AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov

Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov

Prvi ali zadnji ukrep?


Znanje voznikov seveda pomembno vpliva na promet in tudi na prometno varnost. Neznanje voznikov pripomore h kritičnim situacijam v prometu in je lahko tudi vzrok za prometne nesreče. Osnovno znanje vozniki dobijo v šoli vožnje, verificirajo ga z opravljenim (teoretičnim in praktičnim delom) vozniškim izpitom pred izpitno komisijo, nato ga (v zadnjih letih) nadgradijo še z opravljenim tečajem varne vožnje za voznike začetnike, z vožnjo pa dobijo tudi ustrezne izkušnje. A znanje je odvisno tudi – vsaj če sodimo po ugotovitvah Agencije za varnost prometa v Republiki Sloveniji (AVP) – od kraja, kjer je voznik opravljal vozniški izpit. Zato AVP predlaga, da bi zmanjšali število izpitnih centrov za opravljanje vozniškega izpita, vlada v odhodu pa naj bi to namero potrdila. Pa ima za to utemeljen razlog?

Vpliv (ne)znanja voznikov na prometno varnost


Najprej se velja vprašati: je neznanje res vzrok za prometne nesreče? Vsekakor lahko izkušen voznik s pravilnim reagiranjem v kritični prometni situaciji prepreči prometno nesrečo ali pa, če do nje že pride, vsaj omili njene posledice. A če berete uradno statistiko vzrokov prometnih nesreč, v njej ne boste zasledili neznanja kot dejavnika, ki je pripomogel k prometni nesreči. Po naši statistiki k nastanku prometnih nesreč botrujejo neprilagojena hitrost vožnje, napačna smer vožnje, vožnja pod vplivom alkohola, nespoštovanje prometnih predpisov, … Neznanja ne boste našli med vzroki prometnih nesreč in zato tudi ni dokazljivo, kakšno je znanje voznikov in kakšne posledice ima njihovo (ne)znanje. Zato vse govorjenje o znanju voznikov temelji na splošnih ocenah, ne na empiričnih podatkih. Še največ o razlikah v znanju mladih voznikov lahko povedo inštruktorji v tečajih varne vožnje za mlade voznike, a vzroki za razlike v znanju voznikov so lahko sila različni: od tega, kdaj je kdo prišel opravljat tečaj – zakon dopušča razpon od štirih mesecev po izpitu do dveh let, številu prevoženih kilometrov, pa tudi afinitete do vožnje: nekateri v vožnji uživajo, drugim je pač le nujno potrebno znanje – kot na primer pri kuhanju: nekateri uživajo v kuhanju, drugi kuhajo, da se prehranijo. Nikakor pa ni mogoče reči, da kraj opravljanja vozniškega izpita bistveno vpliva na znanje voznikov. Če bi bilo namreč tako, bi se morali v AVP vprašati, kaj je narobe z izobraževanjem mladih voznikov.

Sprememba imena, vsebina enaka


Znanje za vožnjo namreč vozniki dobijo v zadnjih letih v šolah vožnje. Prej smo jim dolga leta rekli avtošole, pred tremi leti pa so jih z novima zakonoma o prometnih pravilih in o voznikih preimenovali v šole vožnje. A očitno to ni prineslo nikakršne spremembe v načinu izobraževanja. Kandidati za voznika morajo v šolah vožnje pod strokovnim vodstvom inštruktorja vožnje opraviti celoten program izobraževanja, ki je predpisan za pridobitev določene kategorije vozniškega dovoljenja. To pomeni, da mora kandidat za voznika uspešno opraviti vse predpisane vaje (na primer vožnjo po avtocesti, nočno vožnjo, mestno vožnjo, skozi razne zvrsti križišč – semaforizirano, enakovrednih cest, krožišč, parkiranje, speljevanje v klanec, upoštevanje drugih udeležencev v prometu – pešcev, kolesarjev, …), ki jih je država predpisala kot obvezne. To lahko opravi vsak kandidat ne glede na to, kje se izobražuje, saj se na primer na avtocesto lahko odpravijo tudi iz oddaljenejših krajev, a seveda kandidat tedaj potrebuje dve ali tri ure vožnje skupaj. Šele, ko kandidat uspešno opravi celoten program, ki ga je država predpisala kot obveznega za izobraževanje voznikov, in ko ima primerno znanje, ga sme inštruktor poslati na izpitno vožnjo, kjer člani izpitnih centrov preverijo, če ima kandidat ustrezno znanje.

Je pomemben kraj preverjanja znanja?


