AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Kako onesnaženost z delci vpliva na zdravje?

Kako onesnaženost z delci vpliva na zdravje?

Nevarna majhnost


V zadnjih letih se vse bolj zavedamo, da so zdravju najbolj nevarni delci v avtomobilskih izpuhih, tudi tisti najmanjši. Drobni delci, ki nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv, so lahko v premeru manjši od 2,5 mikrona in zato lahko prodrejo globoko v dihalne poti, v kri in z njo povsod po telesu, tudi v možgane. Po nekaterih raziskavah povzročijo več smrti kot prometne nesreče.


Drobni delci (PM) v zraku so lahko prah, umazanija, saje ali dim. Nastanejo iz stotin različnih kemikalij. Najpogosteje pa gre za molekule ogljika, na katere se vežejo različne primesi, kot so kovine (železo, baker) in težke kovine, organska topila, reaktivni plini (ozon) in drugo.

Delci so zdravju nevarni, ker zaradi svoje majhnosti prodrejo globoko v telo. Vsepovsod, kamor pridejo, povzročajo poškodbe, oksidativni stres in prikrita vnetja, iz katerih se razvijejo različne bolezni.

“Ne prizadenejo le srca in žilja, ampak potujejo po celotnem telesu, najmanjši pa tudi v možgane,” pojasnjuje Peter Otorepec, dr. med., z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in dodaja: “Glavni vir delcev je zgorevanje fosilnih goriv, od bencina in nafte do premoga in drv. Do tega prihaja v motornih vozilih, kuriščih, elektrarnah in pri nekaterih industrijskih postopkih. Največje obremenitve so ob glavnih prometnicah in v mestih, še najbolj v posebnih razmerah, kadar ni vetra in so mesta prekrita z meglo. Prav zato se povišane ravni delcev v zraku najpogosteje pojavljajo pozimi, ko so neugodne klimatske razmere (temperaturna inverzija) in se prometu pridružijo še dodatni viri onesnaženja – kurišča.

Od grobih do ultra finih

Delci, ki imajo aerodinamični premer (premer okroglega delca z gostoto gram na kubični centimeter) manjši od desetih mikrometrov (PM10), se ob vdihu ne ustavijo v nosu in sluznicah gornjih dihalnih poti, ampak potujejo po dihalih naprej. Med njimi jih je okoli dve tretjine manjših od 2,5 mikrometra (PM2,5). Med njimi je spet frakcija finih delcev, ki so celo manjši od enega mikrometra (PM1) in ultra finih delcev manjših od desetine mikrometra (UFP).

Za manjše delce je značilno, da se v ozračju lahko zadržujejo dalj časa (več tednov) in jih spere šele dež. Prepotujejo lahko večje razdalje. Najmanjši delci pa lahko potujejo tudi najgloblje v samo telo. Prodrejo po sapnicah globoko v pljuča vse do pljučnih mešičkov in od tam v kri ter s krvnim obtokom povsod po telesu. “Manjši so, bolj so nevarni,” opozarja Otorepec.

Od pljuč do možganov

“Če že imamo bolezen srca, žilja in dihal, se lahko v dneh z visoko obremenitvijo bolezen še poslabša. Pogostejši so na primer napadi težkega dihanja pri astmi ali pa srčni infarkti ob boleznih srca,” pravi Otorepec.Vendar strokovnjak nadaljuje, da ne gre le za poslabšanje obstoječih bolezni, ampak dolgoročna izpostavitev onesnaženemu zraku z leti prispeva k samemu razvoju bolezni pri prej zdravih ljudeh. “Delci prodirajo v celice in povzročajo oksidativni stres, ki celice lahko poškoduje.” Kamorkoli pridejo, delujejo kot tujek, zato se nanje odzove imunski sistem in povzroči blag vnetni odziv.

