AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

AMZS test 33 otroških varnostnih sedežev

AMZS test 33 otroških varnostnih sedežev

Širok razpon!


Pol stoletja je že minilo, odkar je bil predstavljen prvi prototip otroškega varnostnega sedeža in seveda bi pričakovali, da bi bili v teh letih na trgu zgolj varni izdelki. A to še zdaleč ni tako, kar je znova dokazal naš tokratni test otroških varnostnih sedežev. Pet izmed 33 testiranih otroških sedežev je namreč dobilo oceno slabo, še štirje sedeži so dobili oceno pomanjkljivo, kar tudi pomeni nezadostno varnost. A ob tem je vendarle razveseljivo, da je večina sedežev na našem tokratnem testu dobila oceno dobro, še bolj razveseljivo pa je, da je bil med preskušenimi sedeži tudi sedež, ki je doslej dobil najboljše ocene med vsemi doslej testiranimi sedeži (tudi v prejšnjih letih) in je seveda dobil najvišjo oceno zelo dobro.

Leta 1964, torej pred pol stoletja, je švedski Volvo predstavil prototip otroškega sedeža, v katerem je otrok gledal v nasprotno smer vožnje. Danes je tak način vožnje dojenčkov in majhnih otrok povsem običajen, saj se je izkazal za najbolj varnega. A od prvega prototipa do ponudbe otroških sedežev na trgu je preteklo kar nekaj let, še več pa, da so starši in drugi začeli spoznavati, kako pomembni so otroški varnostni sedeži za varen prevoz otrok. Šele, ko se je v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja začelo pogosteje razpravljati o varnosti avtomobilov, so svoje mesto v teh razpravah dobili tudi otroški varnostni sedeži, ki so takrat vse pogosteje dobili svoje mesto tudi v zapisih v Motoreviji. Od leta 2000 v Motoreviji redno objavljamo teste otroških sedežev.

A pustimo zgodovino in namenimo pozornost tokratnemu testu otroških sedežev, ki smo ga, kot je že običajno, izvedli v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in porabniškimi organizacijami. Posebnost tokratnega testa je vsekakor, da smo preskusili prvi sedež, ki je homologiran po novih homologacijskih predpisih ECE R 129. Bistvena razlika od dosedanjih predpisov ECE R 44/03 in 44/04 je, da je v postopku homologacije preskušena tudi varnost sedeža pri bočnem trku, torej tisto, za kar smo se avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, zavzemali že vrsto let. Predpis ECE R 129 uvaja tudi obvezno namestitev otroka v sedež tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje, do starosti otroka 15 mesecev, torej tri mesece dlje kot doslej. Posebnost sedežev homologiranih po ECE R 129 je tudi, da niso več razporejeni v starostne skupine, temveč vsak izdelovalec določi, za kako velike otroke (po telesni višini) je sedež primeren – to je jasno označeno na sedežu.

Prvi sedež na našem testu, ki je homologiran po novem predpisu, je maxi cosi 2way pearl & 2way fix in je dobil oceno dobro.

Najboljši Recarov sedež


Recarov sedež privia & recaro fix sicer ni prvi, ki je na našem testu dobil najvišjo oceno zelo dobro, se je pa izkazal z doslej najboljšo oceno med vsemi preskušenimi sedeži. Sedež je namenjen otrokom skupine 0+, torej do leto in pol oziroma do 13 kg težkim otrokom. Sedež je pritrjen v avto z isofix osnovo, na katero potem lahko namestite tudi sedež za večje in starejše otroke. Recarov sedež (brez isofix osnove) sicer lahko v avto pritridite tudi z varnostnim pasom, vendar pa tedaj sedež ne zagotavlja tako dobre varnosti in je dobil oceno dobro.

19 sedežev z oceno dobro


Kar 19 preskušenih sedežev je dobilo oceno dobro, kar pomeni, da so primerno varni in tudi, da zagotavljajo dobro ergonomijo in tudi ni večjih težav pri njihovem upravljanju. Pri sedežih, ki so na voljo z isofix osnovo, smo seveda preskusili sedeže skupaj z osnovo, prav tako pa tudi brez osnove, objavljamo pa rezultate za obe kombinaciji – z osnovo in brez nje. Pet sedežev je dobilo oceno zadovoljivo. Štirje sedeži so dobili oceno pomanjkljivo zaradi večjih slabosti.

