AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?

Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?

Zimsko, letno, visokooktansko, bio ...


Točenje goriva v avto naj bi bilo rutinsko opravilo; voznik mora vedeti le, ali naj toči bencin ali dizel in kakšno je zahtevano oktansko število bencinskega goriva za motor v svojem avtomobilu. Izbira torej ne bi smela biti težka – dizel ali bencin, 95 ali 100 oktanov. A ob številnih reklamah in oglasih, v katerih ponudniki goriv hvalijo svoja goriva (ki jih poimenujejo z zvenečimi imeni), se marsikdo upravičeno sprašuje: je kakšno gorivo boljše od drugega?

Zima bo!


Se še spomnite težav, ki so jih imeli lastniki avtomobilov z dizelskimi motorji pozimi pred nekaj leti? V hladni zimi 2005 je marsikateremu vozniku “zmrznilo” dizelsko gorivo in svojega avtomobila v hladnih jutrih ni mogel zagnati. Kaj se je zgodilo? Šlo je za strjevanje (oziroma kristaliziranje) parafina v plinskem olju pri nizkih temperaturah. Parafin naftne rafinerije v plinsko olje dodajajo zato, ker ima visoko trdišče; s tem v rafinerijah znižajo temperaturo samovžiga goriva, kar je pomembno za delovanje dizelskih motorjev. Vendar se pri nizkih temperaturah iz goriva začnejo izločati mikroskopsko majhni kristali parafina; če se temperatura še niža, se začnejo kristali združevati v skupine, te pa že lahko zamašijo dovod goriva k motorju. Zaradi teh fizikalno-kemijskih lastnosti plinskega olja vse naftne družbe v goriva, namenjena območjem z izrazito zimo oziroma nizkimi zimskimi temperaturami, dodajajo posebne dodatke – z njimi znižujejo takoimenovano temperaturo filtrirnosti (CFPP – Cold Filter Pluging Point). Temperaturo filtrirnosti dizelskih goriv pri nas predpisuje standard za dizelska goriva z oznako SIST EN 590, ki za poletno sezono (od 15. aprila do 30. septembra) predpisuje temperaturo filtrirnosti najmanj 0 stopinj Celzija, za spomladansko in jesensko sezono (od 1. marca do 14. aprila in od 1. oktobra do 15. novembra) najmanj –10 stopinj Celzija, za zimsko sezono (od 16. novembra do 28. ali 29. februarja) pa najmanj –20 stopinj Celzija.

A kot pri večini tovrstnih predpisov gre tudi pri tem zgolj za najnižjo dovoljeno vrednost – vrednosti navzdol standard ne predpisuje. To pomeni, da bi, če bi naftni trgovci to hoteli, lahko pozimi prodajali gorivo z nižjo filtrirno temperaturo od predpisanih –20 stopinj Celzija. Zakaj tega ne počnejo? Ker je to po njihovih besedah drago, dodatnih stroškov oziroma višje cene pa ne morejo prenesti v višjo ceno goriva, ker jim zgornjo mejo cen goriv predpisuje država. Povedano drugače: lahko bi ponujali boljše gorivo za enako ceno, a to bi potem odžiralo njihov zaslužek, mar ne?

Naši ponudniki goriva seveda vsi po vrsti zatrjujejo, da njihova goriva ustrezajo zahtevanim standardom in jih po njihovih besedah celo presegajo. Priznavajo, da občasno lahko pride do razlik v kakovosti, a naj bi bile te tako majhne, da ne vplivajo na glavne lastnosti goriv. Glede na to, da v zadnjih letih nismo slišali za množičnejše težave z gorivom pozimi, jim lahko verjamemo, a že nekajdnevne izrazito nizke zimske temperature lahko znova povzročijo težave.

Nadstandardna goriva?


