AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Vožnja v naravnem okolju

Vožnja v naravnem okolju

(Ne)red v gozdovih


“Srečanje v gozdu se je končalo s strelom”, “Zaradi fotografiranja grozili pohodniku”, “Žica, napeljana med drevesoma, ustavila motorista”, “Kje so meje štirikolesnikov?” – to je le nekaj časopisnih naslovov, za katerimi se skriva neurejeno in nejasno področje voženj v naravnem okolju. Zakonsko so vožnje v naravnem okolju za vsa motorna vozila (in tudi za kolesa!) načeloma prepovedane, a zaradi slabo določenih pojmov “naravno okolje” in “motorna vozila”, neurejenega nadzora, posploševanja, diskriminatornega odnosa do motornih vozil in zaradi posameznikov, ki se požvižgajo na okolje, v naših gozdovih očitno vlada nered.

Lovci streljajo na motoriste, motoristi pretepajo ribiče, planinci nastavljajo jeklene žice kolesarjem, štirikolesniki uničujejo travnike – kriva pa je zastarela zakonska uredba, ki na povsem neustrezen način ureja vožnjo v naravnem okolju. Zadnja zakonska sprememba na tem področju se je zgodila leta 2001 (uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju je sicer začela veljati leta 1995), odtlej pa se na tem področju ni zgodilo še nič – če ne štejemo posvetov, napovedi in predlogov za spremembe. Najresnejši predlog se zdi napoved, da bo to področje v prihodnje urejeno v novem zakonu o ohranjanju narave, ki je v pripravi, a o vsebini nove ureditve tega področja ni veliko znanega. Pravzaprav lahko upravičeno podvomimo, da bo to področje urejeno tako, kot bi bilo treba, saj se zdi, da pri pripravi nove ureditve sodelujejo le tisti, ki zagovarjajo popolno prepoved kakršnihkoli voženj v naravnem okolju. Zadnji takšen posvet je bil 20. junija v Državnem svetu RS, na njem pa so sodelovali predstavniki planinske, ribiške in lovske zveze, pa tudi predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, Zveze lastnikov kmetijskih zemljišče in gozdov, Kmetijsko gozdarske zbornice, Triglavskega narodnega parka in lastnica neke kmetije. Na strani uporabnikov so sodelovali predstavniki nekaj kolesarskih organizacij in društev, motoristi pa znova niso bili vabljeni na posvet. Prav je, da so na tem posvetu sodelovali predstavniki kolesarjev, saj je splošna prepoved kolesarjenja v naravnem okolju še bolj absurdna kot pri motoristih, ni pa seveda prav, da so v celoti spregledali motoriste in uporabnike drugih motornih vozil, s katerimi naj bi imeli vsi največ težav.

Sicer pa poglejmo, v čem je težava. Veljavna uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju v svojem prvem členu govori, da “je na območju Republike Slovenije v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z motornimi vozili, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja in niso namenjena izključno vožnji po cesti, in s kolesi.” Uredba pravi tudi, da je “na gozdnih cestah in cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom), prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.”

Taka urejenost vožnje v naravnem okolju prepoveduje najmanj dve stvari: kakršnokoli vožnjo zunaj urejenih cest – naj spomnimo, pri tem gre za vsako površino, ki je od kategorizirane ali nekategorizirane ceste oddaljena za več kot 5 metrov – in pa vsakršno organizirano vožnjo, preskušanje ali tekmovanje na gozdnih cestah in cestah z makadamsko podlago. Izven cest se torej ne sme voziti, po gozdnih in makadamskih cestah v gozdu pa samo posamezno, ne v skupinah in v nobenem primeru kot tekmovalec ali udeleženec kakšne prireditve.

