AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

AMZS test zaviranja z lahkimi motocikli

AMZS test zaviranja z lahkimi motocikli

ABS rešuje življenja – tudi na skuterjih


Avtomobilov brez ABS zavornega sistema si ne znamo več predstavljati – niti jih ne moremo več voziti, saj je vgradnja ABS sistema v avtomobile v Evropi obvezna že od leta 2007. V zadnjih letih se ABS seli tudi v motocikle, kjer je njegova zmožnost preprečitve blokiranja koles pri zaviranju še toliko bolj dobrodošla in koristna, a tudi tu se ponavlja zgodba iz avtomobilskega sveta; najprej so na vrsti močnejši motocikli, za manjše, na primer zelo priljubljene skuterje, pa večina izdelovalcev ABS ne ponuja. Kako učinkovitejše – in varnejše – je zaviranje skuterjev z ABS sistemom, smo prikazali v testu zaviranja, kjer smo primerjali pet 125-kubičnih lahkih motociklov z različnimi zavornimi sistemi.

Konec lanskega oktobra je AMZS v sodelovanju s partnerskimi klubi izvedla test zaviranja 5 lahkih motociklov (predvsem skuterjev z motorji prostornine do 125 kubičnih centimetrov); s tem testom smo preskusili predvsem učinkovitost in enostavnost različnih zasnov zavornih sistemov, primerjali pa smo običajne zavorne sisteme, kombinirane zavorne sisteme in zavore z vgrajenim ABS sistemom.

Izbira motociklov


Pri izbiri motociklov za test smo upoštevali tržne razmere v razredu lahkih motociklov z motorji prostornine do 125 cm3, hkrati pa smo izbrali motocikle z različnimi zavornimi sistemi in različno velikima kolesoma. Izbrali smo Piaggov skuter fly 125 z 12-palčnima kolesoma in običajnim dvodelnim zavornim sistemom, Hondin skuter SH mode 125 s 16-palčnim prednjim kolesom in kombiniranim zavornim sistemom (CBS – combined braking system), Peugeotov skuter satelis 125 urban s 14-palčnim prednjim kolesom in kombiniranim zavornim sistemom z ABS, Yamahin skuter x-max 125 s 15-palčnim prednjim kolesom in običajnim dvodelnim zavornim sistemom ter KTM supermoto motocikel duke 125 z običajnim dvodelnim zavornim sistemom.

Kako smo testirali?


Testna zaviranja sta opravila testni voznik nemškega kluba ADAC in inštruktor varne vožnje v CVV Vransko Brane Legan. Vsak je opravil in ocenil najmanj pet zaviranj z vsakim motociklom na vsaki podlagi.
Med testom zaviranja smo merili pojemek posameznega motocikla v razponu hitrosti od 60 km/h do 1 km/h med polnim zaviranjem. Skupaj smo opravili 251 zaviranj na različnih podlagah oziroma podlagah z različno drsnostjo (in tornim koeficientom). Testna voznika sta ob tem subjektivno ocenjevala tudi stabilnost med zaviranjem in nadzor oziroma upravljanje z zavorami. Zavirala sta na suhi, prašni in mokri podlagi – na prašni oziroma umazani podlagi je bil torni koeficient polovico manjši od količnika na suhi cesti. Torni koeficient na suhem asfaltu je od 0,8 oziroma 0,9, na mokrem asfaltu pa od 0,65 do 0,75. Prašno cesto so med testom simulirali na delu asfalta v dolžini 0,8 metra, kamor so nasuli droben pesek. Ta del ceste so umestili na osrednji del površine za zaviranje, torni koeficient tega dela pa je bil od 0,4 do 0,5.

Na površino za zaviranje sta testna voznika zapeljala s hitrostjo približno 65 km/h. Na določeni točki sta zavrla z obema zavorama s polno močjo oziroma s toliko moči, da je ta omogočala še varno zaustavitev. Ko sta ocenila, da bo prednje kolo zablokiralo, sta postopoma popuščala prednjo zavoro. Rezultati testa zaviranja slonijo na povprečnem pojemku v razponu hitrosti od 60 do 1 km/h, v rezultatih pa ni zajeta moč zaviranja, saj je ta prepuščena testnima voznikoma.

