AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

AMZS test 15 otroških varnostnih sedežev

AMZS test 15 otroških varnostnih sedežev

Homologacija ni jamstvo za varnost in kakovost!


Čeprav so vsi otroški varnostni sedeži homologirani v skladu z veljavnimi standardi, to še ne pomeni, da vsi sedeži zagotavljajo ustrezno varnostno zaščito otrok. Na našem tokratnem testu, ki ga je AMZS izvedla v sodelovanju z drugimi avtomobilskimi klubi in porabniškimi organizacijami, se je namreč izkazalo, da so med 15 preskušenimi sedeži kar štirje sedeži dobili oceno slabo: dva zaradi svojih lastnosti pri čelnem trku, eden zaradi slabosti pri bočnem trku, dva zaradi vsebnosti škodljivih snovi – pri čemer se je eden od teh dveh sedežev slabo izkazal tudi pri čelnem trku. Ker pri sedežih, ki so se slabo izkazali, ne gre zgolj za izdelke slabo znanih znamk, temveč tudi za izdelke uveljavljenih in priznanih izdelovalcev otroških varnostnih sedežev, so tokratni rezultati našega testa še toliko bolj zaskrbljujoči in hkrati pomembni za uporabnike. Ob vsem tem gre tudi za nove izdelke, kajti na našem testu preskusimo izdelke, ki so na novo prišli na trg ali pa so bili temeljiteje spremenjeni.

A če so štirje sedeži dobili skupno oceno slabo, je protiutež en sedež, ki je dobil najvišjo skupno oceno zelo dobro in šest sedežev, ki so dobili skupno oceno dobro. Trije sedeži so dobili oceno zadovoljivo, en sedež pa je dobil oceno pomanjkljivo.

Najboljšo oceno zelo dobro je dobil Cybexov sedež juno 2-fix, ki je namenjem prevozu od leta do štiri leta starega oziroma od 9 do 18 kg težkega otroka, ki je v sedežu zaščiten z varnostno mizico. Oceno dobro so dobili Casuaplayeva sedeža q-retraktor fix in q retraktor fix & support leg, ki tudi sodita med sedeže skupine I, prav tako pa tudi Recarova sedeža monza nova 2 in monza nova 2 seatfix, Römerjev sedež kidfix XP SICT in pa Storchenmühlejev sedež solar.

Oceno zadovoljivo so dobili Cybexova sedeža aton 3 in aton 3 & base 2-fix in Storchenmühlejev sedež startlight SP.

Oceno pomanjkljivo je dobil sedež hema baby, slabo oceno pa so dobili Axidov sedež kidzofix, sedež nania babyride in pa Römerjeva sedeža max-fix in xtensafix.

Najpomembnejša je varnost


Najpomembnejši del ugotavljanja lastnosti otroških varnostnih sedežev je nedvomno varnost. Lahko sedež še tako lepo izgleda ali je praktičen za vsakdanjo uporabo, a če ne zagotavlja ustrezne varnosti, pač ne izpolnjuje svoje temeljne funkcije – zaščititi otroka ob morebitnem trku, ob odločnem zaviranju ali nagli spremembi smeri vožnje, kar vse lahko privede do poškodb otroka, ki ni pripet v ustreznem varnost-nem sedežu. Zato na našem testu vse otroške sedeže preskusimo tako pri čelnem trku, ko se avto zaleti v oviro pred seboj in pri bočnem trku, ko se avto zaleti bočno oziroma se vanj z boka zaleti drug avto. Ob tem preverimo še, če varnostni pas pravilno poteka prek otrokovega telesa, ugotovimo pa tudi, če je otroški varnostni sedež dovolj čvrsto pritrjen v avtomobil. Tako čelni kot bočni trk sta opravljena v skladu s pojemki, ki so bili ugotovljeni pri EuroNCAP preskusnih trkih.

Na našem tokratnem testu so štirje sedeži za zagotavljanje varnosti dobili oceno zelo dobro. To sta bila Cybexova sedeža aton 3 – eden je samostojen, drugi je pritrjen na podstavek –, ki sta namenjena dojenčkom, prav tako Cybexov sedež juno 2-fix, ki je namenjem majhnim otrokom in pa Römerjev sedež kidfix XP SICT, ki je namenjen večjim – več kot štiri leta starim otrokom. Sedem sedežev je za svojo varnostno zaščito dobilo oceno dobro.

Sedeži, pri katerih je bila ugotovljena slaba varnostna zaščita, so nania babyride, axkid kidzofix in römer (ali britax) xtensafix.

