AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Vzdrževanje slovenskih cest

Vzdrževanje slovenskih cest

Ceste, kdo bo vas vzdrževal?


Vsak dober gospodar ve, da je treba zgrajeno tudi vzdrževati. Tega preprostega vodila se vsekakor ne drži slovenska država pri upravljanju oziroma vzdrževanju cest, kajti te so v vse slabšem stanju – to pa seveda tudi pomeni, da so v vse bolj nezavidljivem stanju njihovi uporabniki. Slabo vzdrževane ceste pomenijo slabšo pretočnost, slabšo prometno varnost, hitrejše uničevanje avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, kar ima vse negativne posledice za uporabnike cest.

Za vzdrževanje glavnih in regionalnih cest – teh je v Sloveniji več kot 6000 km – je zadolžena Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC). Ta denar za vzdrževanje cest dobi iz državnega proračuna, kamor se stekajo prihodki tako od letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in pa seveda tudi davki na pogonsko gorivo. A seveda so to prihodki integralnega proračuna in niso neposredno namenjeni za vzdrževanje cest. Delež sredstev za vzdrževanje cest predlaga vlada, sprejmejo pa poslanci Državnega zbora, ko sprejmejo letni državni proračun oziroma rebalans proračuna. In ko denarja v državnem proračunu primanjkuje, se poslanci hitro odločijo za zmanjševanje sredstev na postavki vzdrževanje cest.

Dobro vidne posledice


Posledice takšnih odločitev so dobro vidne na slovenskih cestah. V desetih letih je delež zelo slabih cest po podatkih DRSC narastel s 33,91 odstotka na 49,86 odstotka, delež slabih cest z 10,14 odstotka na 12,10 odstotka. Povedano drugače: v lanskem letu je bilo 61,96 odstotka – to pa je skoraj dve tretjini slovenskih glavnih in regionalnih cest – v zelo slabem in slabem stanju. Kako hitro se slabša kakovost slovenskih cest, dokazuje tudi podatek z nasprotne strani: pred desetimi leti je bilo 26,21 odstotka cest v zelo dobrem stanju, 16,20 odstotka pa v dobrem. Lani sta se ta deleža zmanjšala za 13,03 odstotka zelo dobrih cest in 14,07 odstotka dobrih cest. To pomeni, da imamo v Sloveniji le 27,1 odstotka zelo dobrih in dobrih cest – torej le dobro četrtino vseh cest. Delež cest, katerih stanje je označeno kot mejno, je s 13,54 odstotka leta 2003 lani padel na 10,93 odstotka.

Če to prevedemo v izkušnjo vsakdanjega povprečnega uporabnika slovenskih cest, pomeni, da se na 100 kilometrov dolgi vožnji po glavnih in regionalnih cestah 62 kilometrov pelje po zelo slabi in slabi cesti, 11 km po cesti mejne kakovosti in le 27 kilometrov po dobri in zelo dobri cesti.

Krivec je denar


Glavni krivec za takšno stanje cest je seveda denar, a tudi marsikaj drugega je narobe pri vzdrževanju slovenskih cest. DRSC, ki je zadolžena za vzdrževanje cest, to svojo nalogo opravlja tako, da vzdrževanje zaupa koncesionarjem na določenem območju. Pri tem vedno znova prihaja do različnih zapletov in težav. Tako so imeli koncesionarji v lanskem in letošnjem letu le začasne, enoletne koncesijske pogodbe, ki so se iztekle aprila letos. Te so bile nato podaljšane za dva meseca, torej do konca junija. DRSC je sicer objavil nov razpis za koncesionarje za vzdrževanje cest, toda celoten postopek je v reviziji.

To pomeni, da se kaj lahko zgodi, da bodo oziroma so (zapis je namreč nastajal še v juniju) slovenske ceste 1. julija ostale brez pooblaščenih vzdrževalcev. Kaj to pomeni za uporabnike, ni težko ugotoviti: pogledate v zakone na primer o cestah in o prometnih pravilih, kjer so zapisane obveznosti vzdrževalcev cest.

