AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom

Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom

Široko zaupanje!


63-letni Anton Breznik, član AMD Orehova vas, je bil na volilni skupščini Avto-moto zveze Slovenije izvoljen za novega predsednika. Z njim smo se pogovarjali o njegovih pogledih na delovanje Avto-moto zveze Slovenije, o najpomembnejših nalogah, o ciljih, ki si jih je zastavil kot prvi mož AMZS.

Že dolgo ste član AMZS. Poznajo vas predvsem tisti, ki se zanimajo za moto šport. Lahko na kratko opišete, s čim ste se doslej ukvarjali? Kaj je bil izziv, da ste se odločili za kandidaturo za predsednika AMZS?

Prihajam iz AMD Orehova vas, v katero sem se vključil že kot srednješolec. Najbolj me je pritegnil šport, še posebej motokros, ki je v tem društvu zelo razvit. V AMD Orehova vas smo se ukvarjali tudi s številnimi drugimi dejavnostmi – od prometno preventivnih do celo kulturnih – in sem bil vpet tudi v dejavnosti, ki niso bile povezane s športom. Bil sem predsednik raznih komisij, tudi podpredsednik društva, tako da sem dobro seznanjen tudi z aktivnostmi, ki niso neposedno povezane s športom. V AMZS sem se udejstvoval predvsem v športu kot predsednik komisije za motokros, član strokovnega sveta za šport in tudi kot selektor slovenske reprezentance v motokrosu.

Po izobrazbi sem strojni tehnik. Delal sem v Metalni, ob delu pa sem se še izobraževal in naredil višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. Svoje delo v Metalni sem končal kot tehnični direktor ene izmed njenih družb. Pred 20 leti, ko se je pokazala možnost za podjetnišvo, sem začutil priložnost za samostojno podjetniško pot. Ustanovili smo družinsko podjetje, ki se je precej razširilo, saj ima približno 160 zaposlenih in uspešno posluje. Ukvarja se s proizvodnjo transportne in tehnološke opreme, ki jo največ prodaja tujim partnerjem, predvsem v Evropi, nekaj malega tudi v Ameriki in Braziliji, v Sloveniji pa je trg za naše izdelke zelo majhen. Vodenje podjetja so zdaj prevzeli mladi, jaz pa sem se upokojil in se kot prokurist vključujem predvsem v razne projekte, umaknil pa sem se iz vsakodnevnega vodenja podjetja.

Pri sprejetju kandidature za predsednika AMZS je šlo za osebni izziv. Čutim, da v AMZS kot naši krovni organizaciji nekatere stvari niso dobro urejene. Bil sem tudi v komisiji za ugotavljanje nepravilnosti pri poslovanju prejšnjega vodstva, kjer sem se srečal z mnogimi dejstvi, razočaranji. To me je podžgalo, da skušam dati svoj prispevek, da bi se stvari izboljšale oziroma da do njih ne bi več prihajalo. H kandidaturi so me spodbudili tudi kolegi, ki so sedeli v različnih organih AMZS in videli v meni eno izmed možnosti za vodenje AMZS. Želim s konstruktivnim pristopom narediti nekaj dobrega za AMZS.

Kakšna je vaša vizija razvoja AMZS? Kaj bi bilo treba spremeniti?

Ena izmed ključnih zadev je članstvo v AMZS. Če ni članstva, če ni kritične mase, so vsa prizadevanja za visoke cilje zaman. Prepričan sem, da ima AMZS velike možnosti in da se da nekaj narediti. Gre za renomirano hišo, ki je v svoji dolgoletni zgodovini dokazala, da je lahko predstavnik vseh voznikov in tudi tistih, ki se ukvarjamo z moto športom. V okviru AMZS imamo skupna stremljenja, skupne cilje, tu lahko pride do medsebojne povezanosti in skupnega uresničevanja skupno dogovorjenih usmeritev.

Zavedam se, da v teh časih članstvo v AMZS morda ni več tako samoumevno, kot je bilo nekoč, ko si bil pač član, če si simpatiziral z avto-moto dejavnostjo. Članstvo v AMZS je povezano z izdatkom, posamezniki in družine pa vedno bolj natančno odmerjajo svoje izdatke. Za vsak izdatek želijo dobiti neko korist, še zlasti ekonomsko korist. To moramo vsekakor upoševati, če želimo, da se bo število članov AMZS začelo povečevati. Članom moramo ponuditi ugodnosti, predvsem ob nakupu izdelkov za mobilnost v najširšem smislu, da se jim bo ta izdatek povrnil. Prepričan sem, da AMZS kot velika in uveljavljena organizacija to lahko omogoči.

