AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Zakaj pride do vožnje v napačno smer po avtocestah?

Zakaj pride do vožnje v napačno smer po avtocestah?

Neprava smer!


“Opozarjamo na voznika, ki na dolenjski avtocesti vozi v napačno smer.” Takšno obvestilo dokaj pogosto slišimo v radijskih prometnih informacijah. Velikokrat se vožnja v napačno smer srečno konča – brez posledic, če pa pride do prometne nesreče, pa ima ta praviloma hude posledice, saj so hitrosti ob trku velike. Vožnje v napačno smer so na slovenskih avtocestah dokaj pogoste. Policija je lani zabeležila več kot 200 tovrstnih voženj, kar pomeni, da pride do vožnje v napačno smer vsak drugi dan. Kljub temu pa so policisti lani le v 26 primerih ugotovili kršilce in jih tudi kaznovali za prekršek.

Ker je v zadnjem obdobju pogosteje prihajalo do voženj v napačno smer po avtocesti, je Avto-moto zveza Slovenije na posvetu, na katerem so sodelovali ugledni prometni strokovnjaki, skušala ugotoviti, zakaj na avtocestah prihaja do voženj v napačno smer.

Avtoceste so varne

Avtoceste in hitre ceste so ceste posebnega režima, saj po njih poteka daljinski in tranzitni promet ob visokih potovalnih hitrostih, promet je praviloma gost, velik je delež težkih tovornih vozil. Avtoceste in hitre ceste, ki so rezervirane le za motorni promet, so zasnovane kot varne ceste, saj imajo bogate geometrijske elemente, so pregledne, imajo kontroliran dostop le na priključkih in ne potekajo skozi naselja, prav tako so vsa križanja zunaj nivojska. Vozni pasovi so široki 3,75 metra (ali 3,50 m na hitrih cestah), imajo odstavne pasove ali odstavne niše in pasove za počasna vozila na vzponih. Vsi predori na slovenskih avtocestah in tudi nekateri odseki imajo sodobno inteligentno prometno opremo vključno z video nadzorom, pa tudi številnimi spremljajočimi detektorji, senzorji in napravami. A kljub temu na avtocestah prihaja do voženj v napačno smer. Zakaj?

Zakaj pride do voženj v napačno smer?

Do nastanka vožnje v napačni smeri pride na tri načine. Najpogosteje na avtocestnih uvozih vozniki zapeljejo na izvoz namesto na uvoz in potem na napačno smerno vozišče na avtocesto. Drugi način je obračanje na sami avtocesti, ko vozniki spoznajo, da se peljejo v neželeno smer. Najpogosteje se to zgodi za območji razcepov, ko vozniki na vozišču obrnejo svoje vozilo. Do obračanja na avtocesti pride tudi zaradi drugih razlogov, kot je na primer stoječa kolona vozil. Tretji zaznani način pa je uvoz na avtocesto v napačni smeri na območju avtocestnih počivališč in bencinskih servisov, ko se vozniki zmedejo, se ne orientirajo dobro v prostoru ter počivališče zapustijo v napačni smeri.

Je vedno kriv voznik?

Seveda se takoj vprašamo, kdo je kriv za vožnjo v napačno smer? Najprej pomislimo na voznika in njegovo napačno ravnanje, saj je voznik tisti, ki odloči, kam bo zapeljal. A vedno naprtiti krivdo zgolj vozniku je neprimerno, saj na njegovo odločitev vplivajo različni dejavniki. Na to so opozorili tudi sodelujoči na omenjenem posvetu. Menili so, da je vsaka vožnja v napačno smer zgodba zase. Razlogov zanjo je toliko, kot je teh dogodkov. Največkrat gre za utrujenost, zaspanost, vožnjo pod vplivom alkohola, zdravil ali drog, pa tudi za objestnost in namerna dejanja.

Cestninski sistemi

Pri zaprtih cestninskih sistemih, kakršnega smo imeli pred uvedbo vinjet na primorski avtocesti, ne more priti do vožnje v napačno smer na uvozih oziroma izvozih, saj je dostop na avtocesto nadzorovan s cestninskimi postajami. Z uvajanjem odprtih cestninskih sistemov s cestninskimi postajami le še na presekih avtocest in ne več na priključkih, še bolj pa z uvedbo vinjet, ko je dostop na avtocesto povsem prost, pa se možnost vožnje v napačno smer bistveno poveča.

