AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Nepravinosti pri izobraževanju voznikov

Nepravinosti pri izobraževanju voznikov

Iskanje bližnjic


Na prometno varnost vplivajo vozila z vsemi svojimi lastnostmi in napravami, prometna infrastruktura (ceste, prometna signalizacija, ...) in seveda vozniki. Prav ti se zdijo najšibkejši člen v tem trikotniku, hkrati pa prav njihovo ravnanje najpomembneje vpliva na prometno varnost. Sposoben voznik bo namreč znal oceniti lastnosti avtomobila in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti. A pot do takšnega sposobnega voznika je dolga. Čeprav je voznik najpomembnejši člen za zagotavljanje prometne varnosti, pa njegovemu izobraževanju namenjamo najmanj pozornosti. Upravičeno?

Avtomobili so v zadnjih dveh desetletjih naredili skokovit napredek, ki zagotavlja bistveno višjo raven varnosti. Najprej velja pogledati zgradbo karoserij avtomobilov: od nekdanjih pločevinastih konzerv so se prelevile v varnostno zasnovane karoserije s čvrsto potniško kabino, ki zdrži velike obremenitve ob trkih. Varnostne naprave za zagotavljanje pasivne varnosti so izjemno napredovale: kje so že klasični varnostni pasovi, varnostni mehovi in varnostne zavese so danes samoumevne v vsakem avtu, vse boljši so sedeži, ki preprečujejo poškodbe vratnega dela hrbtenice ob naletih. Vozne lastnosti avtomobilov, kot sta lega na cesti in vodljivost, so se bistveno izboljšale, še bolj zavore: danes je protiblokirni zavorni sistem serijsko vgrajen v vsak avto. Še več: sedaj ima vsak nov avto tudi že serijsko vgrajen elektronski sistem za samodejno zagotavljanje stabilnosti avtomobila ESC. Na voljo je že veliko pripomočkov za pomoč vozniku in s tem varnejšo vožnjo. Danes se lahko vozite v koloni in gledate naokrog, ker avto samodejno zavira in tudi speljuje.

Tudi infrastruktura, torej ceste, prometna signalizacija, prometna oprema, je naredila velik korak naprej. Na sodobnih cestah je klasična prometna signalizacija nepotrebna, ker jo je nadomestila sodobna prilagodljiva, ki zbira podatke iz raznih virov in se prilagaja trenutnim razmeram. Zasnova cest je sedaj bistveno drugačna kot nekdaj, drsnost je manjša, kar vse vpliva na prometno varnost.

Kaj pa vozniki?


Kaj pa vozniki? Ti se enkrat izobrazijo za voznika in potem njihovo znanje velja za vse življenje. Če je nekdo naredil izpit z 18. letom starosti, ima kar 62 let – do 80. leta starosti – pravico, da vozi avtomobil in uporablja ceste. Niti enkrat mu ni treba na nobeno predavanje, na noben tečaj, na nobeno izobraževanje. Če prebere kakšen članek v časopisu na temo vožnje, je prav, če ne, tudi. Morda celo vidi kakšen velik plakat ob cesti za kakšno prometno preventivno akcijo, če ga ne, tudi ni nobenih težav. Edino, s čimer se mora takšen voznik soočiti, je uporaba infrastrukture, ki je na voljo in ki se stalno spreminja. Seveda se praviloma takšen voznik tudi vozi s sodobnejšim avtom in je dobro, če vsaj približno ve, kako delujejo naprave in pripomočki, ki so vgrajeni vanj, a če ne, tudi ni nič narobe. Pomembno je le, da je pripet z varnostnim pasom – to je vse. Pa še to le zaradi lastne varnosti, ne varnosti drugih.

Seveda se kar takoj zastavi vprašanje, zakaj izobraževanju voznikov namenjamo tako malo pozornosti oziroma zakaj voznike kot najpomembnejše za zagotavljanje prometne varnosti kot družba puščamo povsem ob strani. Še toliko bolj je to vprašanje upravičeno zato, ker voznik na cesti ni sam in s svojim ravnanjem ne ogroža le sebe, temveč tudi druge.

V poplavi raznoraznih izobraževanj, ki smo jim priča danes, se zdi, da so vozniki povsem potisnjeni na obrobje. Še največ za njihovo znanje skrbi civilna družba, organizirana v razne organizacije – med njimi so tudi avto-moto društva in Avto-moto zveza Slovenije kot zveza teh društev.

