AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Podatki v avtomobilih in njihova uporaba

Podatki v avtomobilih in njihova uporaba

Kdo je lastnik podatkov?


Razvoj tehnologije je omogočil tudi velike spremembe v avtomobilih. Če so bili več kot stoletje avtomobili naprave, ki so delovale po zgolj po načelih mehanike, se je vse močno spremenilo z uvajanjem elektronike oziroma elektronske podpore delovanja posameznih sklopov avtomobila. A to ni prineslo samo napredka, temveč je odprlo tudi mnogokatero vprašanje – predvsem o podatkih, njihovem zbiranju, odčitavanju in tudi pošiljanju. Zdi se, da se večina ljudi ne zaveda, kaj vse omogoča sodobna tehnologija.

Z uveljavitvijo mobilnih telefonov in ob uporabi medmrežja skoraj za  samoumevno jemljemo dejstvo, da ima operater mobilnega omrežja vseskozi podatek o tem, kje se nahaja vaš mobilni telefon. Če ima vaš telefon vgrajen tudi GPS oddajnik, ob vsakokratnem iskanju katerekoli informacije ponudnik lahko ugotovi, od kje dostopate do njegovih podatkov. A če smo to vzeli kot nekaj, kar postaja samoumevno, se moramo zavedati, da zelo podobno velja za podatke o vašem avtomobilu. 

Elektronska podpora delovanja


Elektronska podpora delovanja raznoraznih naprav oziroma sklopov – od motorja naprej – in številna vgrajena tipala, ki z ustreznim zajemom podatkov omogočajo pravilno delovanje elekronske podpore delovanja naprav, namreč pomenijo tudi, da se v avtomobilu zbira cela kopica podatkov. A ti podatki se ne zbirajo zgolj za trenutno delovanje, temveč se tudi shranjujejo in so na voljo uporabniku oziroma tistim, ki jim ta to dovoli – če ga vprašajo za dovoljenje. Že tu se zastavlja prvo vprašanje: čigavi so podatki: od lastnika avtomobila ali morda od izdelovalca avtomobila ali pa morda do njih lahko dostopa še kdo tretji?

Hramba podatkovin OBD vtičnica


V Motoreviji smo že podrobneje pisali o tem, kako lahko na temelju v avtu zabeleženih podatkov ustrezno usposobljeni ugotovijo, kaj se je dogajalo z avtom na primer pred prometno nesrečo. 

Seveda je hramba podatkov lahko tudi koristna. To še zlasti velja za podatke, ki jih iz vsakega avta dobimo prek takoimenovane OBD vtičnice. OBD pomeni on board diagnose oziroma neposredne podatke o stanju avtomobila, tudi o njegovih okvarah. S priključkom ustreznega bralnika oziroma testerja lahko preverimo delovanje avtomobila in morebitne okvare. A marsikateri lastnik avtomobila morda sploh ne ve, da takšen priključek v njegovem avtu sploh obstaja, pa čeprav je v Evropi serijsko vgrajen v vse avtomobile z bencinskimi motorji od leta 2001, z dizelskimi motorji pa od leta 2004. 

Seveda so podatki o delovanju avtomobila prek OBD vtičnice na voljo le, če je tester priklopljen na OBD vtičnico. A že dolgo smo v času brezžičnega prenosa podatkov, kar omogoča prenos podatkov na daljavo, ne da bi lastnik avtomobila morda sploh vedel, da so podatki o njegovem avtomobilu posredovani nekomu tretjemu. Morda bi kdo pomislil, da prenos omogoča mobilni telefon, ki je povezan z avtomobilov, a to ni tako. V avtomobile so lahko vgrajene enostavne majhne SIM kartice (podobne kot omogočajo delovanje prenos-nih telefonov), ki omogočajo prenos podatkov na primer do osrednjega zbiralnika podatkov pri izdelovalcu avtomobilov. Če ima avto vgrajen še GPS oddajnik, ki sporoča lokacijo avtomobila, ima izdelovalec praktično vse podatke o delovanju in gibanju avtomobila.

Varovanje zasebnosti


Tu seveda naletimo na vprašanje o varovanju zasebnosti, pa tudi o že prej omenjenem vprašanju, kdo je lastnik podatkov v avtomobilu. Izdelovalci avtomobilov so seveda močno zainteresirani, da lahko stalno dobivajo podatke o delovanju njihovih avtomobilov, saj jim to omogoča tako nadzor kot reagiranje ob morebitnih nepravilnostih. Zato izdelovalci avtomobilov od kupcev zahtevajo, da ob nakupu avtomobila podpišejo tudi izjavo, ki dovoljuje zbiranje podatkov o delovanju avtomobila. Večina kupcev se sploh ne zaveda, kaj to pomeni, saj jim prodajalci običajno razložijo, da gre za nujno soglasje zaradi servisiranja oziroma garancije. 

