AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Vloga hladilne tekočine v avtomobilih

Vloga hladilne tekočine v avtomobilih

Ne le hlajenje!


V avtomobilih je kar nekaj tekočin, ki omogočajo njegovo delovanje: gorivo, motorno olje, olje v menjalniku in sklopki, tekočina v zavornem sistemu, tekočina za pranje stekel in hladilna tekočina. Hladilna tekočina zagotavlja hlajenje motorja in s tem njegovo učinkovitost, zato je zelo pomembno, da ima hladilna tekočina ustrezne lastnosti.

Hladilni sistem v avtomobilu je zaprt sistem in mora biti zato dobro zatesnjen, da tekočina ne uhaja iz njega. Do izhajanja najpogosteje pride zaradi rjavenja oziroma korozije, zato je pomembno, da hladilna tekočina preprečuje rjavenje. Druga pomembna lastnost hladilne tekočine je, da tudi pri nizkih zimskih temperaturah ne zmrzne in s tem omogoči delovanje motorja.

O hladilni tekočini začnemo običajno razmišljati tedaj, ko je že zelo pozno ali celo prepozno: ko se motor začne pregrevati in ko se začne kaditi izpod pokrova motornega prostora, na instrumentni plošči v avtu pa posveti rdeča luč za temperaturo hladilne tekočine. Morda kdo še včasih pogleda, če je v ekspanzijski posodi dovolj hladilne tekočine, kaj več pa že ne. A o hladilni tekočini, ki jo često poimenujemo tudi antifriz, je dobro vedeti še kaj več. O tem smo se pogovarjali z Alešem Arnškom, vodjem programa olja in maziva pri Petrolu.

Vloga hladilne tekočine

Hladilno tekočino ali 'antifriz' potrebuje tako rekoč vsak avtomobil, avtobus, tovornjak, traktor, delovni stroj, pa tudi nekateri mopedi in večina motociklov. Njena uporaba je raznovrstna, saj si modernega motorja z notranjim izgorevanjem dandanes ne moremo predstavljati brez učinkovitega hladilnega sistema. Motor z notranjim izgorevanjem potrebuje medij, s katerim se iz motorja odvaja odvečna toplota in prepreči pregrevanje in okvare, ki bi zaradi tega lahko nastale. V ta namen večina sodobnih motorjev s tekočinskim hlajenjem uporablja hladilno tekočino na osnovi vode. Pri tekočinsko hlajenem motorju hladilna tekočina teče skozi kanale, ki obkrožajo zgorevalni prostor. V teh kanalih hladilna tekočina prevzame odvečno toploto, jo odvede do hladilnika in naprej v zrak.

Hladilna tekočina je torej sredstvo za prenos toplote. V prvi vrsti preprečuje pregrevanje, “kuhanje” motorja, pozimi pa hladilni sistem ščiti pred zmrzovanjem. Za preprečevanje pregrevanja načeloma zadostuje že voda. Voda dobro prevaja toploto, ima razmeroma ugodno vrelišče, pa še poceni je. Vendar pa voda povzroča korozijo, pozimi pa tudi hitro zmrzne. Za preprečevanje zmrzovanja se voda meša z etilen glikolom (oziroma mono-etilen glikolom). Etilen glikol ima v hladilnih tekočinah funkcijo zaščite pred zmrzovanjem, poleg tega pa poviša tudi vrelišče hladilnemu sredstvu. Mešanica vode in etilen glikola zelo učinkovito ščititi motor pred zmrzovanjem tudi pri najnižjih temperaturah. Tipična mešanica 50 % vode in 50 % etilen glikola učinkovito ščititi motor pred zmrzovanjem do –40°C. Takšno mešanico si brez posebnega znanja kemije lahko pripravi vsak sam zelo poceni. Zaščita motorja pred zmrzovanjem zato sploh ni problematična in še zdaleč ne odraža kakovosti hladilne tekočine. Bistvena lastnost današnjih hladilnih tekočin je njihovo dolgotrajno protikorozijsko delovanje. Sodobna hladilna tekočina zato potrebuje še dodatke (aditive), ki korozivno delovanje nevtralizirajo za čim daljše obdobje. Moderni motorji so izdelani iz najrazličnejših materialov (aluminij, jeklo, siva litina, baker, mehki lot, medenina, plastika, guma…) v čedalje ožjih tolerančnih območjih, zaradi česar so še bolj občutljivi na razne poškodbe kot njihovi predhodniki. Hladilna tekočina mora zato vsebovati uravnoteženo kombinacijo inhibitorjev korozije, ki zagotavljajo učinkovito in dolgotrajno zaščito kovinskih in nekovinskih delov. V sodobnih hladilnih tekočinah to težko nalogo prevzame pazljivo uravnotežen paket kemičnih spojin, razvit prav v ta namen. Zato tisti, ki trdijo, da je voda v poletnih mesecih zadostna ali celo najboljša za učinkovito hlajenje in zaščito hladilnih sistemov motorjev, živijo v zmotnem prepričanju. Voda sama povzroča korozijo hladilnega sistema, poleg tega pa zavre že pri sorazmerno nizki temperaturi. To je še posebej pomembno, če je v vozilu vgrajena klimatska naprava, ki hladilno tekočino še dodatno toplotno obremeni. Še slabše se godi hladilnemu sistemu, če je v njem slaba hladilna tekočina z neustreznim ali pomanjkljivim inhibitorjem korozije. Etilen glikol je namreč izredno koroziven (bolj kot voda) in ga je treba z dodatki (aditivi) nevtralizirati. Ker se zaščita pred korozijo s časom bolj ali manj izgubi, moramo hladilno tekočino redno menjati
,” opozarja Aleš Arnšek.

