AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925

Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925

Visok jubilej!


Motorevija je vstopila v 60. leto svojega izhajanja. Januarja leta 1957 je namreč izšla prva številka časopisa Avto-moto, ki se je pozneje preimenoval v Motorevijo. Avto-moto sicer ni bil prvi avtomobilski časopis na območju sedanje Slovenije. Če upoštevamo časopis Avto, ki je začel izhajati leta 1925, je Motorevija napolnila že devet desetletij.

Ljubljanska in mariborska sekcija Avtomobilskega kluba Kraljevine SHS sta namreč leta 1925 začeli izdajati glasilo Avto, ki je pravi predhodnik Motorevije. Kot je zapisano v knjigi 100 let AMZS, je bil bolj ali manj mesečnik, sprva le nekaj listov. Člani kluba so ga prejemali zastonj, bil pa je tudi v prosti prodaji. Urednik je bil Ciril Pavlin. Posledice velike gospodarske krize so udarile tudi po Avtu, ki je bil v letu 1932 čisto tanek, na barvnem papirju, skoraj brez fotografij, zato pa naj bi izhajal na 14 dni. Glavna tema je bil boj proti oblastvenemu finančnemu obremenjevanju lastnikov vozil. Leta 1938 se je Avto preimenoval v Avto in sport, urednik je postal Boris A. Kristan. Revija z debelejšimi platnicami je bila še vedno namenjena članom obeh sekcij in so jo izdajali v Ljubljani. Avto in sport je bil bogato ilustrirana revija, ki pa ni bila več namenjena samo avtomobilizmu in motociklizmu. Avto in sport je izhajal vse do leta 1941.

Po drugi svetovni vojni so članke o avtomobilizmu objavljali beograjska revija Motorizacije, ki je objavljala članke tudi v slovenščini in drugih jezikih, v Prometnem vestniku, ki ga je izdajalo Združenje šoferjev in avtomehanikov, od leta 1950 tudi v glasilu Ljudska tehnika, ki ga je izdajala Ljudska tehnika Slovenije, kamor so nekaj časa spadala tudi avto-moto društva. Leta 1952 se je glasilo Ljudska tehnika preimenovalo v Življenje in tehnika.

25. januarja 1957 je izšla prva številka časopisa Avto-moto, ki ga je izdajala Avto moto zveza Slovenije. Časopis je imel sedež na Dalmatinovi ulici 6 v Ljubljani. Prvi urednik je bil Jože Keršmanc. Časopis je tiskala tiskarna Tone Tomšič v Ljubljani. Časopis se je prodajal v kolportaži in pošiljali so ga naročnikom. Pva številka je izšla v nakladi 8000 izvodov, naklada se je nato povečevala, saj je časopis Avto-moto vestno beležil dogajanje pri razvoju avtomobilizma in prometa. Nekatere takrat zapisane vesti se nam danes zdijo smešne, a takrat so bile še kako pomembne.

Izbrali smo nekaj poudarkov iz časopisa v prvih šestih letih njegovega izhajanja, torej od leta 1957 do leta 1962, ki jih objavljamo v nadaljevanju. V naslednjih številkah bomo pregledali zapise v Motoreviji po šestletnih obdobjih v vseh šestih desetletjih njenega izhajanja.

Ob prvi številki

Avto-moto zveza Slovenije ima danes v Sloveniji 64 društev z nad 10.000 člani. Reševanje obširne problematike s področja motornega prometa je prived-lo Avto-moto zvezo Slovenije do sklepa, da prične izdajati ta časopis, ki bo zaenkrat izhajal mesečno. Seznanjal bo našo javnost in članstvo z novostmi iz avtomobilske tehnike in proizvodnje, o športu doma in v tujini, gradnji in opremi cestnih objektov, obravnaval bo vprašanja avtomobilskega turizma, varnosti prometa, društvenega življenja itd. (št. 1, januar 1957)

600 – številka naših sanj

Tudi po Sloveniji že vozijo prvi jugoslovanski ljudski avtomobili – Fiat oz. Zastava 600. Ta avtomobil bo stal nekaj manj kot milijon dinarjev. (št. 1, januar 1957)

Tako smo vozili!