O tem, kaj takšno zbiranje podatkov omogoča, dovolj nazorno govori primer voznika kabrioleta, ki je zaprl platneno streho pri preveliki hitrosti in je prišlo do okvare. Seveda vzroka okvare ni povedal pri prijavi okvare, a je kaj hitro doživel hladen tuš, ko mu je izdelovalec sporočil, da je do okvare prišlo zaradi prevelike hitrosti – navedena je bila točna hitrost – pri zapiranju strehe. Le od kje je izdelovalec lahko dobil podatek o hitrosti, če ne neposredno iz avtomobila?

(Ne)nadzorovan prenos podatkov


Doslej se o (ne)nadzorovanem prenosu podatkov iz avtomobilov ni prav veliko govorilo, pogostejše pa te razprave postajajo z razpravo o medsebojno povezanih avtomobilih, o čemer smo tudi že pisali v Motoreviji, še bolj pa z razpravo o uvedbi eCalla (samodejnega klica v sili). eCall deluje ob pomoči naprave, v katero sta vgrajena tako GPS oddajnik kot SIM kartica: GPS sporoča lokacijo avtomobila, SIM kartica govorno komuniciranje med operaterjem in voznikom oziroma sopotnikom. Kot je znano, se eCall samodejno sproži, če avto doživi prometno nesrečo, pri kateri se sproži varnostni meh. 

Brezžični prenos podatkov iz avtomobila odpira številne nove možnosti uporabe teh podatkov, ki pa morajo biti vnaprej jasno opredeljene. 

Kdo je upravičen do podatkov?


Osnovno je že omenjeno vprašanje, ali je do teh podatkov upravičen – če sploh – zgolj izdelovalec vozila ali morda tudi drugi, ki jih pooblasti lastnik avtomobila? Tisti, ki ima podatke, si namreč lahko zagotovi prednost pred drugimi ponudniki, ki teh podatkov nimajo in na tej osnovi tudi dodatno zaračuna svoje storitve. Treba se je zavedati, da je dostop do podatkov dvosmeren, kar pomeni, da tisti, ki ima dostop do podatkov, z njimi lahko tudi manipulira, jih preuredi, spremeni. Najbolj enostaven primer: če izdelovalec avtomobilov ugotovi napako v programu delovanja, tega lahko spremeni oziroma posodobi na daljavo. Nič več ni treba avta voziti v servis, temveč vse lahko poteka na daljavo – ne da bi uporabnik morda sploh vedel, da je prišlo do spremembe elektronske podpore delovanja njegovega avta. Seveda se tu kar samo po sebi zastavlja tudi vprašanje sovražnega dostopa do podatkov oziroma podpore delovanja – kot jih poznamo pri osebnih računalnikih in mobilnih telefonih.

Pričakovanja avtomobilskih klubov


Vsekakor bo področje podatkov v avtomobilu vroča tema v prihodnosti. Avtomobilski klubi, med njimi tudi Avto-moto zveza Slovenije, se zavzemamo za naslednja načela pri dostopu do podatkov:
  • zakonodaja mora zagotoviti, da bo lastnik vedel, kdo ima dostop do katerih podatkov v avtu in za kakšen namen. Lastnik avta mora biti lastnik podatkov, ki jih generira njegov avto in mora imeti nadzor nad njihovo uporabo vse dokler je lastnik avtomobila. To ne sme vplivati na raven servisnih storitev, ki jih dobi voznik. Če torej lastnik ne želi, da bi nekdo dostopal do določenih ali vseh podatkov v njegovem avtu, mora biti dostop do teh podatkov onemogočen,
  • lastniki avtomobilov morajo imeti možnost proste izbire ponudnika in ravni storitev za njegov avto. Zagotovljena mora biti možnost izbire varnih storitev. Lastnik avtomobila mora imeti možnost zamenjave ponudnika servisnih storitev celotno dobo trajanja avtomobila brez administrativnih ovir,
  • različni ponudniki servisnih storitev morajo imeti pravico razvoja izdelkov in storitev v skladu z načeli svobodne konkurence na odprtem trgu. To omogoča lastnikom avtomobilov, da sami izberejo ponudnika storitev z dostopom do podatkov v avtomobilu in da ponudniki storitev ponudijo dodatne ugodnosti prek odprtih, varnih telematskih platform. 