Da višji nabavni stroški za gorivo niso takšna težava, priča ponudba “boljših” goriv na bencinskih servisih. Tudi ta so zaradi dodajanja dodatkov dražja od običajnih in tudi ta naj bi bila nadstandardna – torej boljša, kot zahteva veljavni standard SIST EN 590. Zgodba je podobna kot pri dizelskem gorivu z večjo odpornostjo na nizke temperature, le da so pri bencinih naši ponudniki goriv očitno presodili, da bodo z boljšo prodajo pokrili večje stroške nabave. Že kar nekaj časa sta na naših bencinskih servisih na voljo le bencina z oktanskima številoma 95 in 100.

Zakaj je ta podatek zanimiv? Ker sta to tudi edina bencina, ki sta pri nas naprodaj. Ko voznik torej zavije na posamezen bencinski servis, izbira lahko le med dizelskim gorivom in 95 ter 100 oktanskim bencinom. Tudi zato se zdi oglaševanje zgolj marketinški boj med ponudniki goriv in nič več; kot uporabniki tako ali tako vedno dobimo novo generacijo goriv – po znani in od države določeni ceni.

Prodajalci goriv pri nas seveda vseeno računajo na to, da bomo verjeli oglasom in s prazno posodo goriva zavili k njim, ne pa k tekmecem čez cesto. Svojo priložnost in dodatni zaslužek pa ponudniki goriv iščejo še z enim trženjskim prijemom; predstavljanjem (dražjega) 100-oktanskega bencina kot za motor boljšega goriva. 100-oktanski bencin namreč predstavljajo kot “premium” gorivo, ki poveča moč motorja, zmanjša izpuste škodljivih plinov, prinese prihranek pri porabi in podaljša življenjsko dobo motorja. Pa je res tako? V Motoreviji smo pred leti že pojasnili, da gorivo z večjim oktanskim številom od zahtevanega motorju ne prinese prav nobene prednosti. Če pri vašem avtu izdelovalec za motor zahteva 95-oktansko gorivo, s tem gorivom tudi optimalno deluje – tako je bil motor namreč izdelan in zasnovan. Izdelovalci običajno tudi sporočajo, da bencin z manjšim oktanskim številom od predpisanega lahko povzroči zmanjšanje motorne moči, noben od avtomobilskih izdelovalcev pa še ni zapisal, da gorivo z večjim oktanskim številom od predpisanega poveča moč motorja ali zniža porabo goriva.

Pri nemškem avtomobilskem klubu ADAC so že pred časom vzeli pod drobnogled prav trdit-ve (nemških) naftnih trgov-cev o izboljšanju delovanja motorjev z uporabo “premium” goriv z večjim oktanskim številom (o tem smo obširno pisali v septembrski številki Motorevije leta 2011). Res je, goriva nemških trgovcev se lahko razlikujejo od tistih, ki jih je moč dobiti na naših bencinskih servisih, a zelo verjetno ne gre za večje razlike – v obeh primerih trgovci goriva predstavljajo in oglašujejo na podoben način; gre za 100-oktanski bencin z dodatki. ADAC je trditve naftnih trgovcem preveril tako, da so na preskusno mizo in test-no stezo postavili tri avtomobile, pri katerih so izdelovalci predpisali uporabo 98-oktanskega bencina, in avto, pri katerem je predpisana uporaba 95-oktanskega bencina. V vse avtomobile so natočili 100-oktansko “premium” gorivo različnih ponudnikov in potrdili, da premium goriva ne prinesejo nobenih otipljivih prednosti; pri dveh avtomobilih so zaznali povečanje moči motorja, a le za 2 odstotka, kar je še znotraj merilnih toleranc. Trditve o večjem motornem navoru in zato boljših zmogljivostih so se izkazale za lažne, saj so bile pri vseh treh zmogljivejših avtomobilih zmogljivosti celo malce slabše, le šibkejši avto je bolje pospeševal pri prehitevanjih. Pri tem pa velja opomniti, da nekateri vozniki pravzaprav sploh nimajo možnosti izbire. Za veliko večino avtomobilov je predpisan bencin z oktanskim številom 95, bistveno manj avtomobilov pa mora uporabljati bencin z oktanskim številom 98 – tistih s predpisanim oktanskim številom 100 je na trgu zelo malo. Lastniki avtomobilov, ki morajo uporabljati 98-oktanski bencin, morajo točiti 100-oktanskega, saj 98-oktanskega na naših bencinskih servisih sploh ni več – kljub temu, da s 100-oktanskim bencinom nič ne pridobijo.