Če nismo bili med 99 mrtvimi oziroma 1418 poškodovanimi, je bilo tako zgolj zaradi sreče, naše discipline ali previdnosti na cesti. Državni sekretariat za notranje zadeve ugotavlja, da je bilo 84 % nesreč takih, ki so se zgodile po dokazani krivdi koristnikov cest. To pomeni, da se je le 16 % prometnih nezgod pripetilo iz vzrokov, ki jih ni moč zvrniti na odgovornost koristnikov cest. (št. 1, januar 1957)

Skozi karavanški predor v avtomobilu

6. februarja letos je bil elektrificiran predor med Jesenicami in Podrožco. Po mnenju mnogih naših avtomobilistov je sedaj nastopil čas, ko bi bilo treba organizirati vse potrebno za prevoz motornih vozil skozi karavanški predor. (št. 2, februar 1957)

Prva nesreča na avtomobilski cesti

Del nove ceste od Škofljice do Višje gore je za promet odprt. Še ni steklo mnogo motornih vozil po tej cesti, ko se je na njej pojavil motorist z registrsko tablico S-2483. Vozil je od Višnje gore proti Ljubljani s hitrostjo nad 60 km na uro. Na cesto se je iz useke odtrgalo nekaj kamenja, motorist pa je privozil naravnost v kamenje, izgubil ravnotežje in padel po cesti. Po nezgodi je motorist obležal s težkimi telesnim poškodbami v nezavestnem stanju. (št. 2, februar 1957)

1300 mopedov v aprilu

Tovarna Tomos v Kopru je v minulem mesecu dala na tržišče 1300 mopedov. To je rekordna številka v dosedanjem razvoju te tovarne. (št. 5, maj 1957)

Dvoboj turbine in batnega motorja

Poizkusi s turbinskim pogonom pri avtomobilih predstavljajo v avtomobilski tehniki poleg razvoja motorjev z direktnim vbrizgavanjem bencina zadnjo in največjo novost. (št. 6, junij 1957)

Atomski avtomobil, da ali ne?

Ali bo atomska energija izpod-rinila nafto? Ali bo milijone in milijone ljudi z naftnih polj širom po svetu zaradi atoma ob delo? Ali zraven atoma v bodočnosti sploh ne bomo potrebovali nafte? (št. 7, julij 1957)

TAM 4500 novost na naših cestah

V zadnjem času srečujemo na naših cestah vedno več novih kamionov značilne zelene barve in moderne zunanjosti, na maski njihovega hladilnika pa lahko preberete napis TAM 4500. Gre za nove štiri in pol tonske kamione, ki jih je začela pred kratkim izdelovati Tovarna avtomobilov v Mariboru po licenčni pogodbi znane nemške avtomobilske tovarni Klockner-Humboold-Deutz. (št. 10, oktober 1957)

Kdo bo smel vrteti volan?

Zanimivosti iz osnutka pravilnika o voznikih motornih vozil. (št. 11, november 1957)

Jelka tudi zraven miličnika

Dedek Mraz Avto-moto zveze Slovenije tudi letos obiskuje naše prometne miličnike. Ta dober običaj se je lepo razširil, že letos so se zanj ogrela tudi številna avto-moto društva. (št. 12, december 1957)

Obramba pred belo opojnostjo

Uprava za ceste LRS se je na letošnji zimo in sneg dobro pripravila. Prvo pravo snežno odejo je čakala množica plugov in ljudi, ki so se spoprijeli z belo opojnostjo. Za ceste prvega in drugega reda so pripravili v Sloveniji 269 plugov, od tega 153 s konjsko vprego in 70 z motorno vprego. (št. 1, januar 1958)

Nad 20.000 motornih vozil

Lahko trdimo, da imamo danes v naši republiki že nad 20.000 motornih vozil, ki so se pomnožila zlasti v letu 1957, ko je njihovo število poraslo za več kot 5000 voz ali za 38 %. Porast števila motornih vozil je bilo opaziti zlasti pri osebnih avtomobilih in tudi pri motociklih. Ob koncu leta 1957 je bilo pri nas registriranih 5141 osebnih avtomobilov. (št. 3, marec 1958)

Vnovič tov. Jakopič

Na skupščini Avto-moto zveze Slovenije, ki je bila 11. maja v Domu sindikatov v Ljubljani, so med drugim volili člane v republiški in nadzorni odbor. Vnovič je bil deležen popolnega zaupanja tov. ing. Vekoslav Jakopič; tudi na tej skupščini so predstavniki naših organizacij nagradili njegova delovna prizadevanja z zaupnico in naročilom, naj bo vnovič predsednik naše Zveze. Čestitamo. (št. 5, maj 1958)