Rezultati


Test zaviranja je pokazal, da so lahki motocikli z majhnimi kolesi (kot je piaggo fly 125 z 12-palčnimi kolesi) in običajnim dvodelnim zavornim sistemom brez ABS zavirali z najmanj pojemka (povprečje 6,8 m/s2) na vseh voznih podlagah. V primerjavi z najboljšim lahkim motociklom (peugeot satelis 125), ki je bil opremljen s CBS in ABS zavornim sistemom (pojemek 8,6 m/s2), je najslabši motocikel zaviral najmanj 30 odstotkov slabše.

Lahki motocikli s CBS in ABS sistemom (peugeot satelis 125) so na vseh podlagah zavirali najboljše. Povprečen pojemek na suhem asfaltu (9,31 m/s2) je bil zelo blizu fizikalni meji lahkega motocikla, pri kateri je pojemek približno 10 m/s2. Motocikli, opremljeni z ABS sistemom, so na vseh podlagah dosegli povprečen pojemek najmanj 8 m/s2. Pojemki motociklov brez ABS (od 6,8 do 7,6 m/s2) so na vseh podlagah slabši,

Motocikli s kombiniranim zavornim sistemom (CBS) in večjimi kolesi (kot je honda SH 125 mode s 16-palčnim prednjim kolesom) so dosegli precej boljše rezultate na suhi cesti kot motocikli z majhnimi kolesi in dvodelnim zavornim sistemom, sta voznika zavorne zmogljivosti ocenila vsak drugače. Razlike v pojemkih med voznikoma, ki sta preskusila motocikle z ABS, so bile manjše od 5 odstotkov, kar pomeni, da sta različna voznika med testom dosegala podobne rezultate. To pomeni, da je vpliv voznika na učinkovitost zaviranja pri motociklih z ABS razmeroma majhen.

Test zaviranja je tudi pokazal, da najslabše zavirajo motocikli z majhnimi kolesi in z dvodelnim zavornim sistemom brez ABS. Takšni zavorni sistemi na suhi cesti z dobrim tornim koeficientom dosežejo le 70 odstotkov pojemkov v primerjavi z kombiniranimi zavornimi sistemi z ABS, na mokri cesti pa le 60 odstotkov. Majhna kolesa z nizko inercijo veliko pripomorejo k tej neučinkovitosti, hkrati pa zagotavljajo le malo povratnih informacij, zaradi česar vozniki pogosto ne upajo zavirati s polno močjo. Motocikli oziroma skuterji z majhnimi kolesi zato še toliko bolj potrebujejo ABS zavorni sistem.

Skuterji, opremljeni z kombiniranim zavornim sistemom, kakršnega je imela honda SH mode 125, so se na testu obnesli bolje. Kombinirani zavorni sistem s hkratnim vklopom zavor na prednjem in zadnjem kolesu omogoča vozniku, da lahko dobro odmerja zaviranje in tudi močno zavira. Še zlasti na drseči podlagi večja kolesa dopuščajo dovolj časa, da voznik reagira na blokiranje prednjega kolesa. Na mokrem ob pazljivi uporabi zavor je tako opremljen skuter dosegel 70 odstotkov pojemka najboljšega skuterja na testu. Vendar pa kombinirane zavore zahtevajo nekaj časa za privajanje; razlike pri zaviranju med voznikoma so bile vselej večje od 15 odstotkov.

Pri skuterju, opremljenem z ABS sistemom, so bile razlike med zaviranji različnih voznikov zelo majhne – od 1,5- do 5-odstotne. To pomeni, da ABS vselej zagotavlja učinkovito zaviranje, saj različni vozniki dosegajo podobne rezultate pri zaviranju. ABS zavorni sistemi v vseh pogojih zagotavljajo najbolj učinkovito zaviranje, če voznik pozna njihovo delovanje in tudi zavira na vso moč.