Pa je pomebno tudi, kje je opravljeno to preverjanje znanja? Načeloma ne bi smelo biti, kajti kdor je pridobil ustrezno znanje v skladu s predpisanim programom izobraževanja, bo to svoje znanje dokazal v vseh okoljih – edina razlika je v vožnji po avtocesti, ki jo pač v izpitnih centrih, ki so precej oddaljeni od avtocest, v enournem preizkusu ne morejo preveriti. Rdeča luč na semaforju povsod pomeni obvezno zaustavitev, prometni znaki imajo povsod enako veljavo, v krožiščih bi morala povsod veljati enaka pravila. Načeloma bi morala biti prometna infrastruktura v celotni državi grajena po enakih predpisih, zato bi moralo biti voznikom vseeno, ali vozijo v Kopru ali v Lendavi. Edina razlika je v gostoti prometa, ki je pač različna v različnih okoljih, a je različna tudi v istem okolju v različnih delih dneva: gostota prometa med sedmo in osmo zjutraj pač ni enaka kot ob enajstih dopoldne. To pa pomeni, da ni mogoče zagotoviti opravljanja vozniškega izpita pod enakimi pogoji za vse kandidate. Če karikiram, bi bilo to mogoče le z opravljanjem vozniškega izpita na simulatorju. A to bi bilo povsem nesmiselno, kajti naloga ocenjevalca znanja voznika ni, da empirično oceni njegovo znanje vožnje (na primer s šolskimi ocenami), temveč je njegova edina naloga, da s svojim strokovnim znanjem ugotovi, ali ima kandidat primerno znanje, da bo lahko dovolj varen samostojen udeleženec v prometu. Približno tako, kot vsak izmed nas, ki se kot sopotnik vsede k drugemu v avto, hitro ugotovi, ali ima voznik dovolj znanja, da mu zaupaš in se ob njem počutiš varno. Prav zato izpitna vožnja tudi traja eno šolsko uro, ko se pokaže, kak-šno znanje ima kandidat za voznika, ni pa mogoče v tem času preveriti, ali obvlada vse situacije, ki so kot vaje predpisane v programu izobraževanja za voznika.

Spreminjanje in prilaganjanje


Če bi bilo znanje voznika, ki ga doseže na izpitni vožnji, že končno njegovo znanje, bi bilo to zelo slabo in povsem nesprejemljivo. Promet se razvija, prometna pravila se spreminjajo, prav tako prometna signalizacija, še zlasti pa prometna infrastruktura. Če bi pristali na načelo, da se je treba v šoli vožnje naučiti vse prometne situacije, se starejši vozniki ne bi smeli voziti po avtocestah, ker jih pač tedaj, ko so delali vozniški izpit, pri nas še ni bilo. Velika večina se ne bi smela voziti po krožiščih, ker jih poznamo šele nekaj zadnjih let. Prav tako se ne bi smeli peljati v tujino, ker je tam promet lahko urejen drugače kot pri nas. Kaj šele, da bi se vozili v državah, kjer vozijo po levi in to seveda vpliva tudi na način vožnje. A slovenski vozniki se brez težav vozijo po tujih državah v povsem neznanih okoljih. Če se nekdo, ki je opravil izpit na primer v Domžalah, lahko brez težav vozi po Celovcu, se bo znal voziti tudi po Ljubljani ali Mariboru – je pa res, da vožnja v neznanem okolju zahteva malce več pozornosti in zbranosti. Lahko še nadaljujem: ali bo nekdo, ki izpit za voznika opravi poleti, znal pravilno voziti pozimi? Bi bilo treba izpit opravljati po suhi, mokri, zasneženi, asfaltni, makadamski cesti? Seveda bi bilo takšno dlakocepstvo nesmiselno in tudi iluzorno!

Pomembna je kakovost izobraževanja


Zaradi vsega tega se zdi, da je predlog AVP za združevanje izpitnih centrov zgolj v večjih krajih zelo neposrečena poteza, ki je nastala zgolj v želji, da bi izgledalo, da je AVP nekaj naredila za večjo varnost. A s tem predlogom je nedvomno brcnila v prazno, ker za tak ukrep ni ustrezne strokovne utemeljitve, še bolj pa zato, ker bi to moral biti zadnji v nizu korakov preverjanja izobraževanja za voznike, ne pa prvi! Če AVP ugotavlja, da izobraževanje voznikov ni na dovolj visoki kakovostni ravni, naj ukrepa tako, da bo izboljšala izobraževanje, ne pa zgolj s posegom v preverjanje znanja. Zato je ukrep združevanja izpitnih centrov zgolj odvračanje pozornosti od resničnih problemov izobraževanja voznikov.