Zato nasvet: če je za vaš avto predpisan 95-oktanski bencin, ni nobenega razloga, da bi vanj točili 100-oktanskega, če pa je za vaš avto predpisan 98-oktanski bencin, morate pač točiti 100-oktanskega, ker 98-oktanskega ni več mogoče kupiti.

Morebitne prihranke ali povečano moč morda lahko dajo samo dodatki, ki jih naftni trgovci mešajo k bencinu. Ti dodatki so na primer detergenti, ki odstranjujejo usedline s šob za vbrizgavanje in druge obloge, in pa drugi dodatki, ki zmanjšujejo trenje in povečujejo odpornost na korozijo. Ponudniki goriv tem dodatkom pripisujejo skoraj čudežne lastnosti; motor naj bi porabil manj goriva, imel čistejši izpuh in daljšo življenjsko dobo. A v resnici so te trditve le težko dokazljive (v omenjenem ADAC testu jih niso mogli potrditi) ali pa so tako majhne, da v resničnem življenju ne prinesejo prednosti.

Etanol in biodizel, skrita dodatka


Evropski parlament in Svet EU sta že leta 2003 sprejela Direktivo o spodbujanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu. Direktiva zahteva od držav članic EU, da zagotovijo določen delež rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu. Ta evropska direktiva je bila tudi podlaga za sprejetje slovenske zakonodaje na tem področju. Med to lahko štejemo uredbo o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil, ki je bila sprejeta leta 2007. V njej so določene vrste biogoriv ki se uporabljajo kot biogoriva v prometu, in deleži letnih količin biogoriv za pogon motornih vozil. Tako je za leto 2013 določena vsebnost najmanj 6,5 odstotka, za leto 2014 najmanj 7 odstotkov in za leto 2015 najmanj 7,5 odstotka.

Povedano po domače, po tej uredbi bi moralo biti danes najmanj 6,5 odstotka goriva v posodah za gorivo biološkega izvora; pri bencinu je biogorivo bioetanol, pri dizlu pa biodizel oziroma plinsko olje iz biološke pridelave. A pozor, v omenjeni uredbi je tudi člen, ki dovoljuje izjemo – če je cena biogoriv na svetovnih trgih previsoka, se v uredbi določen delež lahko zmanjša. Poenostavljeno povedano: ker v Sloveniji ne pridelamo dovolj biogoriv in ker jih moramo kupovati na svetovnih trgih, kjer so draga, imajo v našem gorivu biogoriva delež, ki je manjši od 5 odstotkov.

Zakaj so biogoriva v običajnem gorivu težava? Dokler so v majhnih količinah, težav ni; avtomobilski motorji tako majhen delež biogoriv prenesejo brez kakršnihkoli težav. Drugače pa je, če je delež večji. Že 10 odstotkov etanola v bencinu lahko po mnenju nekaterih strokovnjakov povzroči večjo korozijo v motorju in še nekaj drugih nevšečnosti, še več etanola pa že zahteva prilagojeno zasnovo motorja. V Nemčiji je na bencinskih črpalkah bencin z 10-odstotno vsebnostjo etanola (oznaka E10) naprodaj že več kot dve leti, a pri uporabnikih ni naletel na dober odziv. Je sicer cenejši od običajnega bencina (za 4 cente na liter), a ga zaradi tehničnih dvomov, nejasnosti v zvezi z jamstvi, slabega slovesa zaradi dobavljivosti (v Nemčiji ne izdelajo dovolj etanola in ga morajo uvažati od drugod) in vmešavanja politike v svoje avtomobile toči le 15 odstotkov vseh voznikov.