Pogled nazaj


Če malce poznamo zgodovino, potem vemo, da so številna avto-moto društva nastala prav zaradi izobraževanja voznikov. Avtošole so bile pomemben sestavni del marsikaterega avto-moto društva v razmahu motorizacije v naših krajih v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, pa tudi še pozneje. Temeljno poslanstvo teh avtošol je bilo izobraževanje voznikov, ne hlastanje po zaslužku. Z osamosvojitvijo Slovenije in uveljavitvijo novega družbenega reda je bilo treba vse staro pomesti na smetišče zgodovine oziroma je bila najbolj pomembna zasebna pobuda. Ta se je uveljavila tudi na področju izobraževanja voznikov, ustrezni predpisi pa so omogočili množično ustanavljanje zasebnih avtošol, kjer pa kar naenkrat prvi motiv ni bilo več izobraževanje, temveč zaslužek. Največja pomanjkljivost pa je bila, da privatizacije avtošol ni spremljala tudi strokovna podpora izobraževanja, predvsem pa je bil pomankljiv nadzor. Izobraževanje v avtošolah je bilo dolga leta v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, ne pa šolskega ministrstva, kamor po svoji zasnovi pravzaprav sodi. Še danes je izobraževanje voznikov v domeni prometnega ministrstva (oziroma sedaj ministrstva za infrastrukturo in prostor), kamor sodi tudi agencija za varnost v prometu, na katero so bile prenešene pristojnosti izobraževanja voznikov in tudi preverjanja njihovega znanja.

Izobraževanje voznikov je bilo dolga leta nekako tabu tema, nekaj, v kar se ni treba vtikati. Ko se je AMZS v devetdesetih letih dokaj ostro odzvala na ustanavljanje zasebnih šol zaradi skrbi, da bo raven znanja voznikov upadla, so jo zagovorniki zasebnih avtošol brž utišali, da ne razume novih časov in da ji gre zgolj za ohranjanje lastnih interesov. Ker so avtošole, ki so delovale pri avto-moto društvih, spoštovale vse predpise, so postale nekonkurenčne in propadale so ena za drugo. Lahko, da je katera propadla zaradi nesposobnosti vodilnih, a dejstvo, da so propadle vse razen ene, pa še ta je stalno v rdečih številkah, pač ni naključje. Hkrati pa je to tudi nauk, da se je treba tudi na področju izobraževanja voznikov “znajti”, kar je mil izraz za zaobid predpisov ali če hočete še bolj po domače za goljufanje. To je bilo omogočeno, ker pač ni bilo ustreznega nadzora, še manj pa sankcioniranja.

Izobraževanje mladih voznikov


Ko je pred leti le tudi k nam od naše severne sosede Avstrije prodrlo spoznanje, da je treba vsaj nove voznike še dodatno izobraževati v tečajih na poligonih, se je zgodilo zelo podobno. AMZS je zagovarjala visoke standarde izobraževanja, a so se nasprotniki brž postavili po robu, češ da to počne zgolj zato, ker ima zgrajen sodoben poligon varne vožnje na Vranskem. Posledica: merila zahtevnosti poligonov, na katerih se lahko opravlja dodatno usposabljanje mladih voznikov, so bila močno znižana in v Sloveniji smo dobili kar nekaj površin, ki ustrezajo slovenski definiciji prometnega poligona.

Ker je za mnoge v Sloveniji pomembno, da pridejo do ustrezne listine, znanje pa jih prav nič ne zanima – ker oni pač vse obvladajo brez učenja – se je marsikje tudi to dodatno izobraževanje mladih voznikov izrodilo.

Še bolj pa se je izrodilo izobraževanje tistih voznikov, ki si po uvedbi sistema kazenskih točk za prometne prekrške, z obiskom ustreznih delavnic in tečaja varne vožnje lahko zmanjšajo število kazenskih točk. Izrodilo zato, ker te delavnice praviloma obiskujejo tisti vozniki, ki so v slabih trenutkih ali trenutkih nezbranosti naredili prometne prekrške in se zavedajo svoje odgovornosti. Tisti, ki se požvižgajo na prometne predpise, pa so že spet našli način, kako zaobiti predpise in na lahek, enostaven način priti do ustreznih potrdil – ker spet ni deloval sistem nadzora.

Posamezniki do informacij, državni organi pač ne!