Pet sedežev s slabo oceno


Kar pet sedežev je dobilo oceno slabo. V dveh primerih gre za sedež znamke Inglesina – z iso-fix osnovo in brez nje, v dveh primerih za sedež znamke Silver cross – tudi z isofix osnovo in brez nje, slabo pa se je izkazal tudi sedež znamke ABC Design z isofix osnovo. A razlogi za slabo oceno so bili različni. V obeh sedežih Silver cross, natančneje v njunih prevlekah, je bila ugotovljena prevelika vsebnost škodljivih snovi. Šlo je za naftalin, torej za sredstvo, ki se je včasih uporabljalo kot sredstvo proti moljem.

Pri obeh sedežih znamke Inglesina smo ugotovili slabo zaščito pri bočnem trku. Otrok namreč z glavo udari v oblogo vrat in se pri tem poškoduje.

Še slabše pa se je izkazal sedež ABC design risus z risus isofix osnovo. Isofix osnova namreč ni zdržala obremenitev pri čelnem trku in sedež se je snel iz isofix osnove ter poletel po avtu. Prav tako se je sedež slabo izkazal pri bočnem trku, saj je otrok z glavo udaril v vrata avtomobila tako močno, da je prišlo do poškodb.

Podrobnejše informacije o lastnostih vseh preskušenih sedežev so na voljo v tabeli z rezultati in opisih sedežev.* za večji prikaz kliknite na tabelo

Škodljive snovi


Tudi tokrat smo preverili vsebnost škodljivih snovi v preskušenih sedežih. Za sedeža znamke Silver cross smo že zapisali, da sta slabo oceno dobila zaradi velike vsebnosti škodljivih snovi, natančneje naftalina. V sedežih znamk Inglesina, Migo, Nania, Peg perego in Axkid je bila tudi ugotovljena vsebnost škodljivih snovi – v večini primerov snovi za preprečevanje gorenja TCPP in/ali TDCPP, v sedežu axkid duofix pa sredstva PAH. Ker pa je bila vsebnost škodljivih snovi dokaj majhna, so ti sedeži dobili za vsebnost škodljivih snovi oceno zadovoljivo, ni pa to vplivalo na njihovo skupno oceno.

Različne oznake, enaki sedeži


Nekateri izdelovalci na različnih trgih uporabljajo različne oznake za svoje sedeže. Tako so Römerjevi sedeži v Angliji znani kot sedeži Britax, oznake sedežev pa so enake: na primer sedež römer kidfix XP je enak kot sedež britax kidfix XP. Enako velja za sedeže znamk Maxi Cosi in Bebe confort. Tako je sedež maxi cosi pebble enak kot sedež bebe confort pebble.

Velika izbira


Ponudba otroških varnostnih sedežev je zelo velika za različno stare otroke – od dojenčkov do že skoraj mladostnikov. V vsaki skupini so na voljo sedeži, ki se odlikujejo z dobrimi lastnostmi, zato je dovolj možnosti, da vsak nabavi primeren sedež. Enako pomembno pa je tudi, da je sedež pravilno pritrjen v avto in da ga seveda otrok pravilno uporablja. Le kombinacija vsega tega zagotavlja varen prevoz otroka v avtomobilu. Ne glede na to, da se na trgu pojavljajo prvi sedeži z oznako ECE R 129 so tudi sedeži z oznako ECE R 44/03 in 44/04 lahko varni, njihova uporaba pa bo dovoljena še vrsto let. Zato ni nobene potrebe, da bi morali kupiti sedež z oznako ECE R 129.