Najpogostejši vplivi

Najpomembnejši so vplivi na srce in žilje. Tiho kronično vnetje žilja vodi v aterosklerozo, večjo viskoznost krvi in povišan krvni tlak. Večje je tveganje nastanka krvnih strdkov. Vnetje v srčni mišici poveča tveganje za razvoj srčnega popuščanja. Delci lahko vzdražijo celo živčevje, ki nadzira srčni ritem in motijo delovanje srca. Poviša se tveganje srčnega infarkta in možganske kapi.

Izpostavljenost in vnetja v dihalih poveča tveganje razvoja bolezni dihal, kot sta kronična obstruktivna pljučna bolezen in astma pri otrocih. Pri otrocih vpliva na razvoj pljuč in pljučno zmogljivost.

Izpostavljenost delcem povezujejo s sladkorno boleznijo in drugimi presnovnimi boleznimi.

V jetrih lahko vplivajo na razvoj jetrne ciroze.

Najmanjši delci lahko v nosno žrelnem prostoru vstopijo prek vohalnega živca v možgane. Vplivajo lahko na nastanek nekaterih bolezenskih procesov v možganih, tudi Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni.

Tveganje v paketu

“Dokazano je še, da proizvodi izgorevanja fosilnih goriv kot celota povzročajo raka pljuč, verjetno pa tudi raka mehurja. 20 odstotkov raka pljuč povzročijo proizvodi gorenja,” še poudari sogovornik. Poleg drobnih delcev so v avtomobilskih izpuhih še drugi proizvodi nepopolnega zgorevanja, ki smo jih podrobneje predstavili v novembrski Motoreviji. Nekatere sestavine avtomobilskih izpuhov, kot so organska topila, lahko poškodujejo dedni material in so rakotvorne, še posebno policiklični aromatski ogljikovodiki, kot je benzopiren.

Kot kažejo raziskave pa so danes manj pomembni ostali onesnaževalci zraka iz avtomobilskih izpuhov. V Evropi je, kot poroča Evropska okoljska agencija za okolje, v zunanjem zraku pomembno upadla vsebnost žveplovega dioksida in ogljikovega monoksida, zaradi neosvinčenega bencina pa seveda tudi svinca. Pada tudi vrednost dušikovih oksidov.

“Čeprav slednji v zadnjem času sicer spet zbujajo več pozornosti javnosti, morda niso najnevarnejši,” pove Peter Otorepec. Vendar tudi zanje velja, da povečujejo umrljivost in da največ težav pomenijo za ljudi z obolenji srca in žilja ter dihal (astmo). “Vsakih 10 mikrogramov dušikovih oksidov več na kubični meter zraka pomeni pet odstotkov večjo umrljivost prebivalstva.” Žveplovi oksidi, dušikovi oksidi, amonijak in hlapne organske spojine prispevajo k sami tvorbi delcev (sekundarni delci). Dušikovi oksidi spadajo tudi med predhodnike ozona in so drugi najpomembnejši toplogredni plin za ogljikovim dioksidom.

Po oceni Evropske agencije za okolje trdni delci, dušikov dioksid in ozon v prizemni plasti danes na splošno veljajo za tri onesnaževala, ki najbolj vplivajo na zdravje ljudi. Zaradi onesnaževanja zraka pa trpi tudi okolje. Izpusti v prometu prispevajo k četrtini vseh toplogrednih plinov.

Izpostavljeni vozniki

V Evropi je okoli 90 odstotkov mestnega prebivalstva izpostavljenega presežnim vrednostim prašnih delcev, dušikovih oksidov, ozona in benzena. Pred nekaj leti so tako ocenili, da od 40.000 do 130.000 ljudi na leto umre za posledicami izpostavljenosti od prometa onesnaženemu zraku. Prav fini delci v zraku naj bi Evropejcem v povprečju ukradli več kot osem mesecev življenja.

Zdravstvenim posledicam slabega zraka so seveda najbolj izpostavljeni najšibkejši: otroci (ki se jim pljuča šele razvijajo), kronični bolniki in starejši.
Izpostavitev pa je odvisna tudi od tega, kje živimo in koliko čas preživimo na cestah oziroma v njihovi bližini. Med nekoliko bolj ogrožene tako spadajo tudi vozniki. “Naredili so raziskavo, kdo na dan vdahne največ benzena, tisti, ki hodi na delo peš, s kolesom ali z avtom. Najbolj ogroženi so tisti, ki se vozijo z avtom in obstanejo v prometnih zamaških,” pove Otorepec.