Pozor, delo na mostu

Dela na črnuškem mostu naglo napredujejo, upajmo, da teh tabel za obvoz kmalu ne bo več. (št. 5, maj 1958)

Ljubelj vabi

V nedeljo, 3. avgusta nikamor drugam. Na Ljubelju bodo močno privlačne mednarodne avtomobilske in motociklistične gorske dirke. (št. 6, junij 1958)

Avtomobili iz Novega mesta

Tovarna Moto Montaža iz Novega mesta izdeluje po pogodbi z znano nemško avtomobilsko tovarno Auto-Union (DKW). Njegov pogonski motor vrste DKW 3=6 velja danes za enega najboljših dvotaktnih motorjev. (št. 8, avgust 1958)

Ali sme diabetik za volan ali ne?

Mogoče bi bilo prav, če bi se tudi pri nas o tem vprašanju oglasili pristojni strokovnjaki. (št. 10, oktober 1958)

Predsednik Tito je prižgal zeleno luč

Del magistrale Bratstva in enotnosti od Ljubljane do Zagreba je izročil prometu tov. Tito in tako prižgal na cesti v imenu mladine zeleno luč. Potem je kolona gostov vozila od 100 do 120 km/h do Ivančne gorice. 28 km betonske, 52 km asfaltirane ceste. (št. 11, november 1958)

Kaj so nam povedali najhitrejši?

To so prvaki letošnjega cestno hitrostnega prvenstva: Marko Bivic, Boris Oblak, Leon Pintar, Peter Guček, Polde Sterle, Cveto Maček (št. 12, december 1958)

V megli ostanite doma

Če je megla gosta, pustite vozilo doma in se peljite z vlakom. V takem vremenu ne vozijo niti ladje, niti letala, čeprav imajo na voljo razne varnostne tehnične pridobitve. (št. 1, januar 1959)

Jadranska turistična cesta

Odsek jadranske turistične ceste od Karlobaga do Zadra bo dograjen aprila letos. Treba je asfaltirati samo še 7 km ceste. Pri Maslenici gradijo most, dolg 300 m, ki bo zgrajen do konca leta. Dotlej pa se bo promet razvijal čez Novogradski zaliv z motornim splavom. (št. 1, januar 1959)

Že 30.000 motornih vozil

Pred enim letom nismo niti slutili, da bomo komaj leto pozneje javili: imamo že 30.000 motornih vozil. Če bi k temu prišteli še 10.000 mopedov, katerih število se je nasproti predlanskemu letu dvignilo za 300 %, ugotovimo skupni porast domače motorizacije v samo enem letu za 67 %. (št. 2, februar 1959)

Hitro čez Trojane

Pogled na Trojane – klanec bodo pri modernizaciji ceste skozi Črni graben znižali na 6 %. Pot-lej bo tu čez moč voziti do 80 km/h! (št. 3, marec 1959)

Prinz s 30 KS

Tovarna NSU je dala na tržišče svoj znani avto Prinz v novi izvedbi. Novi avto s tovarniškim imenom Prinz 30 ima za 10 KS močnejši motor. Motor ima 30 konjskih moči. Največja hitrost tega avtomobila iz tovarne NSU, opremljenega s športnim motorjem, znaša 123 km/h. (št. 3, marec 1959)

Načrti Japoncev

Japonska avtomobilska industrija ima za letošnje leto naslednji proizvodni načrt: 240.000 novih avtomobilov. (št. 3, marec 1959)

Iz Zastave 5000 vozil

V letošnjem letu, ko je zaključena prva etapa izgradnje tovarne avtomobilov v Kragujevcu, bo iz tovarne zapeljalo na ceste okrog 5000 novih vozil. Med temi bo okrog 2500 “fičev,” kot običajno imenujemo tolikanj zaželeno vozilo Zastava 600. Za to vozilo so doslej osvojili že 27 % različnih delov, medtem kot v tovarni 21. maj v Rakovici osvajajo proizvodnjo motorjev. (št. 4, april 1959)

Svetovno prvenstvo v speedwayu v Kranju

Le še dober mesec dni nas loči od dneva, ko bomo v Kranju na stadionu Mladosti lahko prisostvovali drznim vožnjam dirkačov v speedwayu za svetovno consko prvenstvo. (št. 4, april 1959)

