AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Uredništvo

Motorevije

Motorevija, revija Avto-moto zveze Slovenije

 

Za člane slovenskih AMD naročnina vključena v članarino.

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana.

 

Naslov uredništva: Dunajska 128, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 53 05 250, 53 05 252, telefax: (01) 53 05 413 ali

53 05 410; naročnina (01) 53 05 244. 

 

Transakcijski račun pri NLB št: 02922-0019200369

 

Izdajatelj: Avto-moto zveza Slovenije

Dunajska 128, 1000 Ljubljana, telefon 01 53 05 200

Uredniški svet: 

Tomaž Andrejka (predsednik), Marko Jurkas, Marijana Kanduti, Marjan Potrata, France Kmetič

 

Odgovorni urednik: France Kmetič

Novinar: Blaž Poženel

Sodelavci: Aleš Galičič, Žare Modlic, Uroš Modlic, Aleš Sedlar

Oblikovna zasnova: Sandi Radovan

Elektronski prelom: B&V d.n.o., Ljubljana

Tisk: Tiskarna SET, Ljubljana

Urejanje spletne strani: Blaž Poženel

 

© Copyright: Vse avtorske pravice so pridržane. Ponatis ali kakršnokoli drugačno razmnoževanje kateregakoli dela Motorevije je dovoljeno le s pisnim dovoljenjem uredništva.