Najbolj presenetljivo in hkrati indikativno pa je, da je večina zainteresiranih posameznikov brez težav prišla do informacij, kako zaobiti predpise, le državni organi niso opazili nobene nepravilnosti – kot da oni ne bi delovali v tem okolju. Ker so inšpekcijske službe zatajile, je končno v akcijo stopila policija in s svojim delovanjem odkrila številne nepravilnosti. 12. novembra lani je sporočila, da je podala več kazenskih ovadb zoper 26 oseb zaradi utemeljenjega suma storitve 483 kaznivih dejanj. V preiskavi so po besedah Dušana Florjančiča, vodje sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi med letoma 2010 in 2012 ugotovili, da je v 36 organizacijah z javnimi pooblastili prišlo do zlorab na področju programov avtošol in dodatnih programov varne vožnje. Zlorabe so se dogajale:

• pri izdajanju potrdil za opravljen vozniški izpit (tudi pri vmesnih stopnjah usposabljanj za pridobitev vozniškega dovoljenja),
• pri izdajanju potrdil za izvajanje programa varne vožnje za mlade voznike za potrebe podaljšanja vozniškega dovoljenja,
• pri izdajanju potrdil za izvedbo programa varne vožnje za voznike povratnike, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje,
• pri izdajanju potrdil za izvedbo programa varne vožnje za zbijanje kazenskih točk.

Policija je ugotovila, da je več kandidatov v nasprotju z obstoječimi predpisi pridobilo potrdila o opravljenem vozniškem izpitu ali potrdila o opravljenem programu varne vožnje za brisanje kazenskih točk ali podaljšalo vozniško dovoljenje. Policija je ocenila, da te nepravilnosti pomenijo neposredno varnostno tveganje in bi lahko neposredno vplivalo na stanje oziroma varnost udeležencev na slovenskih cestah.

Zlorabe


Zlorabe so se tako dogajale pri dodatnih programih varne vožnje za mlade voznike, kjer je bilo v preiskavi ugotovljeno, da je bilo v najmanj 1200 primerih izdano potrdilo o izvedbi varne vožnje, čeprav se ta v resnici ni izvajala. Mladi vozniki so morali za izdajo potrdila plačati od 100 do 120 evrov.

Enake zlorabe so se dogajale tudi pri dodatnih programih varne vožnje za voznike povratnike. Iz obstoječih evidenc je razvidno, da je bilo v tem času izdanih 4515 potrdil o opravljenem tečaju varne vožnje za voznike povratnike, pri pregledu podatkov s slovenskih poligonov pa je bilo ugotovljeno, da je tečaj varne vožnje za voznike povratnike na poligonih v Sloveniji opravljalo samo 920 kandidatov. Cena potrdila za voznike povratnike je bila 250 evrov.

Zlorabe so bile ugotovljene tudi na področju izvajanja dodatnega programa varne vožnje za izbris kazenskih točk. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je bilo v tem času na Ministrstvo za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov vloženih 7338 potrdil za brisanje kazenskih točk, pri čemer je najmanj 3200 potrdil za brisanje kazenskih točk spornih, saj pooblaščene organizacije programa varne vožnje sploh niso izvajale ali pa je bil program opravljen v nasprotju s predpisi. Cena za izdajo potrdila o izvedenem dodatnem programu varne vožnje za izbris kazenskih točk je bila od 200 do 250 evrov.

Prav tako je bilo v predkazenskem postopku ugotovljeno, da so bila v najmanj 150 primerih izdana potrdila o opravljenem vozniškem izpitu v nasprotju z veljavnimi predpisi in na podlagi storitve več korupcijskih kaznivih dejanj. V tem primeru je šlo predvsem za povratnike hujših kršitev cestnoprometnih predpisov oziroma kandidate, ki so morali ponovno opravljati vozniški izpit, saj jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ti kandidati v praksi niso opravljali celotnega procesa usposabljanja za voznike motornih vozil, ki obsega zdravstveni pregled, tečaj CPP, tečaj in izpit iz prve pomoči, teoretični del vozniškega izpita, praktično usposabljanje v šoli vožnje, temveč so opravili zgolj izpitno vožnjo, pri čemer so imeli predhodno zagotovilo, da jo bodo uspešno opravili. Cena potrdila o opravljenem vozniškem izpitu je bila od 1200 do 1700 evrov.

Policija še vedno preverja 1585 zadev, za katere ima razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Kaj je ugotovilo ministrstvo za infrastrukturo in prostor?