Pri nas oba največja ponudnika goriv pri nas, torej Petrol in OMV, ponujata goriva z vsebnostjo največ 5 odstotkov biodizla v dizelskih gorivih in največ 5 odstotkov biokomponent v obliki bioetanola v bencinih. Omenjeno vsebnost biogoriv dovoljujejo aktualni evropski in slovenski standardi za ta goriva; noben od distributerjev tega pri prodaji ne navaja, saj vozniki takšna goriva lahko uporabljajo brez kakršnihkoli omejitev.
Pri Petrolu pravijo, da biogoriva kupujejo na prostem trgu pri preverjenih in odobrenih dobaviteljih, pri OMV pa sporočajo, da gorivu OMV maxxmotion 100, ki v Slovenijo prihaja izključno iz Avstrije, bioetanol dodajajo že v rafineriji. Oba ponudnika zatrjujeta, da bosta delež biogoriv prilagajala zakonodaji, če se bo ta v prihodnosti spreminjala.

Noben od omenjenih dveh distributerjev pa pri nas ne namerava ponujati goriva E85 (bencin s 85-odstotnim deležem bioetanola), ki naj bi zmanjšal našo odvisnost od fosilnih goriv. Nenazadnje je tudi avtomobilov, ki zmorejo uporabljati takšno gorivo, še vedno zelo malo – pri nas takšnih avtomobilov ne ponuja nihče od avtomobilskih prodajalcev, tudi zato, ker ni na voljo goriva in krog je tako sklenjen.

Ni izbire


Kakšno gorivo torej točiti v naše avtomobile? Veliko izbire nimate. Lahko se odločate na podlagi govoric, katero gorivo je boljše (in s katerim gorivom je kdo naredil več kilometrov), a te govorico nimajo nobene podlage v kakršnikoli verodostojni laboratorijski primerjavi. Teh primerjav ni in jih tudi nihče ne more narediti brez velikega denarnega vložka vanje. Zato v resnici ni pomembno, kje točite gorivo; na voljo imate natanko dva bencina in eno dizelsko gorivo. Bilo pa bi zanimivo vedeti, ali smo slovenski vozniki pripravljeni plačati več za boljše gorivo; prepričan sem, da bi radi segli dodatno v žep vsaj za dizelsko gorivo, ki tudi v izjemno mrzlih dneh ne bi zmrzovalo – takšnega imajo na primer vozniki na voljo v Avstriji.

Izbira


V Sloveniji več ponudnikov goriv

V Sloveniji imata po številu bencinskih servisov in prodaji goriv največji tržni delež – več kot 80 odstotkov – Petrol in OMV. A vozniki lahko gorivo točijo tudi na nekaterih bencinskih servisih drugih ponudnikov, kot so Agip, Mol, Ina, Maxen, Hofer, Logo in še nekaj manjših ponudnikov.

Cene so večinoma povsod enake – najvišje dovoljene, kot jih določa država –, le na Hoferjevih bencinskih servisih, kjer ponujajo le dizelsko gorivo in 95-oktanski bencin, je gorivo približno tri cente na liter cenejše kot drugod. Pri tem velja opozoriti, da pred začetkom točenja s plačilne kartice uporabnika Hoferjev plačilni sistem rezervira 80 evrov za predavtorizacijo.

Kakovost goriva pri vseh prodajalcih mora ustrezati predpisanim standardom, nadzor kakovosti goriva kot tudi točnosti točilnih naprav pa je v rokah pooblaščenih družb s pooblastilom Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Dunajsko gorivo


OMV rafinerija Schwechat


Le slabe štiri ure vožnje iz Ljubljane se v kraju Schwechat pri Dunaju na 1,42 kvadratnega kilometra površine razprostira rafinerija naftne družbe OMV. Rafinerija Schwechat je ena največjih evropskih kopenskih rafinerij; na leto predela skoraj 10 milijonov ton surove nafte, kar je petkrat več od slovenskih letnih potreb po surovi nafti. OMV rafinerija Schwechat, ki na istem mestu stoji že od leta 1936, z gorivi oskrbuje približno 4400 svojih bencinskih servisov v 13 državah – med temi je tudi 111 bencinskih servisov OMV v Sloveniji.

