AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije

Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije

Nezaupnica predsedniku


Četrto redno skupščina Avto-moto zveze Slovenije 4. julija je zaznamovalo glasovanje o zaupnici predsedniku AMZS dr. Danijelu Starmanu. Člani skupščine mu niso izglasovali zaupnice, kar pomeni, da dr. Starman ni več predsednik AMZS. Ker ima AMZS mandatarski sistem, je bil s tem razpuščen upravni odbor in vse komisije upravnega odbora. Vodenje AMZS je do novih volitev v skladu s statutom prevzel nadzorni odbor, ki ga vodi Boris Kočevar.

Na skupščini so sodelovali zastopniki 47 avto-moto društev od skupaj 79 društev, ki so včlanjena v AMZS. Na predlog AMD Tolmin so člani skupščine z 32 glasovi za sklenili, da se na dnevni red uvrsti tudi glasovanje o zaupnici predsedniku AMZS kot naslednjo točko po razpravi o poročilu komisije o ugotavljanju morebitnih nepravilnosti pri poslovanju Avto-moto zveze Slovenije. Poročilo komisije, ki je bila ustanovljena na seji skupščine decembra lani, je predstavila njena predsednica Marija Podvršič, ki je poudarila, da so člani komisije v pripravo poročila vložili veliko dela in truda, preverili pa so domnevne nepravilnosti, ki so bile očitane predsedniku AMZS.

Ugotovitve komisije


Komisija je ugotovila, da predsednik AMZS s preklicom podeljenih pooblastil generalnemu sekretarju AMZS ni kršil določil statuta AMZS in ni prekoračil svojih pooblastil, a tudi ni predstavil prepričljivih argumentov, zakaj je želel pooblastilo preklicati. Komisija je menila, da bi bilo primerneje, da bi predsednik, če je za to imel utemeljene razloge, predlagal upravnemu odboru AMZS razrešitev generalnega sekretarja ali pa skladno z zakonom o delovnih razmerjih sproži ustrezen postopek zaradi kršitev iz delovnega razmerja.

Pri urejanju razmerij z bivšim generalnim sekretarjem Matjažem Gaberškom je komisija ugotovila, da predsednik pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas na mestu svetovalca ni ravnal v nasprotju s pooblastilom upravnega odbora. Ob tem pa je komisija ugotovila, da je predsednik pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi z generalnim sekretarjem Slavkom Rusom in urejanju razmerij z bivšim generalnim sekretarjem Matjažem Gaberškom negospodarno ravnal s sredstvi AMZS.

Glede očitka o potovanjih v tujino je komisija ugotovila, da iz zapisnikov sej upravnega odbora ne izhaja, da bi predsednik AMZS poročal o namenih in njegovem delovanju na teh sestankih. Še posebej je komisija izpostavila upravičenost obiskov dirk formule 1 in rallyja, ker avto šport ni več pod okriljem AMZS.

Pri pregledu stroškov odvetniških storitev je komisija ugotovila, da je predsednik vsaj objektivno odgovoren, da je AMZS pri naročanju odvetniških storitev ravnala negospodarno, računi za opravljene storitve pa so visoki in nepregledni.

Komisija je ugotovila, da nima pristojnosti, niti potrebnih poslovnih podatkov in znanj za preverjanje očitkov o odločitvah predsednika AMZS pri upravljanju delniške družbe AMZS, kjer je predsednik AMZS predsednik nadzornega sveta.

Komisija je v ugotovitvah v svojem poročilu zapisala, da je razkol med predsednikom AMZS in generalnim sekretarjem AMZS jasno razkril pomanjkljivosti v organizacijskem ustroju AMZS, pa tudi njenem vodenju, ki jih je treba odpraviti.

V razpravi je Anton Breznik iz AMD Orehova vas poudaril, da se v društvih ubadajo, kako zagotoviti denar za uresničevanje svojih programov, nekateri tudi s tem, kako preživeti, medtem ko je v AMZS drugačna slika, saj je poraba sredstev veliko manj gospodarna. Vsi zapleti okrog podelitve in odvzema pooblastil generalnemu sekretarju so po Breznikovem mnenju razdelili AMZS, predvsem pa so povzročili, da se ukvarjamo s tem, namesto da bi energijo usmerili v produktivno delo. Poudaril je tudi, da so bila nekatera izplačila, še posebej odpravnina bivšemu generalnemu sekretarju Matjažu Gaberšku lahko zakonita, a negospodarna in da bi morali o tem razmišljati že tedaj, ko so se pogodbe podpisovale. Breznik je opozoril tudi na določbe novega statuta AMZS, ki je dal celotna pooblastila predsedniku AMZS in menil, da je bila to verjetno napaka. Dotaknil se je tudi pogodbe o helikopterski nujni medicinski pomoči, po kateri je AMZS svojemu partnerju plačala vse stroške, teh pa ni dobila povrnjenih in menil, da bi morali ugotoviti, kdo je za to odgovoren. “Pogodba o helikopterskem reševanju je odslikava, kako se obnašamo do našega premoženja,” je poudaril Breznik.

Dare Troha iz AMD Tolmin je dejal, da je poročilo strokovno in korektno pripravljeno ter obremenilno, zato v njihovem društvu ne zaupajo več izvoljenim organom AMZS.

Ivan Plohl iz AMD Brežice se je strinjal, da je poročilo jasno in da obremenjuje predsednika AMZS. Tudi on se je dotaknil stroškov za helikoptersko reševanje in poudaril, da bi to zadevo morali razčistiti.