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kamor spada tudi direktorat za promet, prav tako pa tudi Agencija za varnost prometa RS (AVP), je dva meseca po tem, ko je policija posredovala podatke o zlorabah, sporočilo podatke o notranjem nadzoru na AVP in direktoratu za promet, pa tudi o številu nadzorov, ki jih je AVP opravila v organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem voznikov. Agencija v letu 2010 ni opravila nobenega nadzora, prav tako ne v letu 2011, čeprav je že dobila anonimne prijave o nepravilnostih, leta 2012 je opravila 10 nadzorov, lani pa kar 66 nadzorov, prve tri pa tudi že letos. Prav tako strokovnih nadzorov ni izvajal direktorat za promet, menda tudi zato, ker so zakonska navodila o izvajanju nadzorov pomanjkljiva.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na podlagi dokumentacije Uprave kriminalistične policije ugotovilo, da za 14 od 36 organizacij z javnimi pooblastili, ki jih je policija osumila zlorab, ni podlage za kazensko ovadbo. Za 16 organizacij predkazenski postopek še teče, za 4 organizacije je podana kazenska ovadba, za eno organizacijo je vložena pravnomočna obtožnica, za eno organizacijo pa je že izdana pravnomočna kazenska sodba. Ministrstvo je doslej ugotovilo, da je bila od 2163 potrdil o izbrisu kazenskih točk za 52 potrdil že izdana pravnomočna kazenska sodba, za 868 je bila podana kazenska ovadba, za 1614 potrdil še teče predkazenski postopek, za 2 potrdili pa ni podlage za kazensko ovadbo.

Za vseh 161 spornih potrdil o opravljenem vozniškem izpitu, še teče predkazenski postopek.

Pri vseh, za katere je postopek že končan, bo uveden ponovni vpis kazenskih točk ali pa bo zahtevana ničnost izdanih odločb. Vsekakor pa bode v oči, da ministrstvo govori o bistveno manjšem obsegu kršitev, kot jih je ugotovila policija.

Delovanje AVP


AVP je štiri pooblaščene organizacije že črtala iz registra šol voženj in jim s tem onemogočila delo. Ker pa predpisi ne prepovedujejo, da nekdo kljub kršitvi predpisov ustanovi novo šolo vožnje z drugo organizacijsko obliko (družba z omejeno odgovornostjo namesto samostojenega podjetnika), na pogoriščih izbrisanih šol voženj že rastejo nove šole vožnje z novimi imeni.

Pripravili naj bi nov zakon o voznikih


Da v bodoče ne bi prihajalo več do zlorab, ministrstvo predlaga spremembo zakona o voznikih in pa nadgradnjo registra voznikov oziroma registra o vozniških dovoljenjih.
S spremembo zakona o voznikih naj bi zmanjšali število šol voženj in pooblaščenih organizacij, saj naj bi uvedli strožje zahteve, natančneje naj bi predpisali vsebino, obseg in pogostost opravljanja strokovnih nadzorov, pooblaščene organizacije za izvajanje programov dodatnih usposabljanj naj bi izbrali z javnim razpisom, strokovni vodja šole vožnje bo imel večjo odgovornost, opravljanje del učitelja predpisov, učitelja vožnje in strokovnega vodje šole vožnje bo dovoljena samo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, uvedeno bo elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita, opravljena bo informatizacija in centralizacija vseh evidenc, ki se vodijo glede voznikov.

Kdo naj izobražuje voznike?


Zaenkrat je razčiščevanje vseh nepravilnosti pri izobraževanju voznikov še precej na začetku, a upamo lahko, da celotna zadeva ne bo pometena pod preprogo. Predvsem pa je vse to nepravilno dogajanje okrog izobraževanja voznikov dokaz, da vozniku kot najpomembnejšemu členu za prometno varnost namenjamo premajhno pozornost. Povsem neupravičeno! Čas bi bil, da to spremenimo. Ob tem se zastavlja tudi vprašanje, zakaj mora biti izobraževanje voznikov v pristojnosti ministrstva za infrastrukturo in prostor oziroma direktorata za promet, kajti za izobraževanje je praviloma pristojno ministrstvo za šolstvo. Na naše vprašanje, ali razmišljajo o tem, da bi izobraževanje voznikov prenesli na ministrstvo za šolstvo, je Miran Sečki, v. d. direktorja direktorata za promet dejal: “Nismo razmišljali o tem, niti ne razmišljamo.”

Brez nepravilnosti: AMZS CVV Vransko


Z izobraževanjem voznikov se zelo intenzivno ukvarja AMZS center varne vožnje na Vranskem. Vodjo centra Lucijo Sajevec smo povprašali:

Koliko nadzorov (in inšpekcijskih pregledov) ste imeli v AMZS CVV in kako potekajo? Kaj je bilo ugotovljeno ob nadzorih?