OPISI SEDEŽEV


Skupina 0/0+: za do 13 kg težke otroke

V tej skupini smo preskusili sedež jane matrix light, ki je namenjen prevozu do 10 kg težkih novorojenčkov oziroma dojenčkov v povsem ležečem položaju, otroke med 10 in 13 kg teže pa lahko prevažamo tako, da so obrnjeni v nasprotno smer vožnje. Sedež lahko v avto pritrdimo na isofix osnovo z imenom matrix platform, lahko pa ga pritrdimo tudi samostojno tako, da je sedež položen prečno na zadnjo klop avtomobila (čez dva sedeža), pritrjen pa je z dvema v avto vgrajenima tritočkovnima varnostnima pasovoma. Otrok je pripet z v sedež vgrajenim varnostnim pasom z enostavnim prilagajanjem dolžine pasu velikosti otroka. Tako pri čelnem kot bočnem trku se je bolje izkazal sedež z isofix osnovo, toda pri bočnem trku so obremenitve v obeh primerih precejšnje. Nameščanje sedeža na osnovo je zelo zahtevno, obstoja tudi možnost napačne namestitve, zato je boljšo skupno oceno – zadovoljivo – dobil sedež brez isofix osnove. Z isofix osnovo je sedež dobil oceno pomanjkljivo.

Skupina 0+: za do 13 kg težke otroke

Najboljšo oceno med sedeži v tej skupini je dobil sedež recaro privia & privia fix. V avto je pritrjena isofix osnova, na njej pa je nameščen sedež, ki se je izkazal z odlično zaščito tako pri čelnem kot bočnem trku. Njegovo upravljanje je enostavno in tudi na tem področju je sedež dobil zelo dobro oceno, s tem pa tudi najvišjo skupno oceno zelo dobro. Sedež v avto lahko pritrdimo tudi brez isofix osnove, torej z v avto vgrajenim varnostnim pasom, ki mora biti zelo dolg, vendar pa tedaj rezultat ni tako dober. Pri čelnem trku sedež sicer zagotavlja še manjše obremenitve (ker vpetje z varnostnim pasom ni tako čvrsto kot z isofixom, kar vpliva na obremenitve), pri bočnem trku pa so obremenitve pri pritrditvi z varnostnim pasom nekoliko večje – rezultat je skupna ocena dobro.

Sedež bebe confort pebble & 2way fix tudi lahko pritrdimo na isofix osnovo, lahko pa ga pritrdimo tudi brez isofix osnove. Rezultat pri varnostnih testih je podoben kot pri Recarovem sedežu: sedež z iso-fix osnovo se izkazuje z boljšo varnostjo. V obeh primerih je sedež dobil oceno dobro.

Tudi sedež concord & airfix lahko pritrdimo na isofix osnovo ali pa brez nje z varnostnim pasom. Rezultati pri obeh so zelo podobni in v obeh primerih je sedež dobil oceno dobro.
Sedež smo že preskusili tudi pred letom dni, ko je dobil nižjo oceno zaradi vsebnosti škodljivih snovi, ki jih tokrat nismo ugotovili, kar pomeni, da je izdelovalec odpravil to pomanjkljivost.

Sedež cybex aton Q & aton Q base-fix tudi lahko pritrdimo na isofix osnovo ali pa brez nje z varnostnim pasom. V obeh primerih se sedež izkazuje z zelo dobro varnostjo, najvišjo skupno oceno zelo dobro pa je izgubil zaradi nekoliko slabših ocen za upravljanje in ergonomijo, saj pripenjanje otroka v sedež ni povsem enostavno. Pas za pripenjanje otroka se namreč lahko zaskoči in ga je treba sprostiti ter nato še enkrat zategniti. Dobro skupno oceno je dobil tudi sedež besafe izi go X1, ki ga tudi lahko pritrdimo na isofix osnovo ali pa z varnost-nim pasom. Gre za izboljšan sedež, ki se je dobro izkazal, ni pa povsem na ravni najboljših sedežev.

Tudi Kiddyjev sedež evolution pro je na voljo s pritrditvijo na isofix osnovo ali z varnostnim pasom. Oba sta dobila skupno oceno dobro. Posebnost tega sedeža je, da mora biti ročaj za prenašanje sedeža postavljen pokonci, sicer se zapre vodilo za varnostni pas.
Sedež ABC design risus lahko pritrdimo z varnostnim pasom ali pa z isofix osnovo, ne glede na to, kako je pritrjen, pa pri bočnem trku zaščita otrokove glave ni dobra. Otrok namreč z glavo udari v vrata avtomobila in pride do povečanih obremenitev. Če je sedež v avto pritrjen z risus isofix osnovo, je pritrditev pri čelnem trku prešibka, zato se sedež odtrga z isofix osnove in poleti po avtu. Zaradi tega je sedež ABC design risus & risus isofix base dobil skupno oceno slabo, medtem ko je sedež, ki je pritrjen z varnostnim pasom, dobil skupno oceno zadovoljivo.