Pri nas je z uvedbo vinjet vožnja po avtocestah postala dostopnejša večjemu številu uporabnikov. S tem je bilo doseženih več ciljev, saj se je na dokazano mnogo bolj varne avtoceste preselil del prometa, ki je prej uporabljal ostale vzporedne ceste, hkrati pa ni več kolon in čakanja na območju cestninskih postaj. Posledično tudi ni več obvozov oziroma izmikanj cestninskim postajam, kjer je bilo pred leti na križiščih s priključnimi državnimi ali občinskimi cestami treba uvajati določene infrastrukturne rešitve in ureditve zaradi visokih prometnih obremenitev na območjih, križiščih in vzporednih odsekih, kjer so se vozniki izogibali cestninskim postajam. Ugotavljamo pa, da se povprečna hitrost na slovenskih avtocestah znižuje.

Napake avtocestnih priključkov

Do precejšnjega števila voženj v napačno smer pride zaradi napak v zgrajeni infrastrukturi, torej zaradi napak pri zgrajenih priključkih na avtocesto.

Avtocestni priključki se geometrijsko med seboj zelo razlikujejo. Osnovna priključka sta v obliki pentlje in diamanta, a so zaradi prostorskih možnosti izvedbe priključkov zelo različne, saj gre za prilagajanje in kombiniranje rešitev ob različnih omejitvah. Različne omejitve pri projektiranju cest zaradi okoljevarstvenih, prostorskih in drugih razmer in pogojev so posledično pogojevale izgradnjo neugodnih avtocestnih priključkov. Pri različnih in neugodnih oblikah avtocestnih priključkov morajo biti vozniki še toliko bolj pozorni, slediti in zaupati morajo prometni signalizaciji, ki pa je lahko zavajajoča, pomanjkljiva, voznik jo lahko neustrezno razume ali pa jo je celo preveč in pravzaprav preobremeni voznika, preobremenjen voznik pa ob sledenju in opazovanju prometnih znakov hitro naredi napako in nehote zapelje v napačno smer.

Upravljavec slovenskih avtocest je skušal tveganje za vožnjo v napačno smer zmanjšati tako, da je vse izvoze opremil z dodatnimi prometnimi znaki, ki opozarjajo na vožnjo v napačni smeri in znaki, ki označujejo prepoved vožnje v eno smer ter s talnimi označbami – puščicami, ki označujejo smer vožnje na priključkih. Težave lahko nastanejo tudi zaradi neustrezne osvetlitve priključkov, še zlasti ob dežju, megli in sneženju.

Gostota priključkov

V Sloveniji imamo 123 priključkov na avtoceste in hitre ceste, kar je relativno veliko glede na dolžino slovenskih avtocest. Priključki na slovenskih avtocestah so torej dokaj pogosti, a ne vedno primerno razporejeni. Primer priključka, ki je bil zgrajen naknadno, je priključek Naklo, ki je bil zgrajen precej na hitro kljub bližini priključka Kranj zahod, njegova upravičenost pa je vprašljiva. Po drugi strani pa (pre)dolgo čakamo na (delni) priključek Log pri Brezovici le v smeri proti Ljubljani in iz Ljubljane, čeprav je izvoz Brezovica izjemno nevralgična točka ob popoldanskih prometnih konicah in ob dejstvu, da je na območju prepotrebnega priključka Log že zgrajen premostitveni objekt – nadvoz. Zaradi velike gostote priključkov imamo tudi temu primerno število pospeševalnih pasov ter pri bližnjih priključkih tudi območij prepletanja, ki predstavljajo potencialne konfliktne točke. Je pa upravljavec avtocest dolžino pospeševalnih pasov že podaljšal. Dobri primeri so priključki Brdo proti razcepu Kozarje, med priključkom Sneberje in razcepom Zadobrova ter med razcepom Kozarje in izvozom Vič v obeh smereh, saj se voznikom ni treba vključevati v glavni prometni tok, če nameravajo avtocesto zapustiti na prvem bližnjem izvozu. Zaradi velike gostote uvozov in izvozov je problem prekratkih pasov prepletanja, pospeševalnih in zaviralnih pasov zelo izrazit na ljubljanski severni obvoznici.Kako preprečiti avtocestne vožnje v napačno smer?