Nepravilnosti: še brez ukrepov


V prvi letošnji številki Motorevije smo pisali o številnih nepravilnostih, ki so se dogajale pri izobraževanju voznikov, še zlasti tistih, ki so morali ponovno opravljati vozniški izpit ali pa so si z izobraževanjem zmanjšali število kazenskih točk, a so pri tem posegli po različnih bližnjicah, ki jih je natančno dokazala policijska preiskava. Čeprav je šlo za nekaj tisoč primerov, se praktično ni zgodilo nič: praktično vsi, ki bi se morali izobraževati, pa so raje segli v žep in kupili potrdilo, se še vedno vozijo, kot da niso storili nič narobe. A AVP ob tem ne vzklika na ves glas, da je to neprimerno – do vseh drugih udeležencev v prometu, še zlasti pa do tistih, ki so bili v enakem položaju, pa niso posegli po bližnjici. Še celo več: vsem “vprašljivim” avtošolam je AVP licence za njihovo delovanje podaljšala za leto dni. Prav tako je še naprej dovoljeno opravljati tečaje v tujini, čeprav tam slovenski inšpektorji nimajo ustreznih pristojnosti.

Vračanje odvzetih vozniških dovoljenj


Prav tako AVP ni niti z besedo opozorila na delo sodišč, ki so številnim voznikom, ki so storili takšne prekrške, ki po črki zakona pomenijo odvzem vozniškega dovoljenja – tudi na primer zaradi vožnje pod vplivom prevelike količine alkohola – vozniških dovoljenj niso odvzeli, temveč so sodišča kršilcem pogojno dovolila vožnjo. Pri tem ne gre le za nekaj primerov, temveč za splošno uveljavljeno prakso.

Kako nelogičen je predlog AVP za združevanje izpitnih centrov, pa ilustrira tudi dejstvo, da so neenotni celo znotraj AVP. AVP kot institicijah namreč podpira združevanje izpitnih centrov, hkrati pa nekaterih funkcionarji AVP kot predstavniki lokalnih okolij nasprotujejo združevanju izpitnih centrov, ker bi to prizadelo njihov kraj ali okolje.

Vpliv združevanja na promet


Ne gre spregledati tudi vpliva združevanja izpitnih centrov na promet v slovenskih mestih. Združevanje izpitnih centrov bi namreč pomenilo tudi alokacijo šol vožnje. Šole v okoljih, kjer ni tudi izpitnih centrov, bodo nedvomno manj zanimive za kandidate, saj bodo ti raje odhajali v šole, ki delujejo (in poučujejo) v okolju, v katerem bo kandidat tudi opravljal vozniški izpit. To pa pomeni, da se bo še povečal promet kandidatov za voznike v krajih, kjer bodo izpitni centri. Manj kot bo izpit-nih centrov, več bo kandidatov v krajih, kjer so izpitni centri – bistveno manj pa v drugih okoljih.

Nenazadnje se velja tudi vprašati, zakaj je država pred leti omogočila, da vsak kandidat opravlja vozniški izpit kjerkoli želi ne glede na njegovo bivališče. Verjetno tudi zato, da bi bolj enakomerno porazdelila obremenjenost izpitnih centrov. S sedaj predlaganim ukrepom gre AVP ravno v nasprotno smer.

Kaj pa tečaji varne vožnje za voznike začetnike?


In če je pomembno res le znanje novih voznikov, se velja vprašati, zakaj je država ob uvedbi obveznega tečaja varne vožnje za mlade voznike dovolila, da so tehnične razlike med poligoni, kjer se tečaji opravljajo, lahko tako velike. Če bi bila namreč v ospredju le želja po kakovostnem znanju, bi pač postavili visoka merila kot jih (tudi v mednarodnih okvirih) izpolnjuje AMZS center varne vožnje Vransko, seveda pa bi jih lahko tudi drugi centri. Že kar absurno pa je, da je cena tečaja varne vožnje za voznike začetnike državno predpisana in je v vseh centrih enaka – ne glede na tehnične zmožnosti centrov in kakovost izobraževanja.

Pravica in dolžnost


Da ne bo pomote: država ima seveda pravico – in tudi dolžnost, da v skladu s strokovnimi utemeljitvami ureja izobraževanje voznikov, a civilna družba, v katero sodi tudi AMZS, ima prav tako pravico kot dolžnost biti kritična do njenih odločitev, še zlasti, če je veliko akutnejših problemov, ki bi jih morali rešiti, pa jih ne. A z njimi se vlada v odhajanju, ki naj bi opravljala le tekoče posle, ne ubada, lotila se je le združevanja izpitnih centrov – kot da bi bil to najbolj nujen ukrep. A združevanje izpitnih centrov bi lahko bil le zadnji v nizu ukrepov, ki bi pripomogli k izboljšanju izobraževanja kandidatov za voznike, vsekakor pa ne prvi!

France Kmetič

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300