AMZS je najbolj prepoznavna po pomoči na cestah. Bo pomoč na cesti ostala temeljna dejavnost AMZS?

Vsekakor je pomoč na cesti izjemno pomembna, kajti če se nam nekaj nepričakovanega zgodi na cesti, smo zelo nebogljeni, predvsem zdaj, ko imamo avtoceste in ni mogoče iskati nekih bližnjic, kot je bilo to mogoče nekdaj na običajnih cestah. A tudi tu je treba sistem pomoči na cesti dograditi. Poslušam, da se nekatere dejavnosti ne splačajo in da jih moramo opustiti, včasih se preveč zapletamo z raznimi, včasih tudi namišljenimi administrativnimi ovirami, ... Pomoč na cesti je pomembna služba, ki jo je treba krepiti, a tudi ustrezno organizirati. AMZS ima vse vzvode, da lahko te storitve opravlja strokovno in učinkovito.

Verjetno mislite na nadzorni svet delniške družbe AMZS, saj v njem sedijo predstavniki Avto-moto zveze Slovenije?

Ocenjeval sem vzvode, ki jih ima AMZS na poslovanje delniške družbe AMZS, ki opravlja te storitve. S poznavanjem korporativnega vodenja vemo, da obstojajo nekatere ovire in da nadzorniki nimajo neomejenih pristojnosti. Če nadzorniki zastopajo izključno interese delniške družbe, da bo ta uspešno poslovala, je to premalo za izvajanje tako obsež-nega programa, kot ga AMZS d. d. izvaja za člane AMZS. Zdi se mi, da so ti vzvodi lahko bolj neformalni kot formalni, ker vemo, kakšni so formalni vzvodi na skupščinah in v nadzornih svetih. Za nadzornike je pomembno doseganje čimboljših rezultatov družbe, kar pa ni nujno najboljše tudi za lastnika. Opažam pomanjkanje močne pogodbe, ki bi jo AMZS morala imeti z delniško družbo AMZS, saj bi to pomenilo obligacijo in odgovornost. Ni običajno, da člani upravnega odbora sedijo v nadzornih svetih takih družb. Zdi se mi, da to ni skladno z načeli korporativnega vodenja. Ampak če AMZS sedaj te možnosti, da ima svoje predstavnike v nadzornem svetu, ne bi izkoristila, bi bil prepad med zvezo in delniško družbo še večji.

Ker prihajate iz športnih vrst, imajo športniki verjetno veliko želja in pričakovanj. Boste lahko izpolnili njihova pričakovanja?

Športniki običajno nikoli niso zadovoljni s tem, kar imajo. Slovenski športniki v motociklističnih športih so v zadnjem obdobju dosegli odlične rezultate – še nikoli doslej niso bili tako uspešni. A vedno se da narediti še kaj več. To ne pomeni, da bom kot predsednik AMZS delal bolj za šport kot za kaj drugega. Šport jemljem kot eno pomembnih dejavnosti v AMZS, pa tudi kot priložnost za celotno skupino AMZS, da postane bolj prepoznavna, za kar pa je treba izkoristiti določene projekte. Motociklistični šport se mora tudi bolje tržiti kot se sedaj. Pred leti smo že imeli operativne programe, kako to doseči, a jih nismo uresničili. Pomembno je, da gre za partnerski odnos med šport-niki in njihovimi pokrovitelji in da ti spoznajo, da je takšno povezavo vredno imeti v poslovnih odnosih. Vsekakor pa bodo športniki morali tudi sami narediti kaj več, šele potem bo lahko tudi AMZS s svojo organizacijo lahko prispevala še kaj več.

A za veliko večino članov AMZS je še bolj kot šport pomembno delovanje AMZS na področju mobilnosti, pa tudi pri zastopanju interesov voznikov na raznih drugih področjih. Kako na tem področju vidite vlogo AMZS?

Čeprav se članstvo v AMZS zmanjšuje, je AMZS še vedno največja organizacija civilne družbe, ki bi že zaradi tega morala imeti posebno težo v dogovorih z državo na ključnih stičnih točkah. V svojem programu sem zapisal, da bi morala imeti AMZS v svojem programu nekaj sindikalizma, pa ne tistega klasičnega, temveč da bo pozvana, če že sama ne bo toliko vztrajna, da izrazi svoje mnenje, in bo v neki obliki tudi soodgovorna za sprejeto. Tudi sedaj se je AMZS odzivala na določena vprašanja, a zdi se mi, da malo prepozno, pa tudi ne tako intenzivno, kot bi se morala.