Seveda je treba vožnje v napačno smer po slovenskih avtocestah čim bolj zmanjšati. To lahko dosežemo z različnimi ukrepi. V ospredju je nedvomno odstranjevanje napak v infrastrukturi, ki omogočajo vožnjo v napačno smer. Seveda pa vseh voženj v napačno smer ni mogoče preprečiti. Pogosto je slišati pozive k postavitvi sistemov, ki bodo na vozilih, ki vozijo v napačno smer, predrli pnevmatike, jih filmsko zaustavili ter na spektakularen način preprečili vožnjo v napačno smer. Strokovnjaki ugotavljajo, da uvedba takih naprav ni optimalna rešitev, saj je lahko nevarna. Bolj se nagibajo k vpeljavi sistemov, ki jih deloma tudi že testirajo na naših avtocestah, ki omogočajo takojšnjo zaznavo voženj v napačno smer in takojšnje obveščanje ostalih voznikov na območju nevarnega dogodka z obveščanjem po vseh razpoložljivih sredstvih (radio, navigacijske naprave, dodatna spremenljiva prometna signalizacija, avtocestni informacijski portali), zaustavitev prometa skozi predore s svetlobno signalnimi napravami in drugimi načini obveščanja. Zaenkrat je le manjši del slovenskega avtocestnega sistema že opremljen s sodobnimi informacijskimi portali, ki zelo nazorno posredujejo prometne informacije. Na tehničnem področju bi bilo treba za zmanjšanje števila voženj v napačno smer po avtocestah še dodatno prilagoditi vodenje prometa s prometno signalizacijo in dopolniti prometno opremo. Na gradbenem področju je treba deloma ali v celoti rekonstruirati nekatere avtocestne priključke. Dober primer je preureditev priključka Vipava v smeri proti Razdrtem, kjer je bilo zgrajeno krožno križišče, ki v glavni smeri na vzporedni cesti umirja promet, hkrati pa z obliko uvozov in izvozov v največji možni meri preprečuje možnost vožnje v napačni smeri na hitro cesto. Narobe se je sicer mogoče zapeljati tudi v tem krožišču, a bi morali to storiti resnično zavestno, pa še zapeljati malo čez robnik. Kako hitro pri nas rešujemo probleme, pa kaže dejstvo, da je od zaznave problema do rekonstrukcije priključka poteklo kar osem let. Na zakonodajnem področju je treba prenoviti pravilnik o projektiranju cest ter sprejeti tehnične specifikacije za avtocestne priključke.

Pri priključkih v obliki diamanta kot so priključki Šentrupert, deloma Šempeter ter Arja vas, na ljubljanski severni obvoznici ter ponekod drugod bi bilo treba premisliti o njihovi rekonstrukciji. Ta je mogoča v dveh smereh: ali v pentlje ali pa v sistem dvojnih krožnih križišč na obeh straneh priključka po zgledu že omenjenega priključka Vipava. Rešitve s sistemom dveh krožnih križišč že imamo na štirih od petih priključkov na avtocesti med Mariborom in Ptujem.

Priporočila

Ker dostop do avtocest ni (več) fizično omejen, je smiselno iskati rešitve v več smereh. Infrastrukturne rešitve in ureditve morajo biti nedvoumne ter morajo s svojo obliko kar najbolj onemogočati možnost uvozov v napačno smer na avtoceste. Hkrati mora biti ustrezno postavljena prometna oprema in predvsem prometna signalizacija. Moderni elektronski sistemi morajo zagotoviti takojšnje zaznavanje takih dogodkov. Večji problem je posredovanje informacije do vseh voznikov na območju dogodka napačne vožnje.