Sedež nania babyride je slabo oceno dobil pri bočnem trku, ker je otrokova glava zato, ker ima sedež prenizki bočni opori, zdrsnila iz sedeža in skoraj brez zaščite udarila v vrata avtomobila. Možnosti za poškodbe so pri tem zelo velike, zato tudi slaba ocena za varnost, s tem pa tudi slaba skupna ocena.

Pri sedežu axkid kidzofix isofix pritrditvena vodila niso zdržala obremenitve pri čelnem trku, ko je bil sedež obrnjen tako, da je otrok gledal v nasprotno smer vožnje. Obe pritrditveni vodili sta se namreč ob trku odtrgali s sedeža in ta je z otrokom vred poletel po avtu.

Pri sedežu römer xtensafix je varnostni pas, ki sicer poteka čez otrokova ramena, ob trku zdrsnil z ramena na otrokov vrat in s tem poškodoval otroka. Ob tem nastale obremenitve na otrokovo telo lahko povzročijo hude poškodbe otroka, zato tudi slaba ocena.

Pri ocenjevanju upravljanja so trije sedeži dobili oceno zelo dobro, sedem sedežev oceno dobro, štirje oceno zadovoljivo, le en sedež pa je dobil negativno oceno pomanjkljivo. To je sedež hema baby (enak je sedež nania driver SP), ki je namenjen prevozu dojenčkov in majhnih otrok. Sedež je lahko obrnjen tako v nasprotno smer vožnje kot v smer vožnje. Pri pritrditvi sedeža, v katerem otrok sedi v nasprotno smer vožnje, je montaža zelo zahtevna in hitro lahko pride do napačne montaže. Prav tako je bolj zahtevno pripenjanje otroka v sedež, ker sedež nima centralnega mehanizma za zategovanje varnostnega pasu. Pri ocenjevanju ergonomije je kar 13 sedežev dobilo oceno dobro, en sedež oceno zadovoljivo, en sedež pa oceno pomanjkljivo. Oceno pomanjkljivo je dobil Römerjev sedež xtensafix, ki je zelo ozek in tako kot tudi drugi Römerjev sedež kidfix XP SICT ne zagotavlja dovolj visoke nastavitve zgornjega dela sedeža, tako da ni primeren za do 150 cm velike otroke, ki morajo po naših predpisih sedeti v otroških varnostnih sedežih. Ker omenjena sedeža nista dovolj velika, starše – in otroke – silita k temu, da se prekmalu odrečejo prevozu otrok v teh dveh sedežih.

Tako kot je že običajno na naših testih, smo tudi tokrat v vseh delih sedežev, s katerimi lahko otroci pridejo v stik, preverili vsebnost škodljivih snovi. Pri šestih sedežih nismo našli nobenih škodljivih snovi in so dobili oceno zelo dobro. Pri petih sedežih smo našli sledi škodljivih snovi, vendar v količinah, ki niso nevarne. Teh pet sedežev je za vsebnost škodljivih snovi dobilo oceno dobro.

Pri obeh sedežih cybex aton 3 smo ugotovili vsebnost naftalina v tolikšni količini, da sta dobila oceno pomanjkljivo za vsebnost škodljivih snovi. To je vplivalo tudi na njuno skupno oceno, saj sta zaradi vsebnosti škodljivih snovi dobila eno stopnjo nižjo skupno oceno – namesto dobro sta tako dobila oceno zadovoljivo.

Najslabše sta se pri vsebnosti škodljivih snovi izkazala sedeža axkid kidzofix in römer max-fix. Sedež axkid kidzofix vsebuje ftalat DEHP v količini, ki presaga količino, ki je dovoljena v otroških igračah, zato je sedež dobil oceno slabo. V oblogah varnostnega pasu sedeža römer max-fix pa je bila ugotovljena vsebnost PAK benzoperilena, ki je tudi škodljiv, zato je ta sedež dobil oceno slabo za vsebnost škodljivih snovi.

Novi predpisi


Avgusta letos je začel veljati nov predpis o homologaciji otroških varnostnih sedežev z ozako ECE-R 129. Bolje rečeno je začel veljati šele prvi del tega predpisa, kajti sledila bosta še dva dela.

Kakšne novosti prinaša nov predpis? Predpis velja za otroške varnostne sedeže dosedanjih skupin 0, 0+ in I, torej za dojenčke in do 4 leta stare oziroma do 18 kg težke otroke. Bistvena sprememba je, da ti otroški sedeži ne bodo več razporejeni v skupine (0, 0+ in I) kot doslej, temveč bo vsak izdelovalec samostojno določil, za kako velike otroke je sedež primeren – na primer za otroke od 40 do 100 cm telesne višine. Nov predpis določa, da se morajo v teh sedežih otroci do 15. meseca starosti voziti obrnjeni v nasprotno smer vožnje.