Pri sedežu silver cross simplicity, ki je tudi lahko pritrjen z iso-fix osnovo ali pa z varnostnim pasom, je bila ugotovljena velika vsebnost za zdravje škod-ljivega naftalina, zato je sedež dobil skupno oceno slabo. Sicer je ta sedež dober izdelek.

Sedež inglesina huggy prime je na voljo kar s tremi načini pritrditve: ali zgolj z varnost-nim pasom ali pa na eno izmed dveh osnov: ena ima isofix pritrditev, druga pa je v avto pritrjena z varnostnim pasom. Prav od načina pritrditve pa so odvisne tudi lastnosti sedeža. Če je namreč sedež pritrjen na z varnostnim pasom pritrjeno osnovo z oznako base huggy shp, se sedež izkaže z dobrimi lastnostmi – tudi pri bočnem trku – in je dobil skupno oceno dobro. Povsem drugačne pa so lastnosti sedeža, če je pripet zgolj z varnostnim pasom ali pa, če je pripet na isofix osnovo. Tedaj sedež pri bočnem trku zarotira, preskusna lutka pa z glavo udari v vrata avtomobila, pri čemer pride do velikih obremenitev. Zaradi tega je sedež dobil skupno oceno slabo. Pri vseh treh Inglesininih sedežih je bila ugotovljena tudi vsebnost škodljivih snovi, vendar ne v tolikšnih količinah, da bi to vplivalo na skupno oceno.

Skupini 0+ in I: za do 18 kg težke otroke

V tej skupini smo preskusili tri sedeže. Sedež concord ultimax, ki je na voljo zgolj z isofix pritrditvijo, smo že preskusili na naših prejšnjih testih in ugotovili vsebnost škodljivih snovi. Pri tokratnem testu vsebnost škodljivih snovi ni bila zaznana. Sedež, v katerem otrok do 13 kg teže sedi obrnjen v nasprotno smer vožnje, od 13 do 18 kg težek otrok pa gleda v smeri vožnje, je dobil skupno oceno dobro.

Tudi sedež römer max-fix 2 je na voljo zgolj z isofix pritrditvijo, otrok pa sedi obrnjen v nasprotni smeri vožnje. Pri bočnem trku so otrokove obremenitve precejšnje. Sicer zelo težek sedež je dobil skupno oceno dobro.

Drugi Römerjev sedež v tej skupini se imenuje dual-fix. Tudi pri tem sedežu so bile ugotovljene dokaj visoke obremenitve pri bočnem trku. Težava tega sedeža je tudi v predolgem varnostnem pasu za pripenjanje otroka v sedež, zato majhnega dojenčka ne moremo varno pripeti v sedež – varnosti pas je preohlapen, kar seveda vpliva na varnost.

Sedež ima tudi snemljivo podlogo, ki jo podložimo na sedež pod dojenčka, a je podloga pretanka in je tudi ob uporabi podloge varnostni pas predolg. Sedež je zato dobil oceno pomanjkljivo. V primerjavi s sedežem max-fix 2 sedež dual fix za večje otroke lahko obrnemo tako, da otrok gleda v smer vožnje.

Skupina i-size: za od 67 do 105 cm velike otroke

Prvi preskušeni sedež, ki je homologiran po novih predpisih ECE R 129, je sedež maxi-cosi 2way pearl & 2 way fix. Sedež je lahko nameščen tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje – obvezno do 15. meseca otrokove starosti oziroma otrokove višine najmanj 84 cm, večji otroci pa lahko gledajo v smer vožnje. Sedež, ki ima isofix pritrditev z oporno nogo, lahko pritrdite v avto na prostor z oznako i-size ali pa kot poluniverzalen sedež v avtomobile, ki so navedeni v seznamu za uporabo. Pri bočnem trku so bile ugotovljene rahlo povečane obremenitve, pripenjanje otroka v sedež je dokaj zahtevno. Sedež je dobil skupno oceno dobro.