Ljubljanski predor

Cesta pod ljubljanskim gradom – z otvoritve predora (št. 5, maj 1959)

Otvoritev Tomosove tovarne

V tem mesecu je bil za našo motorizacijo najbolj pomemben dan – 14. junij. V Tomosu v Kopru je začel poskusno obratovati tekoči trak, s katerega si lahko že v bližnji bodočnosti obetamo vsako leto najmanj 24.000 mopedov, razen tega pa še 4000 rolerjev Galeb, okoli 2000 motociklov 175 in 250 ccm in okoli 5000 stabilnih motorjev. Pomembnost tega dogodka je še podčrtal obisk predsednika Tita in drugih visokih gostov v Kopru. (št, 6, junij 1959)

Disk namesto bobna

Zavorni disk namesto zavornega bobna. Za večje hitrosti, ki jih dosegajo sodobni avtomobili, potrebujemo tudi bolj učinkovite zavore. Konstruktorji so primorani iskati novih rešitev. Diskaste zavore pri enaki velikosti posredujejo bolj učinkovito zaviranje. (št. 7, julij 1959)

Vožnja v gorah

Navodila za vožnjo čez prelaze. Vožnja v gorah, zlasti za začetnike, ni tako enostavna. Treba je imeti nekaj izkušenj. (št. 7, julij 1959)

Okvara pnevmatike

Gumi defekt – kako je treba voziti? Če pri hitri vožnji nastane na pnevmatiki nenaden kvar, je treba ohraniti mirne živce (št. 7, julij 1959)

Množica na Ljubelju

Nad 20.000 gledalcev na Ljubelju: na sedme mednarodne motociklistične in avtomobilske gorske dirke je prišlo nič manj in nič več kakor nad 20.000 gledalcev. (št. 8, avgust 1959)

Prehodi za pešce

Vse več je v Ljubljani prehodov, ki so označeni z belo barvo. Tu imajo pešci prednost. Tudi tukaj velja – čim bolj hitro čez cesto. (št. 8, avgust 1959)

Dostavnik iz IMV

Novosti iz IMV v Novem mestu: za letošnjo jesen je Industrija motornih vozil v Novem mestu pripravila svoj novi model dostavnega vozila v treh različnih inačicah. (št. 9, september 1959)

Leteča servisno – informativna služba

Te dni bo start leteče servisno – informativne službe, ki jo kot prva v državi uvaja Avto-moto zveza Slovenije. Posadke teh ličnih motociklov s prikolico vam bodo po potrebi nudile vse zaželjene informacije, pa tudi pomagale, če boste imeli nevšečnosti s svojim motornim vozilom. (št. 9, september 1959)

Konec krize?

V trgovini z motornimi vozili se nam obeta skorajšen konec krize. Podjetje Slovenija avto iz Ljubljane bo letos dobil vsega skupaj le okrog 420 avtomobilov zastava 600. To je mnogo premalo, saj imajo registriranih 2000 kupcev. V prihodnjem letu bo tovarna Crvena zastava izdelala 8000 avtomobilov zastava 600, od tega naj bi jih v Sloveniji prodali vsaj 2500. Dejstvo pa je, da bo končno spričo ugodnejše situacije z devizami možno kriti povpraševanje po avtomobilih. Pri Slovenija avtu računajo, da bodo že v drugem četrtletju 1960 lahko prešli na normalno trgovsko poslovanje in bodo imeli v skladišču ob Vilharjevi cesti avtomobile celo na zalogi, da bo kupec lahko izbiral med štirimi ali petimi barvami teh modelov. (št. 10, oktober 1959)

Potrdilo za vožnjo mopeda

Kakor je znano, od 1. januarja 1960 ne bo moč voziti z mopedom brez potrdila, da ste bili izprašani o obvladanju prometnih predpisov. Avto-moto društva, ki imajo pogoje za to, bodo pomagala pri uresničevanju teh najnovejših določil naše prometne zakonodaje (št. 11, november 1959)

Prihodki od turizma

Inozemski turizem v Sloveniji prinaša že 2,5 milijonov dolarjev. (št. 12, december 1959)

Wanklov motor

Sedaj smo dobili še motor brez gredi – takoimenovani Wankel motor. (št. 12, december 1959)

Kaj zanima ženske?

