 (leta 2012 156,4 milijona, leta 2011 161,5 milijona evrov).

Kako bo Dars vrnil posojila?


Kako bo Dars odplačal najeta posojila, še ni jasno. Vsekakor ne iz svojih prihodkov, ki so že v absolutnem znesku manjši kot je Darsova obveznost v letu 2014, kar pomeni, da bi denarja zmanjkalo že, če bi vse pobrane cestnine namenili poplačilu dolgov. Seveda pa je to iluzorno, kajti Dars približno polovico vseh prihodkov od cestnin porabi za svoje poslovanje, v kar je všteto tudi redno vzdrževanje in popravilo avtocest.

Najbolj sprejemljiva pot bi bila nedvomno odlog plačila najetih posojil oziroma najetje premostitvenih posojil za odplačilo glavnice in obresti. Lepo se sliši, a težava je pač v tem, da so se pogoji zadolževanja bistveno spremenili in da slovenska država in njena podjetja, med katera sodi tudi Dars, lahko pridejo do posojil pod zelo neugodnimi pogoji. To pa ne pomeni nič drugega kot to, da se bo gradnja slovenskih avtocest še podražila in da se zna odplačevanje zavleči še dlje kot do leta 2037.

Če Darsu ne bo uspelo refinancirati najetih posojil, ki zapadejo v odplačilo, bo zaradi jamstva, ki ga je dala ob najemu posojil, morala posojila poravnati država, to pa seveda pomeni, da bo breme padlo na vse davkoplačevalce. Ker pa vemo, v kakšni finančni situaciji je naša država, je jasno, da bi zgolj prevalili breme iz Darsovih na državna pleča. Jasno je tudi, da bi se morala država dodatno zadolžiti za odplačilo Darsovega dolga.

(Ne)odločnost


Nekaj manevrskega prostora ima Dars le pri pobiranju cestnin in pa seveda pri racionalizaciji stroškov svojega poslovanja. V obeh primerih ima škarje in platno v rokah država, ki je Darsova lastnica. Vodstvu Darsa lahko zapove racionalnejšo rabo sredstev, hkrati pa je vlada tista, ki določa višino cestnin, tako tistih, ki jih Dars pobere z vinjetami kot tistih, ki jih plačujejo tovorna vozila. Seveda mora vlada pri določanju višine cestnin upoštevati določena merila in razmerja, a ker se leto 2014 nezadržno bliža, bo nekaj morala ukreniti. Mnogi so pričakovali, da bo že pred turistično sezono dvignila cene vinjet, še posebej vinjet za krajša obdobja. A tega ni storila, čeprav je imela zelo dobro utemeljitev že v tem, da se je 1. julija spremenila stopnja davka na dodano vrednost. Zakaj vlada ni posegla po zvišanju cen vinjet, ni nikoli argumentirano razložila. Eden od možnih razlogov je v tem, da če bi Dars kot družba v državni lasti dobil več kot polovico vseh prihodkov od vinjet (te se upoštevajo kot takse), bi se celoten Darsov dolg štel kot državni dolg, to pa bi močno poslabšalo sliko zadolženosti Slovenije.

A če je bila vlada pred poletjem zelo neodločna pri povečanju cen vinjet, bo do povečanja očitno prišlo že jeseni. Po nekaterih informacijah naj bi se letna vinjeta podražila s sedanjih 95 na 110 evrov. Kaj bo to prineslo v prihodkih, pa še ni jasno.

Je pa bila vlada bolj odločna pri vzdrževanju visokih cen goriva, kjer ima veliko manevrskega prostora pri oblikovanju cen. Tako je bila na primer 6. avgusta prodajna cena litra 95 oktanskega bencina brez dajatev 0,68509 evra, vsa razlika do maloprodajne cene 1,514 evra so bili davki (trošarina, davek na dodano vrednost, okoljska dajatev). Vlada je očitno s poli tiko cen želela vzdrževati visoko raven cen in s tem povečati prihodke v proračun, ob tem pa je zanemarila cene goriva v drugih državah, kar je zlasti pomembno za odločanje turistov, ki potujejo skozi Slovenijo, kje bodo kupili gorivo: v Sloveniji ali v kateri od sosednjih držav. Enako velja za cene dizelskega goriva, kar ni pomembno zgolj za turiste, temveč tudi avtoprevoznike, ki so še bolj občutljivi na ceno goriva.