In kot zadnje, smo tukaj spet vozniki, udeleženci v prometu, ljudje, ki smo zmotljivi, delamo napake, smo utrujeni, nepozorni, jemljemo zdravila ter tudi nedovoljene substance, kot je na primer alkohol, spregledamo, ali napačno ocenimo situacijo, še posebej v slabših razmerah, kot so dež, megla ter noč. In še posebej pri vožnji po avtocestah in hitrih cestah moramo biti pozorni tudi na možnost srečanja z voznikom, ki se je iz takih ali drugačnih razlogov znašel na napačnem smernem vozišču avtoceste oziroma hitre ceste in moramo v takih primerih mirno, hitro in ustrezno reagirati. To pa lahko lažje in učinkoviteje storimo, če še zlasti na slabše preglednih delih avtocest, na primer na raznih prevojih, vozimo s predpisano hitrostjo in po voznem pasu.

Mnenje strokovnjakov

Na strokovnem posvetu na temo voženj v napačno smer, ki ga je junija letos organizirala Avto-moto zveza Slovenije, udeležili pa so se ga predstavnik ministrstva za infrastrukturo, predstavniki DARS, DRSI, Policije, AVP, AMZS, AMZS Centra varne vožnje, AMZS Šole vožnje, UL FGG-PTI, presojevalec varnosti cest, projektanta cestne infrastrukture, razvojni psiholog, družinska zdravnica, predstavnik GZS – Združenja za promet ter predstavnik proizvajalca napredne ITS opreme, so bili problemi voženj v napačni smeri obravnavani z vseh vidikov. Udeleženci posveta so se strinjali, da je vsaka takšna vožnja pravzaprav primer zase. Toliko kot je takih voženj, toliko je razlogov zanje. Prevladuje sicer ocena, da je udeleženih več starejših voznikov, da je pogosto vzrok alkohol, vendar pa je v vsem tem veliko različnosti. Tudi geografsko oziroma lokacijsko ni neke specifične lokacije, na kateri bi se pogosteje ponavljale vožnje v napačno smer. Vožnja v napačno smer, kadar do nje pride na avtocestnih uvozih oziroma izvozih, je lahko tudi problem priključne državne ali občinske ceste, če je križišče z državno ali občinsko cesto v območju priključka neustrezno. Udeleženci posveta so izpostavili pet ključnih težav na strani voznikov, in sicer: alkohol, zaspanost za volanom, upad sposobnosti, bolezenska stanja in psihične motnje ter objestnost. Zaspanost za volanom je na splošno eden glavnih vzrokov prometnih nesreč s smrtnim izidom, še posebej na avtocestah. Zaspanost za volanom je povzročitelj približno 20 odstotkov prometnih nesreč na cestah v Evropi in 10 do 30 odstotkov v ZDA. Torej je tudi zaspanost za volanom, trenutek nepozornosti, neustrezne stopnje koncentracije lahko eden od možnih vzrokov, zakaj voznik na primer ob izvozu iz počivališča na avtocesto zapelje v napačno smer.

Starejšim voznikom je treba zaradi kakovosti socialnega življenja, na katero je vezana oziroma jo omogoča tudi njihova mobilnost, vsekakor omogočiti mobilnost, vendar v nekem varnem okolju. Želimo si ohraniti mobilnost ljudi tudi v starejših letih, torej, da določenim ljudem ne vzamemo vozniškega dovoljenja, pač pa se jim sposobnost za vožnjo zgolj omeji, na primer na vrsto cest, na določeno področje, kjer jim je dovoljeno voziti. Trenutno veljavna zakonodaja s tem, da se mora voznik v primeru novonastale bolezni, ki lahko zmanjša vozniško sposobnost, sam javiti k specialistu medicine prometa, nalaga posameznikom veliko odgovornost in samokritičnost. Zdravniki, ki bolnika zdravijo, se zelo neradi vmešavajo v bolnikovo pravico do neomejenega vozniškega dovoljenja. Mladi vozniki so sposobni dobro spremljati usmerjevalne table in ostalo signalizacijo v prometu ter se po njej ravnati, vozniki, ki imajo bogatejše vozniške izkušnje, pa velikokrat radi vozijo na pamet.

Jure Kostanjšek

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300