Ženske najbolj zanimajo nekatere podrobnosti. Tako je n. pr. nazajšnje zrcalo skoraj vselej premajhno in povrh tega manjka v notranjosti še dolga vrsta drugih potrebščin. Če pojde tako dalje, bo treba misliti na to, da bodo nekateri tipi opremljeni s frižiderji, televizijskimi aparati in telefoni. (št. 12, december 1959)

Zelena karta tudi pri nas

Obveščeni smo, da je tudi Jugoslavija podpisala sporazum o mednarodnem zavarovanju z zeleno karto in da je Generalna direkcija DOZ že zaključila ustrezne sporazume z zavarovalnimi biroji Avstrije, Italije, Francije, Zah. Nemčije, Čehoslovaške in Poljske, sledila pa bodo še druge države. (št. 3, maj 1960)

Razstava, kakršne še ni bilo

Ljubljana je bila te minule dni naposled prizorišče velike mednarodne razstave motorjev in motornih vozil. (št. 6, junij 1960)

Pravilo št. 1 o presledkih na hitri cesti

Kdor na avtomobilski cesti preblizu vozi za svojim prednikom, resno ogroža sebe in ves promet na njej. (št. 7, julij 1960)

Premoč Kranjčanov

Številni navdušeni gledalci speedway dirk z Gorenjske in tudi drugih krajev, ki prihajajo od vsega začetka v Kranj na motoristično stezo pod Šmarjetno goro, so se v nedeljo, 11. septembra poslovili za letošnjo sezono od svojih ljubljencev na železnih jappih. (št. 9, september 1960)

Tu je dolgo pričakovani spaček

V tovarni Tomos v Kopru se je začela montaža Citroenovega avtomobila 2CV. Nekateri menijo, da udomačeno ime Spaček ni v skladu z odličnimi lastnostmi tega avtomobila. (št. 1, januar 1961)

Program naše šole

Šolsko tehnična komisija pri Avto-moto zvezi Slovenije je pripravila enoten program za šolanje voznikov – amaterjev v vozniških šolah naših društev. (št. 4, april 1961)

Avto v osebni lasti

Zamisel o nadaljnji razširitvi voznega parka v privatni lasti je prodrla – kakor pravijo – na osnovi dosedanjih izkušenj in ugodnih pokazateljev gospodarnosti, če delavci in uslužbenci opravljajo službene vožnje z lastnimi avtomobili proti primerni odškodnini. (št. 6, junij 1961)

Mesec dni varnega prometa

Po vsej deželi bo od 8. avgusta do 10. septembra akcija z naslovom Mesec dni varnosti v prometu. (št. 7, julij 1961)

Odslej drugače po Ljubljani

Mestni svet Ljubljane je sprejel nov odlok o ureditvi prometa v Ljubljani, ki so ga strokovnjaki pripravljali več kot eno leto. Določa območja, kje je prepovedan promet z vprežnimi vozili in kje je prepovedano prislanjati kolesa na hodnike in zgradbe. (št. 10, oktober 1961)

Smotrnejši predpisi – večja varnost

Ob pripravah za nove predpise o kaznovanju prekrškov, storjenih v cestnem prometu (št. 12, december 1961).

Nov pripomoček za poučevanje prometnih predpisov

Skladno z novim enotnim učnim programom za šolanje voznikov motornih vozil in naglim razvojem cestnega motornega prometa, je šolsko tehnična komisija pri Avto-moto zvezi Slovenije pripravila najsodobnejši učni pripomoček za poučevanje prometnih predpisov: magnetno ploščo križiščnih situacij. Plošča je izdelana iz pločevine v velikosti 120 × 90 cm in obdana s poliranim okvirjem iz trdega lesa. (št. 1, januar 1962)

Tomos v novem letu

V letošnjem proizvodnem načrtu ima Tomos poleg Colibrijev še en nov primerek. Gre za motocikel z motorjem 50 ccm, ki bo imel ime Kurir. Pravijo, da bodo letos izdelali okoli 3000 motociklov te vrste. V proizvodnji avtomobilov pa računajo v Tomosu s povečano proizvodnjo na okoli 2000 vozil. Izdelati nameravajo približno 700 avtomobilov 2 CV (spač-kov), okoli 600 teh avtov v izvedbi kamioneta. Najnovejši avtomobil iz domačih tovarn, to je AMI 6, pa naj bi se že v svojem rojstnem letu pojavil na našem tržišču v približno 500 primerkih. Tomosovci so osvojili okoli 20 % sestavnih delov za avto 2 CV. (št. 1, januar 1962)