Jožef Vaupotič iz AŠD Radenci je dejal, da bi moral predsednik pozvati generalnega sekretarja, naj opravi tiste naloge, za katere meni, da niso ustrezno opravljene. Povedal je, da so se sestali predstavniki pomurskih avto-moto društev, ki podpirajo pregled pogodb in stroškov za helikoptersko pomoč. Svojo razpravo je končal z ugotovitvijo, da predsednik ni tista oseba, ki bi lahko naredila red v hiši.

Rado Stojanovič iz AMTK Ljubljana je dejal, da je poročilo jasno, vsi razpravljalci pred njim pa so poudarjali zgolj odgovornost predsednika, čeprav ima AMZS razvejan sistem upravljanja, v katerem ima svojo vlogo tudi generalni sekretar kot predsednikova desna roka. AMTK Ljubljana je večkrat predlagal, da se odnosi med predsednikom in generalnim sekretarjem uredijo na miren, korekten način. A to se ni zgodilo, zato se že pol leta ukvarjamo sami s seboj, ne razvijamo pa AMZS. Predlagal je, naj se glasuje o zaupnici vsem organom AMZS.

Nace Pavlin, zastopnik AMD Kranj in podpredsednik častnega razsodišča, je dejal, da dva, ki sta najbolj odgovorna za razreševanje problemov, delata ravno nasprotno: ustvarjata probleme. Malce hudomušno je dejal, da bi morali v AMZS bolj upoštevati ZKP – zdravo kmečko pamet.

Marjetka Česnik iz AMD Piran je menila, da bi nesporazume med predsednikom in generalnim sekretarjem lahko obravnavalo častno razsodišče AMZS.

Ferdo Abraham iz AMD Dravograd je menil, da bi morali spoštovati mnenje častnega razsodišča, da ni več zaupanja v organe AMZS.

Pavle Noč iz AMD Radovljica je menil, da bi izglasovana nezaupnica predsedniku pomenila pogorišče za AMZS.

Drago Kosaber iz AMD Šlander Celje je menil, da je treba prekiniti sedanje stanje, ki vodi v slabše poslovanje in slabšanje ugleda AMZS ter predlagal novo organizacijsko obliko AMZS s tremi podpredsedniki in pet-članskim upravnim odborom.

Jože Režonja iz AMD Tolmin je predlagal spremembo mandatarskega sistema, ki se je izkazal za neustreznega za vodenje AMZS. Opozoril je tudi na velik upad članov AMZS.

Viktor Levec iz AMD Slovenija-avto se je strinjal, da je treba spremeniti statut AMZS in ukiniti mandatarski sistem, predlagal pa je tudi izvedbo ustreznih kadrovskih sprememb.

Po več kot tri ure trajajoči razpravi so člani skupščine soglasno sprejeli poročilo posebne komisije, pa tudi, da je treba do 31. oktobra sprejeti spremembe statuta AMZS.

Tajno glasovanje o zaupnici


Pred glasovanjem o zaupnici predsedniku AMZS se je kar nekaj razpravljalcem zastavilo vprašanje, kdo bo vodil AMZS, če predsednik ne bo dobil zaupnice. Ker niso izoblikovali za vse sprejemljivega stališča, je obveljalo, da se bodo upoštevala določila statuta AMZS. Člani skupščine so sprejeli sklep, da se glasuje tajno, verifikacijska komisija pa je pripravila vse potrebno za izvedbo tajnega glasovanja o zaupnici in preverila sklepčnost skupščine. Predsednik AMZS dr. Starman je želel pred glasovanjem članom skupščine predstaviti še svoje poglede na očitke o nepravilnostih, ki naj bi jih zagrešil, a se nekateri člani skupščine s tem niso strinjali. Dr. Starman je zato vsaj tistim, ki so želeli slišati njegove argumente, predstavil svoja stališča.

18 glasov za zaupnico, 21 proti

Verifikacijska komisija je po opravljenih volitvah ugotovila, da zaupnica predsedniku AMZS ni bila izglasovana, saj je zanjo glasovalo 18 članov, proti je bilo 21 članov, 5 članov pa je oddalo neveljaven glasovalni list.

Z izglasovano nezaupnico je AMZS ostala brez predsednika, s tem pa zaradi mandatarskega sistema tudi brez upravnega odbora in vseh komisij upravnega odbora. Člani skupščine so vodenje AMZS zaupali članom nadzornega odbora, ki ga vodi Boris Kočevar, ki je s tem tudi prevzel začasno vodenje AMZS, svojo vlogo pa je opravljal tudi v nadaljevanju skupščine, saj je prevzel njeno vodenje. Sprejet je bil tudi sklep, da je treba do konca novembra opraviti nove volitve in izvoliti tako novega predsednika kot organe AMZS.

Sprejeto revidirano poročilo


Člani skupščine so nato sprejeli še revidirano poročilo o poslovanju AMZS v letu 2012. Sprejeli so tudi sklep, da se cena članstva plus poveča za 9,5 odstotka oziroma 6 evrov na ceno 69 evrov.

Člani skupščine niso potrdili imenovanja revizorja, ki ga je predlagal upravni odbor, temveč so sklenili, da nadzorni odbor izmed prispelih ponudb izbere revizorja in ga na naslednji seji predlaga skupščini v potrditev.

France Kmetič
Značke

AMZS

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300