Rafinerija Schwechat surovo nafto dobiva iz različnih virov; približno 10 odstotkov je pride iz avstrijskih nahajališč nafte, večina pa iz naftno bogatih dežel, kot so Kazahstan, Nigerija, Savdska Arabija, Libija, Rusija in druge države. Zanimivo je, da velika večina surove nafte v Schwechat pride po naftnem cevovodu iz Trsta, ki je pomembno pristanišče za dobavo surove nafte do evropskih rafinerij.

Rafinerija v grobem deluje tako, da v štirih kemijskih procesih (distilacija, kreking oziroma razbitje, razžveplitev in mešanje) iz surove nafte dobijo različne izdelke. V OMV rafineriji Schwechat tako nastaja dizelsko gorivo, bencin, petrokemični izdelki, kerozin za letalski promet, kurilno olje, bitumen, žveplo in žveplena kislina, rafinerija pa proizvaja tudi električno energijo in ogreva okoliške stavbe. Rafinerija prav vse izdelke in odpadke, ki nastanajo pri predelavi surove nafte, porabi ali proda naprej različnim uporabnikom, tudi avtomobilskim tovarnam.

Blaž Poženel
Značke

gorivo

Komentarji

Dušan
8.11.2013 19:06:01
Že pred časom sem vam poslal mojo analizo problematike slovenskih dobaviteljev. Seveda samo za podorčje dizel goriva. V njej sem pokazal, da je razlika med monopolistom in dvema drugima dobaviteljema, precejšnja. Če z monopolistovim dizlom prevozite 100km, boste z drugima dvema prevozili 105 oz 108 km. To po dveh letih še vedno drži, čeprav pri eneme dobavitelju včasih opazim precejšnja nihanja v kvaliteti.
Bistveno huje pa je ko tankate v Avstriji ali Nemčiji, takrat pa so razlike velike. Npr relacije 1000km relacije do severne Francije z Shellovim euro dizlom, s povprečno hitrostjo 100 do 110km/h, moj Touran porabi 5.6 do 5.8l/100km, s slovenskim pa 6.5 do 7l/100km. Povdarim naj, da so vožnje večinoma nočne, od tega 20% izven avtocest, in vozne razmere podobne (vreme temperature, promet).
Ker vozim natančno statistiko porabe, stroškov, prevoženih kilometrov že mnogo let in prevozim letno več kot 40.000km, verjamem, da so moje analize realne.
Pomeni, da se v Sloveniji z monopolistovim gorivom vozimo najdražje. Točenje goriva v tujini je potrebno seveda opraviti izven avtocest, še najceneje pa ga dobite v okviru nakupovalnih središč.
Je pa dejstvo, da me jezi, ko gledam Qmax reklame, ki v bistvu zavajajo gledalce!