Veljavna uredba torej praktično prepoveduje vožnjo po gozdnatih področjih vsem, ki bi si iz takšnih ali drugačnih razlogov vendarle to želeli. In takšnih ni malo; v Sloveniji se vsako leto proda kar nekaj motociklov, namenjenih vožnji po terenu (motokros in enduro motocikli, ki niso namenjeni samo tekmovanjem), prav tako so pri nas razširjeni tudi štirikolesniki, s katerimi se prav tako praviloma vozi po brezpotjih (za to so tudi zasnovani), pozimi pa na zasnežene steze zavijejo motorne snežne sani. O razširjenosti in priljubljenosti gorskih in treking koles seveda ni treba razpravljati. Vsi tisti, ki jim za tovrstne užitke in potrebe ni mar, sicer lahko zamahnejo z roko in voznike oziroma lastnike takšnih vozil odpravijo kot nepotrebne onesnaževalce okolja, motilce živalskega sveta in uničevalce nedotaknjene narave, a takšno razmišljanje je zelo enostransko. Pa še skregano je z vsako logiko: država namreč vestno pobere vse davščine pri nakupu motociklov, štirikolesnikov in motornih sani, hkrati pa ne pusti, da bi se z njimi vozili po terenu, za katerega so takšna vozila zasnovana.

Verjetno se vsi strinjamo, da je treba naše gozdove in naravno okolje varovati ter zaščititi, a sedaj veljavna uredba tega ne omogoča na pravilen in pravičen način, pa še skrajno neučinkovita je, saj je nadzor slab in kazni prenizke. S splošno prepovedjo vožnje po naravnem okolju se kar povprek kaznuje vse, ki v naravno okolje želijo kako drugače kot peš, tudi če bi ti rade volje upoštevali morebitna pravila in omejitve.

Velja poudariti, da večina motoristov in voznikov štirikolesnikov ter motornih sani ne zahteva splošnega dviga prepovedi voženj po naravnem okolju, ampak ustrezno ureditev, ki bi jim pod določenimi pogoji dovoljevala vožnjo. Kako si takšno ureditev predstavlja Avto-moto zveza Slovenije, objavljamo v okvirju ob tem članku; iz predloga AMZS je lepo razvidno, da si terenski motoristi in vozniki štirikolesnikov ter motornih sani ne želijo splošnega dovoljenja, da divjajo po neokrnjenih gozdovih, temveč le jasno določena območja, kjer bi bila vožnja dovoljena. Tudi pri tem AMZS ravna okoljsko zavestno – predlaga namreč degradirana območja, kjer je narava že tako delno ali v celoti uničena. To so na primer glinokopi, opuščeni peskokopi in kamnolomi, tudi vojaški poligoni bi bili lahko odlično okolje za terenske vožnje. Sedaj veljavna uredba namreč prepoveduje tudi to.

Drugo podočje, ki bi ga bilo treba nujno urediti, so tekmovanja in prireditve, pa tudi vožnje v skupinah. Motoristična tekmovanja in avto-moto šport so pri nas že tako potisnjena na obrobje, brez prave podpore in organizirana z obilico težav (in poleni pod nogami) organizatorjev. Tekmovanja, kjer se tekmuje na brezpotjih, je pri nas praktično nemogoče organizirati – na primer enduro tekmovanja, tekmovanja terenskih avtov in podobno. Ker marsikdo prepovedi ne upošteva, se dogaja to, kar se ne bi smelo; tekmovanja so organizirana na črno oziroma na divje, kar še poslabša stanje na tem področju. Avto-moto zveza Slovenije zna takšna tekmovanja prirejati na okolju prijazen način, saj je kot članica mednarodnih organizacij FIM (svetovne zveza za motošport) in UEM (evropska zveza za motošport) zavezana k upoštevanju pravil omenjenih organizacij, med temi pa je tudi “okoljevarstveni kodeks”, ki določa pravila za varovanje okolja na takšnih tekmovanjih.