Kakovost določajo aditivi

Kakovost hladilnih tekočin se torej odraža s kakovostjo paketa aditivov. Paket aditivov se s časom porablja, ker aditivi pač opravljajo svojo funkcijo. Dalj časa je hladilna tekočina uporabna, bolj kakovostna je. Najsodobnejše hladilne tekočine, ki hladilnim sistemom motorjev zagotavljajo najvišjo možno stopnjo zaščite pred korozijo in zmrzovanjem, hladilne sisteme ščitijo veliko bolj učinkovito in dolgotrajneje, kot hladilne tekočine izdelane po stari tehnologiji. Novejša generacija hladilnih tekočin je povečini izdelana po tehnologiji organskih kislin. Ta tehnologija omogoča boljše hladilne lastnosti (zaščitna plast je tanjša, zato je prehod toplote boljši), dolgotrajnejšo uporabo, izboljšano visokotemperaturno korozijsko zaščito aluminijastih motorjev, daljšo življenjsko dobo črpalk, izboljšano kavitacijsko zaščito in izboljšano stabilnost proizvoda. Povrh vsega pa so hladilne tekočine tudi ekološko sprejemljivejše, saj ne vsebujejo okolju in motorju škodljivih snovi, kot so nitriti, nitrati, fosfati, amini, borati in silikati. Kakovostna razlika med starejšo in sodobno formulacijo je torej očitna, zato so se intervali menjave podaljšali iz 2 let ali 50.000 km na 5 let ali 250.000 km za osebna vozila in 650.000 km za tovorna vozila.

Specifikacije namesto standardov

Standardov, ki bi določali sestavno hladilnih tekočin, je malo, pa še ti so nepomembni, saj so zastareli in s prenizkimi zahtevami, saj jih nihče ne posodablja. Praznino so zapolnili izdelovalci avtomobilskih motorjev – tako kot pri motornih oljih – s svojimi specifikacijami. Vsaka specifikacija ima svojo tehnologijo. Zelo znane so na primer Volkswagnove specifikacije z oznakami G11, G12, G12+, G12++, G13. Poleg teh so zelo aktualne Mercedes Benzove in MAN specifikacije za komercialna vozila. Hladilne tekočine različnih specifikacij so med seboj običajno kompatibilne, kar pomeni, da so mešljive, a vendarle ne v vseh primerih. Zato je glede dolivanja pomembno vedeti, katera hladilna tekočina je v vozilu. Tako je na primer hladilna tekočina, ki izpolnjuje specifikacijo G12, narejena na osnovi organske tehnologije aditiviranja, znane kot OAT, hladilna tekočina G13 pa na osnovi IOBRID tehnologije, ki temelji na uporabi organskih inhibitorjev v kombinaciji z mineralnimi inhibitorji. Obe navedeni tehnologiji se torej v bistvenem razlikujeta,” pojasnjuje Aleš Arnšek in dodaja: “To pa seveda pomeni, da se moramo temu prilagoditi tudi prodajalci, saj moramo ponujati različne hladilne tekočine, da lahko zadostimo različnim zahtevam.”