Kombinacija kombiniranih zavor in ABS sistema se je na testu izkazala za najboljšo. Razlike med vozniki in načini zaviranja so pri tako opremljenih motociklih najmanjše, takšen zavorni sistem pa najbolj učinkovito opravi z različnimi voznimi podlagami oziroma tornimi koeficienti vozne podlage – in tudi najbolj učinkovito preprečuje značilne nesreče tovrstnih motociklov.

Kako pomembno je učinkovito zaviranje in s tem kratke zavorne razdalje, je vidno iz tabele z rezultati. V tabeli so namreč navedeni tudi preostanki hitrosti skuterjev z daljšo zavorno potjo v primerjavi s skuterjem, ki se je najhitreje ustavil. Te hitrosti nam povejo, s kakšno hitrostjo se slabši skuterji še premikajo, ko se je skuter z najboljšim rezultatom že ustavil – razlike so očitne in pomenljive. Pri tem velja poudariti, da se kinetična energija, s katero se v nesreči skuter (in z njim voznik) zaleti v oviro, povečuje s kvadratom njegove hitrosti.ABS rešuje življenja


Učinkovito zaviranje je pri motociklih med najpomembnejšimi elementi varne vožnje. Zaradi zunanjih mer motociklov, njihove mase in predvsem težišča je zaviranje pri motociklih vselej slabše kot pri avtomobilih, motocikli pa dosegajo slabše največje pojemke kot avtomobili. Sodobni avtomobili dosegajo pojemke od 10 do 11 m/s2 (od hitrosti 100 km/h do zaustavitve rabijo od 35 do 38 metrov), lahki motocikli oziroma skuterji pa dosežejo pojemek le od 9 do 9,5 m/s2. Če bi avtomobil in skuter drug ob drugem začela zavirati pri 100 km/h, bi v trenutku, ko bi se avto že zaustavil, skuter še vedno vozil s hitrostjo od 30 do 35 km/h.

Ob težavah s stabilnostjo pri zaviranju je pri motociklih brez ABS sistema še zlasti nevarno, če pri močnem zaviranju zablokira prednje kolo – to se največkrat zgodi na začetku zaviranja, ko teža še ni povsem prenesena na prednje kolo. Takšno blokiranje prednjega kolesa je najbolj pogosto na drseči vozni podlagi.

Test zaviranja je odkril pomanjkljivosti številnih lahkih motociklov in skuterjev, ki se vozijo po cestah in so opremljeni s klasičnim dvodelnim zavornim sistemom in majhnimi kolesi.

V sodobnem prometu, kjer je velika večina ostalih vozil v prometu opremljenih z učinkovitimi zavornimi sistemi in številnimi voznimi pripomočki, so takšni motocikli nevaren anahronizem – pojav, ki ni več skladen s časom. Še bolj nevarno je to zaradi dejstva, da so dvokolesniki zaradi svoje vozne dinamike že tako ali tako v podrejenem položaju v primerjavi s štirikolesnimi avtomobili. Zato je še toliko bolj pomembno, da so lahki motocikli in skuterji opremljeni z učinkovitejšim zavornim sistemom. Že kombinirane zavore precej izboljšajo zaviranje v primerjavi s klasičnimi dvodelnimi zavornimi sistemi, a blizu fizikalnih meja stabilnosti le ABS omogoča, da ima voznik vseskozi nadzor nad svojim motociklom. Res je, da takšen zavorni sistem zahteva nekaj privajanja, a prav vaja iz voznika motocikla naredi varnega in dobrega voznika.

Vsekakor se bodo vozniki hitro privadili sodobnih kombiniranih zavornih sistemov z ABS – če jih bodo le imeli priložnost preskusiti in tudi kupiti. Test zaviranja je bil zasnovan kot tehnični dokument, ki spremlja kampanjo FIA z naslovom “Varnost lahkih motociklov (Light Motorcycle Safety), v kateri FIA predstavlja varnostna priporočila zakonodajalcem, voznikom tovrstnih motociklov in tudi izdelovalcem lahkih motociklov oziroma skuterjev. Vgradnja ABS sistemov za takšne motocikle sicer ni obvezna, a to ne preprečuje izdelovalcem, da jih vseeno ne bi vgrajevali v svoje izdelke. Nekateri to počnejo, rezultate pa je pokazal ta test – takšni motocikli zavirajo bistveno varneje kot ostali. Kupci imajo ob nakupu torej že možnost izbire varnejšega motocikla – in takšnega naj tudi izberejo.


