AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

Posodobitev in uskladitev


Po več kot petnajstih letih smo le pričakali nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Sicer je bilo vmes tudi nekaj manjših ali večjih sprememb in dopolnitev, vendar pa smo sedaj priča povsem novemu pravilniku, ki je ubral tudi povsem novo zasnovo in na drugačen način uredil osnovne skupine prometnih znakov. Pravilnik bo začel veljati junija letos.

Stari pravilnik je ločil med prometnimi zanki, turistično in drugo obvestilno signalizacijo ter prometno opremo. Med prometne znake so spadali tisti za nevarnost, izrecne odredbe ter obvestila, pa tudi dopolnilne table, talne označbe na vozišču, svetlobni prometni znaki in znaki spremenljive vsebine, piramida triopan ter drugi znaki za označevanje del in ovir. Torej stari pravilnik je med prometne znake štel tudi talne označbe.

Vertikalna in horizontalna signalizacija ter prometna oprema

Nov pravilnik pa govori o prometni signalizaciji, ki jo loči na vertikalno in horizontalno ter o prometni opremi. Vertikalno signalizacijo naprej deli na prometne znake, dopolnilne table, znake za označevanje del in ovir na cestah, znake za označevanje bližine roba vozišča, svetlobne prometne zanke in spremenljivo prometno-informativno signalizacijo. Znake za nevarnost deli na znake za splošno nevarnost in znake za nevarnost na nivojskih prehodih čez železniško progo. Med znake za izrecne odredbe vključuje znake za prednost, znake za prepovedi in omejitve, znake za obveznosti in znake za urejanje cestnega prometa. Med znake za obvestila sodijo znaki za obveščanje o službah, objektih in napravah, znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah, znaki za usmerjanje prometa, znaki za vodenje prometa in preventivni obvestilni znaki. Dopolnilne table loči na tiste za označevanje razdalj in smeri, za označevanje prednostnih in dopustnih smeri, za ustavitev in parkiranje vozli ter druge omejitve, za označevanje izjem glede upoštevanja izrecne odredbe, za pojasnitev nevarnosti in ovir na vozišču in za informacije o cestah, objektih in napravah.

Horizontalna signalizacija oziroma (talne) označbe na prometnih površinah deli na vzdolžne (sredinske, robne, vodilne in druge črte, enojne, dvojne, prekinjene in neprekinjene) ter prečne označbe (široke prečne črte – na primer stop črta, poševne in mejne črte, površine in prehodi za pešce in kolesarje), polja za usmerjanja prometa, usmerjevalne in opozorilne označbe, označbe za posebne namene (avtobusna postajališča, naprave za umirjanje prometa, optične in zvočne zavore, intervencijske površine, rezervirana parkirna mesta in na splošno površine za parkiranje). Med puščice za označevanje smeri vožnje sodijo puščice za označevanje ene smeri vožnje, dveh ali več smeri vožnje, za razvrščanje med bližnjima križiščema, za označevanje namena pasov v območjih razcepov, za usmerjanje premeta in za označevanje smeri vožnje na kolesarskih površinah. Med napise na prometnih površinah spadajo napisi stop, šola, bus, taxi in podobno, med simbole pa simboli znakov za nevarnost, znakov za prepoved in omejitve, simboli vrste uporabnikov prometne površine.

Posebna skupina so znaki oziroma oprema za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanja nadaljnje vožnje, kamor sodijo cestni smerniki, svetlobni cestni smerniki za predore, zapornice in polzapornice ter dvižni stebrički.

Med prometno opremo nov pravilnik šteje opremo za vodenje in usmerjanje prometa, varnostne ograje, varovalne ograje, naprave za umirjanje prometa na cesti, blažilnike trkov, ograje za pešce, opremo proti zaslepljevanju in cestno razsvetljavo.

V sestavni del prometne signalizacije nov pravilnik šteje tudi turistično in drugo obvestilno signalizacijo, kamor spadajo znaki za izraz dobrodošlice ob vstopu v državo, regijo, občino ali naselje, znaki za obveščanje, o smereh ali za sporočanje informacij o objektih ali območjih kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti in druga obvestilna signalizacija o javnih infrastrukturi, gospodarskih subjektih in podobnih.

Kateri znaki so spremenjeni?

Nov pravilnik nekatere znake ukinja ali nadomešča, prestavlja v drugo skupino znakov ali pa uvaja nekatere nove. Med znaki za nevarnost se ukinjajo “premični most”, “bližina obale” ter “bližina letališke steze” in se jih prestavi med dopolnilne table. Namesto treh znakov za “neravno vozišče” nov pravilnik ohranja dva, ukinja se “nevarna vboklina”, iz znaka za nevarnost se v znake za obveš-čanje spreminja znak “predor”, opušča se znake “tramvajska proga”, “neutrjena bankina” ter “nevarnost požara”. Med znaki za prepoved se ukinjajo znaki “prepovedan promet za ročne vozičke”, “prepovedano dajanje zvočnih signalov” ter obe varianti “izmenično parkiranje”. Nekaj manjših sprememb je pri znakih za obveščanje, tudi možnost kombiniranja znakov, na primer “parkirišče” z dodanim pikogramom vrste parkiranja ali vrste vozil, nov je prometni znak za “polnilno postajo za električne avtomobile”, ukinja se prometni znak “policijska postaja” ter se ga prestavi v obvestilno signalizacijo. Nov je znak “prehod za pešce in kolesarje”, nov je znak “hitra cesta”, prav tako znak “grbina ali ploščad” za obveščanje o napravah za umirjanje prometa. Sprememba je pri označevanju kolesarskih povezav, vsi zanki za “zapiranje prometnega pasu” ali “preusmeritev prometa” se iz rumene barve spremenijo v belo, tabla “obvoz” pa iz rumene v oranžno, nove so tudi oranžne puščice “smer obvoza”.Vožnja v desno ob rdeči luči na semaforju