Različne barve

Hladilne tekočine so zelo različnih, običajno živih barv. Je barva hladilne tekočine pomembna?
Nekdaj je veljalo pravilo, da so klasične hladilne tekočine modre ali modro zelene barve, medtem, ko so bile moderne hladilne tekočine živih barv, tako da je kupec lahko izbral hladilno tekočino že samo po barvi: če je imel v avtu hladilno tekočino modre barve, je dolil tekočino modre barve. A nekateri izdelovalci so to načelo opustili in danes razlikovanje zgolj po barvi ni več mogoče. Barva hladilne tekočine namreč ni povezana z aditivi, temveč z dodanim barvilom,” pojasnjuje Arnšek.

Razmerje med koncentratom in vodo

Kakšno razmerje med koncentratom in vodo priporočate?
Pri mešanju koncentrata hladilne tekočine ni pomembno zgolj zmrzišče, temveč tudi količina aditivov v hladilni tekočini. Mešanica tretjine koncentrata in dveh tretjin vode je na spodnji meji priporočljivega, optimalna je mešanica polovica koncentrata in polovica vode. Zmrzišče bo tedaj dovolj nizko tudi za ekstremno nizke temperature – upoštevati moramo, da so temperature pri tleh bistveno nižje od uradno izmerjenih temperatur 1,5 ali 2 metra od tal, v hladilni tekočini pa bo tako tudi dovolj aditivov.”

Ugotovite vzrok iztekanja hladilne tekočine

Priporočljivo je redno preverjanje količine hladilne tekočine. Kaj je treba storiti, če je raven hladilne tekočine pod minimalno količino?
Če ugotovite, da je prišlo do pomanjkanja hladilne tekočine, jo je seveda treba doliti. Lahko dolijete hladilno tekočino enake ali boljše kakovosti, ni pa priporočljivo dolivanje hladilne tekočine slabše kakovosti. Zelo pomembno pa je tudi, da ugotovite vzrok pomanjkanja hladilne tekočine. Če ta izteka iz hladilnega sistema na tla, pomeni, da gre za slabo tesnost hladilnega sistema. To lahko popravite s posebnimi sredstvi za zatesnitev hladilnega sistema, ki pa so seveda zgolj začasna rešitev, saj se zaradi dodatnih oblog na hladilnem sistemu zmanjša njegova učinkovitost. Če ne morete ugotoviti vzroka iztekanja, je morda prišlo do kavitacijske poškodbe (težave zaradi prevelikega tlaka na določenem mestu) ali korozije znotraj sistema. Tedaj hladilna tekočina lahko pride v stik z motornim oljem. Pri visokih temperaturah in intenzivnem mešanju pride do nastanka neke vrste masti, torej kompaktne mase, ki ne more krožiti po motorju. Če takoj ne ukrepamo, lahko pride do okvare (blokade) motorja. Prvi znak, da je prišlo do mešanja hladilne tekočine in motornega olja, je bel dim iz izpušne cevi in če tedaj ne ukrepamo, je škoda lahko zelo velika,” pravi Arnšek.

Pomanjkljivosti

Ker ni uveljavljenih standardov, ki bi določali kakovost hladilnih tekočin, tudi ni ustreznega nadzora. Tako kakovosti hladilnih tekočih nihče ne preverja, uporabnik pa se lahko orientira zgolj po zapisanih oznakah. Pa so te ustrezne? Jim lahko zaupa? Ne gre spregledati tudi precej različnih cen za hladilne tekočine. So cenejše slabše, dražje boljše?

Pri Petrolu so na lastno pobudo preverili kakovost dvanajstih hladilnih tekočin na slovenskem trgu in ugotovili, če je v plastenkah res takšna hladilna tekočina kot je zapisano na embalaži. Preverjanje so opravili v Petrolovem laboratoriju, ki je ustrezno akreditiranem za tovrstne kontrole in v Artecovem laboratoriju v Belgiji (Arteco je eden vodilnih proizvajalcev hladilnih tekočin v svetu).