Ureditev ali vsaj temeljit razmislek si zasluži tudi zamisel, da bi dovoljevali organizirane in vodene izlete z motornimi vozili v naravno okolje – morda v okviru koncesionarjev oziroma prirediteljev, ki jih izbere, potrdi in tudi nadzoruje država. Udeleženci takšnih izletov bi upoštevali navodila o varovanju okolja, prek koncesnin bi se zbralo tudi nekaj denarja, ki bi ga lahko vrnili nazaj v okolje, razvijali pa bi lahko tudi takšen turizem.
Nujno je treba posodobiti tudi kaznovalno politiko za kršitelje, saj je sedanja kazen za vožnjo v naravnem okolju (42 evrov) smešno nizka – in povsem neučinkovita.
Področje vožnje v naravnem okolju je torej treba nujno urediti, sicer bo še naprej prihajalo do dogodkov iz uvoda tega članka oziroma do tega, da stvari v svoje roke jemljejo posamezniki.

Ureditev vožnje v naravnem okolju: predlogi AMZS


Avto-moto zveza Slovenije je pristojnim posameznikom in službam, ki pripravljajo spremembe predpisov, že večkrat poslala svoje predloge ureditve voženj v naravnem okolju, saj je kot avtomobilski klub in krovna športna organizacija motošportnikov (in kartistov) seveda še kako zainteresirana, da se to področje uredi.

AMZS torej predlaga:
  • Ureditev in določitev območij, kjer je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju dovoljena. Ta območja morajo biti v vseh regijah Slovenije, saj sicer pozitivnega učinka ne bo. V takšna območja naj se vključijo objekti, kot so vojaški poligoni, območja glinokopov, opuščenih kamnolomov in podobna degradirana območja. Razmisliti velja tudi o časovni omejitvi dovoljenj za vožnjo. Območja bi lahko razdelili na več delov, na primer na območja za tekmovanja, za samostojno vožnjo, za vožnjo pod vodstvom in nadzorom ter podobno.
  • Določitev finančnega nadomestila za vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju. Kdor želi tam voziti, naj plača; višina nadomestila naj bo seveda v smiselnih okvirih, sicer ne bo imelo učinka. Vsakdo, ki bi plačal nadomestilo, bi dobil potrdilo, nalepko (morda v obliki vinjete).
  • Izdajo dovoljenj za izvedbo tekmovanj in prireditev pod okriljem krovne zveze AMZS. AMZS je namreč članica mednarodne organizacije FIM (svetovne zveza za motošport) in UEM (evropska zveza za motošport) in kot članica tudi upošteva vsa sprejeta pravila omenjenih organizacij, tako varnostna kot okoljevarstvena. Med temi pravili je tudi “Okoljevarstveni kodeks”, ki določa pravila za varovanje okolja. Organizatorji tovrstnih tekmovanj in prireditev bi morali sprejeti veljavna določila krovne zveze AMZS, na tekmovanjih pa bi delegat AMZS poskrbel in nadziral, če tekmovanje poteka v skladu s pravili zveze. Zagotoviti bi bilo treba tudi to, da upravne enote posameznih občin ne bi izdajale dovoljenj in soglasij za prireditve, ki ne bi bile vpisane v koledar AMZS – s tem bi preprečili organizacijo “divjih” oziroma “črnih” tekmovanj brez nadzora in upoštevanja okoljevarstvenih pravil.
  • Podelitev koncesij za vodene izlete z motornimi vozili v naravnem okolju. Sistem koncesij bi deloval podobno, kot že velja pri aktivnostih na vodah (rafting), s tem pa bi zagotovili, da bi udeleženci upoštevali navodila vodnika, pravila, predpise in podobno.
  • Določitev ustreznih kazni in sistema nadzora. Kazni, ki veljajo po sedaj veljavni uredbi so prenizke, prav tako ni vzpostavljen učinkovit sistem nadzora. Denarne kazni bi morale biti dovolj visoke, da bi v resnici odvračale kršitelje od takšnega početja, smiselna pa bi bil tudi odvzem motornih vozil vsem tistim, ki kršitve ponavljajo.

Blaž Poženel

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300