Če teh ni, je – vsaj tako razmišljamo pravni laiki – odgovoren tisti, ki je zadolžen za vzdrževanje cest, to pa je DRSC. DRSC je seveda državni organ, ki spada v ministrstvo za infrastrukturo, kar pomeni, da država sama krši zakone in predpise, ki jih je sama sprejela.
Država se je iz godlje skušala izviti s tem, da je nekatere odseke oziroma objekte (predvsem mostove) razglasila za nevarne in na njih omejila promet. A takšen ukrep ne vzdrži kritične presoje: resda se je država na ta način (delno) otresla svoje odgovornosti, a vse breme prevalila na uporabnike, ki morajo ali voziti po dolgih obvozih, kar zahteva več časa in seveda tudi večje stroške, ali pa čakati v kolonah, kar spet pomeni izgubljen čas in s tem stroške.

Kje dobiti 70 milijonov evrov?


In sedaj k denarju. DRSC naj bi za nujno vzdrževanje slovenskih cest do konca letošnjega leta potreboval dobrih 70 milijonov evrov. Kje bo vlada našla ta denar, še ni jasno: ali z notranjo proračunsko prerazporeditvijo sredstev ali pa z dodatnimi oziroma večjimi prilivi. Te bi lahko dobila z večjimi dividendami iz državnih podjetij, močno pa so oči uprte tudi v Dars, torej v državno družbo, ki je zadolžena za gradnjo in vzdrževanje avtocest. Ta je imela v lanskem letu 45,3 milijona evrov čistega dobička, o njegovi razporeditvi pa mora skupščina družbe odločiti do konca avgusta. Ker je država edini lastnik Darsa, je ta odločitev v pristojnosti države. Državi pa mora Dars plačevati tudi nadomestilo za uporabo stavbnih pravic za zemljišča, po katerih potekajo avtoceste. Ta sredstva so namenjena samo za gradnjo avtocest in hitrih cest, ne pa za vzdrževanje državnih cest. V letošnjem letu mora Dars iz tega naslova plačati 24,2 milijona evrov, a vlada želi, da bi se ta znesek povečal na 48,4 milijona evrov in da bi ga namenili za vzdrževanje državnih cest.

Uporabniki cest plačujemo vse več


Ne glede na to, kako bo država rešila zagato s financiranjem vzdrževanja slovenskih državnih cest, je jasno, da je izvirni greh v tem, da sredstva, ki jih uporabniki plačujemo za uporabo slovenskih cest, ne gredo namensko za njihovo vzdrževanje. Nekdanje nadomestilo za uporabo cest je država že leta 2008 spremenila v povsem običajen davek na posest motornih vozil, kajti letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu ni nič drugega kot to. A ta dajatev se ne uporablja za vzdrževanje cest, temveč za vse kaj drugega – predvsem za vzdrževanje železniške infrastrukture. Ne gre spregledati, da je država višino letne dajatve kar nekajkrat podražila, nazadnje 15. julija lani. V lanskem letu je država na račun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu dobila 131,9 milijona evrov. V letošnjem letu se bodo zbrana sredstva predvidoma povečala še za 14 milijonov evrov, torej naj bi zbrali približno 146 milijonov evrov. Večino te dajatve plačajo lastniki osebnih avtomobilov, saj so na primer v lanskem letu lastniki tovornih in vlečnih vozil plačali dobrih 20 milijonov evrov, preostanek pa je padel na denarnice lastnikov osebnih vozil.