V prvih sedmih mesecih letos prodanih manj letnih vinjet


V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je Dars prodal 804.076 letnih vinjet za avtomobile, kar je 19.396 manj kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja mesečnih vinjet je bila na enaki ravni kot lani – prodali so 612.215 vinjet, 190 več kot v prvih sedmih mesecih lani. Prodaja tedenski vinjet se je povečala za 32.358 na 1.934.786 vinjet.
Za motocikle je bilo prodanih 1336 letnih vinjet, kar je 616 manj kot v enakem lanskem obdobju, 14.584 polletnih vinjet (189 manj) in 21.721 tedenskih vinjet (392 več).
Za prodane vinjete je Dars iztržil 103,5 milijona evrov (brez DDV), kar je 1,15 milijona evrov manj kot v enakem lanskem obdobju.
Cestninski nadzorniki so v prvih sedmih mesecih letos izdali nekaj več kot 21.000 plačilnih nalogov, kar je približno 3000 manj kot v enakem lanskem obdobju.

Večje cestnine za tovornjake

Kaj predlaga Dars?

Dars za vsaj delno rešitev zapletenega finančnega položaja predlaga večjo obremenitev ekološko najbolj spornih težkih tovornih vozil v tranzitu čez Slovenijo in spodbujanje uporabe ekološko čistejših tovornjakov. Zato Dars največje povečanje cestnin predlaga za prve tri euro emisijske razrede vozil.

Delež tovornih vozil z emisijskim razredom euro 0 do III v najvišjem cestninskem razredu (R4) znaša 77 odstotkov, od tega je kar 83 odstotkov vozil registriranih v tujini. S tem Slovenija omogoča zelo poceni tranzitno vožnjo tujim, ekološko manj primernim tovornjakom. Zato Dars predlaga spremembe cenovne politike tako, da bi dodatno obremenili tovrstna vozila, s čimer pa se Slovenija ne bi postavila v neugoden položaj. Slovenija ima namreč za vozila najvišjega cestninskega razreda (R4), torej za težka tovorna vozila in vlačilce, v primerjavi z Avstrijo, Nemčijo in Češko najnižjo osnovno ceno cestnine na kilometer avtoceste. V Nemčiji in na Češkem je cena na kilometer malenkost nižja šele v petem ali šestem emisijskem razredu, kar pomeni, da v teh državah bolj nagrajujejo čista vozila višjih razredov (euro 5 ali 6). Pri ekološko manj primernih vozilih ne gre spregledati tudi izpustov drobnih delcev. Ti so v Sloveniji previsoki, na kar nas opozarja tudi evropska komisija, ki lahko zaradi tega slovenski državi, s tem pa seveda slovenskim davkoplačevalcem, naprti plačilo visokih kazni.

Veliko možnosti za večji prihodek ima Dars tudi s spremembo politike popustov, kajti Slovenija zagotavlja zelo visoke popuste in nekatere ugodnosti, ki jih večina držav ne pozna (nižja tarifa v nočnem času), tako da je cestnina na kilometer v Avstriji – po zagotovilih Darsa – tudi še enkrat višja kot na slovenskih avtocestah.

Vinjete se širijo

Jih bo uvedla tudi Nemčija?

Se še spomnite, kakšen vik in krik so zganjali Nemci, ko je Slovenija uvedla vinjete, češ, kako je to nepravičen sistem plačevanja cestnine. A kot pravi pregovor, se zarečenega kruha največ poje. Sedaj tudi Nemci razmišljajo o uvedbi vinjet. Nemški prometni minister Peter Ramsauer je namreč v intervjuju za časopis Auto Bild dejal, da bodo v Nemčiji vsekakor morali uvesti cestnine, kar bi najenostavneje lahko storili z uvedbo vinjet. Po njegovem mnenju bi jih lahko uvedli v dveh letih. Predpogoj pa je, da nemški krščanski demokrati zmagajo na letošnjih parlamentarnih volitvah, ki bodo septembra.

France Kmetič

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300