Nadzor: številne možnosti


Povezanost avtomobilov omogoča tudi nadzor nad avtomobilom. Tako so pri Volkswagnu predstavili nekatere možnosti, ki jih že omogočajo njihovi avtomobili v ZDA in na Kitajskem z vgrajenim sistemom z oznako Car-Net. Lastnik avtomobila na primer lahko na zemljevidu označi območje, po katerem se lahko giblje njegov avto. Če avto zapelje zunaj označenega območja, avto o tem samodejno obvesti lastnika. Druga možnost je nastavitev največje dovoljene hitrosti. Če avto pelje z večjo hitrostjo od dovoljene, avto o tem s posebnim sporočilom na mobilni telefon obvesti lastnika. Uporabnost teh funkcij naj bi bila predvsem za starše, ki svoj avto posodijo otrokom in jih lahko na ta način nadzorujejo. 

Prek aplikacije na mobilnem telefonu lahko lastnik preveri, če so vrata na avtomobilu zaprta in zaklenjena, ali so ugasnjene luči, lahko pa dobi tudi GPS položaj svojega avtomobila na parkirnem mestu. Z aplikacijo lahko vklopite tudi trobljo ali pa utripanje vseh utripalnikov, kar omogoča lažje iskanje avtomobila na velikih parkiriščih. Aplikacija omogoča tudi odklepanje vrat avtomobila, zaradi varnostnih razlogov pa ne omogoča zaklepanja vrat na daljavo. V bližnji bodočnosti bodo avtomobili tudi komunicirali med seboj, o čemer smo v Motoreviji že podrobneje pisali. Pri Volkswagnu kot eno prvih možnosti za medsebojno komuniciranje avtomomobilov med seboj vidijo možnost opozarjanja na avtomobile, ki vozijo po avtocesti v napačno smer. V takšnem primeru bi pač vsi povezani avtomobili na določenem območju dobili sporočilo, da po avtocesti vozi avto v napačno smer. To bi lahko preprečilo hude nesreče, ki se dogajajo zaradi takšnih napak.

Dogovor izdelovalcev avtomobilov


Možnosti in s tem povezanih nevarnosti, ki jih omogoča povezanost avtomobilov, se dobro zavedajo tudi izdelovalci avtomobilov. Ti prek svojih informacijskih in drugih centrov zbirajo tudi številne podatke iz avtomobilov. Z zbiranjem in shranjevanjem podatkov pa seveda lahko pride tudi do zlorab.

Nekaj večjih avtomobilskih izdelovalcev: BMW, Chrysler, Ford, General Motors, Hyundai – Kia, Mercedes Benz, Nissan, Toyota in Volkswagen je sredi novembra sklenilo dogovor o skupnih načelih pri ravnanju z zbranimi podatki o avtomobilih in njihovih uporabnikih oziroma lastnikih, pa tudi o varovanju teh podatkov. Za vse avtomobile modelnega leta 2017 bodo morali izdelovalci dobiti soglasje za uporabo podatkov, ki jih hranijo v avtomobilih. Izdelovalci so se tudi zavezali, da bodo kupcem razkrili, katere podatke zbirajo, pa tudi kako so ti podatki uporabljeni in komu so posredovani. Ta razkritja bodo zapisana v navodilih za uporabo, na informacijskem zaslonu v avtomobilu in na spletnih registracijskih portalih, ki jih bodo vzpostavili izdelovalci avtomobilov. Zaveza velja tudi za podatke o lokaciji vozila, biometričnih podatkih o voznikovem fizičnem stanju in podatki o obnašanju voznika med vožnjo. Izdelovalci avtomobilov so se tudi dogovorili, da brez soglasja voznika oziroma uporabnika podatkov ne smejo uporabljati v marketinške namene – na primer, da bi lastniku posredovali podatke o gostilnah v bližini, kjer se nahaja njegov avto. Prav tako podatkov ne smejo posredovati drugim, na primer zavarovalnicam, ki jih še kako zanima, kakšne so vozniške navade uporabnikov.

Vprašanje je, če bo ta dogovor dovolj za varovanje podatkov, še zlasti zato, ker se k dogovoru niso zavezali vsi izdelovalci avtomobilov. Prav tako je vprašanje, če bo to dovolj za zaščito podatkov pred nepooblaščenimi vdori v podatkovno bazo avtomobilov, kar ne skrbi le uporabnikov avtomobilov, temveč tudi izdelovalce avtomobilov, ki so odgovorni za pravilno delovanje vseh sistemov, še posebej tistih, ki zagotavljajo ali vplivajo na varnost. 

France Kmetič

Značke

Tehnologija

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300