V AMZS centru varne vožnje na Vranskem smo bili v zadnjem letu redno deležni nadzorov in preverjanj, ki so jih opravile različne inštitucije, ki pa niso odkrile nobenih nepravilnosti, saj je naše poslovanje zelo transparentno. V vrsti nadzorov so preverjali in primerjali število kandidatov, število izdanih potrdil, potek in izvedbo programov, pogoje in podobno.
Pri preverjanju inšpekcijskih služb nismo imeli težav tudi zato, ker se držimo visoko zastavljenih internih standardov na treh področjih: usposobljenost inštruktorjev, brezhibno delovanje poligona in kakovost programov. Naši inštruktorji so izkušeni in usposobljeni za poučevanje ter delo z ljudmi. Naš poligon je zagotovo najsodobnejši pri nas in eden najsodobnejših v evropskem merilu.
Kar dolgo časa nismo povsem razumeli nizke udeležbe na programu varne vožnje (t. im. program za izbris kazenskih točk), a po izbruhu afere in podatkih je bilo jasno, da je bila udeležba slaba zato, ker pri nas program izvajamo strogo v skladu z zakonom. Vozniki pri nas opravijo kakovosten program in so, kljub začetnemu negodovanju zaradi trajanja, na koncu zelo zadovoljni.
Pri programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika prav tako beležimo visoko zadovoljstvo s programom – samo v letu 2013 je v našem programu sodelovalo več kot 5000 voznikov začetnikov.
A na Vranskem ne izvajamo le zakonsko predpisanih programov za voznike začetnike in programe varne vožnje (t. im. program za izbris kazenskih točk). V ponudbi imamo tudi druge programe varne vožnje, zanimive za vse ozaveščene voznike, ki si želijo večje varnosti v prometu. Tako opravljamo na primer tečaje za motoriste, za voznike avtodomov kot tudi tečaje za profesionalne voznike (policiste, reševalce, gasilce itn).
Kakovost celotnega sklopa storitev, ki pogojuje uporabniško izkušnjo, je zato pri nas res na prvem mestu. Ob koncu tečaja vse udeležence povabimo k sodelovanju v anketi o zadovoljstvu in velik delež pozitivnih odgovorov potrjuje, da delamo prav.

Ali ste imeli tudi v CVV povpraševanje oziroma pritiske, da bi izdali lažna potrdila? Kako ste se izognili nepravilnostim?

V AMZS centru varne vožnje na Vranskem imamo interno nadgrajen postopek, ki omogoča transparentno delovanje – imamo natančno določen postopek obdelave vsakega prijavljenega voznika ali skupine udeležencev. Postopek, ki vključuje prijavo, obveščanje, izvedbo programa in izdajo potrdila, praktično onemogoča zlorabo, zato tudi nismo bili deležni večjih pritiskov za morebitno poneverbo.

Najpomembnejša je kakovost: šola vožnje AMZS


Dejana Letnarja, strokovnega vodjo Šole vožnje AMZS, v kateri so se združile avtošole nekaterih avto-moto društev, smo povprašali, če je bil v njej opravljen nadzor in če je bil, kaj je bilo ugotovljeno.

“V Šoli vožnje AMZS nismo imeli posebnih nadzorov ali pregledov, le kriminalisti so opravili poizvedbo, če so se določeni kandidati izobraževali pri nas. Seveda pa lahko zagotovim, da v naši šoli vožnje nismo za nikogar iskali nobenih bližnjic pri pridobivanju vozniškega izpita, tako da tudi nismo imeli prav nobenega strahu pred morebitnim nadzorom. Celotno izobraževanje, tako teoretično kot praktično, v naši šoli vožnje poteka v skladu s predpisi tako glede vsebine kot obsega. Temeljno vodilo naše šole vožnje je kakovost izobraževanja, zato se trudimo, da vsem našim tečajnikom zagotovimo kar največ znanja in usposobljenosti. Posebnost naše šole vožnje je simulator vožnje, na katerem lahko tečajniki na enostaven način preskusijo ravnanje v različnih prometnih situacijah. Simulator vožnje je prirejen tudi za invalide, ki tako lahko preskusijo svoje vozniške sposobnosti oziroma se privadijo na upravljanje avtomobila, prirejenega za invalide. Družba Pesjak iz Tržiča je namrečsimulator priredila tudi za uporabo invalidov, ki pri vožnji ne morejo uporabljati nog, temveč tako dodajajo plin kot zavirajo z roko. Simulator vožnje je zelo primeren tudi za tiste, ki imajo morda neprijetno izkušnjo in se bojijo voziti ali pa že dlje časa niso vozili in želijo obnoviti svoje vozniško znanje.”