lp Dušan
Renato
19.11.2013 14:59:40
Pozdravljeni!
Popolnoma se strinjam z mnenjem predhodnika z vašim člankom pa ne v celoti. Ne razumem zakaj dajete največ pozornosti (za laike) na oktane,će pa so bolj pomembni kvaliteta nafte adtivi in čistost goriva. Ne bom podrobneje razlagal zakaj vendar pomebno je kako gorivo izgori v cilindru in koliko svinjarije pusti za sabo.
Rafinerija Schwechat prodaja gorivo različnim trgovcem vendar je kvaliteta precejšnja (aditivi) Zanimivo bi bilo ADAC-ku dati v analizo in primerjavo goriva SLO trgovcev.
Vozim optiminiranega dizla 2,0 (ki zna izkoristiti kvaliteto goriva) in točim premium gorivo v Avstriji že od Januarja 2013.Finačna razlika v mojo korist je precejšnja,da občutka sploh ne omenjam (odzivnost,pospeška,tek motorja...)
Torej,će imate možnost točite v Avstriji Shell,BP,ENI...(sistem za nadzor kvalitete deluje strogo) nekaj boste privarčevali,avto bo potreboval manj servisnih stroškov (šobe,EGR-ventil,DPD-filter...) in država bo vesela,da denar puščate v tujini razen,če si ne bo izmislila novega davka.
Pa SREĆNO !!!
Slavko
24.11.2013 9:26:23
Pozdrav!
Letno prevozim preko 50.000 km po Sloveniji in tujini. NIKOLI nisem opazil raziiko v kvaliteti goriva pa sistematicno zapisujem porabo preko 25 let... Po mojih izkusnjah poraba zavisi samo od motorja v avtomobilu in od nacina voznje. Nikoli v mojih 40 letih voznje z motornimi vozili poraba ni odstopala glede na tovarniske podatke (razen v zadnjem...), primer: 1.5 dci, tov.podatek porabe 5.1 l/100 km, moj izracun po prevozenih 300.000 km - 5.0 l na 100 km. Nasolili so me samo v zadnjem primeru, tov. podatek 3.2 l, poraba pa dejansko vec kot liter visja pa naj naredim karkoli...
Gašper
3.12.2013 11:30:46
Meni zanimivo področje za raziskati bi bilo kalorična vrednost posameznih goriv, ker je to praktično nemogoče meriti, bi izhajal iz dejstva, da glede na maso (kg) praktična vsa tekoča goriva vsebujejo podobno energijsko vrednost (11,7 kWh/kg). Torej tehtnico v roke in meriti kaj pomeni liter goriva v kg.
Seveda je od motorja odvisno kako bo te razlike (če so) izkoristil ampak neko merilo bi to lahko bilo, predvsem me zanima dejanska razlika med dizlom in bencinom.
Zok
25.12.2013 22:42:05
Cca 80 razlicnih programov za ECU sem preizkusil (toliko o prej omenjeni optimizaciji). Preizkusil prakticno vse prodajalce bencina. Na koncu sem ugotovil, da prihranim najvec, ce grem po opravkih mimogrede - po sluzbi.
mate
2.1.2014 12:56:01
Že dve leti uporabljam produkt encimov SMILE + doziranje 1ml na 10 litrov goriva. Prhranim med 8 do 10 % goriva. Produkt kupujem v Švici, menda je sedaj tudi zastopstvo v Sloveniji. Boljši je tudi izkoristek in pospešek, partikelfilter se ne maši več, pri zadnjem testu na tehničnem veliko boljši test emisije .... lahko samo priporočam
lp
Anton
9.1.2015 21:24:47
Kvaliteta disla v Avstriji je boljša oz. je drugačno gorivo, kot ga ponujajo v Sloveniji.

V to sem se prepričal, ko sem imel manjšo okvaro enega ventila na pumpi za gorivo.

Ko sem tankal v Sloveniji mi je avto včasih v prostem teku ugasnil, na OMV in Petrolu bolj pogosto, na Logo, Agip in Mol je bilo redko, kadar sem tankal v Avstriji, Italiji, teh težav nikoli ni bilo.

Mehanik je rekel, da je to standerdni problem slovenskih goriv na Oplih in da na nekaterih drugih avtih zaradi tega prihaja še do večjih problemov.

šlo pa naj bi za neke aditive k gorivu (naš disel naj bi premalo mazal), ki jih naši črpalkarji dodajo premalo.
Imre Bak
4.10.2021 17:22:06
Posojilo Denarja in Kredite 100% hitro : E-pošti: posojilodenarja@hotmail.com . Ponudba posojila v razponu od 1.000 € do 250.000 € velja za vse; posamezniki, vodje podjetij, tisti, ki jim je prepovedano bančništvo, ali tisti, ki imajo neplačane kredite, in celo tisti, ki so brezposelni.
Takojšnja potrditev 100% varna Fiksna obrestna mera od 2 do 10% letno Odplačljivo do 360 mesecev
Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300