V neslavnem vrhu

Slovenija se glede delcev uvršča med države Evropske unije z najbolj onesnaženim zrakom in je v samem vrhu glede izpustov delcev na prebivalca in tudi na enoto površine, ugotavlja Agencija za okolje Republike Slovenije (ARSO) v svojem letnem poročilu o kakovosti zraka. Po drugi strani spadamo med manj onesnažene države po onesnaženosti z dušikovim dioksidom. Po onesnaženosti zraka z benzo(a)pirenom pa je Slovenija nekoliko nad povprečjem držav EU.

Zrak je z delci močno onesnažen po vseh večjih krajih po Sloveniji, mejne dnevne ravni delcev v zunanjem zraku so pogosto presežene. Občasno do prekoračitev prihaja tudi na drugih območjih, saj delci potujejo z zračnimi tokovi ali pa se zadržijo v slabo prevetrenih manjših kotlinah. Dnevno je onesnaženosti zraka z delci največja zjutraj in proti večeru – v prometnih konicah.

Najvišje ravni onesnaženosti zraka z delci lahko pričakujemo v večjih mestnih središčih, predvsem v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Zagorju, Trbovljah in Hrastniku. ARSO objavlja zanje napoved onesnaženosti kot tudi tekoče podatke o onesnaženosti (http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost zraka/podatki)

A niti, če bi uspeli onesnaženost ohraniti znotraj zakonsko predpisane vrednosti glede onesnaženja z delci, to ne bi bilo zagotovilo, da tveganja ni, saj zanje ni varne meje. Vemo le, da vsako zmanjšanje delcev v zraku prinaša koristi za zdravje prebivalstva.

V Združenih državah Amerike se je tako pričakovana življenjska doba najbolj podaljšala v predelih, kjer so v zadnjih dveh desetletjih najbolj zmanjšali obremenitve s PM2,5.

Mejne vrednosti: predpisi o količini delcev

Za delce PM10 sta predpisani dnevna in letna mejna vrednost. Dnevna mejna vrednost (povprečje 24 ur) pri 50 µg/m3 ne sme biti presežena več kot 35 krat v koledarskem letu. Po podatkih ARSO je bilo dopustno število v zadnjih petih letih preseženo vsaj enkrat na skoraj vseh stalnih merilnih mestih v urbanem okolju in v vseh večjih krajih v državi (z izjemo primorskih, kjer je več vetra). Vendar je bilo leto 2014 bistveno manj onesnaženo z delci PM10 kot večina preteklih let.
Letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3 in je bila od leta 2008 presežena le na merilnem mestu Ljubljana-center. Smernice svetovne zdravstvene organizacije priporočajo še nižjo letno povprečno vrednost PM10, in sicer 20 µg/m3. (Vir: Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo)

Širok spekter: vplivi delcev na človeka
  • Delci (PM10) lahko povzročijo ali poslabšajo srčnožilne in pljučne bolezni, srčne napade in aritmije, prizadenejo osrednje živčevje in povzročijo raka. Posledica je lahko prezgodnja smrt.
  • Dušikovi dioksidi lahko prizadenejo jetra, pljuča in vranico. Poslabšajo lahko pljučne bolezni in povečajo občutljivost za okužbe dihal.
  • Žveplovi oksidi poslabšujejo astmatska obolenja, lahko zmanjšajo delovanje pljuč in povzročajo vnetja dihal. Povzročajo glavobol, slabo počutje in tesnobnost.
  • Ogljikov monoksid lahko povzroči bolezni srca in poškoduje živčevje, povzroči glavobole, omotico in utrujenost.
  • Benzen in policiklični aromatski ogljikovodiki so rakotvorni.

Urša Blejc
Značke

izpušni plini,

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300