Cestnine, davki, trošarine, dajatve


Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu je v načelu namenjena zgolj uporabi vozil na državnih in občinskih cestah, kajti za uporabo avtocest in hitrih cest moramo uporabniki plačevati cestnino z nakupom vinjete, lastniki tovornih vozil pa s plačilom cestnine. Prihodek od cestnin je izvirni Darsov prihodek in ni del državnega proračuna.
Seveda pa sredstva zbrana z letno dajatvijo za uporabo vozil v cestnem prometu še zdaleč niso edina sredstva, ki jih lastniki avtomobilov in drugih motornih vozil plačujemo državi. Državni proračun se namreč polni tudi z dajatvami, ki jih plačujemo ob nakupu goriva, saj je znano, da je cena goriva obremenjena z več kot 100 odstotnimi pribitki na račun trošarin, davkov in dajatev. Za ponazorilo: liter 95 oktanskega bencina od 24. junija letos stane 1,498 evra, od česar prodajna cena brez dajatev znaša 0,67436 evra, prispevek 0,004 evra, trošarina 0,51495 evra, okoljska dajatev 0,03456 evra, davek na dodano vrednost pa 0,27013 evra.

Ne obljube, temveč dejanja!


To pomeni, da država od lastnikov avtomobilov dobi bistveno več kot nameni za vzdrževanje cest, a uporabniki cest smo popolnoma brez vpliva na to, kako bodo vzdrževane naše ceste. Vsekakor pa je to tema, ki bi morala dobiti ustrezno pozornost tudi v tokratni volilni kampaniji – tako v pregledu, kaj so stranke na oblasti naredile v preteklosti kot tudi o tem, kakšnen pogled imajo v posameznih političnih strankah na vzdrževanje slovenskih cest – čeprav je res, da se, kot pravijo, od obljub ne da živeti, niti vzdrževati cest. Zato pri vzdrževanju cest ne potrebujemo zgolj obljub, temveč predvsem dejanja.

DRSC ob več kot 200 milijonov evrov


DRSC ugotavlja, da je bil v zadnjih šestih letih – od leta 2008 do vključno leta 2013 – ob 209 milijonov evrov. Tako je država DRSC v letu 2008 odvzela 18,4 milijona evrov (gre za razliko med sprejetim deležem za ceste v proračunu in dejansko porabljenimi sredstvi), v letu 2009 19,4 milijona evrov, v letu 2010 kar 48,3 milijona evrov, v letu 2011 46,4 milijona evrov, v letu 2012 celo 87,1 milijona evrov in v letu 2013 9,6 milijona evrov.

Še bolj zaskrbljujoče pa je, kako se neprestano znižuje znesek, ki ga država nameni za vzdrževanje cest. Tako je bilo v proračunu za leto 2008 za vzdrževanje cest predvidenih 265,7 milijona evrov, podobna številka je bila tudi v proračunu za leto 2009. V proračunu za leto 2010 je bilo za vzdrževanje cest namenjenih 241,6 milijona evrov, za leto 2011 pa 228,2 milijona evrov. V proračunu za leto 2012 je bilo sprva predvidenih za ceste 235 milijonov evrov, v proračunu za leto 2013 pa je bilo za ceste namenjenih le še 189,2 milijona evrov. Proračun za leto 2014 je za vzdrževanje cest ob sprejetju decembra 2012 namenil 183 milijonov evrov, z rebalansom pa je država sredstva oklestila na vsega 121,9 milijona evrov. Še bolj okleščen je proračun za leto 2015, ki je za vzdrževanje cest namenil vsega 105,7 milijona evrov.

Ob vsem tem je treba upoštevati, da mora država za projekte, ki sodijo v operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, zagotoviti sofinanciranje v višini 15 odstotkov, preostalih 85 odstotkov pa zagotovi Evropska unija. Tako je v letošnjem letu morala država zagotoviti približno 60 milijonov za izvajanje teh projektov.

France Kmetič

Komentarji

Edvard
7.8.2014 12:03:43
Glede na kolicino denarja, ki se pobere samo za to, da se lahko vozis po slovenskih cestah, bi morali vsako drzavno cesto na 10 let preplastit z novim asfaltom. Clovek zacne resno razmisljat da bi prenehal s placevanjem letne dajatve, dokler ne bo namesnko uporabljena...
Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300