AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Umirjanje prometa

Umirjanje prometa

Ko (za)vest odpove


Med vzroki za prometne nesreče, še predvsem za tiste najhujše, pri katerih pride do hudih telesnih poškodb ali celo smrti, je najpogosteje zabeležena “neprilagojena hitrost”. Pri večjih hitrostih vožnje motornih vozil se namreč podaljšuje zavorna pot, vidni kot se manjša, potrebna je večja varnostna razdalja med vozili, pa tudi širši vozni pasovi. Pri “neprilagojeni hitrosti” kot vzroku prometnih nesreč pa je treba poudariti, da gre pogosto le za enega izmed dejavnikov v zaporedju dogodkov ali kombinaciji vzrokov za nastanek prometne nesreče, saj prihaja tudi do situacij, v katerih od voznikov ne moremo pričakovati, da bodo pravilno ocenili razmere ter ustrezno prilagodili hitrost. Dojemanje hitrosti je prav tako povezano s tem, ali jo ocenjujemo kot vozniki v vozilu ali pa kot udeleženci v prometu, kot so pešci, kolesarji, ki so šibkejši in ranljivejši udeleženci v prometu.

Z zakonodajo so določene omejitve hitrosti motornih vozil za ceste v naseljih, za ceste zunaj naselij ter za hitre ceste in avtoceste. Kjer vozniki motornih vozil sami niso sposobni upoštevati predpisanih hitrosti ter dodatnih omejitev hitrosti, označenih s prometnimi znaki in kjer iz katerihkoli razlogov vozniki vozijo hitreje, kot je dovoljeno, je priporočljivo, da upravljavci cest posežejo po ukrepih za umirjanje prometa, ki zagotovijo zmanjšanje hitrosti na želeno raven.

Ukrepe za umirjanje prometa upravljavci cest večinoma uporabljajo na cestah v naseljih, saj so tam prevelike hitrosti najbolj moteče. Predvsem gre za zaščito in izboljšanje razmer za šibkejše in nemotorizirane udeležence v prometu, ki ga prinese zmanjšanje hitrosti motornih vozil, lahko pa tudi za zmanjšanje prometnih obremenitev in preprečevanje neželenega tranzitnega prometa, povečanje pozornosti voznikov, zmanjšanje števila in blaženje posledic prometnih nesreč, pa tudi zmanjšanje hrupa in izpustov.

Normativne oziroma regulativne ukrepe sestavljajo prometna pravila, prometni znaki za omejitve hitrosti, prometni znaki za območja omejene hitrosti na 30 km/h ter prometni znaki za območja umirjenega prometa, v katerih je hitrost omejena na 10 km/h. Prav tako hitrost vozil na 50 km/h omejujejo krajevne table s črno obrobo. Če uporabniki ne spoštujejo pravil in prometnih znakov in vozijo prehitro, upravljavci cest uvajajo fizične in druge ukrepe za umirjanje prometa.

Ukrepi na vozišču


Najpogostejši ukrep z neposrednim fizičnim umirjanjem prometa so grbine (pogosto pogovorno imenovane “ležeči policaji”), čeprav gre le za enega izmed nabora ukrepov, ki se izvajajo fizično na vozišču.

Med opozorilne naprave spadajo prečne talne označbe, imenovane “optične zavore” ter “zvočne zavore”. Optična zavora je naprava za umirjanje prometa, ki opozarja voznika, da prihaja v območje omejene hitrosti. Sestavlja jo zaporedje prečnih talnih označb – črt preko smernega vozišča. Zvočna zavora je naprava za umirjanje prometa, ki “zvočno” in “s tresenjem” opozarja voznika, da prihaja v območje omejene hitrosti. Sestavlja jo zaporedje parov prečnih pasov na smernem vozišču, ki so razporejeni neenakomerno, v krajših medsebojnih razmakih v smeri vožnje, ki voznika ob nezmanjšani hitrosti opozarjajo, da vozi prehitro. Zaradi voznikov, ki se tem oviram izogibajo z vožnjo po nasprotnem pasu, jih ponekod nameščajo po celotni širini vozišča, torej v obeh smereh vožnje.

Optično zožanje vozišča je ukrep vizualnega vodenja prometa z ožanjem voznega pasu z robnimi črtami, kjer se z optično zožitvijo voznih pasov oža manevrski prostor ter s tem zagotavlja zmanjšanje hitrosti.

Fizične naprave za umirjanje prometa na vozišču so lahko vertikalne in horizontalne. Med vertikalne naprave spadajo sinusoidne in trapezne grbine. Grbine so lahko montažne ali stalno vgrajene. Nadgradnja grbin je njihova kombinacija s prehodi za pešce ter celovite preplastitve območij križišč, imenovane ploščadi. Območja vertikalnih ukrepov morajo biti obvezno ustrezno označena in osvetljena. Grbine kot najostrejši in najpogostejši ukrep umirjanja prometa upravljavci cest postavijo samostojno ali v zaporedju z ustreznim razmakom. Glede na naklon klančine je določena prevozna hitrost, ki jo grbina dovoljuje. Običajno gre pri trapeznih grbinah za prevozne hitrosti 30, 40 ali 50 km/h. Praviloma višina grbin in ploščadi znaša 12 cm, dolžina ravnega dela trapezne grbine 2,40 m, skupna dolžina pa glede na prevozno hitrost 4,80 m, 7,20 m ali 12 m. Sinusoidne grbine upravljavci cest uporabljajo za prevozne hitrosti 30/km, dolžina sinusoidne grbine je 4,20 m.