France Kmetič

Komentarji

Juan Diego
2.3.2016 22:59:36
Zdravo,
Sem Juan Diego, zasebna posojila posojilodajalcu, ki daje priložnost kredite Življenjska doba. Ali potrebujete posojilo, da bi poplačala svoje nujno dolgove, ali potrebujete posojilo za povečanje vaše poslovanje? Ti so bili zavrnjeni s strani bank in drugih finančnih institucij? Ali potrebujete hipoteke ali posojila konsolidacijo? Iščemo več, ker smo tukaj, da bi vse svoje finančne probleme stvar preteklosti. Mi posojajo sredstva posameznikom, ki potrebujejo finančno pomoč, ki imajo slabo kreditno ali potrebujejo denar za plačilo računov, da vlagajo na poslovanje v višini 2%. Želim uporabiti ta medij, da vas obvestim, da smo zagotoviti zanesljivo in upravičenko pomoči in bo pripravljen ponuditi posojilo. Torej pišite nam danes po elektronski pošti na:
(diegosaintloans@outlook.com)
Max Bent
17.12.2017 12:48:41
Ocean posojilodajalci in hipoteke Limited za mala in velika posojila z 2% obrestno mero.

Ali potrebujete posojilo za začetek poslovanja ali plačilo računov ?, nudimo vse vrste posojil, zasebnih posojil,
  komercialno in osebno posojilo z zelo nizkimi obrestnimi merami v višini 2% v enem letu do 25-letnega roka odplačevanja kjerkoli na svetu. Ponujamo posojila, ki se gibljejo od 1000 do vsega zneska, ki ga zahtevate, pišite nam danes E-pošta;

oceanfmortgages@gmail.com
imalejohnny@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com
+1 518 502 5732
Elena
13.1.2018 6:21:14
Posojilo nudi zaupanje in resnost. Jaz sem fizična oseba, ki ponuja posojilo med posamezniki in podjetji, za vse ostale informacije, nam pišite na: elenanino0007@gmail.com
MAGRET JAMES
10.3.2018 10:12:54
zdravo
To je informirati splošno javnost, da smo krščanska organizacija, ustanovljena za pomoč ljudem, ki potrebujejo pomoč, kot je finančna pomoč. Torej, če greste skozi finančne težave ali imate kakšno finančno težavo in potrebujete sredstva za začetek svojega poslovanja ali pa morate plačati svoje račune z dolgim in kratkoročnim trajanjem po vaši izbiri z nizko obrestno mero na 2% neveljavno za posameznike in podjetja. Nas kontaktirajte danes po e-poštnem naslovu: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM) Sveto pismo pravi (Lk 11:10) Za vse, ki jih prosi, prejme; tisti, ki išče; in tistemu, ki trka, bodo vrata odprla. Torej, ne zamudite te priložnosti, ker je Jezus isti, včeraj, danes in za vedno. Prosim, to je za resno misleč in Bog, ki se boji, da ljudje prejmejo naše iskrene pozdravi iz krščanske organizacije. Pišite nam danes preko tega e-poštnega naslova: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)
Moja številka mobilnega telefona je: +16015744906
Connor
15.6.2018 17:58:22
All thanks to makoko Finance, this loan firm are the one who remove me and my family out of poverty. The reason why i am doing this is that, i promise makoko Finance management that if i truly got my loan, i will advertise my review of the loan company. apply now at for a loan at 3% rate, maximum duration of 20 years (makokofinanceservi.wixsite.com/onlineloans) for the Loan you have been looking for.. reach out for a loan now via makokofinanceservices@outlook.com, whatsApp +447482854279 Makoko Finance UK agent For Loan inquiry,.
mark
6.9.2019 4:32:10
Ponujamo zasebna, komercialna in osebna posojila z zelo nizkimi letnimi obrestnimi merami, ki znašajo od 2% v enem letu do 50 let odplačevanja povsod po svetu. Ponujamo posojila od 5000 do 100 milijonov EUR. Naša posojila so dobro zavarovana za največjo varnost je naša prioriteta. Se ponoči izgubljate v spanju in vas skrbi, kako pridobiti zakonitega posojilodajalca? Ali na hitro grizite nohte? Namesto da bi vas prizadeli, se obrnite na Mark Home Posojilo (Posojilne storitve) zdaj, strokovnjake, ki pomagajo ustaviti slaba posojila iz kreditne zgodovine, da bi našli rešitev, da je zmaga naše poslanstvo. E-pošta: markmoelloanhouse@hotmail.com
Prosilci morajo izpolniti prijavni obrazec po izposoji:
OBRAZEC ZA PRIJAVO POSOJILA
Vaše ime in priimek *
Vaš e-poštni naslov *
Vaša telefonska številka *
Vaš naslov *
Tvoje mesto *
Država / provinca *
država *
Spol *
Datum rojstva *
Imate račun? *
Ste se že prijavili? *
Potreben znesek posojila *
Dolžina posojila *
Namen posojila *
Ali ste se že prej prijavili v kateri koli posojilni družbi *
Pošljite mi skenirano kopijo osebnega dokumenta: *
E-pošta posojilodajalca: markmoelloanhouse@hotmail.com
S spoštovanjem,
G.Mark Moel.
markmoelloanhouse@hotmail.com
maja
20.10.2019 21:42:04