Vsi sedeži, ki imajo oporno nogo za čvrstejšo pritrditev (druga možnost je pritrditveni trak z angleško oznako top-tether), bodo lahko pritrjeni v avtomobile na mesta, ki bodo ustrezno označena z oznako i-size. To pomeni, da izdelovalec avtomobila zagotavlja, da ima na tistem mestu oporna noga otroškega sedeža varno in dovolj čvrstno oporo (dno avta je tam dovolj čvrsto, ker ni na primer predala). S tem naj bi se izognili seznamom avtomobilov, v katere je dovoljena pritrditev določenega sedeža (tako imenovana pol univerzalna uporaba). Prvi avtomobili z oznako i-size naj bi prišli na trg prihodnje leto.

Spremenili so se tudi homologacijski predpisi – sedaj bodo morali ti sedeži opraviti tudi bočni preskusni trk. Doslej so morali namreč opraviti samo čelni trk. S tem je izpolnjena ena od zahtev, za katero smo se že dolgo zavzemali avtomobilski klubi, ki smo pri naših testih ugotavljali pomanjkljivosti pri bočni zaščiti.

Kaj novi predpisi pomenijo za uporabnike? Zaenkrat še nič, ker sedežev z novo homologacijo še ni na trgu. Za vse, ki že imajo sedeže s homologacijo ECE-R 44/03 ali 44/04, se tako ni spremenilo še nič in se tudi ne bo spremenilo v prihodnjih letih, saj bo sedanja homologacija veljala še vrsto let. Prav zato tudi ni nobenega zadržka, da ne bi kupili novega sedeža s homologacijo ECE-R 44/3 ali 44/04, kajti sedežev z novo homologacijo ECE-R 129 še ni na trgu. Še enkrat naj poudarimo, da vse to velja le za sedeže za dojenčke in majhne otroke, kajti za sedeže za večje otroke se predpisi še niso spremenili. Predvidoma se bodo spremenili v prihodnjih letih.

Opisi sedežev


Skupina 0+ – za do 13 kg težke otroke

V tej skupini smo preskusili tri sedeže: nania babyride in Cybexov sedež aton 3 v dveh različicah: z isofix osnovo z oznako base 2-fix ali brez nje. Če je sedež samostojen, ga v avto pritrdimo ob pomoči v avto vgrajenega varnostnega pasu tako, da je otrok obrnjen v nasprotno smer vožnje. Sedež se je zelo dobro izkazal z dobrim potekom varnostnega pasu za pripenjanje otroka, z zelo majhnimi obremenitvami tako pri čelnem kot bočnem trku, zelo čvrsto ga lahko pritrdimo v avto, izkazuje se tudi z enostavnim upravljanjem in dobro ergonomijo. Če je sedež pritrjen v avtu na isofix osnovi, je njegova pritrditev v avto še bolj enostavna. Posebnost isofix osnove je, da se oporna noga samodejno sproži ob namestitvi sedeža, kar onemoča, da bi jo pozabili pritrditi. Druga posebnost je poseben nastavek na ročaju sedeža, ki ga izvlečemo na strani, ki je obrnjena k vratom avtomobila. Naloga tega nastavka je, da ob bočnem trku prevzame del energije in s tem zmanjša obremenitev na sedež. Sedež aton 3 se je tako dobro izkazal, a zaradi ugotov-ljene povečane vsebnosti škod-ljivih snovi – naftalina – je v obeh različicah dobil skupno oceno zadovoljivo.

Sedež nania baby ride je cenen sedež, ki se je zelo slabo izkazal s svojo bočno zaščito. Preskusna lutka je pri bočnem trku z glavo udarila v vrata avtomobila, zato so bile njene obremenitve zelo velike – močno nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Ob vsem tem je oblazinjenje sedeža trdo, precejšnja pa je tudi nevarnost za napačno pritrditev sedežav v avto.

Skupini 0 in I – za do 18 kg težke otroke

Edini sedež v tej skupini je hema baby, ki ga na nekaterih trgih lahko najdemo kot nania driver SP. Kot sedež skupine 0 ga namestimo tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje, kot sedež skupine I pa tako, da otrok gleda v smer vožnje. Sedež nima centralnega mehanizma za uravnavanje pasu za pripenjanje otroka, kar kaže na njegovo zastarelost. Tudi z varnostjo se ni dobro izkazal, še posebej ne pri čelnem trku. Precejšnja je tudi možnost napačne pritrditve v avto.