Preverjanja smo se lotili zato, ker so se na trgu začele pojavljati zelo različne hladilne tekočine s sumljivimi deklaracijami in navedbami specifikacij na etiketah, ki so začele ustvarjati nelojalno konkurenco – ne samo v maloprodaji, temveč tudi v veleprodaji in pri ponudbah na javnih razpisih. Hladilne tekočine, ki jih prodajamo pri Petrolu, pa so preverjeno ustrezne kakovosti in v celoti izpolnjujejo vse lastnosti določene z ustrezno specifikacijo,” pravi Aleš Arnšek.

Pri analizi hladilnih tekočin so se pri določevanju nizkotemperaturnih lastnosti osredotočili na določevanje zmrzišča, ki določa začetno točko kristalizacije hladilnih tekočin. V praksi se namreč pojavljajo trije parametri:
  • zmrzišče – začetna točka kristalizacije hladilne tekočine,
  • zaščita pred zmrzovanjem, 
  • strdišče – konec kristalizacije, hladilna tekočina je v trdnem stanju.

Razlika med njimi je okoli 3°C. Pri pravilno namešani hladilni tekočini v razmerju 50 % koncentrata in 50 % vode je zmrzišče okoli –37°C, zaščita pred zmrzovanjem –40°C in strdišče pri okoli –43°C.

Da ne bi prišlo do napačnega razumevanja podatkov, so upoštevali samo meritve zmrzišča. Primerjanje laboratorijskih rezultatov in navedb na embalažah preskušenih vzorcev je pokazala, da nekateri proizvajalci navajajo zmrzišče, nekateri zaščito pred zmrzovanjem, nekateri pa so zamenjali pojme in napačno navajajo parametre, vendar so na splošno nizkotemperaturne lastnosti v grobem v skladu z navedbami na embalaži, kar potrjuje že omenjeno dejstvo, da ni težav pri zagotavljanju ustrezne nizkotemperaturne lastnosti. Določeni proizvajalci so del MEG-a v formulaciji zamenjali s cenejšim glicerolom, vendar to niti ni problematično.

Večji problem pa se je izkazal pri navajanju ustreznosti posameznim specifikacijam (npr. G11, G12, G12+, G12++ in G13). Za doseganje ustreznosti določenim specifikacijam je potrebna določena kemijska sestava inhibitorjev, določena rezervna alkalnost in ustrezen pH hladilne tekočine. Tako hladilna tekočina npr. G12 po sestavi ne more biti enaka G13.

Glede vsebnosti aditivov je analiza pokazala, da zaradi ugotovljenih neskladnosti kar deset od dvanajstih preskušenih hladilnih tekočin ne bi smelo navajati skladnosti s specifikacijami na embalaži! Pa še pri teh dveh se glede na skupno vsebnost inhibitorjev (manjkajo inhibitorji, ki ščitijo baker in medenino) pričakuje nizka do zmerna učinkovitost.

Največje pomanjkljivosti so bile ugotovljene v:
  • navajanju kombinacij specifikacij, ki niso mogoče,
  • nizki koncentraciji inhibitorjev, kar pomeni nizko stopnjo zaščite pred korozijo, 
  • odsotnosti določenih inhibitorjev (npr. odsotnost inhibitorjev, ki ščitijo baker in medenino)
  • neustrezni rezervni alkalnosti,
  • neustreznem pH-ju,
  • nizkem nivoju silicija, kar ni skladno z zahtevami G11,
  • prisotnosti tradicionalnih inhibitorjev v formulacijah G12, kar ni dovoljeno.
Zasledili so celo podvajanje proizvodov; enak proizvod se prodaja kot G11, v drugi barvi pa kot G12+, niti en niti drugi pa ne ustrezata niti G11, niti G12+…

Rezultati so torej dovolj zgovorni.

Preverjanje, dolivanje in popravilo v vseh poslovnih enotah AMZS

Pri sodobnih avtomobilskih motorjih s hladilno tekočino skoraj ni več nobenih skrbi, a povsem brez vzdrževanja tudi pri novejših avtomobilih ne gre. Tudi zato je pametno, da kakovost in raven oziroma količino hladilne tekočine v hladilnem sistemu redno preverjamo. Če je raven prenizka, je treba hladilno tekočino dotočiti, ob rednem zniževanju ravni pa je treba preveriti celoten hladilni sistem, saj je vzrok za to lahko tudi slaba tesnost. Temeljito preverjanje, morebitno dolivanje hladilne tekočine ali popravilo hladilnih sistemov strokovno in hitro opravijo tudi v vseh poslovnih enotah AMZS.

France Kmetič

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300