Horizontalni ukrepi za umirjanje hitrosti so sredinski prometni (ločilni) otoki, zamiki osi ceste, stranska zožanja vozišča in krožna križišča. Zožanje vozišča je lahko izvedeno na več načinov. Poznamo sredinske ločilne otoke, stranske zožitve vozišč, lahko pa za zožanje uporabimo tudi krožna križišča, ki prav tako delujejo kot pomemben in učinkovit element umirjanja prometa. Sredinski otoki so lahko samostojni in so lahko so postavljeni v naselju ali ob vstopu v naselje, lahko so kombinirani s prehodi za pešce ali v območju avtobusnih postajališč ter križišč, s čimer se skrajša dolžina prečkanja vozišča. Zamiki horizontalne osi ceste se lahko izvedejo pri enosmernem ali dvosmernem prometu. Zanimiva rešitev pri enosmernih cestah ali pri spremembi dvosmernih cest v enosmerne je z dodanim vzdolžnim parkiranjem, ki se izmenično omogoča na levi in na desni strani vozišča.

Drugi ukrepi


Ob opozorilnih in fizičnih napravah za umirjanje prometa je na voljo še nekaj drugih ukrepov za zmanjševanje hitrosti, ki so predvsem povezani z nadzorom. Mednje spadajo prikazovalniki hitrosti, ki vozniku s prikazom njegove trenutne hitrosti sporočijo, kako hitro vozi. Upravljavci cest prikazovalnike hitrosti nameščajo na izpostavljena mesta, kot so območja šol in vrtcev, prehodov za pešce, ob vstopih v naselja in drugod.

Sistemski ukrepi pomenijo spremembe prometnega režima, kot so sistemi enosmernih ulic, prepovedi levega zavijanja, prilagojene programe delovanja semaforjev, pa tudi podaljševanje voženj za preprečevanje neželenega tranzitnega prometa, če ta določene povezave uporablja kot bližnjice. Prav tako gre lahko tudi za omejevanje uporabe cest za določene vrste prometa ter urejanje območij mirujočega prometa.

Med represivne ukrepe štejemo policijski nadzor z ročnimi merilniki hitrosti, nadzor s sistemom provida, nadzor s stacionarnimi radarji, ki so vzpostavljeni na naših avtocestah ter na nekaterih drugih cestah. V uporabi so tudi semaforizirani prehodi za pešce, pri katerih se ob preveliki hitrosti bližajočega se vozila prižge rdeča luč in s tem umiri motorni promet.

Učinkovitost ukrepov


Izbira ukrepa oziroma naprave je povezana s kategorijo in funkcijo ceste, potekom ceste ter drugimi dejavniki, vključno s prometnimi razmerami, kot so prometne obremenitve, delež avtobusov in težkih tovornih vozil ter voznih hitrosti in prekoračitev hitrosti. Na izbiro, izvedbo in označitev ukrepa vpliva tudi razpoložljivi prostor oziroma širina prometnih površin, nujnost prevoznosti za intervencijska vozila, urbanistična ureditev…

Na avtocestah in hitrih cestah upravljavci optične zavore ter ropotne črte postavljajo predvsem pred cestninskimi postajami. Na glavnih cestah v naseljih poleg optičnih zavor uprav-ljavci postavljajo predvsem zvočne zavore in sredinske ločilne otoke. Na regionalnih ter občinskih cestah v naseljih je nabor ukrepov in naprav za umirjanje prometa najbolj pester, saj lahko upravljavci izberejo ukrep, ki bo najbolj učinkovit. Na cestah zunaj naselij, razen na avtocestah in hitrih cestah, so namreč dovoljene le optične in zvočne zavore.
Ugotovitve domačih in tujih študij in raziskav kažejo, da so se za najbolj učinkovite pokazale grbine in ploščadi. Sledijo jim krožna križišča in sredinski otoki ter zamiki osi ceste.

Vozniki se sicer dokaj pogosto pritožujejo, da vožnja prek grbin in ploščadi škodljivo vpliva na dele podvozja avtomobila. To je vsekakor res, še zlasti, če so ukrepi neustrezno izvedeni. Za zmanjševanje neželenih posledic je treba zagotoviti ustrezno izvedbo ukrepov za umirjanje prometa v skladu s predpisi. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da so deli podvozja avtomobila zamenljivi in da so ukrepi za umirjanje prometa nameščeni zato, ker zavest (nekaterih) voznikov ni na takšni ravni, da bi hitrost ustrezno prilagajali šibkejšim in drugim udeležencem v prometu. Dokler bo tako, bodo fizični ukrepi za omejevanje voznih hitrosti na izpostavljenih mestih ostali nuja. Nesmiselno pa je primerjati ceno novih blažilnikov v avtu s samo eno poškodbo pešca, ki je bila preprečena z ukrepom za umirjanje prometa.

Jure Kostanjšek

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300