Pa ima AMZS dovolj znanja za vse to? Ga lahko dobi v povezavi s sorodnimi tujimi organizacijami, s katerimi sodeluje oziroma je njihova članica?

AMZS je dobro zastopana v raznih organih mednarodnih organizacij kot sta FIM in FIA, ki se ukvarjajo tako s tehnologijo in vizijo, kako rešiti določena vprašanja. To lahko prenesemo tudi v Slovenijo. Tuje izkušnje in njihov prenos k nam je lahko izhodišče za naše delo na tem področju.

V okviru vašega športnega udejstovanja ste bili često tudi v tujini kot član tekmovalnih žirij. Boste to vaše znanje prenesli tudi na druga področja mednarodnega delovanja AMZS?

Želim sodelovati tudi pri mednarodnih aktivnostih AMZS. Tu je veliko izzivov. Imam veliko izkušenj, ki jih lahko nadgradim.

AMZS se ukvarja tudi s prometno preventivo. Na voljo ima center varne vožnje na Vranskem. Se vam zdi, da je ta center dovolj prepoznaven in izkoriščen?

AMZS center varne vožnje na Vranskem še ni dovolj prepoznaven. Mislim, da so tu še velike možnosti. Zadnja dogajanja okrog usposabljanja voznikov so priložnost, da se AMZS utrdi tudi na področju izobraževanja voznikov. Slišim, da to ni ekonomsko zanimiva dejavnost, a prepričan sem, da ob primerni organiziranosti lahko AMZS tudi tu stori korak naprej. AMZS mora biti bolj prisotna pri izobraževanju vseh starostnih skupih udeležencev v prometu, pa tudi pri snovanju raznih načrtov izobraževanja.

Vaš mandat traja štiri leta. Kakšno AMZS si predstavljate ob koncu mandata?

Če ne bi imel vizije razvoja AMZS, se ne bi odločil za kandidaturo za njeno vodenje. Imam svojo vizijo, ki pa še ni program – ta bo nastal skupaj z zamislimi članov upravnega odbora. Skupaj bomo strnili najpomembnejše naloge in usmeritve ter jih skušali uresničiti. Pomembno je obrniti trende v drugo smer, torej da se padanje zaustavi in da se spet začnemo vzpenjati – kako visoko se bomo povzpeli, pa je težko napovedati. Na vseh področjih vsekakor lahko naredimo korak naprej. Tudi pri sodelavcih, ki so zaposleni v AMZS, čutim dovolj zavzetosti za nov zagon.

Vaša izvolitev na skupščini je bila zelo prepričljiva. Vas to veseli?

Zelo pomemben je občutek, da te podpira večina, ker to daje samozavest in tudi avtoriteto. Volitve so bile tajne, kar jim daje posebno težo, udeležba na skupščini je bila zelo velika, kar je dokaz, da so se avto-moto društva zavedala svoje odgovornosti. Predsednik je s takšno izvolitvijo širše sprejet, kar je vsekakor dobrodošlo pri njegovem delu.

Doslej je imela AMZS mandatarski sistem vodenja, tokrat pa so bili člani upravnega odbora neposredno izvoljeni na skupščini. Kaj to pomeni za delo upravnega odbora?

Veliko sem razmišljal o tem. Bil sem kritik mandatarskega sistema, ker je bil zlorabljen. Preveč je bilo enoumja, premalo se je dovoljevalo različnih stališč, konfrontacij. Avto-moto društva so zelo različna po velikosti, po dejavnostih in vprašal sem se, kje pa je torišče za usklajevanje vseh interesov, če ne v organih AMZS, tudi v upravnem odboru. Ta raznolikost pogledov je lahko samo bogastvo AMZS. Če se bomo znali dogovoriti o skupnih točkah in ciljih, jih bomo lahko tudi uresničili. Poznam člane upravnega odbora. To so tako ljudje z izkušnjami, ki so že dolgo delali v AMZS, kot tudi mladi ljudje s širokim naborom znanj in prepričan sem, da bomo lahko učinkovito delovali. Ne pričakujem nobenih materialnih koristi za svoje delo v AMZS, ker poznam AMZS in vem, da je treba predvsem dajati, ne pa dobivati. V zadovoljstvo mi bo, če bom z vodenjem AMZS lahko odgovoril na svoj izziv, hkati pa izpolnil zaupanje tistih, ki so me podprli pri moji kandidaturi za predsednika AMZS.

France Kmetič
Značke

AMZS

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300