Pozdravljeni vsi skupaj!
Sem maja, trenutno živim v Kranju, Slovenija, trenutno sem vdova z dvema otrokoma in sem se septembra zataknila v finančni situaciji in sem morala refinancirati in plačati račune. Poskušal sem iskati posojila pri različnih posojilnih podjetjih, zasebnih in podjetniških, vendar nikoli uspešno, in večina bank mi je kredit zavrnila. A kot bi ga imel Bog, me je v posojilo posojilo uvedla božja ženska, posojilodajalka zasebnega posojila, ki mi je dala posojilo v višini 1.000.000,00Euro in danes sem lastnik podjetja in moji otroci trenutno dobro napredujejo, če se mora obrniti na katero koli podjetje v zvezi z zavarovanjem posojila brez zavarovanja, brez preverjanja kredita, brez podpisnika s samo 2% obrestno mero in boljšimi plačilnimi načrti in urnikom, prosimo, da se obrnete na gospo Ano Figo po e-pošti: annaloanfinance@gmail.com ona ne Ne vem, da to počnem, vendar sem zdaj tako srečna in odločila sem se, da bom ljudem povedala več o njej, prav tako pa želim, da jo Bog še bolj blagoslovi. Z njo se lahko obrnete preko njenega e-poštnega naslova: annaloanfinance@gmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

Hvala
maja
Derek Douglas
13.9.2020 4:06:33
zdravo

Ali potrebujete posojilo, osebno posojilo ali poslovno posojilo? Smo zakoniti in akreditirani posojilodajalci z zelo nizko obrestno mero.

Čas vračila traja od 1 do 25 let.
Minimalni znesek posojila od 1.000 do 100.000.000,00 USD
obrestna mera 2% na leto

Za nadaljne informacije in obdelavo nas kontaktirajte preko
E-naslov: easyloanfirm2020@gmail.com

Lep pozdrav
Derek Douglas
easyloanfirm2020@gmail.com
Max Bent
17.7.2021 1:10:02
Hallo meine Damen und Herren, benötigen Sie finanzielle Hilfe? Ich bin Max Bent. Ich bin Kreditgeber und auch Finanzberater.

Benötigen Sie einen dringenden Kredit, um Ihre Schulden zu begleichen, oder benötigen Sie einen Eigenkapitalkredit, um Ihr Geschäft zu verbessern? Wurden Sie von Banken und anderen Finanzinstituten abgelehnt? Benötigen Sie eine Kreditkonsolidierung oder Hypothek? Suchen Sie nicht mehr, denn wir sind hier, damit all Ihre finanziellen Probleme der Vergangenheit angehören. Kontaktieren Sie uns per E-Mail:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Dies ist Ocean Finance Hypotheken. Wir bieten Interessenten Kredite zu einem angemessenen Zinssatz von 2% an. Die Spanne reicht von 5.000,00 Euro bis maximal 100.000.000,00 Euro.
selena jesus
23.7.2021 20:23:58
ČUDOVITA ŽENKA, KI ME REŠI IZ DOLGA

Čudovita ženska, ki mi je odobrila posojilo in sem danes brez dolgov. Zahvaljujoč dobri srčni ženski, ki me je rešila finančnega bremena in sem danes po dolgih izkušnjah mnogih posojilnic spet brez dolgov, nisem nikoli mislil, da obstaja še tako dobra posojilodajalka, dokler me moj prijatelj ne predstavi s tem čudovitim ženska, gospa SUSANE WOLFGANG Pristojbine se obrnite nanjo danes kadar koli po e-pošti: susanewolfgangkredit@gmail.com,
Whatsapp; +447537146783
loan
2.11.2021 16:25:53
Negara::::::[Malezija]
Ime:::::[Merissa Ahmed]
Amaun Pinjaman::::[450k RM.
Bandar::::::::::::::::::::[Kuala Lumpur]
WhatsApp::::::::::::::::::::[+60177807471]
e-pošta:::::::::::[merissaahmed11@gmail.com]
Alamat:::::[Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]