Skupina I: za od 9 do 18 kg težke otroke

Sedež chicco oasys 1 isofix v avto pritrdimo z isofixom in pritrditvenim trakom, ki ga vpnemo v zaponko v avtu z oznako topteether – te imajo vsi novi in tudi večina novejših avtomobilov. Sedež se je izkazal z dobrimi lastnostmi. Sedež migo saturn je na voljo z isofix osnovo z oznako solar, lahko pa ga v avto pritrdimo z varnostnim pasom – seveda brez isofix osnove. Posebnost sedeža je blažilnik ob bočnem trku, ki ga namestimo na stran sedeža, ki je pri vratih avta. Z isofix osnovo ima sedež nekoliko boljše rezultate kot brez nje, a v obeh primerih je sedež dobil oceno dobro. V sedežu je bila ugotovljena sled škodljivih snovi, a v količini, ki ni vplivala na skupno oceno. Pri sedežu peg perego viaggio 1 duofix TT (pri čemer oznaka TT pomeni, da ima sedež tudi pritrditveni trak – toptether) je pri čelnem trku prišlo do povečanih obremenitev otroka, kar je vplivalo na skupno oceno zadovoljivo. Tudi v tem sedežu smo zaznali vsebnost škodljivih snovi.

Skupini I in II: za od 9 do 25 kg težke otroke

V tej skupini smo preskusili sedež axid duofix, ki smo ga na našem testu že preskusili, a tedaj isofix pritrditev ni zdržala obremenitev. Sedaj je izdelovalec popravil isofix pritriditev, tako da se sedež ni več izpulil iz pritrditvenih točk, toda sedež je dobil skupno oceno pomanjkljivo zaradi slabosti pri čelnem trku – varnostni pas je z ramena zdrsnil na otrokov vrat, kar je seveda slabo. V sedežu smo zaznali tudi majhno vsebnost škodljivih snovi. Sedež ima različne možnosti pritrditve – tudi večji otroci so lahko obrnjeni v nasprotno smer vožnje, lahko pa tudi v smer vožnje, pripeti pa so z v sedež vgrajenim varnostnim pasom ali pa z običajnim varnostnim pasom.

Skupine I, II in III: za od 9 do 36 kg težke otroke

Sedež nania i-max SP isofix je prejel skupno oceno zadovoljivo. Manjši otroci (skupina I) so pripeti z v sedež vgrajenim varnostnim pasom, sedež pa je v avto pritrjen z isofixom in s pritrditvenim trakom. Za večje otroke (skupini II in III) je sedež pritrjen le z isofixom, ne pa tudi s pritrditvenim trakom. Sedež je dobil oceno zadovoljivo zaradi obremenitev otrokovega vratu, saj tudi pri tem sedežu pri večjih otrocih varnostni pas zdrsne z ramen na otrokov vrat.

Sedež brevi TAO B.fix smo že preskusili in tedaj smo ugotovili vsebnost škodljivh snovi. Izdelovalec je to slabost popravil in tokrat nismo ugotovili vsebnosti škodljivih snovi, vendar pa je sedež kljub temu dobil oceno pomanjkljivo zaradi povečanih obremenitev pri čelnem in bočnem trku, pa tudi zaradi velike nevarnosti za napačno uporabo sedeža.

Skupini II in III: za od 15 do 36 kg težke otroke

Sedež römer kidfix XP je nekoliko predelan sedež kidfix sixt, kar pomeni, da gre za različno bočno zaščito. Römer oziroma Britax želita na ta način ločiti kupce, ki sedež kupijo prek interneta, in tiste, ki pridejo v prodajni salon. Želijo se namreč izogniti navadi kupcev, da si v prodajnem salonu natančno ogledajo sedež, kupijo pa ga prek spleta. Sedež je sicer dobil dobro skupno oceno.

Sedež graco assure je dobil oceno zadovoljivo zaradi nekoliko večjih obremenitev tako pri čelnem kot bočnem trku. Sedež je sedaj dobil debelejši bočni opori za glavo, toda to ni bistveno izboljšalo lastnosti sedeža, saj pri bočnem trku ni pomembna zgolj debelina obloge, temveč njena zmožnost absorbiranja energije ob trku. Posebnost sedeža sta dve držali za posodo s pijačo. Sicer pa je sedež zelo lahek, toda tudi zelo ozek.

France Kmetič

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300