Poudarek na ABS: tečaji za motoriste v AMZS CVV Vransko


V AMZS Centru varne vožnje Vransko že vrsto let izvajajo tečaje za motoriste; na voljo so različni tečaji, od ogrevalnih do nadaljevalnih, v katerih tečajniki izkušnje in znanje nabirajo na zanimiv, varen in tehnično ter strokovno kakovosten način. Programi varne vožnje za motoriste so zasnovani tako, da se najbolj približajo dogodkom in posledicam, ki se najpogosteje pripetijo na cesti v različnih pogojih in razmerah vožnje. Prav zato v AMZS CVV Vransko svoje programe za motoriste imenujejo tudi tudi test in trening vožnje.
V teh programih ima pravilno zaviranje osrednjo vlogo, v doktrini učenja varne vožnje za motoriste pa ima veliko težo prav ABS zavorni sistem. Brane Legan, glavni inštruktor varne vožnje, opaža, da z ABS pri motociklih in pravinim zaviranjem še niso vsi seznanjeni. “Že v teoretičnem delu se dotaknemo zavornih sistemov motociklov in tu se pojavijo prvi vtisi in razmišljanja – ABS da ali ne. Udeleženci se razdelijo na tiste, ki so za ABS, tiste, ki so proti ABS in neodločene. V pogovorih v teoriji pozornost namenimo primerjavam različnih sistemov; klasičnemu, kombiniranemu sistemu ter ABS zavoram. Že pri teoriji poudarjamo vse razlike in prednosti, hkrati s pomanjkljivostmi nekaterih sistemov, ob tem pa se dotaknemo tudi motoristov in njihovega znanja o zaviranju ter praktične uporabe zavor. Pri tem opažamo, da večina motoristov uporablja le prednjo zavoro. Nekateri menijo, da je to dovolj, če imajo CBS sistem. Večina tistih, ki imajo ABS, pa še ni doživela, da bi se ABS aktiviral. Očitno imajo še vedno pomisleke oziroma slab občutek in strah pred uporabo tega sistema pri polni moči zaviranja.

Ko se z motoristi podamo na praktični del tečaja, je v njem poseben del vadbe namenjen zaviranju v sili (ob nevarnosti) ter zaviranju z umikanjem nenadni oviri. Vedno se opravi prikaz načinov zaviranja, hkrati tudi učinkovitost zaviranja pri različnih hitrostih, pri čemer se vsi seznanijo z vsemi prednostmi ABS. Poudarek je dan tudi uporabi obeh zavor motocikla, kar natančno prepoznajo iz primerjalnega prikaza uporabe le zadnje zavore, le prednje zavore in obeh zavor hkrati. Ko predstavljamo zaviranje z ABS, so praviloma vsi presenečeni nad učinkovitostjo, še posebej nad stabilnostjo motocikla in uspešno zaustavitvijo z najkrajšo zavorno potjo. Ko nato sami vadijo zaviranje, spoznajo, kako natančni morajo biti, če imajo klasičen zavorni sistem. Vsi, ki imajo na motociklu vgrajen ABS sistem, presenečeni ugotovijo, kako je učinkovit in enostaven za uporabo pri zaviranju v sili. Vsi udeleženci na koncu spoznajo, da je ABS izredno dobrodošla tehnična rešitev, ki lahko rešuje življenja.”

ABS obvezen čez tri leta: a le za težje motocikle


Od leta 2017 bodo morali imeti vsi na novo zasnovani motocikli z motorjem prostornine 125 kubičnih centimetrov ali več serijsko vgrajen sistem proti blokiranju koles med zaviranjem oziroma ABS. To določilo pa ne velja za motocikle s prostornino od 50 do 125 kubičnih centimetrov; pri teh vgradnja sistema ABS ne bo obvezna, bodo pa morali imeti kombinirani zavorni sistem (CBS), pri katerem ob pritisku na zavoro zavirata obe kolesi hkrati.

Blaž Poženel

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300