Nama saya Merissa, seorang ibu kepada dua anak saya dari Malezija in saya teleh berada iz Malezije selama bertahun-tahun in sehingga saat ini kesaksian ini saya masih berada iz Malezije. Salah satu masalah Utama Yang pernah Saya hadapi dengan perniagaan Saya ialah masalah kewangan Dan pembiayaan semula Dan INI menyebabkan Saya mencari pinjaman Dan akibatnya Saya menjadi mangsa 2 pemberi pinjaman fiktif Dan INI sebenarnya membuat Saya travma sampai tahap tertentu tetapi Saya tidak pernah putus ASA sehingga Saya melalui blog dan juga media lain saya mempunyai peluang untuk menemui [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] pada awalnya saya berasa takut dan sangat skeptikal mengenainya, tetapi saya harus mengambil risiko satu kali yang yang akhirn. Saya benar-benar memohon pinjaman sebanyak [RM 450K] dalam masa 24 jam proses pembayaran berjaya dilakukan. Keseluruhan proses ini boleh dipercayai dengan jujur ​​dan boleh dipercayai, jadi jangan takut dengan pinjaman dalam talian hubungi [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] untuk mendapatkan pinjaman yang yang yang yang boleh dipercayai and jadi jangan takut dengan pinjaman dalam talian hubungi [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] ::
[financialserviceauthority400@gmail.com]
Atau jika anda ingin membuat lebih banyak pertanyaan, anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel ini: [merissaahmed11@gmail.com]


Negara::::::[Malezija]
Ime:::::[Merissa Ahmed]
Amaun Pinjaman::::[450k RM.
Bandar::::::::::::::::::::[Kuala Lumpur]
WhatsApp::::::::::::::::::::[+60177807471]
e-pošta:::::::::::[merissaahmed11@gmail.com]
Alamat:::::[Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]
loan
2.11.2021 16:26:08
Negara::::::[Malezija]
Ime:::::[Merissa Ahmed]
Amaun Pinjaman::::[450k RM.
Bandar::::::::::::::::::::[Kuala Lumpur]
WhatsApp::::::::::::::::::::[+60177807471]
e-pošta:::::::::::[merissaahmed11@gmail.com]
Alamat:::::[Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]


Nama saya Merissa, seorang ibu kepada dua anak saya dari Malezija in saya teleh berada iz Malezije selama bertahun-tahun in sehingga saat ini kesaksian ini saya masih berada iz Malezije. Salah satu masalah Utama Yang pernah Saya hadapi dengan perniagaan Saya ialah masalah kewangan Dan pembiayaan semula Dan INI menyebabkan Saya mencari pinjaman Dan akibatnya Saya menjadi mangsa 2 pemberi pinjaman fiktif Dan INI sebenarnya membuat Saya travma sampai tahap tertentu tetapi Saya tidak pernah putus ASA sehingga Saya melalui blog dan juga media lain saya mempunyai peluang untuk menemui [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] pada awalnya saya berasa takut dan sangat skeptikal mengenainya, tetapi saya harus mengambil risiko satu kali yang yang akhirn. Saya benar-benar memohon pinjaman sebanyak [RM 450K] dalam masa 24 jam proses pembayaran berjaya dilakukan. Keseluruhan proses ini boleh dipercayai dengan jujur ​​dan boleh dipercayai, jadi jangan takut dengan pinjaman dalam talian hubungi [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] untuk mendapatkan pinjaman yang yang yang yang boleh dipercayai and jadi jangan takut dengan pinjaman dalam talian hubungi [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] ::
[financialserviceauthority400@gmail.com]
Atau jika anda ingin membuat lebih banyak pertanyaan, anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel ini: [merissaahmed11@gmail.com]


Negara::::::[Malezija]
Ime:::::[Merissa Ahmed]
Amaun Pinjaman::::[450k RM.
Bandar::::::::::::::::::::[Kuala Lumpur]
WhatsApp::::::::::::::::::::[+60177807471]
e-pošta:::::::::::[merissaahmed11@gmail.com]
Alamat:::::[Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]
Rebeka
6.11.2021 23:27:18
Zdravo vsi ,
Jaz sem Rebeka iz Ljubljane in želim samo izraziti globoko zahvalo Cooprative Rosselli za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko so od njih dobili posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila širite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

Hvala
Rebeka
Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300