Skupini 0+ in I

V tej skupini smo preskusili sedež römer max-fix, v katerem se do 18 kg težek otrok (do četrtega leta starosti) vozi tako, da je obrnjen v nasprotno smer vožnje. To zagotavlja dobro varnost pri čelnem trku. Sedež lahko pritrdimo izključno z isofix pritrditvijo v dovoljene avtomobile – bodite pozorni na spisek dovoljenih avtomobilov. Sedež je zelo velik, težek, v avtu zahteva veliko prostora, zato je treba ob nakupu preveriti, če je v avtu dovolj prostora zanj. Sedež se je dobro izkazal, zaradi zelo velike vsebnosti škodljvih snovi (za trikrat prekoračena meja vsebnosti PAK) pa je dobil slabo oceno.

Skupina I – za od 9 kg do 18 kg težke otroke

Med tremi sedeži v tej skupini je najboljšo skupno oceno zelo dobro dobil sedež cybex juno 2-fix. Gre za nekoliko spremenjen sedež cybex juno in ne zahteva več tako dolgega varnostnega pasu za pritrditev otroka z varnostno mizico. Sedež je zelo lahek, ima isofix pritrditev, lahko pa ga pritrdimo zgolj z varnostnim pasom, a ima tedaj nekoliko slabše lastnosti. Rezultati v tabeli veljajo za pritrditev z isofixom.

Casualplayev sedež q-retraktor fix z zgolj isofix pritrditivijo je na voljo v dveh različicah za dodatno učvrstitev: s pritrditvenim trakom (tedaj ima osnovno ime) ali pa z oporno nogo (tedaj ima dodatno oznako & support leg). Uporabniki, ki kupijo sedež s pritrditvenim trakom, lahko dokupijo tudi oporno nogo in jo naknadno namestijo. Preskusili smo obe različici sedeža, bolje pa se je izkazala z oporno nogo, saj so obremenitve pri čelnem trku manjše, prav tako pa je tudi enostavnejša uporaba. Posebnost tega sedeža je samodejna nastavitev dolžine varnostnega pasu za pritrditev otroka ob pomoči navijalnika, kar omogoča, da se otrok v sedežu lahko premika.

Skupini I in II – za od 9 kg do 25 kg težke otroke

Edini sedež v tej skupini axkid kidzofix novega izdelovalca Axkid se je slabo izkazal, saj iso-fix vodila sedeža niso zdržala obremenitve pri čelnem trku in sedež je z otrokom vred poletel po avtu. Gre za zelo težek sedež z zahtevno pritrditvijo. Ob vsem tem je imel sedež še veliko vsebnost škodljivih snovi, zato skupna ocena slabo.

Skupine I, II in III

V tej skupini smo preskusili dva sedeža. Sedež storchenmühle starlight SP je dobil oceno zadovoljivo zaradi povprečnih obremenitev pri čelnem in bočnem trku, sedež römer xtensafix pa oceno slabo. Njegova glavna pomanjkljivost je slaba zaščita pri čelnem trku, saj se varnostni pas pomakne na otrokov vrat in ga močno obremeni. Pritrditev sedeža v avto za različne starostne skupine otrok je zahtevna in zahteva veliko pozornosti ter upoštevanje navodil za uporabo, saj sedež lahko pritrdimo tako z isofixom in pritrditvenim trakom kot z v avto vgrajenim tritočkovnim varnostnim pasom, a je treba paziti, za katero starostno skupino je dovoljena določena pritrditev.

Skupini II in III

Vsi štirje sedeži v teh dveh skupinah so dobili skupno oceno dobro. Posebnost sedeža römer kidfix XP SICT, ki ga v avto lahko pritrdimo z isofixom, je poseben vložek na zgornjem delu sedeža, ki prevzame prvi del obremenitev pri bočnem trku. Tudi na našem testu so bile obremenitve pri bočnem trku zelo majhne. Sedež recaro monza je na voljo v dveh različicah – brez isofix pritrditve ali z njo (oznaka seatfix). Pri čelnem trku se je bolje izkazal sedež pritrjen s pasom, pri bočnem pa z isofixom. Sedež storchenmühle solar v avto pritrdimo s tritočkovnim varnostnim pasom, nudi pa dobro zaščito.

Tabela z rezultati testa otroških sedežev>>>

France Kmetič

Komentarji

Eva Zorn
19.11.2013 17:46:47
Zanima me ali je kdo testiral cenovno zelo ugoden otroški avtosedež Belleli Michelangelo, ki ga nudi PETROL KLUB.
Lep pozdrav bralka
Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300