Dražji avtomobili

Crvena zastava v Kragujevcu je določila nove cene za svoje avtomobile. Zastava 750, kakor se sedaj imenuje model 600 D, stane poslej 1.090.000 din, in sicer za privatni in socialistični sektor, zastava 1100 E pa 1.800.000 din. Novi pogoji za uvoz reprodukcijskega mate-riala so vplivali tudi na zvišanje cen pri Tomosu. Tako je sedaj cena 2 CV (spaček) 1.045.000 din, dostavni avto te vrste velja poldrug milijon, AMI 6 pa bo predvidoma stal 1.550.000 din. (št. 2., marec 1962)

Alkohol = prometna nesreča

To prometno preventivno geslo, ki velja po svetu, ima vedno bolj očitno vrednost tudi pri nas. Računajo, da je za okoli 40 % prometnih nesreč kriv alkohol. Od oktobra lani, ko so prometni organi zaostrili odgovornost do vinjenih voznikov, so v Sloveniji odvzeli že blizu 2000 vozniških dovoljenj. (št. 3, april 1962)

Tržičani uvajajo motokros

Slovenija do danes ni pokazala pravega posluha za moto-kros, ki pa si v svetu krepko utira pot med priljubljene zvrsti moto športa. Letos je AMD Tržič spričo izostanka tradicionalnih ljubeljskih dirk, ki jih zaradi rekonstrukcije ceste verjetno dve leti ne bo, začelo vzgajati skupino kros voznikov. Na razpis društva se je na veliko presenečenje prijavilo za tečaj o krosu kar 43 mladincev od 18. do 25. leta starosti. Tečaj, ki je prvi v Sloveniji, vodijo tržiški športni funkcionarji. (št. 4, april 1962)

Veliki Bernard je prevrtan

Prve dni aprila so prevrtali zadnje metre cestnega predora pod Velikim Bernardom, znanim prelazom na švicarsko – italijanski meji. (št. 5, maj 1962)

Prometni predpisi – testi za izpit

Avto-moto zveza Slovenije je izdala in založila knjigo Prometni predpisi – testi za izpit. V 51 strani obsegajoči knjigi je zbrana večina izpitnih vprašanj. (št. 7, julij 1962)

Označevanje vozil, ki stojijo na cesti

Odredba o označevanju vozil, ki stojijo na javni cesti, določa, da morajo imeti vsa motorna vozila (izvzemši motorna kolesa) poseben znak, s katerim je označeno, da stojijo na cestišču. Znak ima obliko enakostraničnega trikotnika z rdečimi robovi, ki so dolgi najmanj 40 cm in široki najmanj 5 cm. (št. 8, avgust 1962)

Motorna vozila za devize

Državni sekretariat za finance pri Zveznem izvršnem svetu je sprejel uredbo o prodaji motornih vozil domače proizvodnje za devize. Zastava 600 D stane v dinarjih 1.090.000 din, kdor pa bo kupil avto za devize, bo zanj plačal 837 dolarjev (627.730 din). Če dodamo temu znesku uvozne stroške 363.304 din, dobimo znesek 991.054 din. (št. 9, september 1962)

S predpisano hitrostjo hitro in varno skozi Ljubljano

Od 29. novembra letos 4 zeleni vali v glavnem mestu Slovenije. S svetlobno signalizacijo na 15 križiščih bo pridobila Ljubljana lice sodobno urejenega mesta. S pomočjo signalne centrale bodo ustvarjeni tako imenovani zeleni vali. Delovali bodo štirje vali in sicer: prvi val po Celovški cesti, drugi bo po Titovi cesti, tretji val bo omogočil povezavo med železniško postajo in Karlovško cesto, četrti val pa bo ustvarjal prečno zvezo od železniške postaje do Delavskega doma. (št. 10, oktobra 1962)

Zasenči!

Z odprtim žarometom slepite voznike motornih vozil, ki vozijo pred vami. Ne zahtevajte, da morajo zaradi vašega udobja vozniki pred vami obračati zrcalo, ga zastreti z roko, se upogibati ali drugače spreminjati običajno držo za volanom, da bi se ognili močnemu blesku. (št. 12, december 1962)

France Kmetič
Značke

Motorevija, AMZS

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300