Večja novost je poskusni prometni znak “vožnja desno ob rdeči luči na semaforju”. Gre za predvsem v ZDA znano rešitev “zavij desno ob rdeči”, ki omogoča prosto desno zavijanje tudi ob rdeči luči. Veliko vprašanje je, kje, kako in kdaj tak režim uvesti pri nas. Najbolj smiseln bi bil v naseljih in v križiščih, kjer obstaja samostojen pas za desno zavijanje, pa še tukaj le, če ne bi bili v križišču prisotni tudi pešci. Pred mnogimi leti takšna rešitev pri nas že obstajala, a so jo potem ukinili.

Svetlobni smerniki v predorih le v rdeči barvi

Druga večja novost oziroma sprememba je predvidena pri cestnih svetlobnih smernikih v predorih na cestah z ločenimi smernimi vozišči, torej na avtocestah in hitrih cestah. Namreč trenutno imamo v naši predorih na desni strani smernega vozišča rdeče svet-lobne smernike, na levi strani pa bele, že nekaj časa pa tudi modre svetlobne smernike, ki označujejo varnostno razdaljo med avtobusi in tovornimi vozili v predorih. Po novem bodo tako na levi kot na desni strani istosmernega vozišča v predoru svetlobni smerniki enake, rdeče barve, zato bo moral upravljavec avtocest in hitrih cest svetlobne smernike na levi strani smernega vozišča vseh predorov obrniti.

Nekaj novosti je tudi pri talnih označbah, kot na primer označba pasu za pešce (v ravnini vozišča), cestni priključek nekategorizirane ceste, nekatere označbe za kolesarje ter druge. Nekatere spremembe: glej tabelo.

Kako je na cestah?

Že več kot dvajset let konstantno poslušamo komentarje, da je prometnih znakov preveč, da so nekateri zelo stari in povsem dotrajani, da so postavljeni nelogično, tudi medsebojno izključujoče, da so postavljeni na neustreznih mestih, zakriti z drugimi znaki, napravami, oglasnimi vsebinami in vegetacijo. In na upravljavcih cest je, da to stanje dnevno spremljajo, izboljšujejo in da na problematičnih mestih, kjer zaradi težav v infrastrukturi postavijo zank za nevarnost in/ali omejitev, infrastrukturne probleme raje sanirajo, kot pa da le z znakom opozorijo na nevarnost ter s tem zakonsko pokrijejo predvsem sami sebe. Prav tako je še vedno videti precej znakov “cesta v gradnji”, čeprav po njih promet povsem normalno poteka, ni nobenih delovnih strojev in so vsa dela že izvedena.

Prehodno obdobje

Ker so nekatere spremembe takšne, da zahtevajo precejšen obseg aktivnosti na terenu, pravilnik seveda predpisuje prehodno obdobje, v katerem se vse zamenjave izvedejo. Splošno prehodno obdobje je predpisano v trajanju 10 let, za nekatere posamezne prometne zanke pa so predpisana specifična prehodna obdobja. Takoj se na hitrih cestah namesti nov prometni znak “Hitra cesta”, v šestih mescih se isti simbol uvede oziroma nadomesti starega na tablah “Omejitve in obveznosti” ob vstopu v državo, kjer so prikazane splošne omejitve hitrosti za različne ceste v Sloveniji, v dvanajstih mesecih pa se odstranijo znaki, ki se iz uporabe umikajo ali zamenjujejo z novimi. Za talne označbe je rok uskladitve z novim pravilnikom štiri leta. Hkrati pa se vsa prometna signalizacija in prometna oprema, ki se menja zaradi poškodovanosti, dotrajanosti, odtujitve ali drugih razlogov, seveda ob zamenjavi izvede po določbah novega pravilnika.

Spremembe, ki jih pravilnik prinaša, niso revolucionarne, razen morda možnosti desnega zavijanja pri rdeči luči, v uredniškem smislu pa je nov pravilnik bolj smiselno uredil skupine znakov, označb ter prometne opreme, v vsebinskem smislu pa določene označbe moderniziral, medsebojno uskladil ter nekatere, ki niso več aktualne, tudi opustil. Le želimo si lahko, da bomo na terenu, torej na cestah oziroma ob cestah dočakali bolj urejeno stanje prometne signalizacije, kar pa je seveda povsem druga zgodba.

Jure Kostanjšek

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300